Yıl: 2010 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 125 - 131 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmen adaylarının kültürel faklılıklara yönelik bakış açılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi

Öz:
Bu çalışma, öğretmen adaylarının kültürel farklılıklara yönelik bakış açılarını belirleme ve bazı demografik değişkenlere göre bu algılan arasında bir fark olup olmadığım tespit etmek amacı ile planlanmıştır. Araştırma grubunu, Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinden 261 kişi oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarına siyasi görüş, dinî görüş, cinsiyet rolleri, cinsel yönelim, sosyoekonomik durum ve engellilik boyutlarından oluşan "İnsan Farklılıklarına İlişkin Görüşler Anketi" uygulanmıştır. Araştırma verileri t-testi ve çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlan öğretmen adaylarının kültürel farklılıklara yönelik bakış açılannın olumlu olduğunu göstermektedir. Cinsiyete göre ise "siyasi görüş" boyutunda anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Kadınlar erkeklere göre "siyasi görüş" farklılıklarına karşı daha toleranslıdır. Ek olarak sonuçlar, yerleşim türüne göre ilçede büyüyen bireylerle büyük şehirde büyüyen bireyler arasında "cinsel yönelim" boyutunda anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Investigation of preservice teachers' perspectives on cultural diversity in terms of various demographic variables

Öz:
The purpose of this study was to determine the perspectives of preservice teachers on cultural diversity and to find out the differences among demographic variables and cultural diversity perspectives. The sample of the study comprised 261 pre-service teachers. The data collection instrument used was the "Perspectives towards Human Diversity Survey", which involves the dimensions of political and religious views, gender roles, sexual orientation, socio-economic status and disability. T-test and MANOVA were conducted to analyze the data. The results have shown that preservice teachers exhibit positive views towards cultural diversity. Moreover, in terms of the demographic variable, sex, a significant difference was found between males and females regarding political views. Women appear to be more tolerant than men in accomodating diverse political views. The results have also indicated that there is a significant difference between preservice teachers living in towns and teachers living in cities based on the sexual orientation dimension.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aksoy, N., AJksoy, H. H. (2007). Smıf öğretmenliği öğrencilerinin insan farklılıklarına ilişkin görüşlerinin eğitim sürecindeki değişimine ilişkin karşılaştırmalı bir inceleme: Ankara ve Gazi Üniversiteleri örneği". 16, Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Tokat.
 • Aydın, H. (2006). Eleştirel aklın ışığında postmodemizm, temel dayanakları ve eğitim felsefesi. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 1(1). Alıntı: 11 Eylül 2009, http://turkoloii.cu.edu.tr/GENEL/hasan avdin_postmodemizm egitim_felsefesi.pdf
 • Banks, J, A., Cookson, P., Gay. G., Hawley, W. D., Irvine, J. J., Nieto, S., Schofield, J. W., ve Stephan, W. G. (2001). Diversity within unity: Essential principles for teaching and learning in a multicultural society. Phi Delta Kapan, November, 196-203.
 • Başbay, A., Bektaş, Y. (2009). Çokkültürlülük bağlamında öğretim ortamı ve öğretmen yeterlikleri. Eğitim ve Bilim, 34,30-43.
 • Cırık, İ. (2008). Cok kültürlü eğitim ve yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 27-40.
 • Duverger, M. (2004). Siyaset sosyolojisi. (Ş. Tekeli, Çev.). İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Erden, M. (1998), Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.
 • Erden, M., Akman, Y. (2002). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Felder, R. M., Brent, R. (2005). Understanding student differences. Journal of Engineering Education, 94(1), 57-72.
 • Gay, G. (1994). A synthesis of scholarship in multicultural education. [Online] 13 Kasım 2006, URL http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/educatrs/leadrshp/leOgay.htm
 • Güvenç, B. (1994). İnsan ve Kültür (Altıncı baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Middleton, V. A. (2001). Increasing preservice teachers' diversity beliefs and commitment. The Urban Review, 33(4), 343-361.
 • National Council for Accreditation for Teacher Education (NCATE) (2008). Professional Standards for the Accreditation of Teacher Preparation Institutions. [Online] 10/09/2009, http://www.ncate.org/documents/standards.
 • Peterson, P. B. (1991). Multiculturalism as a generic approach to counseling. Journal of Counseling and Development, 70, 6-12.
 • Valentiin, S. (2006). Addressing diversity in teacher education programs. Education, 127(2), 196-202.
APA ÇOBAN A, KARAMAN N, DOGAN T (2010). Öğretmen adaylarının kültürel faklılıklara yönelik bakış açılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi. , 125 - 131.
Chicago ÇOBAN Aysel Esen,KARAMAN Neslihan Güney,DOGAN TÜRKAN Öğretmen adaylarının kültürel faklılıklara yönelik bakış açılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi. (2010): 125 - 131.
MLA ÇOBAN Aysel Esen,KARAMAN Neslihan Güney,DOGAN TÜRKAN Öğretmen adaylarının kültürel faklılıklara yönelik bakış açılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi. , 2010, ss.125 - 131.
AMA ÇOBAN A,KARAMAN N,DOGAN T Öğretmen adaylarının kültürel faklılıklara yönelik bakış açılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi. . 2010; 125 - 131.
Vancouver ÇOBAN A,KARAMAN N,DOGAN T Öğretmen adaylarının kültürel faklılıklara yönelik bakış açılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi. . 2010; 125 - 131.
IEEE ÇOBAN A,KARAMAN N,DOGAN T "Öğretmen adaylarının kültürel faklılıklara yönelik bakış açılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi." , ss.125 - 131, 2010.
ISNAD ÇOBAN, Aysel Esen vd. "Öğretmen adaylarının kültürel faklılıklara yönelik bakış açılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi". (2010), 125-131.
APA ÇOBAN A, KARAMAN N, DOGAN T (2010). Öğretmen adaylarının kültürel faklılıklara yönelik bakış açılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 125 - 131.
Chicago ÇOBAN Aysel Esen,KARAMAN Neslihan Güney,DOGAN TÜRKAN Öğretmen adaylarının kültürel faklılıklara yönelik bakış açılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10, no.1 (2010): 125 - 131.
MLA ÇOBAN Aysel Esen,KARAMAN Neslihan Güney,DOGAN TÜRKAN Öğretmen adaylarının kültürel faklılıklara yönelik bakış açılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, 2010, ss.125 - 131.
AMA ÇOBAN A,KARAMAN N,DOGAN T Öğretmen adaylarının kültürel faklılıklara yönelik bakış açılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 10(1): 125 - 131.
Vancouver ÇOBAN A,KARAMAN N,DOGAN T Öğretmen adaylarının kültürel faklılıklara yönelik bakış açılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 10(1): 125 - 131.
IEEE ÇOBAN A,KARAMAN N,DOGAN T "Öğretmen adaylarının kültürel faklılıklara yönelik bakış açılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi." Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, ss.125 - 131, 2010.
ISNAD ÇOBAN, Aysel Esen vd. "Öğretmen adaylarının kültürel faklılıklara yönelik bakış açılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10/1 (2010), 125-131.