Yıl: 2011 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 259 - 276 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Uluslararası Eskişehir film festivali izleyici araştırması

Öz:
Film festivallerinin çeşitli işlevleri bulunmaktadır. Ekonomik, sanatsal ve toplumsal bağlantıları bulunmaktadır. Festivaller sinemakültürünü yaymak açısından önemli faaliyetlerdir. Türkiye’de çeşitli ulusal ve uluslararası film festivalleri bulunmaktadır. Birüniversitekenti olan veçok sayıdaüniversiteöğrencisini barındıran Eskişehir’deheryılMayıs ayının ilk haftasındaUluslararası EskişehirFilm Festivali yapılmaktadır. Kenttesinemaadınayapılan tek uluslararası etkinliktir. Sinemakültürünü geliştirmeamacı taşımaktadır. Film Festivalleri sanatı, sanatçıyı ve izleyiciyi biraraya getirme amacı taşır. Etkileri, bir çok alanda, sadece gerçekleştirildiği süre boyunca değil, festival sona erdikten sonra da devam eder. Fakat festivaller hakkında bilimsel dayanaklı araştırmalarla sık karşılaşılmamaktadır. Festival izleyicisini tanımlamayave izleyicilerin tercihlerini nasıl yaptıklarını anlamayaçalışan biraraştırma bulunmamaktadır. 10 yıldır düzenlenen Uluslararası Eskişehir Film Festivali sırasında izleyicilerin film seçimlerini nasıl yaptıklarını anlamak için 500 anket uygulanmıştır. 366 ankete cevap alınmış, izleyici görünüşü anlaşılmayaçalışılmış ve izleyici tercihleri ortayakonmaya çalışılmıştır. Bu çalışmakapsamındafestivalin geçmiş yıllardaki tüm dokümanları dadeğerlendirilmiştir. Yapılan anketten toplanan veriler festival izleyicisinin festivale katılma nedenlerini, izlediği filmleri neye göre seçtiğini, festivalde ilgisini çeken bölümlerin neler olduğunu ortayaçıkartmaktadır.
Anahtar Kelime:

Investigation onaudience of international Eskişehir film festival

Öz:
Festivals are important events to extent the cinema culture. The film festivals, which are created with the support of various foundations and local administrations, can be formed with various programs. There are lots of national and international film festivals in Turkey. In some of them there are short movies ormovie competitions. In Eskisehir, which is auniversity, town andholding ahuge numberof students EskisehirFilm Festival is organizing at the first week of the may every year. It is the only international event that is organizing in the name of cinema at the city. Its aim is developing thecinemaculture. Festival draws theattention of peopleliving in thecity andtheyouth of theuniversity. TheAnadolu University supports organizing of the festival. Program is prepared by the lectures of the faculty of communication science department of cinema and television. At the festival, classics of cinema history, the movies picked from the world festivals, examples of animation, examples of movies shot at the last year of Turkish cinema, and short films are screened. During the festival international andnational directors, actors, andacademicians meet with the audiences. These audiences can also be people living in the city, like the students will work at the cinemaindustry. During the festival there are documents about the festival program andat the endof the festival there are some essays orarticle and news publishedabout the festival on press but the scientific researches are inadequate about festivals. There is any research to define the festival audiences andgain the understanding of how they make their choices. During the Eskisehir Film Festival, which is maintaining 10 years, a survey was carried out to realize how the audiences make their choices. In 500 questionnaires answered and the point of view of the spectators and their choices was tried to understand. In the concept of that survey all of the documents of the festivals were assessedso the datagainedfrom the questionnaires helpedto understandthe reasons of why spectators join the festival, in what circumstances spectators choice themovie andwhich parts draw an attention at the festival.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aktan, A. (1998). Bir Çınar Gibi. Festivalin On Yılı. Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, Ankara.
 • Bazin, A. (1993). Sinema Nedir? Çev: İbrahim Şener. Sistem, İstanbul.
 • Bayram, N. (2008). 10. Uluslararsı Eskişehir Film FestivaliAnadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir.
 • Birkiye, A. (1995). Perdelerden. Çınar Yayınları, İstanbul.
 • Evren, B. (1998). Film Festivalleri ve Ankara film Festivali Festivalin On Yılı. Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı, Ankara.
 • Güçhan, G. ve Uğurlu, E. G. (2007). Sponsorluk Dosyaları.
 • Güçhan, G. (2007). 9.Uluslararası Eskişehir Film Festivali.Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir.
 • Kutlar, O. (1985). Sinema Bir Şenliktir. De Yayınları, İstanbul.
 • Makal, O., Güchan, G., Kutay, U., Atam, Z., Demirkol, İ., Onart, E. ve Oğuz, A. (2003). Film Festivallerinde Kimliklendirme. 4. Türkiye Sinema Kurultayı. TÜRSAV, İstanbul.
 • M.E.B. (1983). Türkiye’deki Güzel Sanatlar Eğitiminin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler. Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığı Ankara.
 • İNTERNET KAYNAKLARI
 • Adana Altn Koza Film Festivali. (http://www.altinkoza.org/altin-koza/tarihce/ son erişim: 10.12.2010).
 • Ankara Uluslararası Film Festivali. http://www.filmfestankara.org.tr/tr, son erşim, 23.12.2010
 • Antalya Altın Portakal Film Festivali. http://www.aksav.org.tr/altinportakal.php?id=1, son erşim, 10.12.2010.
 • Berlin Uluslararası Film Festivali. http://www.berlinale.de/en/HomePage.html, son erişim, 22.12.2010.
 • Cannes Film Festivali. http://www.festival-cannes.com/, son erişim 24.12.2010
 • Craig, Benjamin. http://www.sundanceguide.net/basics/history/, son erişim 17.12.2010.
 • New York Uluslararası Film Festivali. http://www.filmlinc.com/nyff/2010/about-2, son erşim, 23.12.2010
 • Toronto Film Festivali. http://tiff.net/ son erişim, 22.12.2010.
 • Uluslararası Eskişehir Film Festivali. http://eskfilmfest.anadolu.edu.tr/ son erişim, 10.12.2010.
 • Uluslararası İstanbul Film Festivali. http://film.iksv.org/tr, son erişim 17.12.2010.
 • Uluslararası İstanbul Film Festivali. http://www.iksv.org/film/film.asp?cid=3, son erişim 10.12.2010.
 • Uluslararası İstanbul Film Festivali. http://www.iksv.org/film/film.asp?cid=3&ms=1|1, son erişim 10.12.2010.
 • Venedik Film Festivali. http://www.labiennale.org/en/cinema/, son erişim, 26.12.2010.
APA UĞURLU H, UĞURLU E (2011). Uluslararası Eskişehir film festivali izleyici araştırması. , 259 - 276.
Chicago UĞURLU Hakan,UĞURLU Elif Gizem Uluslararası Eskişehir film festivali izleyici araştırması. (2011): 259 - 276.
MLA UĞURLU Hakan,UĞURLU Elif Gizem Uluslararası Eskişehir film festivali izleyici araştırması. , 2011, ss.259 - 276.
AMA UĞURLU H,UĞURLU E Uluslararası Eskişehir film festivali izleyici araştırması. . 2011; 259 - 276.
Vancouver UĞURLU H,UĞURLU E Uluslararası Eskişehir film festivali izleyici araştırması. . 2011; 259 - 276.
IEEE UĞURLU H,UĞURLU E "Uluslararası Eskişehir film festivali izleyici araştırması." , ss.259 - 276, 2011.
ISNAD UĞURLU, Hakan - UĞURLU, Elif Gizem. "Uluslararası Eskişehir film festivali izleyici araştırması". (2011), 259-276.
APA UĞURLU H, UĞURLU E (2011). Uluslararası Eskişehir film festivali izleyici araştırması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 259 - 276.
Chicago UĞURLU Hakan,UĞURLU Elif Gizem Uluslararası Eskişehir film festivali izleyici araştırması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11, no.3 (2011): 259 - 276.
MLA UĞURLU Hakan,UĞURLU Elif Gizem Uluslararası Eskişehir film festivali izleyici araştırması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.3, 2011, ss.259 - 276.
AMA UĞURLU H,UĞURLU E Uluslararası Eskişehir film festivali izleyici araştırması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011; 11(3): 259 - 276.
Vancouver UĞURLU H,UĞURLU E Uluslararası Eskişehir film festivali izleyici araştırması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011; 11(3): 259 - 276.
IEEE UĞURLU H,UĞURLU E "Uluslararası Eskişehir film festivali izleyici araştırması." Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, ss.259 - 276, 2011.
ISNAD UĞURLU, Hakan - UĞURLU, Elif Gizem. "Uluslararası Eskişehir film festivali izleyici araştırması". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11/3 (2011), 259-276.