Yıl: 2023 Cilt: 29 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 122 - 128 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5505/tbdhd.2023.19971 İndeks Tarihi: 25-12-2023

KAROTİKO-KAVERNÖZ FİSTÜLLERİN ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ: İKİ MERKEZ DENEYİMİ

Öz:
GİRİŞ ve AMAÇ: Karotiko-kavernöz fistül (KKF), kavernöz sinüs içindeki arterler ve venler arasındaki anormal bağlantılardır. Tedavide amaç arteriyovenöz akımını koruyarak kavernöz sinüs arasındaki bağlantıyı kapatmaktır. Endovasküler olarak ayrılabilir balonlar, koiller, embolizan ajanlar ve son yıllarda akım yönlendirici stent ile tedavi seçenekleri bulunmaktadır. YÖNTEM ve GEREÇLER: İki merkezde 2020-2022 yıllarında KKF tanısı konulan toplam 7 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastalar anatomilerine (direkt ve dural) ve Barrow sınıflamasına (Tip A, Tip B, Tip C, Tip D) göre sınıflandırıldı. BULGULAR: Endovasküler olarak ulaşım sağlanan tüm hastalara koil ile embolizasyon sağlandı. Tip A olan bir hastada koilleme ile aynı seansta akım yönlendirici stent uygulandı. Endovasküler erişim sağlanamayan 1 hastanın takiplerinde fistülün spontan kapandığı izlendi. TARTIŞMA ve SONUÇ: Karotiko-kavernöz fistüllerin direkt tipinde transarteryel yolla, dural tiplerinde de transvenöz yolla koil tedavisi güvenli ve etkindir. Bu tedavilerle fistülün tam kapanmadığı durumlarda internal karotis artere uygulanan akım yönlendirici stent, dural dallardan geçişi azaltarak uzun dönemde fistülün kapanmasına katkı sağlar.
Anahtar Kelime: Karotiko-kavernöz fistül endovasküler tedavi koilleme akım yönlendirici stent

ENDOVASCULAR TREATMENT OF CAROTICO-CAVERNOUS FISTULAS: EXPERIENCES OF TWO CENTERS

Öz:
INTRODUCTION: Carotico-cavernous fistula (CCF) are abnormal connections between arteries and veins within the cavernous sinus. The aim of the treatment is to close the connection between the cavernous sinus while maintaining the arteriovenous flow. There are treatment options with endovascular approach such as detachable balloons, coils, embolic agents and in recent years, flow-diverter stent. METHODS: A total of 7 patients diagnosed with CCF between 2020-2022 in two centers were retrospectively analyzed. Patients were classified according to their anatomy (direct and dural) and Barrow classification (Type A, Type B, Type C, Type D). RESULTS: In 6 of 7 patients, endovascular access could be achieved and embolizations were performed with coils. Flow diverter stent was applied in the same session with coiling in a patient with type A.In one patient with a failed endovascular access, spontaneous occlusion of the fistula was observed in follow-up control examinations. DISCUSSION AND CONCLUSION: Coiling of direct type CCF by transarterial approach and of dural type CCF by transvenous approach is safe and effective. In cases of incomplete occlusion of the fistula with these treatments, the flow-diverter stent applied to the internal carotid artery contributes to the occlusion of the fistula in the long term by reducing the passage through the dural branches.
Anahtar Kelime: Carotico-cavernous fistula endovascular treatment coiling flow-diverter stent

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
Ek Dosyalar: Ek 1
  • 1. Henderson AD, Miller NR. Carotid-cavernous fistula: Current concepts in aetiology, investigation, and management. Eye (Lond) 2018; 32(2): 164-172.
  • 2. Miller NR. Diagnosis and management of dural carotid-cavernous sinus fistulas. Neurosurg Focus 2007; 23(5): E13.
  • 3. Kısabay Ak A, Çınar C, Doğan GN, et al. Clinical improvement in indirect carotid cavernous fistulas treated endovascularly: A patient based review. Clin Neurol Neurosurg 2021; 207: 106750.
  • 4. Kohli GS, Patel BC. Carotid Cavernous Fistula. 2018 Dec 16. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019 Jan-. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ books/NBK535409/. Accessed 20 Nov 2019.
  • 5. Texakalidis P, Tzoumas A, Xenos D, et al. Carotid cavernous fistula (CCF) treatment approaches: A systematic literature review and meta-analysis of transarterial and transvenous embolization for direct and indirect CCFs. Clin Neurol Neurosurg 2021; 204: 106601.
  • 6. Stamatopoulos T, Anagnostou E, Plakas S, et al. Treatment of carotid cavernous sinus fistulas with flow diverters. A case report and systematic review. Interv Neuroradiol 2022; 28(1): 70-83.
  • 7. Ohlsson M, Consoli A, Rodesch G. Endovascular treatment of carotico-cavernous fistulas with acrylic glue: A series of nine cases. Neuroradiology 2016; 58(12): 1181-1188.
  • 8. Hou K, Li G, Luan T, et al. Endovascular treatment of the cavernous sinus dural arteriovenous fistula: Current status and considerations. Int J Med Sci 2020; 17(8): 1121-1130.
APA Onalan A, Gürkaş E, aykaç ö, Uysal kocabaş z, Özdemir A (2023). KAROTİKO-KAVERNÖZ FİSTÜLLERİN ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ: İKİ MERKEZ DENEYİMİ. , 122 - 128. 10.5505/tbdhd.2023.19971
Chicago Onalan Aysenur,Gürkaş Erdem,aykaç özlem,Uysal kocabaş zehra,Özdemir Atilla Özcan KAROTİKO-KAVERNÖZ FİSTÜLLERİN ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ: İKİ MERKEZ DENEYİMİ. (2023): 122 - 128. 10.5505/tbdhd.2023.19971
MLA Onalan Aysenur,Gürkaş Erdem,aykaç özlem,Uysal kocabaş zehra,Özdemir Atilla Özcan KAROTİKO-KAVERNÖZ FİSTÜLLERİN ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ: İKİ MERKEZ DENEYİMİ. , 2023, ss.122 - 128. 10.5505/tbdhd.2023.19971
AMA Onalan A,Gürkaş E,aykaç ö,Uysal kocabaş z,Özdemir A KAROTİKO-KAVERNÖZ FİSTÜLLERİN ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ: İKİ MERKEZ DENEYİMİ. . 2023; 122 - 128. 10.5505/tbdhd.2023.19971
Vancouver Onalan A,Gürkaş E,aykaç ö,Uysal kocabaş z,Özdemir A KAROTİKO-KAVERNÖZ FİSTÜLLERİN ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ: İKİ MERKEZ DENEYİMİ. . 2023; 122 - 128. 10.5505/tbdhd.2023.19971
IEEE Onalan A,Gürkaş E,aykaç ö,Uysal kocabaş z,Özdemir A "KAROTİKO-KAVERNÖZ FİSTÜLLERİN ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ: İKİ MERKEZ DENEYİMİ." , ss.122 - 128, 2023. 10.5505/tbdhd.2023.19971
ISNAD Onalan, Aysenur vd. "KAROTİKO-KAVERNÖZ FİSTÜLLERİN ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ: İKİ MERKEZ DENEYİMİ". (2023), 122-128. https://doi.org/10.5505/tbdhd.2023.19971
APA Onalan A, Gürkaş E, aykaç ö, Uysal kocabaş z, Özdemir A (2023). KAROTİKO-KAVERNÖZ FİSTÜLLERİN ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ: İKİ MERKEZ DENEYİMİ. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 29(3), 122 - 128. 10.5505/tbdhd.2023.19971
Chicago Onalan Aysenur,Gürkaş Erdem,aykaç özlem,Uysal kocabaş zehra,Özdemir Atilla Özcan KAROTİKO-KAVERNÖZ FİSTÜLLERİN ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ: İKİ MERKEZ DENEYİMİ. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 29, no.3 (2023): 122 - 128. 10.5505/tbdhd.2023.19971
MLA Onalan Aysenur,Gürkaş Erdem,aykaç özlem,Uysal kocabaş zehra,Özdemir Atilla Özcan KAROTİKO-KAVERNÖZ FİSTÜLLERİN ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ: İKİ MERKEZ DENEYİMİ. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, vol.29, no.3, 2023, ss.122 - 128. 10.5505/tbdhd.2023.19971
AMA Onalan A,Gürkaş E,aykaç ö,Uysal kocabaş z,Özdemir A KAROTİKO-KAVERNÖZ FİSTÜLLERİN ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ: İKİ MERKEZ DENEYİMİ. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi. 2023; 29(3): 122 - 128. 10.5505/tbdhd.2023.19971
Vancouver Onalan A,Gürkaş E,aykaç ö,Uysal kocabaş z,Özdemir A KAROTİKO-KAVERNÖZ FİSTÜLLERİN ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ: İKİ MERKEZ DENEYİMİ. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi. 2023; 29(3): 122 - 128. 10.5505/tbdhd.2023.19971
IEEE Onalan A,Gürkaş E,aykaç ö,Uysal kocabaş z,Özdemir A "KAROTİKO-KAVERNÖZ FİSTÜLLERİN ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ: İKİ MERKEZ DENEYİMİ." Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 29, ss.122 - 128, 2023. 10.5505/tbdhd.2023.19971
ISNAD Onalan, Aysenur vd. "KAROTİKO-KAVERNÖZ FİSTÜLLERİN ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ: İKİ MERKEZ DENEYİMİ". Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 29/3 (2023), 122-128. https://doi.org/10.5505/tbdhd.2023.19971