Yıl: 2023 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 451 - 464 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.20488/sanattasarim.1403753 İndeks Tarihi: 18-12-2023

KOLOGRAFİ TEKNİĞİNDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR: DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA

Öz:
Geleneksel özgün baskıresim tekniklerine alternatif olarak kolografi tekniği, 1940’lı yıllardan itibaren daha geniş bir uygulama alanı bulan deneysel bir tür olarak açıklanmaktadır. Bu araştırmanın amacı, baskıresim atölyesinde kolografi tekniğiyle gerçekleştirilecek bir dizi deney yoluyla, baskı sanatlarında yaygın biçimde kullanılan zararlı kimyasallara alternatif olarak günlük yaşamdan malzemelerin baskıresmin içinde nasıl yer aldığını ve farklı etkilerin nasıl oluşturulabileceğini ortaya koymaktır. Bu amaca ilişkin olarak, 5 farklı malzeme ve 4 farklı kağıt tipinden oluşan 5 deney planlanmış ve 6 ay süren deneysel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın veri toplama sürecinde gözlemler yapılmış ve bu gözlemlerde kullanılmak üzere geliştirilen formlarda; baskıresmin temel prensipleri olan boya transferi, ton değerleri, kağıtta deformasyon, kalıpta deformasyon, edisyon takibi bağımlı değişkenlerinin esas alındığı derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Analiz sürecinde, bağımlı değişkenlerin gözlemlendiği deneylerde, kolografi tekniğinde özgün baskıresmin temel niteliklerine dair değerlerin değişimleri kaydedilmiştir. Araştırmanın bulgularında, analizlerde esas olan bağımlı değişkenlerin kağıt ve kalıplara göre dikkat çeken verileri grafiklerle sunulmuş ve elde edilen sonuçlar amaçlarla ilişkilendirilerek yazılmıştır. Buna göre; boya transferi, tüm deneylerde ve kağıt tiplerinde yüksek derecede olumlu sonuç vermiştir. İncelenen kağıt türlerinin tümünün baskıresim çalışması için elverişli olduğu gözlemlenmiştir. Genel olarak deneylerde kalıpta deformasyon görülmemiş ve kalıp tiplerinin tümünde edisyon takibi yapılabilmiştir.
Anahtar Kelime: Baskıresim Kağıt Baskı kalıbı Deneysel baskıresim Kolografi

ALTERNATIVE APPROACHES in COLLAGRAPHY TECHNIQUE: An EXPERIMENTAL RESEARCH

Öz:
As an alternative to traditional printmaking techniques, the collagraphy technique is described as an experimental genre that has found a wider application area since the 1940s. The aim of this research is to reveal how materials from daily life can be used in printmaking as an alternative to the harmful chemicals commonly used in printmaking and how different effects can be created through a series of experiments with the collagraphy technique in the printmaking workshop. For this purpose, five experiments consisting of five different materials and four different paper types were planned and an experimental research was carried out for six months. In the data collection process of the research, observations were made and in the forms developed to be used in these observations; a rating scale based on the dependent variables of paint transfer, tone values, paper deformation, mold deformation, edition tracking , which are the basic principles of printmaking, was used. In the process of analysis, in the experiments in which the dependent variables were observed, the changes in the values of the basic qualities of the printmaking in the collagraphy technique were recorded. In the findings of the research, the remarkable data of the dependent variables, which were the basis of the analysis, according to papers and patterns were presented in graphs and the results obtained were written by associating them with the objectives. Accordingly, Dye Transfer gave highly positive results in all experiments and paper types. All of the paper types examined were observed to be suitable for printmaking. In general, no deformation of the mold was observed in the experiments and all mold types could make edition tracking
Anahtar Kelime: Printmaking Paper Printing block Experimental printmaking Collagraphy

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • Aslıer, M., Özsezgin, K. (1989). Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi (Cilt 4). İstanbul, Türkiye: TiglatYayınları.
  • Brunner, F. (2001). Gravürün El Kitabı. (F. Yaman, Çev.) İstanbul, Türkiye: Karşı Sanat.
  • Hartill, B., Clarke, R. (2005). Collagraphs and Mixed-Media Printmaking. A&C Black .
  • Kurt, İ. (2019). Yükseköğretimde Özgün Baskı Atölyelerinde Baskıresim Teknikleriyle Deneysel Arayışlar. Gazi Üniversitesi, EğitimBilimleri Enstitüsü. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  • MacKenzie, S. (2019). Making Collagraph Prints (Cilt 1). Crowood Press.
  • Sönmez, V., Gülderen Alacapınar, F. (2019). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Anı Yayıncılık.
  • Tüfekçi, F. (2001). Gravür Sanatı, Başlagıçtan Bu Güne Türkiye'de Gravür. İstanbul: Karşı Sanat Çalışmaları.
  • Türk Kaya, S. (2011). Gelişim Sürecinde Kolografi ve Deneysel Baskıreme Etkileri. Resim Anasanat Dalı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.
  • Tahsin, H. (2021, Ekim 15). Sanatsal. Görünüm, 3(5), 26-35.
APA COSKUN ONAN B, TÜRK KAYA S (2023). KOLOGRAFİ TEKNİĞİNDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR: DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA. , 451 - 464. 10.20488/sanattasarim.1403753
Chicago COSKUN ONAN BERNA,TÜRK KAYA SEZIN KOLOGRAFİ TEKNİĞİNDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR: DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA. (2023): 451 - 464. 10.20488/sanattasarim.1403753
MLA COSKUN ONAN BERNA,TÜRK KAYA SEZIN KOLOGRAFİ TEKNİĞİNDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR: DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA. , 2023, ss.451 - 464. 10.20488/sanattasarim.1403753
AMA COSKUN ONAN B,TÜRK KAYA S KOLOGRAFİ TEKNİĞİNDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR: DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA. . 2023; 451 - 464. 10.20488/sanattasarim.1403753
Vancouver COSKUN ONAN B,TÜRK KAYA S KOLOGRAFİ TEKNİĞİNDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR: DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA. . 2023; 451 - 464. 10.20488/sanattasarim.1403753
IEEE COSKUN ONAN B,TÜRK KAYA S "KOLOGRAFİ TEKNİĞİNDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR: DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA." , ss.451 - 464, 2023. 10.20488/sanattasarim.1403753
ISNAD COSKUN ONAN, BERNA - TÜRK KAYA, SEZIN. "KOLOGRAFİ TEKNİĞİNDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR: DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA". (2023), 451-464. https://doi.org/10.20488/sanattasarim.1403753
APA COSKUN ONAN B, TÜRK KAYA S (2023). KOLOGRAFİ TEKNİĞİNDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR: DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA. Sanat & Tasarım Dergisi, 13(2), 451 - 464. 10.20488/sanattasarim.1403753
Chicago COSKUN ONAN BERNA,TÜRK KAYA SEZIN KOLOGRAFİ TEKNİĞİNDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR: DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA. Sanat & Tasarım Dergisi 13, no.2 (2023): 451 - 464. 10.20488/sanattasarim.1403753
MLA COSKUN ONAN BERNA,TÜRK KAYA SEZIN KOLOGRAFİ TEKNİĞİNDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR: DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA. Sanat & Tasarım Dergisi, vol.13, no.2, 2023, ss.451 - 464. 10.20488/sanattasarim.1403753
AMA COSKUN ONAN B,TÜRK KAYA S KOLOGRAFİ TEKNİĞİNDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR: DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA. Sanat & Tasarım Dergisi. 2023; 13(2): 451 - 464. 10.20488/sanattasarim.1403753
Vancouver COSKUN ONAN B,TÜRK KAYA S KOLOGRAFİ TEKNİĞİNDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR: DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA. Sanat & Tasarım Dergisi. 2023; 13(2): 451 - 464. 10.20488/sanattasarim.1403753
IEEE COSKUN ONAN B,TÜRK KAYA S "KOLOGRAFİ TEKNİĞİNDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR: DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA." Sanat & Tasarım Dergisi, 13, ss.451 - 464, 2023. 10.20488/sanattasarim.1403753
ISNAD COSKUN ONAN, BERNA - TÜRK KAYA, SEZIN. "KOLOGRAFİ TEKNİĞİNDE ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR: DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA". Sanat & Tasarım Dergisi 13/2 (2023), 451-464. https://doi.org/10.20488/sanattasarim.1403753