Prevalence of Intimate Partner Violence in Pregnancy in a Province of Türkiye, Changes in Violence and Effects on Maternal Mental Health

Yıl: 2023 Cilt: 13 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 567 - 577 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.31832/smj.1063772 İndeks Tarihi: 04-01-2024

Prevalence of Intimate Partner Violence in Pregnancy in a Province of Türkiye, Changes in Violence and Effects on Maternal Mental Health

Öz:
Objective: The aim of this study was to evaluate the frequency of intimate partner violence (IPV) during pregnancy and the effect of violence on maternal mental health. Materials and Methods: The hospitals in Adana province center was selected by simple randomization method. Frequency tables, chi-square test and multiple logistic regression analysis were used as statistical analysis. Results: Prevalence of IPV was found as 24.1% before pregnancy and 17.5% during pregnancy. The rate of emotional, physical and sexual IPV exposure during pregnancy was found as 16,7%, 2,8% and 3,3%, respectively. It was found that regarding 69% of those exposed to violence in any period of their life, the rate of overall violence either decreased or completely ceased during pregnancy. Women, who experienced IPV during pregnancy were 4.60 times more likely to have depression in pregnancy. Conclusion: It has been determined that the rate of IPV exposure decreases with pregnancy however, IPV during pregnancy causes mental health problems in women.
Anahtar Kelime: Intimate partner violence pregnancy mental health depression

Türkiye'nin Bir İlinde Gebelikte Eşler Arası Şiddetin Yaygınlığı, Şiddetteki Değişiklikler ve Anne Ruh Sağlığına Etkileri

Öz:
Bu çalışmanın amacı gebelikte eşler arası şiddetin sıklığını ve şiddetin anne ruh sağlığına etkisini değerlendirmektir. Adana il merkezindeki hastaneler basit randomizasyon yöntemi ile seçilmiştir. İstatistiksel analiz olarak frekans tabloları, ki-kare testi ve çoklu lojistik regresyon analizleri kullanıldı. Eş şiddeti prevalansı gebelik öncesi %24,1 ve gebelik sırasında %17,5 olarak bulundu. Gebelikte duygusal, fiziksel ve cinsel eş şiddetine maruz kalma oranı sırasıyla %16,7, %2,8 ve %3,3 olarak bulundu. Yaşamlarının herhangi bir döneminde şiddete maruz kalanların %69'unda genel şiddet oranının gebelikte azaldığı ya da tamamen durduğu belirlendi. Gebeliği sırasında eş şiddeti yaşayan kadınların gebelikte depresyon geçirme olasılığı 4.60 kat daha fazlaydı. Gebelikle birlikte eş şiddetine maruz kalma oranının azaldığı ancak kadınlarda ruhsal sağlık sorunlarına neden olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: Eş şiddeti, gebelik anne ruh sağlığı depresyon

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri. https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/221-227.pdf, 1993.Date of access: 20.06.2019.
 • 2. Heise LL, Pitanguy J, Germain A. Violence against women : the hidden health burden. s.l. : World Bank discussion papers ; no. WDP 255. Washington, D.C.:The World Bank. 2014. http://documents.worldbank.org/curated/en/489381468740165817/Violence-agains. Date of access: 20.06.2019
 • 3. Stewart DE, Robinson GE. A Review of Domestic Violence and Women’s Mental Health. . 1998;1(2), 83-89, s.l. : Archives of Women’s Mental Health.
 • 4. World Health Organization.Responding to intimate partner violence and sexual violence against women:WHO clinical and policy guidelines [Internet]. Geneva: WHO; http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85240/1/97892415, 2013. Date of access: 20.06.2019
 • 5. Coker AL, Sanderson M, Dong B. Partner violence during pregnancy and risk of adverse pregnancy outcomes. . 18:260–269, s.l. Paediatr Perinatal Epidemiol, 2004.
 • 6. WHO World Health Organization. Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. s.l. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85241/1/WHO_RHR_HRP_, 2013. Date of access: 20.06.2019
 • 7. BM İstatistik Birimi (UNSTATS). Dünya’da Kadın 2015: Eğilimler ve İstatistikler. . s.l. : Erişim: http://unstats.un.org/unsd/gender/worldswomen.html Erişim tarihi 10.06.2017, 2015.
 • 8. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM). . Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması. s.l. : Erişim: http://kadininstatusu.aile.gov.tr/data/542950d5369dc32358ee2bba/Ana%20Rapor.pdf Erişim tarihi 05.07.2017, 2014.
 • 9. Stewart DE, MacMillan H, Wathen N. Intimate partner violence. s.l. : Can J Psychiatr, 2013. 58:1–15..
 • 10. Engindeniz AN, Küey L, Kültür S. Edinburg Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği Türkçe formu geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. 51-52, Antalya : Bahar Sempozyumları 1. Kitabı, 23-26 Nisan 1997.
 • 11. Bagcioglu E, Vural M, Karababa IF et al. Decrease in domestic violence during pregnancy: a study from Turkey. s.l. : J Interpers Violence. doi: 10.1177/0886260513505147. , 2014 .
 • 12. Ergonen AT, Ozdemir MH, Can IO et al. Domestic violence on pregnant women in Turkey. . s.l. : 50. J Forensic Leg Med. 2009 Apr;16(3):125-9. doi: 10.1016/j.jflm.2008.08.009. Epub 2008 Oct 22.
 • 13. Bilgin SB, Erbay DP. Kadına yönelik şiddet ve yaşam kalitesi. s.l. : Anadolu Psikiyatri Derg 2017; 18(3):203-210.
 • 14. Deveci SE, Acik Y, Gulbayrak C et al. Elazıg il merkezinde 15-49 yaş evli kadınların aile içi şiddete maruz kalma durumları. Toplum ve Hekim. Mayıs - Haziran 2005. Cilt 20. Sayı 3.
 • 15. Sahin EM, Yetim D, Güleç OD. Edirne’de kadına yönelik eş şiddeti yaygınlığı ve kadınların şiddete karşı tutumları. Cumhuriyet Tıp Dergisi. 2012; 34: 23-32.
 • 16. Fikree FF, Jafarey SN, Korejo R et al. Intimate partner violence before and during pregnancy: experiences of postpartum women in Karachi, Pakistan. J Pak Med Assoc. 2006;56(6):252–257.
 • 17. Perales MT, Cripe SM, Lam N et al. Prevalence, types, and pattern of intimate partner violence among pregnancy women in Lima, Peru. Violence Against Women. 2009;15(2):224–250.
 • 18. Salazar M, Valladares E, Ohman A et al. Ending intimate partner violence after pregnancy: findings from a community-based longitudinal study in Nicaragua. BMC Public Health. 2009;9:350.
 • 19. Gazmararian JA, Lazorick S, Spitz AM, Ballard TJ, Saltzman LE, Marks JS. Prevalence of violence against pregnant women. JAMA. 1996;275:1915-20.
 • 20. Sagkal T, Kalkım A, Uğurlu E et al. Gebelerin Eşi Tarafından Şiddete Maruz Kalma Durumları ve Şiddetle İlişkili Faktörlerin İncelenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin [serial online]. September 2014;13(5):381-390.
 • 21. Güler N. Gebelikte Eşi Tarafından Kadına Uygulanan Fiziksel, Duygusal, Cinsel ve Ekonomik Şiddet ve İlişkili Faktörler. DEUHYO ED 2010, 3(2), 72-77.
 • 22. Bolu F, Mayda A, Yılmaz M. Bir üniversite hastanesi kadın doğum polikliniğine başvuran gebelerde maruz kalınan şiddet sıklığı ve etkileyen faktörler. Nobel Medicus Journal [serial online]. January 2015;11(1):64-70. Available from: Academic Search Com.
 • 23. García MC, Jansen HA, Ellsberg M et al. WHO multi-country study on women’s health and domestic violence against women: initial results on prevalence, health outcomes and women’s responses. Geneva, World Health Organization, 2005.
 • 24. Yanikkerem E, Karadaş G, Adigüzel B et al. Domestic violence during pregnancy in Turkey and responsibility of prenatal healthcare providers. Am J Perinatol. 2006 Feb;23(2):93-103.
 • 25. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA),2014. Erişim: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf Erişim tarihi 05.09.2017.
 • 26. Urquia ML, O'Campo PJ, Heaman MI et al. Experiences of violence before and during pregnancy and adverse pregnancy outcomes: An analysis of the Canadian Maternity Experiences Survey. BMC Pregnancy Childbirth. 2011 Jun 7;11:42.
 • 27. Cengiz H, Kanawati A, Yıldız S et al. Domestic violence against pregnant women: A prospective study in a metropolitan city, İstanbul. Journal of the Turkish German Gynecological Association. 2014;15(2):74-77.
 • 28. Oweis A, Gharaibeh M, Alhourani R. Prevalence of Violence During Pregnancy: Findings from a Jordanian Survey. Matern Child Health J. 2010 May;14(3):437-45.
 • 29. Stewart DE, Vigod SN, MacMillan HL et al. Current Reports on Perinatal Intimate Partner Violence. Curr Psychiatry Rep. 2017 May;19(5):26.
 • 30. Ludermir AB, Lewis G, Valongueiro SA et al.Violence against women by their intimate partner during pregnancy and postnatal depression: a prospective cohort study. Lancet. 2010 Sep 11;376(9744):903-10. Epub 2010 Sep 6.
APA Durmaz E, Nazlıcan E (2023). Prevalence of Intimate Partner Violence in Pregnancy in a Province of Türkiye, Changes in Violence and Effects on Maternal Mental Health. , 567 - 577. 10.31832/smj.1063772
Chicago Durmaz Elif,Nazlıcan Ersin Prevalence of Intimate Partner Violence in Pregnancy in a Province of Türkiye, Changes in Violence and Effects on Maternal Mental Health. (2023): 567 - 577. 10.31832/smj.1063772
MLA Durmaz Elif,Nazlıcan Ersin Prevalence of Intimate Partner Violence in Pregnancy in a Province of Türkiye, Changes in Violence and Effects on Maternal Mental Health. , 2023, ss.567 - 577. 10.31832/smj.1063772
AMA Durmaz E,Nazlıcan E Prevalence of Intimate Partner Violence in Pregnancy in a Province of Türkiye, Changes in Violence and Effects on Maternal Mental Health. . 2023; 567 - 577. 10.31832/smj.1063772
Vancouver Durmaz E,Nazlıcan E Prevalence of Intimate Partner Violence in Pregnancy in a Province of Türkiye, Changes in Violence and Effects on Maternal Mental Health. . 2023; 567 - 577. 10.31832/smj.1063772
IEEE Durmaz E,Nazlıcan E "Prevalence of Intimate Partner Violence in Pregnancy in a Province of Türkiye, Changes in Violence and Effects on Maternal Mental Health." , ss.567 - 577, 2023. 10.31832/smj.1063772
ISNAD Durmaz, Elif - Nazlıcan, Ersin. "Prevalence of Intimate Partner Violence in Pregnancy in a Province of Türkiye, Changes in Violence and Effects on Maternal Mental Health". (2023), 567-577. https://doi.org/10.31832/smj.1063772
APA Durmaz E, Nazlıcan E (2023). Prevalence of Intimate Partner Violence in Pregnancy in a Province of Türkiye, Changes in Violence and Effects on Maternal Mental Health. Sakarya Tıp Dergisi, 13(4), 567 - 577. 10.31832/smj.1063772
Chicago Durmaz Elif,Nazlıcan Ersin Prevalence of Intimate Partner Violence in Pregnancy in a Province of Türkiye, Changes in Violence and Effects on Maternal Mental Health. Sakarya Tıp Dergisi 13, no.4 (2023): 567 - 577. 10.31832/smj.1063772
MLA Durmaz Elif,Nazlıcan Ersin Prevalence of Intimate Partner Violence in Pregnancy in a Province of Türkiye, Changes in Violence and Effects on Maternal Mental Health. Sakarya Tıp Dergisi, vol.13, no.4, 2023, ss.567 - 577. 10.31832/smj.1063772
AMA Durmaz E,Nazlıcan E Prevalence of Intimate Partner Violence in Pregnancy in a Province of Türkiye, Changes in Violence and Effects on Maternal Mental Health. Sakarya Tıp Dergisi. 2023; 13(4): 567 - 577. 10.31832/smj.1063772
Vancouver Durmaz E,Nazlıcan E Prevalence of Intimate Partner Violence in Pregnancy in a Province of Türkiye, Changes in Violence and Effects on Maternal Mental Health. Sakarya Tıp Dergisi. 2023; 13(4): 567 - 577. 10.31832/smj.1063772
IEEE Durmaz E,Nazlıcan E "Prevalence of Intimate Partner Violence in Pregnancy in a Province of Türkiye, Changes in Violence and Effects on Maternal Mental Health." Sakarya Tıp Dergisi, 13, ss.567 - 577, 2023. 10.31832/smj.1063772
ISNAD Durmaz, Elif - Nazlıcan, Ersin. "Prevalence of Intimate Partner Violence in Pregnancy in a Province of Türkiye, Changes in Violence and Effects on Maternal Mental Health". Sakarya Tıp Dergisi 13/4 (2023), 567-577. https://doi.org/10.31832/smj.1063772