Yıl: 2011 Cilt: 31 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 95 - 100 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

The effect of different indoor air velocities and temperatures on thermal comfort

Öz:
Günümüzde değişik sistem ve teknolojilerle yaygın olarak kullanılan iklimlendirme sistemlerinin amacı; kabul edilebilir kalitede konforlu ve temiz iç ortam havası hazırlamaktır. Mekanik olarak iklimlendirilmiş hacimlerde temel amaç, minimum enerji tüketimi elde etmekle birlikte, bu hacimleri kullanan insanlar için, sağlıklı ve konforlu yaşam alanları sağlamaktır. Klima sistemlerinde en pahalı enerji biçimi olan elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Bu enerjiden konfordan fedakarlık etmeden gerçekleştirilebilecek tasarruf, işletme maliyetlerinde önemli karlılıklar sağlayacaktır. Bu çerçevede alınabilecek pek çok önlem bulunmaktadır. Bu çalışmada, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde Isı Tekniği Laboratuarında bulunan iklimlendirme odasında deneyler yapılmış olup farklı iklimlendirme koşullarında deneklerin ense deri yüzey sıcaklıkları ölçülmüş ve deneklerin ısıl duyumları sorgulanmıştır. Isıl konforun tespiti için “Tahmini Ortalama Oy (PMV)” indisi kullanılmıştır. Yaptığımız deneyler sonucu ortaya çıkan grafikleri ve PMV değerlerini birlikte değerlendirerek konfordan fedakarlık etmeden tasarruf gerçekleştirebilecek iklimlendirme sistemlerinin optimum çalışma şartları belirlenmeye çalışılmış ve sonuç bölümünde iklimlendirme sistemlerinin optimum çalışma şartları için önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Termodinamik

Farklı iç hava hızlarının ve sıcaklıklarının ısıl konfor üzerine etkisi

Öz:
Nowadays, an objective of different systems and technologies widely used in the HVAC systems is to provide acceptable quality of clean indoor air and comfort. The main reason of using mechanical ventilation in office buildings is to supply comfortable and healthy living environments for occupants, while maintaining minimum energy consumption. Electricity, which is the most expensive energy resource, is used in HVAC systems. Saving energy without changing the thermal comfort level would provide vast amount of profit considering operation costs. There are many measures which can be taken in this regard. In this study, experiments were hold in a climate chamber in the Department of Mechanical Engineering Heat Technology Laboratory in Uludag University, neck skin temperatures were measured and thermal sensations were questioned of subjects under different climate conditions. To evaluate the thermal comfort or discomfort "Predicted Mean Vote (PMV) index was used. After comparing the graphics obtained using the experiment results with the PMV values, optimum HVAC system operation conditions that yield profit without compromising thermal comfort are determined. In the conclusion optimum operation conditions for HVAC systems are suggested.
Anahtar Kelime:

Konular: Termodinamik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • Arens, E., Zhang, H., Huizenga, C., Partial and whole body thermal sensation and comfort – part I: uniform environmental conditions, J. of Therm. Biol,. 31, 53-59, 2006a.
  • Arens, E., Zhang, H., Huizenga, C., Partial and whole body thermal sensation and comfort part II: non uniform environmental conditions, J. of Therm. Biol., 31, 60-66, 2006b.
  • ASHRAE Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy, American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Atlanta GA, 2004.
  • ASHRAE Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality, American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Atlanta GA, 2004.
  • Fountain, M.C., Arens, E., Xu, T., Bauman, F.S., Oguru, M., An investigation of thermal comfort at high humidities, ASHRAE Trans., 94, 94-103, 1999. Havenith, G., Holmer, I., Parsons, K., Personal Factors in Thermal Comfort Assessment: Clothing Properties and Metabolic Heat Production, Energy and Build., 34, 581–594, 2002.
  • ISO 7730, Determination of the PMV and PPD Indices and the Specifications of the Conditions for Thermal Comfort, Moderate Thermal Environments, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 1994.
  • Olesen, B.W., Parsons, K.C., Introduction to thermal comfort standards and to the proposed new version of EN ISO 7730, Energy and Build., 34, 537-548, 2002.
  • Todde, V., Perception and sensitivity to horizontal turbulent air flows at the head region, Indoor Air 10, 297-3005, 2000.
APA ARSLANOĞLU N, Yigit A (2011). The effect of different indoor air velocities and temperatures on thermal comfort. , 95 - 100.
Chicago ARSLANOĞLU Nurullah,Yigit Abdulvahap The effect of different indoor air velocities and temperatures on thermal comfort. (2011): 95 - 100.
MLA ARSLANOĞLU Nurullah,Yigit Abdulvahap The effect of different indoor air velocities and temperatures on thermal comfort. , 2011, ss.95 - 100.
AMA ARSLANOĞLU N,Yigit A The effect of different indoor air velocities and temperatures on thermal comfort. . 2011; 95 - 100.
Vancouver ARSLANOĞLU N,Yigit A The effect of different indoor air velocities and temperatures on thermal comfort. . 2011; 95 - 100.
IEEE ARSLANOĞLU N,Yigit A "The effect of different indoor air velocities and temperatures on thermal comfort." , ss.95 - 100, 2011.
ISNAD ARSLANOĞLU, Nurullah - Yigit, Abdulvahap. "The effect of different indoor air velocities and temperatures on thermal comfort". (2011), 95-100.
APA ARSLANOĞLU N, Yigit A (2011). The effect of different indoor air velocities and temperatures on thermal comfort. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 31(2), 95 - 100.
Chicago ARSLANOĞLU Nurullah,Yigit Abdulvahap The effect of different indoor air velocities and temperatures on thermal comfort. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi 31, no.2 (2011): 95 - 100.
MLA ARSLANOĞLU Nurullah,Yigit Abdulvahap The effect of different indoor air velocities and temperatures on thermal comfort. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, vol.31, no.2, 2011, ss.95 - 100.
AMA ARSLANOĞLU N,Yigit A The effect of different indoor air velocities and temperatures on thermal comfort. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi. 2011; 31(2): 95 - 100.
Vancouver ARSLANOĞLU N,Yigit A The effect of different indoor air velocities and temperatures on thermal comfort. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi. 2011; 31(2): 95 - 100.
IEEE ARSLANOĞLU N,Yigit A "The effect of different indoor air velocities and temperatures on thermal comfort." Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 31, ss.95 - 100, 2011.
ISNAD ARSLANOĞLU, Nurullah - Yigit, Abdulvahap. "The effect of different indoor air velocities and temperatures on thermal comfort". Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi 31/2 (2011), 95-100.