Yıl: 2000 Cilt: 17 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 177 - 182 Metin Dili: Türkçe

Merkezimizde tanı konulan mide kanserlerinde cerrahi uygulamalarımız

Öz:
Amaç: Son 5 yıl içinde mide kanseri tanısıyla opere edilen olguları yaş, cinsiyet, başvuru şikayetleri, tümör lokalizasyonu, uygulanan cerrahi yöntemler ve buna bağlı morbidite, mortalite açısından karşılaştırmak, hangi operasyonun uygulanması gerektiğini tartışmak, operasyon seçimine yardımcı olabilecek verileri ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 1994-1999 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi kliniğinde mide kanseri tanısıyla cerrahi uygulanan 81 hasta retrospektif olarak incelendi. Olguların 33 (%40.7) 'ü kadın, 48 (%59.3) 'i erkek olup yaş ortalaması 55 (34-80) idi. En sık tespit edilen semptom karın ağrısı, kilo kaybı ve halsizlikti. Tanıda preoperatif gastro duedonoskopi , biopsi ve görüntüleme yöntemi olarak perkütan ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve mide duodenum pasaj grafisi kullanıldı. Bulgular: Tümör lokalizasyonu olarak incelendiğinde; 33 olguda antrumda, 13'ünde antrum ve korpusta, 11 'inde tüm midede, 10 'unda korpusta, 5 'inde kardiada, 5 'inde kardia ve fundusta, 4 'ünde gastrojejunostomi hattında idi. Olguların 22 'sine total gastrektomi, 20 'sine subtotal gastrektomi ve gastroenterostomi, 15 'ine feeding jejunostomi, 13 'üne eksploratif laparotomi ve biopsi, 10 'una gastrojejunostomi yapıldı. Birine Herring tüpü yerleştirildi. Morbidite % 23, mortalite %6.1 'dır. ortalama yatış süresi 11.2 gündür. Sonuç: Mide kanserli olguların çoğunun ileri evrede başvurduğu, endoskopik ve radyolojik tetkiklerin yaygınlaşmasıyla erken evrede yakalanabileceği kanısındayız.
Anahtar Kelime: Tanı teknikleri, sindirim sistemi Gastrik kanser Endoskopi, sindirim sistemi Mide neoplazmları Geriyedönük çalışma Radyoloji Cerrahi işlemler, operatif

Surgical applications in gastric carcinomas diagnosed in our center

Öz:
Purpose: To compare age, sex, complaints, localization of the tumor, surgical techniques applied, morbidity and mortality rates, to discuss which operation had to be applied, and to put forward the data's aided the choose of the operation technique. Methods: 81 patients performed surgical application for the diagnosis of gastric carcinoma in Trakya University Medical Faculty General Surgery Clinic were examined retrospectively between 1994-1999 33 of the cases (% 40.7) were female, 48 were male (% 59.3) and the mean age was 55 (34-80). The frequent symptoms were abdominal pain, weight loss, and weakness. Gastroduodenoscopy and biopsy, percutan ultrasonography, computerize tomography and gastroduodenal roentgenograms were used in the diagnosis as preoperative visualization methods. Results: When we examined the localization of the tumor; 33 were localized in antrum, 13 were in antrum and corpus, 11 were in instole stomach, 10 were in corpus, 5 were in cardia, 5 were in cardia and fundus, 4 were in the line of gastrojejunostomy. Total gastrectomv was performed in 22 of the cases. Subtotal gastrectomy and gastroenterostomy were performed in 20 cases, feeding jejunostomy was performed in 15 cases, explorative laparotomy and biopsy were performed in 13 cases and gastrojejunostomy was performed in 10 cases. Herring tube was placed in 1 patient. Morbidity rate was % 23 and mortality rate was % 6.1, the average hospitalization period was 11.2 days. Conclusion: We own of the opinion that most of the cases with gastric carcinoma have applied at advanced age and early diagnose can be made by the generalization of endoscopic and roentgenogramic techniques.
Anahtar Kelime: Radiology Surgical Procedures, Operative Gastric cancer Stomach Neoplasms Retrospective Studies Endoscopy, Digestive System Diagnostic Techniques, Digestive System

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA HATİPOĞLU A, HOŞCOŞKUN Z, SARIKAYA S, TEMİZ E (2000). Merkezimizde tanı konulan mide kanserlerinde cerrahi uygulamalarımız. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17(3), 177 - 182.
Chicago HATİPOĞLU Ahmet R.,HOŞCOŞKUN Zeki,SARIKAYA Serkan,TEMİZ Ergün Merkezimizde tanı konulan mide kanserlerinde cerrahi uygulamalarımız. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17, no.3 (2000): 177 - 182.
MLA HATİPOĞLU Ahmet R.,HOŞCOŞKUN Zeki,SARIKAYA Serkan,TEMİZ Ergün Merkezimizde tanı konulan mide kanserlerinde cerrahi uygulamalarımız. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, 2000, ss.177 - 182.
AMA HATİPOĞLU A,HOŞCOŞKUN Z,SARIKAYA S,TEMİZ E Merkezimizde tanı konulan mide kanserlerinde cerrahi uygulamalarımız. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2000; 17(3): 177 - 182.
Vancouver HATİPOĞLU A,HOŞCOŞKUN Z,SARIKAYA S,TEMİZ E Merkezimizde tanı konulan mide kanserlerinde cerrahi uygulamalarımız. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2000; 17(3): 177 - 182.
IEEE HATİPOĞLU A,HOŞCOŞKUN Z,SARIKAYA S,TEMİZ E "Merkezimizde tanı konulan mide kanserlerinde cerrahi uygulamalarımız." Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17, ss.177 - 182, 2000.
ISNAD HATİPOĞLU, Ahmet R. vd. "Merkezimizde tanı konulan mide kanserlerinde cerrahi uygulamalarımız". Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17/3 (2000), 177-182.