Yıl: 2010 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 217 - 228 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İngiltere'de uygulanan performans esaslı bütçe sistemi'nin değerlendirilmesi

Öz:
Son yıllarda dünyada meydana gelen ekonomik krizlerin de etkisiyle kamu sektöründe harcamaların artması, vergilerinde artmasına neden olmuştur. Bu nedenle ülkeler Kamu Mali sistemlerini yeniden gözden geçirme ihtiyacı duymuşlardır. Ülkeler kamu hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi, kaynak kullanımında kapasitenin arttırılması, kamu kaynaklarının kullanılmasında verimliliğin artırılması, mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaya başlamışlardır.İngiltere de bütçeleme sisteminde yapısal değişikliğe giden ülkelerden biridir. Bu çalışmada İngiltere Performans Esaslı Bütçeleme sistemi incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme Kamu Yönetimi İktisat İşletme Finans

An assessment of united kingdom's performance based budgeting system

Öz:
In recent years, the economic crises occurring in the world with the impact of increased public sector spending has led increase in taxes. For this reason, countries have begun to reform their public financial system. In this regard they started to improve the quality of their public services, enhance their resource utilization, increase efficiency of their public resource usage and improve their fiscal transparency and accountability.UK is one such a country that has started structural change in its budgeting system. Thus, in this study. Performance Based Budgeting System of UK has been examined and evaluated.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme Kamu Yönetimi İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
  • Performance Budgeting in OECD Countries (2007), OECD 2007.
  • Hughes R. (2008) "Performance Budgeting intheUK 10 Lessons From A Dacade Of Experience Fiscal Aftairs Department, International Mone tary Fund.
  • Ellis K., Mitchell S. (2002) "Out come focu sed Managament in the United Kingdom" OECD journal budgeting, Volume, 1 No:4.
  • Office Of The General of British. Colombiya, "Notes on the public Sector Reform and Performance Managament:The United Kingdom", www.bcauditor.com/Auditor General,htm. (Erişim Tarihi 12.3.2009)
  • HM Treasury and Cabinet Office (2004), Devolued Decision-Making ;Delevering Better Public Services'' : Refining Targets and Performance Management.
  • Coombs H.M Jenkins D.E, (2004) Public Sector Management, Second Edition, Chapmant Hall England.
  • National Audit Office (2007), Public Service Agreements, Fourth Validation Compendium Report, 12.
  • National Audit Office (2007), Measuring the Performance of Goverment Departments.
  • National Audit Office (2007), Public Service Agreements, Fourth Validation Compendium Report.
  • HM Terasury General (Expenditure Policy, "Outcome Focusad Management in the treasury.gov.uk/media/IA4/of/GEP/United Kingdom" (Erişim Tarihi: 2.2.2009).
APA ÇİLDİR M (2010). İngiltere'de uygulanan performans esaslı bütçe sistemi'nin değerlendirilmesi. , 217 - 228.
Chicago ÇİLDİR Melih İngiltere'de uygulanan performans esaslı bütçe sistemi'nin değerlendirilmesi. (2010): 217 - 228.
MLA ÇİLDİR Melih İngiltere'de uygulanan performans esaslı bütçe sistemi'nin değerlendirilmesi. , 2010, ss.217 - 228.
AMA ÇİLDİR M İngiltere'de uygulanan performans esaslı bütçe sistemi'nin değerlendirilmesi. . 2010; 217 - 228.
Vancouver ÇİLDİR M İngiltere'de uygulanan performans esaslı bütçe sistemi'nin değerlendirilmesi. . 2010; 217 - 228.
IEEE ÇİLDİR M "İngiltere'de uygulanan performans esaslı bütçe sistemi'nin değerlendirilmesi." , ss.217 - 228, 2010.
ISNAD ÇİLDİR, Melih. "İngiltere'de uygulanan performans esaslı bütçe sistemi'nin değerlendirilmesi". (2010), 217-228.
APA ÇİLDİR M (2010). İngiltere'de uygulanan performans esaslı bütçe sistemi'nin değerlendirilmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 217 - 228.
Chicago ÇİLDİR Melih İngiltere'de uygulanan performans esaslı bütçe sistemi'nin değerlendirilmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11, no.2 (2010): 217 - 228.
MLA ÇİLDİR Melih İngiltere'de uygulanan performans esaslı bütçe sistemi'nin değerlendirilmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.2, 2010, ss.217 - 228.
AMA ÇİLDİR M İngiltere'de uygulanan performans esaslı bütçe sistemi'nin değerlendirilmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010; 11(2): 217 - 228.
Vancouver ÇİLDİR M İngiltere'de uygulanan performans esaslı bütçe sistemi'nin değerlendirilmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010; 11(2): 217 - 228.
IEEE ÇİLDİR M "İngiltere'de uygulanan performans esaslı bütçe sistemi'nin değerlendirilmesi." Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, ss.217 - 228, 2010.
ISNAD ÇİLDİR, Melih. "İngiltere'de uygulanan performans esaslı bütçe sistemi'nin değerlendirilmesi". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11/2 (2010), 217-228.