Yıl: 2024 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 11 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.31822/jomat.2024-9-1-1 İndeks Tarihi: 10-01-2024

Problems faced by hotel businesses within the scope of environmental analysis factors: The case of Akçakoca

Öz:
The aim of the research is to identify the problems faced by hotel businesses within the scope of internal and external environmental factors. In this context, qualitative research method was applied in the research. Data was collected through face-to-face semi-structured interviews with people who are the owners and senior managers of hotel businesses operating in Akçakoca. A total of 10 hotel businesses were interviewed. Data were analyzed with descriptive analysis technique. As a result of the research, it has been revealed that the enterprises face economic, political, legal and natural environmental problems arising from the remote environmental factors. It was also found out that they do not generally encounter problems arising from immediate environmental factors. Lastly, it was found out that generally they face marketing, human resources, finance and accounting problems in general in the context of internal environmental factors.
Anahtar Kelime: Hotel businesses Business Environment Factors Akçakoca Tourism

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akçakoca Belediyesi. (2020). Nüfus Dağılımı, Retrieved October 7, 2020, from Akçakoca Belediyesi http://www.akcakoca.bel.tr/akcakoca/nufus-dagilimi/
 • Akçakoca Kaymakamlığı. (2020). Genel Turizm Haritası, (Online) Retrieved October 7, 2020, from Akçakoca Kaymakamlığı, http://www.akcakoca.gov.tr/genel-turizm
 • Akgemci, T., & Güleş, H. K. (2009). İşletmelerde Stratejik Yönetim. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Andriotis, K. (2003), Problems faced by the Cretan tourism industry as perceived by the business people, TOURISM, 51( 1), 21 - 3.
 • Ayık, Y. Z., & Keskin, G. (2008). “KOBİ’lerin Genel Sorunları ve Düşünülen Çözüm Önerileri Üzerine Erzurum’da Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2): 469-476.
 • Batman, O. (2018). Otel İşletmelerinin Yönetimi, İstanbul: Değişim Yayınevi.
 • Demir, Ö. (2019). Kamu Hastanelerinde ve Özel Hastanelerde Yapılan Dış Çevre Analizinin Vizyon ve Misyon Oluşturma İle İlişkisi Hakkında Yönetici Görüşleri (Ankara İlinde Bir Uygulama), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dinçer, Ö. (2007). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, (8. Baskı). İstanbul: Alfa.
 • Enz, C. A. (2010). Hospitality Strategic Management Concepts And Cases (Second Edition), New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken.
 • Eren, E. (2010). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası (8. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.
 • Grant, M. R. (2005). Contemporary Strategy Analysis, (Fifth Edition). UK: Blackwell Publishing.
 • Güçlü, N. (2003). Stratejik Yönetim, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2), 61–85.
 • Güzel, A., Fırat, S., & Elbasan, B. (2018). Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Karşılaştığı Sorunlar ve Devir Planlaması: Avrupa Birliği Projesi Kapsamında Bir Alan Araştırması, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10 (4), 1298-1320.
 • Indris S. (2015). Internal And External Environment Analysis On The Performance Of Small And Medium Industries (Smes) In Indonesia, International Journal Of Scientific & Technology Research, 4(4), 188-196.
 • Kültür & Turizm Bakanlığı. (2020a). Turizm İstatistikleri, Tesis İstatistikleri, Retrieved October 7, 2020, from Kültür ve Turizm Bakanlığı, https://yigm.ktb.gov.tr/TR-201131/tesis-istatistikleri.html
 • Kültür & Turizm Bakanlığı. (2020b). Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Akçakoca, Retrieved October 7, 2020, from Kültür ve Turizm Bakanlığı, https://duzce.ktb.gov.tr/TR-211375/akcakoca.html
 • Kültür & Turizm Bakanlığı. (2020c). Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Konaklama Tesisleri, Retrieved October 7, 2020, from Kültür ve Turizm Bakanlığı, https://duzce.ktb.gov.tr/TR-236522/konaklama-tesisleri.html
 • Ritson, N. (2008). Strategic Management, Free Text Books, Ventus Publishing.
 • Rizal, O. (2017), Analysis Of The Influence Of External And Internal Environmental Factors On Business Performance: A Study On Micro Small And Medium Enterprises (Msmes) Of Food And Beverage, RJOAS, 6(66), 47-56.
 • TÜİK. (2018), Turizm İstatistikleri, IV.Çeyrek: Ekim-Aralık ve Yıllık, 2018, Retrieved October 1, 2020, from TÜİK, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Turizm-Istatistikleri-IV.Ceyrek:-Ekim-Aralik-ve-Yillik,-2018-30599.
 • TÜİK. (2020), Turizm İstatistikleri, Turizm İstatistikleri, IV.Çeyrek: Ekim-Aralık ve Yıllık, 2020, , Retrieved July 25, 2022, from TÜİK, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Turizm-Istatistikleri-IV.Ceyrek:-Ekim-Aralik-ve-Yillik,-2020-37438
 • Ülgen, H., & Mirze, K. (2014). İşletmelerde Stratejik Yönetim, (7. Baskı). İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Yiğit, S. & Yiğit, M.A. (2011). Stratejik Yönetimde Dış Çevre Analizi: Kobi’ler ve Büyük İşletmeler Arasında Bir Karşılaştırma, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 38, 119-136.
APA MESCİ m, ÇÖMLEKÇİ İ, öztürk e, BATMAN O (2024). Problems faced by hotel businesses within the scope of environmental analysis factors: The case of Akçakoca. , 1 - 11. 10.31822/jomat.2024-9-1-1
Chicago MESCİ muammer,ÇÖMLEKÇİ İstemi,öztürk emrah,BATMAN ORHAN Problems faced by hotel businesses within the scope of environmental analysis factors: The case of Akçakoca. (2024): 1 - 11. 10.31822/jomat.2024-9-1-1
MLA MESCİ muammer,ÇÖMLEKÇİ İstemi,öztürk emrah,BATMAN ORHAN Problems faced by hotel businesses within the scope of environmental analysis factors: The case of Akçakoca. , 2024, ss.1 - 11. 10.31822/jomat.2024-9-1-1
AMA MESCİ m,ÇÖMLEKÇİ İ,öztürk e,BATMAN O Problems faced by hotel businesses within the scope of environmental analysis factors: The case of Akçakoca. . 2024; 1 - 11. 10.31822/jomat.2024-9-1-1
Vancouver MESCİ m,ÇÖMLEKÇİ İ,öztürk e,BATMAN O Problems faced by hotel businesses within the scope of environmental analysis factors: The case of Akçakoca. . 2024; 1 - 11. 10.31822/jomat.2024-9-1-1
IEEE MESCİ m,ÇÖMLEKÇİ İ,öztürk e,BATMAN O "Problems faced by hotel businesses within the scope of environmental analysis factors: The case of Akçakoca." , ss.1 - 11, 2024. 10.31822/jomat.2024-9-1-1
ISNAD MESCİ, muammer vd. "Problems faced by hotel businesses within the scope of environmental analysis factors: The case of Akçakoca". (2024), 1-11. https://doi.org/10.31822/jomat.2024-9-1-1
APA MESCİ m, ÇÖMLEKÇİ İ, öztürk e, BATMAN O (2024). Problems faced by hotel businesses within the scope of environmental analysis factors: The case of Akçakoca. Journal of multidisciplinary academic tourism, 9(1), 1 - 11. 10.31822/jomat.2024-9-1-1
Chicago MESCİ muammer,ÇÖMLEKÇİ İstemi,öztürk emrah,BATMAN ORHAN Problems faced by hotel businesses within the scope of environmental analysis factors: The case of Akçakoca. Journal of multidisciplinary academic tourism 9, no.1 (2024): 1 - 11. 10.31822/jomat.2024-9-1-1
MLA MESCİ muammer,ÇÖMLEKÇİ İstemi,öztürk emrah,BATMAN ORHAN Problems faced by hotel businesses within the scope of environmental analysis factors: The case of Akçakoca. Journal of multidisciplinary academic tourism, vol.9, no.1, 2024, ss.1 - 11. 10.31822/jomat.2024-9-1-1
AMA MESCİ m,ÇÖMLEKÇİ İ,öztürk e,BATMAN O Problems faced by hotel businesses within the scope of environmental analysis factors: The case of Akçakoca. Journal of multidisciplinary academic tourism. 2024; 9(1): 1 - 11. 10.31822/jomat.2024-9-1-1
Vancouver MESCİ m,ÇÖMLEKÇİ İ,öztürk e,BATMAN O Problems faced by hotel businesses within the scope of environmental analysis factors: The case of Akçakoca. Journal of multidisciplinary academic tourism. 2024; 9(1): 1 - 11. 10.31822/jomat.2024-9-1-1
IEEE MESCİ m,ÇÖMLEKÇİ İ,öztürk e,BATMAN O "Problems faced by hotel businesses within the scope of environmental analysis factors: The case of Akçakoca." Journal of multidisciplinary academic tourism, 9, ss.1 - 11, 2024. 10.31822/jomat.2024-9-1-1
ISNAD MESCİ, muammer vd. "Problems faced by hotel businesses within the scope of environmental analysis factors: The case of Akçakoca". Journal of multidisciplinary academic tourism 9/1 (2024), 1-11. https://doi.org/10.31822/jomat.2024-9-1-1