Yıl: 2011 Cilt: 0 Sayı: 30 Sayfa Aralığı: 19 - 28 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersine ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Eskişehir’deki iki üniversitede Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde öğrenim gören ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersini almış 143 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen veri toplama aracı ile toplanmıştır. Tarama modelinde desenlenen araştırmadan elde edilen bulgulara göre kız öğrenciler erkek öğrencilere, not ortalaması yüksek öğrenciler not ortalaması düşük öğrencilere, üst sınıftaki öğrenciler de alt sınıftaki öğrencilere göre Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersine ilişkin daha olumlu görüşe sahiptirler.
Anahtar Kelime:

An investigation of computer education and instructional technology students' views about the scientific research methods course

Öz:
The purpose of this study is to reveal views of students about the Scientific Research Methods course. The participants of this study were 143 undergraduates from Computer Education and Instructional Technology department who participated in the Scientific Research Methods course at two universities in Eskişehir. Data were collected via a data collection tool which was developed by the researchers to determine the students’ views about the Scientific Research Methods course. The results showed that female students, students with higher GPAs and fourth graders had more positive views about the course than male students, students with lower GPAs and third graders.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Cashin, S.E. ve Elmore, P.B. (1997). Instruments used to assess attitudes toward statistics: A psychometric evaluation. Annual meeting of the American Educational Research Association Konferansı’nda sunlan bildiri, Chicago.
 • Diri, F.Ü. (2007). İstatistik dersine yönelik tutumların araştırılması: Meslek yüksek okul örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Ellez, A.M., Gümüş, N. ve Seferov, R. (2009). Coğrafya bölümü öğrencilerinin istatistik dersine yönelik tutumları: Türkiye ve Azerbaycan örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 185–192.
 • Elmore, P.B. ve Vasu, E.S. (1980). Relationship between selected variables and statistics achievement: Building a theoretical model. Journal of Educational Psychology, 72(4), 457-467.
 • Fullerton, J.A. ve Umphrey, D. (2001). An analysis of attitudes toward statistics: Gender differences among advertising majors. Annual Meeting of the Association for Education in Journalism and Mass Communication Konferansı’nda sunulan bildiri, Washington, DC.
 • Kurt, A.A. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. http://www.anadolu.edu.tr/akademik/fak_egt/bilveogrtekogrt/program.htm adresinden 10 Şubat 2010 tarihinde edinilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2008). Bilişim teknolojileri öğretmeni özel alan yeterlikleri. http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/ogretmen_yeterlikleri_kitabi/Öğretmen_Yeterlikleri_Kitabı_bilişim_teknolojil eri_öğretmeni_özel_alan_yeterlikleri_ilköğretim_parça_7.pdf adresinden 07 Şubat 2010 tarihinde edinilmiştir.
 • Mills, J.D. (2004). Students' attitudes toward statistics: Implications for the future. College Student Journal, 38(3).
 • Nartgün, Z., Uluman, M., Akın, Ç., Çelik, T. ve Çevik, C. (2008). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma öz yeterliklerinin incelenmesi. XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan bildiri, Sakarya.
 • Salkind, N.J. (2000). Statistics for people who (think they) hate statistics. London: Sage Publications.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Tay, B., Demirci-Güler, M.P. ve Taşdemir, A. (2009). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin bilimsel araştırma yöntemleri dersi başarı düzeyleri ve düşünceleri. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Eskişehir.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2006). Bilimsel araştirma süreci ve spss ile veri analizi SPSS 12.0 for Windows. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Uzbay, İ.T. (2008). Çağdaş uygarlığa ulaşmada bilim politikalarının yeri ve önemi. TÜBİTAK-ULAKBİM Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2008 sempozyumu, “Ulusal Bilim Politikaları Paneli”, 22 Kasım 2008, Ankara. http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/tip/sempozyum6/uzbay.pdf adresinden 15 Şubat 2010 tarihinde edinilmiştir.
 • Yükseköğretim Kurulu (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007). http://www.yok.gov.tr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=70 adresinden 05 Şubat 2010 tarihinde edinilmiştir.
 • Yükseköğretim Kurulu (2009). Avrupa yükseköğretimden sorumlu bakanlar konferansı bildirgesi. http://bologna.yok.gov.tr/index.php?page=yazi&i=85 adresinden 07 Şubat 2010 tarihinde edinilmiştir.
 • Wise, S.L. (1985). The development and validation of a scale measuring attitudes toward statistics. Educational and Psychological Measurement, 45, 401-404.
 • Zeidner, M. (1991). Statistics and mathematics anxiety in social science students: Some interesting parallels. British Journal of Educational Psychology, 61, 319-328.
APA Kurt A, ŞAHİN İZMİRLİ Ö, FIRAT M, Izmirli S (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. , 19 - 28.
Chicago Kurt Adile Aşkım,ŞAHİN İZMİRLİ Özden,FIRAT MEHMET,Izmirli Serkan Bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. (2011): 19 - 28.
MLA Kurt Adile Aşkım,ŞAHİN İZMİRLİ Özden,FIRAT MEHMET,Izmirli Serkan Bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. , 2011, ss.19 - 28.
AMA Kurt A,ŞAHİN İZMİRLİ Ö,FIRAT M,Izmirli S Bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. . 2011; 19 - 28.
Vancouver Kurt A,ŞAHİN İZMİRLİ Ö,FIRAT M,Izmirli S Bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. . 2011; 19 - 28.
IEEE Kurt A,ŞAHİN İZMİRLİ Ö,FIRAT M,Izmirli S "Bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi." , ss.19 - 28, 2011.
ISNAD Kurt, Adile Aşkım vd. "Bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi". (2011), 19-28.
APA Kurt A, ŞAHİN İZMİRLİ Ö, FIRAT M, Izmirli S (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0(30), 19 - 28.
Chicago Kurt Adile Aşkım,ŞAHİN İZMİRLİ Özden,FIRAT MEHMET,Izmirli Serkan Bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0, no.30 (2011): 19 - 28.
MLA Kurt Adile Aşkım,ŞAHİN İZMİRLİ Özden,FIRAT MEHMET,Izmirli Serkan Bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.0, no.30, 2011, ss.19 - 28.
AMA Kurt A,ŞAHİN İZMİRLİ Ö,FIRAT M,Izmirli S Bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011; 0(30): 19 - 28.
Vancouver Kurt A,ŞAHİN İZMİRLİ Ö,FIRAT M,Izmirli S Bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011; 0(30): 19 - 28.
IEEE Kurt A,ŞAHİN İZMİRLİ Ö,FIRAT M,Izmirli S "Bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi." Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0, ss.19 - 28, 2011.
ISNAD Kurt, Adile Aşkım vd. "Bilimsel araştırma yöntemleri dersine ilişkin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 30 (2011), 19-28.