Yıl: 2023 Cilt: 18 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 204 - 214 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33459/cbubesbd.1242689 İndeks Tarihi: 01-01-2024

Sporcularda Kaslı Olma Dürtüsü ve Yeme Tutumu ile İlişkisinin Değerlendirilmesi

Öz:
Yapılan bu çalışmanın amacı; kaslı olma dürtüsü (KOD) ve yeme tutumu ilişkisinin incelenmesidir. Çalışmaya çeşitli spor branşlarında aktif olarak spor yapan gönüllü 397 erkek sporcu katılmıştır. Çalışmada kapsamında verileri elde etmek amacıyla “Kaslı Olma Dürtüsü Ölçeği ve “Yeme Tutumu Testi (YTT-40)” kullanılmıştır. Sporcuların KOD toplam ve alt boyutlarından (Kaslı Olmaya Yönelik Tutumlar (KOYT), Kaslı Olmaya Yönelik Antrenman Davranışları (KOYAD), Kaslı Olmaya Yönelik Yeme ve Takviye Kullanımı, KOYYTK) elde edilen puanların ortalaması sırasıyla 41,9±12,6, 22,1±7,7, 11,3±4,3, 8,5±3,9 ve YTT-40 puan ortalaması ise 16,5±10,4 bulunmuştur. KOD toplam puanının KOYAD (0.382) ve KOYYTK (0.336) ile orta düzeyde; YTT-40 (0.162) ile zayıf düzeyde ve spor yapılan süre (0.347) ile negatif zayıf yönde ilişkiye sahip olduğu, YTT-40 puanının KOYAD (0.356) ile orta düzeyde; KOYT (0.267), KOD (0.162) ve KOYYTK (0.148) ile zayıf düzeyde istatistiksel olarak anlamlı ilişkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Sporcuların eğitim düzeyi ile KOYT, KOD toplam ve YTT-40 toplam puan ortalamaları arasında anlamlı ilişki olduğu (p<0.05) ve farklılığı lise ve öncesi eğitim düzeyine sahip sporcuların oluşturduğu tespit edilmiştir. İlgilenilen spor branşı açısından KOYAD, KOYYTK ve YTT-40 toplam puan ortalamaları arasında anlamlı ilişki olduğu ve farklılığı kuvvet-güç sporcularının oluşturduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, sporcularda kaslı olma dürtüsünün orta düzeyde olduğu, bu farklılığın en çok kuvvet-güç sporcuları ile lise ve öncesi eğitim düzeyine sahip sporcularda olduğu belirlenmiştir. Kaslı olma dürtüsünün artması yeme bozukluğunu artırmaktadır.
Anahtar Kelime: Sporcu Kaslı olma dürtüsü Yeme tutumu

Evaluation of the Derive to be Muscular and Its Relationship with Eating Attitude in Athletes

Öz:
The aim of this study; is to examine the relationship between the drive to be muscular (DM) and the eating attitude. 397 male athletes, actively engaged in sports in various branches, participated in the study. In order to obtain data within the scope of the study, the “Drive to Be Muscular Scale” and the “Eating Attitude Test (EAT-40)” were used. The average of the scores obtained from the athletes' total and sub-dimensions of DM (Attitudes Towards Being Muscular (ATBM), Training Behaviors Towards Being Muscular (TBTBM), Eating and Supplement Use To Be Muscular, ESUTBM) are respectively 41.9±12.6, 22.1, ±7.7, 11.3±4.3, 8.5±3.9, and the mean EAT-40 score was 16.5±10.4. The DM total score was moderate, with TBTBM (0.382) and ESUTBM (0.336); It was weakly correlated with EAT-40 (0.162) and negatively weakly correlated with the duration of sports (0.347). ATBM (0.267), DM (0.162), and ESUTBM (0.148) were found to have a weak statistically significant relationship. It was determined that there was a significant relationship (p<0.05) between the education level of the athletes and their ATBM, DM total and EAT-40 total score averages, and the difference was formed by the athletes with high school and preschool education levels. It was determined that there was a significant relationship between the total score averages of TBTBM, ESUTBM, and EAT-40 in terms of the sports branch of interest, and the difference was created by strength-strength athletes. As a result, it was determined that the urge to be muscular in the athletes was at a moderate level, and this difference was mostly in the strength-strength athletes and the athletes with high school and pre-school education levels. The increase in the derive to be muscular increases the eating disorder.
Anahtar Kelime: Athletes Derive to be muscular Eating attitude

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA YARAR H, fidan m, karahan s, Saraç O, Eskici G (2023). Sporcularda Kaslı Olma Dürtüsü ve Yeme Tutumu ile İlişkisinin Değerlendirilmesi. , 204 - 214. 10.33459/cbubesbd.1242689
Chicago YARAR HAKAN,fidan murat,karahan sevil,Saraç Osman Emir,Eskici Günay Sporcularda Kaslı Olma Dürtüsü ve Yeme Tutumu ile İlişkisinin Değerlendirilmesi. (2023): 204 - 214. 10.33459/cbubesbd.1242689
MLA YARAR HAKAN,fidan murat,karahan sevil,Saraç Osman Emir,Eskici Günay Sporcularda Kaslı Olma Dürtüsü ve Yeme Tutumu ile İlişkisinin Değerlendirilmesi. , 2023, ss.204 - 214. 10.33459/cbubesbd.1242689
AMA YARAR H,fidan m,karahan s,Saraç O,Eskici G Sporcularda Kaslı Olma Dürtüsü ve Yeme Tutumu ile İlişkisinin Değerlendirilmesi. . 2023; 204 - 214. 10.33459/cbubesbd.1242689
Vancouver YARAR H,fidan m,karahan s,Saraç O,Eskici G Sporcularda Kaslı Olma Dürtüsü ve Yeme Tutumu ile İlişkisinin Değerlendirilmesi. . 2023; 204 - 214. 10.33459/cbubesbd.1242689
IEEE YARAR H,fidan m,karahan s,Saraç O,Eskici G "Sporcularda Kaslı Olma Dürtüsü ve Yeme Tutumu ile İlişkisinin Değerlendirilmesi." , ss.204 - 214, 2023. 10.33459/cbubesbd.1242689
ISNAD YARAR, HAKAN vd. "Sporcularda Kaslı Olma Dürtüsü ve Yeme Tutumu ile İlişkisinin Değerlendirilmesi". (2023), 204-214. https://doi.org/10.33459/cbubesbd.1242689
APA YARAR H, fidan m, karahan s, Saraç O, Eskici G (2023). Sporcularda Kaslı Olma Dürtüsü ve Yeme Tutumu ile İlişkisinin Değerlendirilmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(1), 204 - 214. 10.33459/cbubesbd.1242689
Chicago YARAR HAKAN,fidan murat,karahan sevil,Saraç Osman Emir,Eskici Günay Sporcularda Kaslı Olma Dürtüsü ve Yeme Tutumu ile İlişkisinin Değerlendirilmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 18, no.1 (2023): 204 - 214. 10.33459/cbubesbd.1242689
MLA YARAR HAKAN,fidan murat,karahan sevil,Saraç Osman Emir,Eskici Günay Sporcularda Kaslı Olma Dürtüsü ve Yeme Tutumu ile İlişkisinin Değerlendirilmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.18, no.1, 2023, ss.204 - 214. 10.33459/cbubesbd.1242689
AMA YARAR H,fidan m,karahan s,Saraç O,Eskici G Sporcularda Kaslı Olma Dürtüsü ve Yeme Tutumu ile İlişkisinin Değerlendirilmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2023; 18(1): 204 - 214. 10.33459/cbubesbd.1242689
Vancouver YARAR H,fidan m,karahan s,Saraç O,Eskici G Sporcularda Kaslı Olma Dürtüsü ve Yeme Tutumu ile İlişkisinin Değerlendirilmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2023; 18(1): 204 - 214. 10.33459/cbubesbd.1242689
IEEE YARAR H,fidan m,karahan s,Saraç O,Eskici G "Sporcularda Kaslı Olma Dürtüsü ve Yeme Tutumu ile İlişkisinin Değerlendirilmesi." CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18, ss.204 - 214, 2023. 10.33459/cbubesbd.1242689
ISNAD YARAR, HAKAN vd. "Sporcularda Kaslı Olma Dürtüsü ve Yeme Tutumu ile İlişkisinin Değerlendirilmesi". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 18/1 (2023), 204-214. https://doi.org/10.33459/cbubesbd.1242689