Yıl: 2023 Cilt: 22 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 457 - 481 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.20981/kaygi.1334782 İndeks Tarihi: 12-12-2023

Argumentation-Based Learning and P4C Approach: A Seventh-Grade Study on Socio-Scientific Issues

Öz:
This study examined the effectiveness of argumentation-based learning and the P4C (Philosophy for Children) approach in teaching socioscientific topics to seventh-grade students. The study involved a total of 23 students and utilized developed materials and learning activities to teach science subjects. The research spanned an entire academic year. Although it was a semi- experimental study, this article focuses solely on the analysis and presentation of qualitative data. Qualitative data were collected through individual interviews with students in the experimental group at the end of the academic year, and thematic analysis was used to analyze the data. The results of the study indicated that the P4C and argumentation-based learning approach were effective in enhancing students' argumentation skills, evidence-based thinking, and decision- making abilities. Themes emerging from the data included improved critical thinking skills, increased interest and motivation, and greater awareness of the complexity of socioscientific topics. These findings align with previous research on argumentation-based learning. The study underscores the importance of incorporating P4C and argumentation-based learning approaches in science education, as they prepare students to enhance their critical thinking skills and make informed decisions in real-world contexts.
Anahtar Kelime: argumentation-based learning P4C socioscientific issues Science Education Data Analysis

Sosyo-Bilimsel Konularda Argümantasyon Temelli Öğrenme ve P4C Yaklaşımı: Yedinci Sınıf Üzerine Bir Çalışma

Öz:
Bu çalışma, yedinci sınıf öğrencilerine sosyobilimsel konuların öğretiminde argümantasyon temelli bir öğrenme ve P4C yaklaşımı etkililiğini incelemiştir. Toplam 23 öğrenci ile geliştirilen dokümanlar ile öğrenme etkinlikleri ile fen bilimleri dersi işlenmiştir. Çalışma bir akademik yıl boyunca sürmüştür. Yarı deneysel bir çalışma olmasına rağmen bu makale de sadece nitel verilerin analizi yapılmış ve sunulmuştur. Nitel veriler, deney grubundaki öğrencilerle akademik yılın sonunda bireysel görüşmeler yoluyla toplanmış ve tematik analiz kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçları, P4C ve argümantasyon temelli öğrenme yaklaşımının öğrencilerin argüman geliştirme, kanıta dayalı düşünme ve karar verme becerilerini geliştirmede etkili olduğunu göstermiştir. Verilerden ortaya çıkan temalar arasında geliştirilmiş eleştirel düşünme becerileri, artan ilgi ve motivasyon ve sosyobilimsel konuların karmaşıklığına ilişkin daha büyük farkındalık yer almıştır. Bu çalışmanın bulguları, argümantasyon temelli öğrenme yapılan önceki araştırmalarla uyumludur. Çalışma, fen eğitiminde P4C ve argümantasyon temelli öğrenme yaklaşımlarının dahil edilmesinin öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini artırmasına ve gerçek dünya bağlamında bilinçli kararlar almalarına hazırlamasının önemini vurgulamaktadır.
Anahtar Kelime: Argümantasyon tabanlı öğrenme P4C sosyobilimsel konular Fen Eğitimi Veri analizi

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • Bybee, R. W. (2014). The BSCS 5E Instructional Model: Personal Reflections and Contemporary Implications. Science and Children, 51(8), 10-13.
  • Erduran, S., & Dagher, Z. R. (2014). Reconceptualizing the nature of science for science education: Scientific knowledge, practices and other family categories. Dordrecht, Netherlands: Springer.
  • Kelly, G. J., & Chen, C. (1999). Approaches to modeling the structure of science knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 36(6), 635-666.
  • Kolstø, S. D. (2006). Patterns in students' argumentation confronted with a risk focused socio scientific issue. International Journal of Science Education, 28(14), 1689-1716. https://doi.org/10.1080/09500690600708717
  • Lelliott, A., & Rollnick, M. (2010). The importance of argumentation in developing scientific literacy. Studies in Science Education, 46(1), 57-88. https://doi.org/10.1080/03057260903562239
  • Liu, C. (2017). Incorporating philosophy for children into STEM education: A mixed methods study. Research in Science Education, 47(1), 133-157.
  • Osborne, J., Simon, S., & Collins, S. (2003). Attitudes towards science: A review of the literature and its implications. International Journal of Science Education, 25(9), 1049-1079. https://doi.org/10.1080/0950069032000032199
  • Sadler, T. D., Klosterman, M. L., & Topcu, M. S. (2011). Learning science content and socio-scientific reasoning through classroom explorations of global climate change.
  • Toulmin, S. E. (1958). The uses of argument. Cambridge: Cambridge University
APA GÜLER O, ŞENGÜL A (2023). Argumentation-Based Learning and P4C Approach: A Seventh-Grade Study on Socio-Scientific Issues. , 457 - 481. 10.20981/kaygi.1334782
Chicago GÜLER OYA,ŞENGÜL Ahmet Asım Argumentation-Based Learning and P4C Approach: A Seventh-Grade Study on Socio-Scientific Issues. (2023): 457 - 481. 10.20981/kaygi.1334782
MLA GÜLER OYA,ŞENGÜL Ahmet Asım Argumentation-Based Learning and P4C Approach: A Seventh-Grade Study on Socio-Scientific Issues. , 2023, ss.457 - 481. 10.20981/kaygi.1334782
AMA GÜLER O,ŞENGÜL A Argumentation-Based Learning and P4C Approach: A Seventh-Grade Study on Socio-Scientific Issues. . 2023; 457 - 481. 10.20981/kaygi.1334782
Vancouver GÜLER O,ŞENGÜL A Argumentation-Based Learning and P4C Approach: A Seventh-Grade Study on Socio-Scientific Issues. . 2023; 457 - 481. 10.20981/kaygi.1334782
IEEE GÜLER O,ŞENGÜL A "Argumentation-Based Learning and P4C Approach: A Seventh-Grade Study on Socio-Scientific Issues." , ss.457 - 481, 2023. 10.20981/kaygi.1334782
ISNAD GÜLER, OYA - ŞENGÜL, Ahmet Asım. "Argumentation-Based Learning and P4C Approach: A Seventh-Grade Study on Socio-Scientific Issues". (2023), 457-481. https://doi.org/10.20981/kaygi.1334782
APA GÜLER O, ŞENGÜL A (2023). Argumentation-Based Learning and P4C Approach: A Seventh-Grade Study on Socio-Scientific Issues. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 22(3), 457 - 481. 10.20981/kaygi.1334782
Chicago GÜLER OYA,ŞENGÜL Ahmet Asım Argumentation-Based Learning and P4C Approach: A Seventh-Grade Study on Socio-Scientific Issues. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 22, no.3 (2023): 457 - 481. 10.20981/kaygi.1334782
MLA GÜLER OYA,ŞENGÜL Ahmet Asım Argumentation-Based Learning and P4C Approach: A Seventh-Grade Study on Socio-Scientific Issues. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, vol.22, no.3, 2023, ss.457 - 481. 10.20981/kaygi.1334782
AMA GÜLER O,ŞENGÜL A Argumentation-Based Learning and P4C Approach: A Seventh-Grade Study on Socio-Scientific Issues. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi. 2023; 22(3): 457 - 481. 10.20981/kaygi.1334782
Vancouver GÜLER O,ŞENGÜL A Argumentation-Based Learning and P4C Approach: A Seventh-Grade Study on Socio-Scientific Issues. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi. 2023; 22(3): 457 - 481. 10.20981/kaygi.1334782
IEEE GÜLER O,ŞENGÜL A "Argumentation-Based Learning and P4C Approach: A Seventh-Grade Study on Socio-Scientific Issues." Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 22, ss.457 - 481, 2023. 10.20981/kaygi.1334782
ISNAD GÜLER, OYA - ŞENGÜL, Ahmet Asım. "Argumentation-Based Learning and P4C Approach: A Seventh-Grade Study on Socio-Scientific Issues". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 22/3 (2023), 457-481. https://doi.org/10.20981/kaygi.1334782