Yıl: 2000 Cilt: 17 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 185 - 192 Metin Dili: Türkçe

Küçük hücreli akciğer kanserli kadın olgularımız

Öz:
Akciğer kanserinin kadınlarda gittikçe artmakta olduğu bilinmektedir. Sigara içen kadınlarda küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) görülme riski sigara içen erkeklere göre daha yüksektir. KHAK ile kadın cinsiyeti arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere 13 yıllık yeni tanı konmuş kanser olgularını içeren veri tabanımızda yaptığımız, incelemede 67/859 (%7.8) kadın akciğer kanseri olgusu saptadık. Bu olgulardan 57 (%7.5) KHAK idi ve 4 tanesinin dosya bilgilerini tam olarak bulabildik. Bu dört olgunun yaş ortalaması 56±11 yıldı. Olgulardan en genç olanı 42 yaşında bir ev hanımı idi; 19 yaşında sigaraya başlamıştı ve 23 yıl 1 pak./gün sigara öyküsü vardı. Diğer üç olgu ise hiç düzenli sigara kullanmadığı halde yoğun bir pasif sigara öyküsü tanımlıyordu. Bu dört olgunun tümör lokalizasyonu, evresi, histopatolojik, histokimyasal ve elektron mikroskopik özellikleri gözden geçirilerek sunuldu. Kadında KHAK görülmesinin epidemiyolojik önemi vurgulandı.
Anahtar Kelime: Akciğer neoplazmları Karsinom, küçük hücreli Epidemiyoloji Kadınlar Sigara içme Olgu sunumu

Our female cases with small cell lung carcinoma

Öz:
It is known that the incidence of lung carcinoma in women is increasing. The risk of small cell lung carcinoma in smoking women is higher than the risk in smoking men. For being able to demonstrate the relationship between the small cell lung carcinoma and its occurrence in women, we reviewed our newly diagnosed cancer cases for thirteen years. The ratio of lung tumors in women was 67/859 (%7.8). There were 5 small cell lung carcinoma cases (%7.5) and we could find all information about four cases. The mean age of these four cases was 56±11 years. The youngest patient was a housewife who is 42 years old. She began smoking when she was 19 years old and kept smoking 1 pack/day for 23 years. Other three cases did not smoke regularly but they were passive smokers. These four cases were presented by examining the localization of the tumors, their stages, and also their histopathologic, histochemical and electron microscopic features. The epidemiological importance of the occurrence of small lung cell carcinoma in women was emphasized.
Anahtar Kelime: Smoking Carcinoma, Small Cell Lung Neoplasms Epidemiology Case report Women

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÇAKIR E, KARLIKAYA C, YALÇIN Ö, AKTAŞ G (2000). Küçük hücreli akciğer kanserli kadın olgularımız. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17(3), 185 - 192.
Chicago ÇAKIR Ebru,KARLIKAYA Celal,YALÇIN Ömer,AKTAŞ Gülhan Küçük hücreli akciğer kanserli kadın olgularımız. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17, no.3 (2000): 185 - 192.
MLA ÇAKIR Ebru,KARLIKAYA Celal,YALÇIN Ömer,AKTAŞ Gülhan Küçük hücreli akciğer kanserli kadın olgularımız. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, 2000, ss.185 - 192.
AMA ÇAKIR E,KARLIKAYA C,YALÇIN Ö,AKTAŞ G Küçük hücreli akciğer kanserli kadın olgularımız. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2000; 17(3): 185 - 192.
Vancouver ÇAKIR E,KARLIKAYA C,YALÇIN Ö,AKTAŞ G Küçük hücreli akciğer kanserli kadın olgularımız. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2000; 17(3): 185 - 192.
IEEE ÇAKIR E,KARLIKAYA C,YALÇIN Ö,AKTAŞ G "Küçük hücreli akciğer kanserli kadın olgularımız." Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17, ss.185 - 192, 2000.
ISNAD ÇAKIR, Ebru vd. "Küçük hücreli akciğer kanserli kadın olgularımız". Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17/3 (2000), 185-192.