Yıl: 2000 Cilt: 17 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 171 - 176 Metin Dili: Türkçe

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) alevlenmelerinin mevsimsel özelliği

Öz:
Amaç: KOAH'a bağlı hospitalizasyonlarda mevsimsel değişme olup olmadığını belirlemek. Yöntem: 1987-1998 yılları arasında, göğüs kliniğine yapılan 3617 yatıştan, verileri elde edilen 3089 olgu değerlendirildi. Bulgular: Tüm olguların 397'si (%12.9) KOAH olarak sınıflandırılmıştı (kronik bronşit, amfizem, ICD9: 490-492 ve başka yerde sınıflandırılmayan KOAH, ICD9: 496). Aylara göre KOAH'lı hasta sayısı, toplam yatan hasta sayısına göre standardize edildi ve standardize verilerin üçerli hareketli ortalamaları Fourier analizi ile değerlendirildi. KOAH yatışlarının Eylül ayında artmaya başladığı, Ocak ayında maksimum seviyeye ulaştığı ve Mart ayından sonra azalarak yaz ayları boyunca düşük bir seviyede devam ettiği saptandı (F=7.679, p<0.001). Bu 12 yıllık periyodda KOAH yıllık yatış sayısı 28 olgudan 68'e yükselmesine karşın tüm hastalar içindeki KOAH'lıların oranı %20.3'ten %10.9'a inmişti. Dahası 1987-1990 yıllarında ortalama yatılan gün sayısı 14.4±14.1 günden, 1995-1998 yıllarında 9.8±7.3 güne inmişti (p<0.01). Sonuç: Hasta sayılarının artmasına karşın yatış oranlarının ve yatış sürelerinin azalması, tanı ve tedavideki gelişmeler ile aşılama gibi koruyucu önlemlere daha fazla önem verilmesine bağlanabilir. Hastane morbiditesinin mevsimsel özelliği, alevlenme nedenlerine ışık tutabileceği gibi sağlık hizmetlerinin planlamasında da önemli olabilir.
Anahtar Kelime: Mevsimler Epidemiyoloji Hastalık oranı Hastaneye yatırma Akciğer hastalıkları, tıkanma

Seasonal patterns of chronic obstructive pulmonary diseases (COPD) exacerbations

Öz:
Aims: To determine the seasonal variation in patterns of hospitalizations for COPD Methods: We studied the data of 3089 hospitalizations extracted from 3617 hospitalizations in the chest clinic between 1987-1998. Results: Amongst these, 397 (12.9%) cases have been classified as COPD (chronic bronchitis, emphysema, ICD9: 490-492 and COPD not specified elsewhere, ICD9: 496). Monthly hospitalization number for COPD were standardized to monthly hospitalizations to the chest clinic and three by three moving averages of these standardized data were analyzed with Fourier's analysis. Hospitalizations for COPD were starting to increase by October and reaching to maximum level at January, decreasing by- March and stable for the spring and summer (F=7.679, p<0.001). Through this 12 year-period, annual hospitalization for COPD increased from 28 to 68 but COPD ratio to all patients decreased from 20.3% to 10.9%. Additionally, average stay in hospital decreased from 14.4±14.1 days in the 1987-1990 to 9.8±7.3 days in the 1995-1998 (P<0.01). Conclusion: Decrease in hospitalization ratios and staying times in spite of increasing number of the COPD patients may be attributed development in the diagnosis and treatment, and increasing preventive measures such as vaccination. Seasonal patterns in hospital morbidity may identify triggers provoking COPD exacerbations and may help in planning of health care services.
Anahtar Kelime: Seasons Morbidity Lung Diseases, Obstructive Hospitalization Epidemiology

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA KARLIKAYA C, TÜRE M, YILDIRIM E (2000). Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) alevlenmelerinin mevsimsel özelliği. , 171 - 176.
Chicago KARLIKAYA Celal,TÜRE MEVLÜT,YILDIRIM Erkan Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) alevlenmelerinin mevsimsel özelliği. (2000): 171 - 176.
MLA KARLIKAYA Celal,TÜRE MEVLÜT,YILDIRIM Erkan Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) alevlenmelerinin mevsimsel özelliği. , 2000, ss.171 - 176.
AMA KARLIKAYA C,TÜRE M,YILDIRIM E Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) alevlenmelerinin mevsimsel özelliği. . 2000; 171 - 176.
Vancouver KARLIKAYA C,TÜRE M,YILDIRIM E Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) alevlenmelerinin mevsimsel özelliği. . 2000; 171 - 176.
IEEE KARLIKAYA C,TÜRE M,YILDIRIM E "Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) alevlenmelerinin mevsimsel özelliği." , ss.171 - 176, 2000.
ISNAD KARLIKAYA, Celal vd. "Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) alevlenmelerinin mevsimsel özelliği". (2000), 171-176.
APA KARLIKAYA C, TÜRE M, YILDIRIM E (2000). Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) alevlenmelerinin mevsimsel özelliği. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17(3), 171 - 176.
Chicago KARLIKAYA Celal,TÜRE MEVLÜT,YILDIRIM Erkan Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) alevlenmelerinin mevsimsel özelliği. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17, no.3 (2000): 171 - 176.
MLA KARLIKAYA Celal,TÜRE MEVLÜT,YILDIRIM Erkan Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) alevlenmelerinin mevsimsel özelliği. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, 2000, ss.171 - 176.
AMA KARLIKAYA C,TÜRE M,YILDIRIM E Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) alevlenmelerinin mevsimsel özelliği. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2000; 17(3): 171 - 176.
Vancouver KARLIKAYA C,TÜRE M,YILDIRIM E Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) alevlenmelerinin mevsimsel özelliği. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2000; 17(3): 171 - 176.
IEEE KARLIKAYA C,TÜRE M,YILDIRIM E "Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) alevlenmelerinin mevsimsel özelliği." Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17, ss.171 - 176, 2000.
ISNAD KARLIKAYA, Celal vd. "Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) alevlenmelerinin mevsimsel özelliği". Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17/3 (2000), 171-176.