Deprem Kavramı, Etkileri ve 6 Şubat 2023 Depremleri Bağlamında Süreçler Üzerinden Bütünsel Değerlendirmeler

Yıl: 2023 Cilt: 8 Sayı: Special Issue Sayfa Aralığı: 567 - 584 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30785/mbud.1287755 İndeks Tarihi: 23-01-2024

Deprem Kavramı, Etkileri ve 6 Şubat 2023 Depremleri Bağlamında Süreçler Üzerinden Bütünsel Değerlendirmeler

Öz:
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye ve dünya tarihine büyük depremler ve yıkımlar arasında önemli bir yer edinerek girmiştir. Bir yer sarsıntısı sonucunda insani, bireysel, toplumsal, sağlıksal, sosyal, ekonomik, mimari, kentsel, teknolojik, psikolojik, kültürel, tarımsal, hukuksal, yönetimsel, demografik etkiler derin şekillerde yaşanmıştır. İlkyardımlar ve süreğen destekler devam ederken, ileriye yönelik eylem planlarının çokça konuşulduğu bir döneme girilmiştir. Kapsayıcı ve multidisipliner bakış açılarıyla eylem planlarının hazırlanarak kusursuz uygulanması gerektiği tüm açıklığıyla ortadadır. Depremler için hazırlıklı olmak bilimsel yönden desteklenmiş devlet politikaları ve toplumsal bilinç düzeyi ile yakından ilgilidir. Bu hipotezi destekleyen çalışmada, depremlerin etkileri birçok yönden ele alınarak, nasıl bir duruş sergilenmesi gerektiği üzerinde bütünsel bir yaklaşım sergilenmekte; yapılması gerekenler süreçler üzerinden ele alınmakta, hemen her büyük depremde ülkenin yaşadığı yıkımların kader olmadığı, bilinçli yaklaşımlarla depremlerin felaket olmaktan çıkması gerektiği vurgulanmaktadır. Kısmen literatür araştırmalarına yer verilen çalışmada 6 Şubat depremleri, etkileri ve sonuçları üzerinden ilerlenerek genel duruş şablonu oluşturulmaktadır.
Anahtar Kelime: Deprem 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi deprem etkileri deprem önlemleri

The Concept of Earthquake, Its Effects and Holistic Evaluations on Processes in the Context of the 6 February 2023 Earthquakes

Öz:
On February 6, 2023, major earthquakes in Kahramanmaraş occurred and took its place among the important earthquakes in history. After an earthquake, many humans, individual, social, health, economic, architectural, urban, technological, psychological, cultural, agricultural, legal, administrative, and demographic effects were experienced. What happens is not simply a case of destruction of the physical environment. The traumatic situation that emerged because of the great destruction has deeply affected the psychology of the people of the whole country; a period of anxiety has begun. While the first aid continues, future action plans have started to be determined. Processes should be examined from an inclusive perspective. It is obvious that what needs to be done pre-earthquake and at all times, as well as how to manage during and after the earthquake and recovery processes, should be thoroughly studied from an inclusive perspective, and action plans should be prepared using multidisciplinary approaches and flawlessly implemented
Anahtar Kelime: Earthquake 6 February 2023 Kahramanmaraş earthquake earthquake effects earthquake precautions

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ateşoğlu, N. ve Çelik, N. (2023). Bir Dijital Araç Olarak Cep Telefonu Uygulamalarının Toplum İyileştirmesinde Kullanımı” (Kitap Bölümü) Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası İçin Akademik Öneriler, Editörler: Musa Öztürk & Mustafa Kırca, ISBN (PDF): 978-975-447-613-2 DOI: https://doi.org/10.58830/ozgur.pub99, Özgür Yayınları, Gaziantep, s.254.
 • Aydın, N. Z. (2023). Depremde Boşalan Şehirler ve Olası Sorunlar: Kahramanmaraş Örneği” (Kitap Bölümü) Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası İçin Akademik Öneriler, Editörler: Musa Öztürk & Mustafa Kırca, ISBN (PDF): 978-975-447-613-2 DOI: https://doi.org/10.58830/ozgur.pub99, Özgür Yayınları, Gaziantep, s.69.
 • Demirtaş, E. (2023) “Depremler Sonrası Gözlemler” İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı İZEV Eğitim Koordinatörü Psikolog Ebru Demirtaş ile yapılan görüşme, Nisan 2023, İstanbul.
 • Edemen, M., Bircan, O, Okkay, M., Yoldaş, H., Tuğrul, R., Necimoğlu Güzel, M., Kurt, M.Ş., Aslan, A. (2023) “Deprem nedir? Nasıl oluşur? Türkiye’de oluşmuş depremler ve etkileri nelerdir? Depremlere karşı alınabilecek tedbirler hususunda öneriler” International Journal of Social and Humanities Sciences Researchs JSHSR, Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, Cilt:10 Sayı:93, s. 719-734.
 • Ergünay, O. (2009) “Doğal Afetler ve Sürdürülebilir Kalkınma” Deprem Sempozyumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 11-12 Kasım 2009, s.1-11.
 • Güneş, G. (2023). Kahramanmaraş Depremi’nin Kültürel Kurumlar Üzerine Etkisi” (Kitap Bölümü) Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası İçin Akademik Öneriler, Editörler: Musa Öztürk & Mustafa Kırca, ISBN (PDF): 978-975-447-613-2 DOI: https://doi.org/10.58830/ozgur.pub99, Özgür Yayınları, Gaziantep, s.77.
 • Güreşçi, E. (2023). Kahramanmaraş Depremi Sonrası Yeni Bir Tartışma Konusu Olarak Deprem Göçü” (Kitap Bölümü) Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası İçin Akademik Öneriler, Editörler: Musa Öztürk & Mustafa Kırca, ISBN (PDF): 978-975-447-613-2 DOI: https://doi.org/10.58830/ozgur.pub99, Özgür Yayınları, Gaziantep, s.53, 56.
 • Kılıç, M. (2023). “Deprem Sonrası Defne Gözlemleri” İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı İZEV Başkanı Merve Kılıç’ın Defne ziyareti sonrası yapmış olduğu sunum, İZEV Mart 2023, İstanbul.
 • Kocalar, A. C. (2023). Kriz Yönetiminden Önce Risk Yönetiminin Önemi” (Kitap Bölümü) Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası İçin Akademik Öneriler, Editörler: Musa Öztürk & Mustafa Kırca, ISBN (PDF): 978-975-447-613- 2 DOI: https://doi.org/10.58830/ozgur.pub99, Özgür Yayınları, Gaziantep, s.9.
 • Kural, S. C. (2023) “Deprem Sonrası Psikolojik Gözlemler” Psikolog Sina Can KURAL (Yankı YAZGAN Güzel Günler Klinik) ile deprem sonrası psikolojik gözlemlere yönelik görüşme, Mart 2023, İstanbul.
 • NTV Haber. (2023). Deprem Tarımı da Vurdu: Tarım Alanlarının %16’sı Bölgede https://www.ntv.com.tr/ntvpara/deprem-tarimi-da-vurdu-tarim-alanlarinin-yuzde-16si- bolgede,SJd1G31TcEejUDZV8atHrA 17.02.2023
 • Rodoplu, Ü. (2023). Kahramanmaraş Depremi-Afet Yönetimi Değerlendirme Raporu, https://www.ulkumenrodoplu.com/kahramanmaras-depremi-afet-yonetimi-degerlendirme-raporu 21.03.2023
 • SBB (2023). “2023 Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu” Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı.
 • Tetik, N. ve Akbulut, İ. İ. (2023). 6 Şubat 2023’te Yaşanan Depremin Ekonomik ve Finansal Etkileri: İhracat Üzerinden Bir İnceleme” (Kitap Bölümü) Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası İçin Akademik Öneriler, Editörler: Musa Öztürk & Mustafa Kırca, ISBN (PDF): 978-975-447-613-2 DOI: https://doi.org/10.58830/ozgur.pub99, Özgür Yayınları, Gaziantep, s.97.
 • TMMOB MO. (2023). 6 Şubat 2023 Depremleri Tespit ve Değerlendirme Raporu” TMMOB Mimarlar Odası, 23 Şubat 2023, s.21, 73.
 • Tüfekçi, Ö. K. (2023). Depremlerde Hazır bulunuşluk Senaryoları ve Hazır bulunuşluğa Yönelik Bir Model Önerisi” (Kitap Bölümü) Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası İçin Akademik Öneriler, Editörler: Musa Öztürk & Mustafa Kırca, ISBN (PDF): 978-975-447-613-2 DOI: https://doi.org/10.58830/ozgur.pub99, Özgür Yayınları, Gaziantep, s.44.
 • ULUĞ, A. (2014) “Nasıl Bir Afet Yönetimi?” 1. İzmir Kent Sempozyumu, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Jeofizik Mühendisleri Odası Bildirisi, 24 Mayıs 2014 İzmir, s. 1-18.
 • Uzun, H. İ. (2023). 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremlerinin Altyapı ve Atık Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi” (Kitap Bölümü) Kahramanmaraş Merkezli Depremler Sonrası İçin Akademik Öneriler, Editörler: Musa Öztürk & Mustafa Kırca, ISBN (PDF): 978-975-447-613-2 DOI: https://doi.org/10.58830/ozgur.pub99, Özgür Yayınları, Gaziantep, s.313.
APA AYTIS S (2023). Deprem Kavramı, Etkileri ve 6 Şubat 2023 Depremleri Bağlamında Süreçler Üzerinden Bütünsel Değerlendirmeler. , 567 - 584. 10.30785/mbud.1287755
Chicago AYTIS SAADET Deprem Kavramı, Etkileri ve 6 Şubat 2023 Depremleri Bağlamında Süreçler Üzerinden Bütünsel Değerlendirmeler. (2023): 567 - 584. 10.30785/mbud.1287755
MLA AYTIS SAADET Deprem Kavramı, Etkileri ve 6 Şubat 2023 Depremleri Bağlamında Süreçler Üzerinden Bütünsel Değerlendirmeler. , 2023, ss.567 - 584. 10.30785/mbud.1287755
AMA AYTIS S Deprem Kavramı, Etkileri ve 6 Şubat 2023 Depremleri Bağlamında Süreçler Üzerinden Bütünsel Değerlendirmeler. . 2023; 567 - 584. 10.30785/mbud.1287755
Vancouver AYTIS S Deprem Kavramı, Etkileri ve 6 Şubat 2023 Depremleri Bağlamında Süreçler Üzerinden Bütünsel Değerlendirmeler. . 2023; 567 - 584. 10.30785/mbud.1287755
IEEE AYTIS S "Deprem Kavramı, Etkileri ve 6 Şubat 2023 Depremleri Bağlamında Süreçler Üzerinden Bütünsel Değerlendirmeler." , ss.567 - 584, 2023. 10.30785/mbud.1287755
ISNAD AYTIS, SAADET. "Deprem Kavramı, Etkileri ve 6 Şubat 2023 Depremleri Bağlamında Süreçler Üzerinden Bütünsel Değerlendirmeler". (2023), 567-584. https://doi.org/10.30785/mbud.1287755
APA AYTIS S (2023). Deprem Kavramı, Etkileri ve 6 Şubat 2023 Depremleri Bağlamında Süreçler Üzerinden Bütünsel Değerlendirmeler. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 8(Special Issue), 567 - 584. 10.30785/mbud.1287755
Chicago AYTIS SAADET Deprem Kavramı, Etkileri ve 6 Şubat 2023 Depremleri Bağlamında Süreçler Üzerinden Bütünsel Değerlendirmeler. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi 8, no.Special Issue (2023): 567 - 584. 10.30785/mbud.1287755
MLA AYTIS SAADET Deprem Kavramı, Etkileri ve 6 Şubat 2023 Depremleri Bağlamında Süreçler Üzerinden Bütünsel Değerlendirmeler. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, vol.8, no.Special Issue, 2023, ss.567 - 584. 10.30785/mbud.1287755
AMA AYTIS S Deprem Kavramı, Etkileri ve 6 Şubat 2023 Depremleri Bağlamında Süreçler Üzerinden Bütünsel Değerlendirmeler. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi. 2023; 8(Special Issue): 567 - 584. 10.30785/mbud.1287755
Vancouver AYTIS S Deprem Kavramı, Etkileri ve 6 Şubat 2023 Depremleri Bağlamında Süreçler Üzerinden Bütünsel Değerlendirmeler. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi. 2023; 8(Special Issue): 567 - 584. 10.30785/mbud.1287755
IEEE AYTIS S "Deprem Kavramı, Etkileri ve 6 Şubat 2023 Depremleri Bağlamında Süreçler Üzerinden Bütünsel Değerlendirmeler." Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 8, ss.567 - 584, 2023. 10.30785/mbud.1287755
ISNAD AYTIS, SAADET. "Deprem Kavramı, Etkileri ve 6 Şubat 2023 Depremleri Bağlamında Süreçler Üzerinden Bütünsel Değerlendirmeler". Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi 8/Special Issue (2023), 567-584. https://doi.org/10.30785/mbud.1287755