CUMHURİYET’İN İLK YILINDA ADALET DERGİSİ: 1923 YILI CERİDE-İ ADLİYYE’SİNDEN YANSIMALAR

Yıl: 2023 Cilt: Sayı: 71 Sayfa Aralığı: 473 - 502 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.57083/adaletdergisi.1382371 İndeks Tarihi: 28-11-2023

CUMHURİYET’İN İLK YILINDA ADALET DERGİSİ: 1923 YILI CERİDE-İ ADLİYYE’SİNDEN YANSIMALAR

Öz:
Bir hukuk tarihi araştırması olarak bu çalışma, Adalet Dergisi’nin yüz yıl evvelki sayılarını konu edinmiştir. 1923 yılı sayılarında yer alan yüksek mahkeme kararlarının künyelerini ilgililerine ulaştırmayı hedefleyen çalışmada ayrıca kararlar muhtelif açılardan incelenmiştir. Kararları veren temyiz mercileri, kararların konuları ve kararlarda geçen kanunlar incelenen ögelerdir. Sunulan karar özetlerinin, mezkûr dönemi çalışan araştırmacılara kolaylık sağlayacağı umulmaktadır. Çalışma esnasında yararlanılan dergi nüshaları Adalet Dergisi’nin internet sitesinde yayınlanmış olan nüshalardır. Nüshalarda yer alan muhtelif yüksek mahkeme kararlarının giriş kısımlarında verilen özetler Latinize edilerek çalışma ekinde verilmiştir. Şer`i temyiz dairesi kararlarında özet kısmı yer almaması sebebiyle, bu kararların künyelerine ek olarak konularının anlaşılması maksadıyla esbâb-ı nakziyyelerinin giriş kısmı verilmiştir. Çalışma neticesinde, öncelikle Ceride’nin incelenen sayılarında yayınlanan kararların Osmanlı temyiz mahkemesi kararları değil Ankara Hükümeti’ne bağlı Sivas Muvakkat Temyiz Heyeti kararları olduğu, bunun Ceride’nin yayın hayatında bir dönüm noktası teşkil ettiği söylenebilir. İkinci olarak, incelenen kararların hem hukuk hem ceza alanlarında günlük hayatta sık karşılaşılan haksız fiil, ecrimisil, tazminat, öldürme, hırsızlık gibi konulara ilişkin olduğu görülmüştür. Üçüncü olarak muhakeme usulünün önemsendiği sonucuna varılmıştır. Diğer yandan, yayınlanan kararlarda hem Osmanlı hem de Büyük Millet Meclisi’nce neşredilen kanuni düzenlemelerin dayanak yapıldığı görülmüştür.
Anahtar Kelime: Ceride-i Adliyye Tanzimat dönemi Osmanlı hukuku Cumhuriyet istinaf temyiz

Reflections from the Ceride-i Adliyye In the First Year of the Republic of Turkiye

Öz:
As a legal history research this study is discussed issues of Adalet Journal before a hundred years. In this study that aims to present identities of appeals court decisions in issues of 1923 to those concerned, the decisions also were analyzed from various perspectives. The analyzed subjects are that's; courts thats make the decisions, matters of decisions and laws in decisions. It is hoped that the presented summaries of decisions will provide to researchers who study mentioned era. The issues of journal we use are issues the published on the Adalet Journal’s website. The summaries in the introductory sections of various high court decisions in the copies have been Latinized and given in the appendix. Because of there is no summary part in decision of sharia appeal court, with the aim of to be understood decisions’s matters, in addition to these decisions’s identity, a little part of esbâb-ı nakziyye (justification) have been given. As a result of the study, firstly, we can see the published decisions in the examined issues of the Ceride are not decisions of Ottoman appeal court, but the decisions are from Sivas Provisional Appeal Committee affiliated with the Ankara Government. This is a turning point in publishing life of Ceride. Secondly, we can see the examined decisions in both law and criminal fields were about issues such as tort, criminal action, compensation, murder and theft, which are frequently encountered in Daily life. Thirdly, it was concluded that the procedure of reasoning is important. On the other hand, it was observed that both of Ottoman and National Assembly’s legal regulations were based on in published decisions.
Anahtar Kelime: Ceride-i Adliyye Tanzimat era Ottoman law Republic appeal

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Argunhan B (2023). CUMHURİYET’İN İLK YILINDA ADALET DERGİSİ: 1923 YILI CERİDE-İ ADLİYYE’SİNDEN YANSIMALAR. , 473 - 502. 10.57083/adaletdergisi.1382371
Chicago Argunhan Betül CUMHURİYET’İN İLK YILINDA ADALET DERGİSİ: 1923 YILI CERİDE-İ ADLİYYE’SİNDEN YANSIMALAR. (2023): 473 - 502. 10.57083/adaletdergisi.1382371
MLA Argunhan Betül CUMHURİYET’İN İLK YILINDA ADALET DERGİSİ: 1923 YILI CERİDE-İ ADLİYYE’SİNDEN YANSIMALAR. , 2023, ss.473 - 502. 10.57083/adaletdergisi.1382371
AMA Argunhan B CUMHURİYET’İN İLK YILINDA ADALET DERGİSİ: 1923 YILI CERİDE-İ ADLİYYE’SİNDEN YANSIMALAR. . 2023; 473 - 502. 10.57083/adaletdergisi.1382371
Vancouver Argunhan B CUMHURİYET’İN İLK YILINDA ADALET DERGİSİ: 1923 YILI CERİDE-İ ADLİYYE’SİNDEN YANSIMALAR. . 2023; 473 - 502. 10.57083/adaletdergisi.1382371
IEEE Argunhan B "CUMHURİYET’İN İLK YILINDA ADALET DERGİSİ: 1923 YILI CERİDE-İ ADLİYYE’SİNDEN YANSIMALAR." , ss.473 - 502, 2023. 10.57083/adaletdergisi.1382371
ISNAD Argunhan, Betül. "CUMHURİYET’İN İLK YILINDA ADALET DERGİSİ: 1923 YILI CERİDE-İ ADLİYYE’SİNDEN YANSIMALAR". (2023), 473-502. https://doi.org/10.57083/adaletdergisi.1382371
APA Argunhan B (2023). CUMHURİYET’İN İLK YILINDA ADALET DERGİSİ: 1923 YILI CERİDE-İ ADLİYYE’SİNDEN YANSIMALAR. Adalet Dergisi , (71), 473 - 502. 10.57083/adaletdergisi.1382371
Chicago Argunhan Betül CUMHURİYET’İN İLK YILINDA ADALET DERGİSİ: 1923 YILI CERİDE-İ ADLİYYE’SİNDEN YANSIMALAR. Adalet Dergisi , no.71 (2023): 473 - 502. 10.57083/adaletdergisi.1382371
MLA Argunhan Betül CUMHURİYET’İN İLK YILINDA ADALET DERGİSİ: 1923 YILI CERİDE-İ ADLİYYE’SİNDEN YANSIMALAR. Adalet Dergisi , vol., no.71, 2023, ss.473 - 502. 10.57083/adaletdergisi.1382371
AMA Argunhan B CUMHURİYET’İN İLK YILINDA ADALET DERGİSİ: 1923 YILI CERİDE-İ ADLİYYE’SİNDEN YANSIMALAR. Adalet Dergisi . 2023; (71): 473 - 502. 10.57083/adaletdergisi.1382371
Vancouver Argunhan B CUMHURİYET’İN İLK YILINDA ADALET DERGİSİ: 1923 YILI CERİDE-İ ADLİYYE’SİNDEN YANSIMALAR. Adalet Dergisi . 2023; (71): 473 - 502. 10.57083/adaletdergisi.1382371
IEEE Argunhan B "CUMHURİYET’İN İLK YILINDA ADALET DERGİSİ: 1923 YILI CERİDE-İ ADLİYYE’SİNDEN YANSIMALAR." Adalet Dergisi , , ss.473 - 502, 2023. 10.57083/adaletdergisi.1382371
ISNAD Argunhan, Betül. "CUMHURİYET’İN İLK YILINDA ADALET DERGİSİ: 1923 YILI CERİDE-İ ADLİYYE’SİNDEN YANSIMALAR". Adalet Dergisi 71 (2023), 473-502. https://doi.org/10.57083/adaletdergisi.1382371