Yıl: 2023 Cilt: 8 Sayı: Special Issue Sayfa Aralığı: 585 - 603 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30785/mbud.1334994 İndeks Tarihi: 23-01-2024

Afet Atık Yönetimine İlişkin Uluslararası Yazının Bibliyometrik Analizi

Öz:
Çalışma, afet atık yönetimine ilişkin bilimsel literatürün günümüze değin geldiği noktayı ortaya koyma hedefiyle bibliyometrik yöntemle kurgulanmıştır. Bu amaçla Web of Science veri tabanında “disaster” ve “waste management” anahtar kelimeleriyle yıl, bilim dalı ve eser türü sınırlaması olmadan yapılan taramada 415 yayına ulaşılmıştır. Bu eserlerin yayın yılı, dili, en çok yayınlandığı ülke ve kuruluşlar, tarandığı indeksler, yayınlandığı dokümanlar, en çok eseri bulunan yazarlar, ortak yazar analizi, yazarların atıf analizi, ülkelerin atıf analizi, kurumların atıf analizi ve anahtar sözcük analizleri bibliyometrik olarak değerlendirilmiştir. Buna göre yapılan çalışmaların 2008 yılından sonra artış gösterdiği, Çin ve Amerika’nın konuya ilişkin en çok yayın sahibi ülkeler olduğu tespit edilmiştir. Li (10), Cheng (7) ve Thompson (7) bu alanda en çok yayın üreten yazarlardır. Vanapalli vd.’nin (2021) “Challenges and strategies for effective plastic waste management during and post COVID-19 pandemic” başlıklı makalesi 269 atıfla en çok atıf alan yayın olmuştur.
Anahtar Kelime: Afet atık yönetimi yıkım enkaz atıkları bibliyometrik analiz bibliyografik haritalama

Bibliometric Analysis of International Literature on Disaster Waste Management

Öz:
The study was designed with bibliometric method with the aim of revealing the point where the scientific literature on disaster waste management has reached to the present day. For this purpose, 415 publications were found in the Web of Science database with the keywords "disaster" and "waste management" without limitation of year, discipline and type of work. The year of publication, language, countries and institutions where these works were published the most, indexes indexed, documents published, authors with the most works, co-author analysis, citation analysis of authors, citation analysis of countries, citation analysis of institutions and keyword analysis were evaluated bibliometrically. Accordingly, it has been determined that the studies have increased after 2008, and China and the USA are the countries with the most publications on the subject. Li (10), Cheng (7) and Thompson (7) are the most published authors in this field. Vanapalli et al. (2021) "Challenges and strategies for effective plastic waste management during and post COVID-19 pandemic" was the most cited publication with 269 citations.
Anahtar Kelime: Disaster waste management destruction debris waste bibliometric analysis bibliographic mapping

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • AFAD (2023). 06 Şubat 2023 Kahramanmaraş (Pazarcık ve Elbistan) depremleri saha çalışmaları ön değerlendirme raporu, Erişim Adresi (05.06.2023): https://deprem.afad.gov.tr/assets/pdf/Arazi_Onrapor_28022023_surum1_revize.pdf
 • Arruda, H., Silva, E. R., Lessa, M., Proença, D. ve Bartholo, R. (2022). VOSviewer and Bibliometrix. Journal of the Medical Library Association, 110(3), 392-395. dx.doi.org/10.5195/jmla.2022.1434, Erişim Adresi (08.05.2023): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36589296/
 • Barke, R. P. ve Jenkins-Smith, H. C. (1993). Politics and Scientific Expertise - Scientists, Risk Perception, and Nuclear Waste Policy. Risk Analysis, 13(4), 425-439. Erişim Adresi (06.05.2023): https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1539-6924.1993.tb00743.x
 • Blight, G. E. ve Fourie, A. B. (2005). Catastrophe revisited – disastrous flow failures of mine and municipal solid waste. Geotechnical & Geological Engineering, 23, 219-248. Erişim Adresi (06.05.2023): https://link.springer.com/article/10.1007/s10706-004-7067-y
 • Brown, C., Milke, M. ve Seville, E. (2011). Disaster waste management: A review article. Waste Management, 31, 1085–1098. doi:10.1016/j.wasman.2011.01.027, Erişim Adresi (01.05.2023): https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956053X11000596
 • Brown, Charlotte, O. (2012). Disaster Waste Management: A systems approach, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), University of Canterbury.
 • Çevre ve Orman Bakanlığı (2004). Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği. https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf? mevzuatNo=5401&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5
 • DMC. (2005). Phases of the disaster. Erişim Adresi (15.05.2023): http://www.dmc.gov.lk
 • Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N. ve Lim W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 113, 285-296. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070, Erişim Adresi (18.05.2023): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296321003155
 • EC. (2006). Progress report on Post Tsunami rehabilitation and reconstruction program. Erişim Adresi (12.05.2023): europa.eu/rapid/press-release_MEMO-06-507_en.pdf.
 • Farahani, R. Z., Fallah, S. Ruiz, R., Hosseini, S. ve Asgari, N. (2019). OR models in urban service facility location: A critical review of applications and future developments. European Journal of Operational Research, 276(1), 1-27. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.07.036, Erişim Adresi (08.07.2023): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221718306581
 • Francesco, G., Alessia, A., Susanna, B., Lorenzo, M. G. ve Francesca, B. (2018). Disaster waste management in Italy: Analysis of recent case studies. Waste Management, 71, 542-555. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2017.10.012, Erişim Adresi (31.10.2023): https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956053X17307584
 • Habib, M. S., Sarkar, B., Tayyab, M., Saleem, M. W., Hussain, A., Ullah, M., Omair, M. ve Iqbal, M. W. (2019). Large- scale disaster waste management under uncertain environment. Journal of Cleaner Production, 212, 200-222. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.11.154, Erişim Adresi (01.06.2023): https://yonsei.elsevierpure.com/en/publications/large-scale-disaster-waste-management-under- uncertain-environment
 • Hui, Y., Li’ao, W., Fenwei, S. ve Gang, H. (2006). Urban solid waste management in Chongqing: Challenges and opportunities. Waste Management, 26(9), 1052-1062. Erişim Adresi (02.06.2023): https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956053X05002291
 • İTÜ. (2023). 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan Depremleri Ön İnceleme Raporu. Erişim Adresi (12.05.2023): https://haberler.itu.edu.tr/docs/default-source/default-document library/2023_itu_subat_2023_deprem_son_raporu.pdf?sfvrsn=1583fe76_2
 • Kahraman, S., Polat, E. ve Korkmazyürek, B. (2021). Afet yönetim döngüsündeki ana terimler. Avrasya Terim Dergisi, 9:3, 7-14. Erişim Adresi (03.06.2023): https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejatd/issue/66518/958753
 • Karunasena, G., Amaratunga, D., Haigh, R. ve Lill I. (2009). Post disaster waste management strategies in developing countries: Case of Sri Lanka. International Journal of Strategic Property Management, 13, 171–190. https://doi.org/10.3846/1648-715X.2009.13.171-190, Erişim Adresi (23.05.2023): https://journals.vilniustech.lt/index.php/IJSPM/article/view/6188
 • Kulkarni, B. N. ve Anantharama, V. (2020). Repercussions of COVID-19 pandemic on municipal solid waste management: Challenges and opportunities. Science of the Total Environment, 743, 140693. Erişim Adresi (23.05.2023): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720342157
 • Mackey, T. K., Contreras, J. T. ve Liang, B. A. (2014). The Minamata Convention on Mercury: Attempting to address the global controversy of dental amalgam use and mercury waste disposal. Science of The Total Environment, 472, 125-129. Erişim Adresi (23.05.2023): https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004896971301259X
 • Martinez-Lopez, F. J., Merigo, J. M., Valenzuela-Fernandez, L. ve Nicolas C. (2018). Fifty years of the European Journal of Marketing: A bibliometric analysis. European Journal of Marketing, 52(1-2), 439-468. doi 10.1108/EJM- 11-2017-0853, Erişim Adresi (15.05.2023): https://psycnet.apa.org/record/2018-07693-018
 • Petersen, M. (2004). Restoring waste management following disasters, International conference on post disaster reconstruction, UK. Erişim Adresi (01.05.2023): http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download? doi=10.1.1.523.3210&rep=rep1&type=pdf.
 • Reckien, D., Creutzig, F. ve Satterthwaite, D. (2017). Climate change, equity and the Sustainable Development Goals: an urban perspective. Environment & Urbanization, 29(1), 159-182. Erişim Adresi (15.05.2023): https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0956247816677778
 • Salgın, B., Aydın İpekçi, C., Coşgun, N. ve Tıkansak Karadayı, T. (2021). Enerji ve Ham Madde Korunumu Açısından Yapısal Atıkların Yeniden Kullanımına/Geri Dönüşümüne Yönelik Bir Değerlendirme. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 6 (2), 526-537. Online ISSN: 2548-0170. Erişim Adresi (25.08.2023): https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1733702
 • Shammi, M., Bodrud-Doza, M., Islam, A. M. T. ve Rahman, M. M. (2020). COVID-19 pandemic, socioeconomic crisis and human stress in resource-limited settings: A case from Bangladesh. Heliyon, 6(5), e04063. 10.1016/j.heliyon.2020.e04063, Erişim Adresi (11.06.2023): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32462098/
 • Shaw, R. ve Sinha, R. (2003). Towards sustainable recovery: future challenges after Gujarat Earthquake. Risk Management, 5:3, 35–51. https://www.jstor.org/stable/3867765, Erişim Adresi (06.06.2023): https://www.jstor.org/stable/3867765
 • Tabata, T., Onishi, A., Saeki, T. ve Tsai, P. (2019). Earthquake disaster waste management reviews: Prediction, treatment, recycling, and prevention. International Journal of Disaster Risk Reduction, 36, 101119. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101119, Erişim Adresi (31.10.2023): https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212420918314481
 • Vanapalli, K. R., Sharma, H. B., Ranjan, V. P., Samal, B., Bhattacharya, J., Dubey, B. K. ve Goel, S. (2021). Challenges and strategies for effective plastic waste management during and post COVID-19 pandemic. Scıence of the Total Environment, 750, 141514. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141514, Erişim Adresi (01.06.2023): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720350439
 • Zhang, F., Cao, C., Li, C., Liu, Y. Ve Huisingh, D. (2019). A systematic review of recent developments in disaster waste management. Journal of Cleaner Production, 235, 822-840. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.06.229, Erişim Adresi (31.10.2023): https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652619321948
APA yanılmaz z, TAVŞAN F (2023). Afet Atık Yönetimine İlişkin Uluslararası Yazının Bibliyometrik Analizi. , 585 - 603. 10.30785/mbud.1334994
Chicago yanılmaz zeynep,TAVŞAN FİLİZ Afet Atık Yönetimine İlişkin Uluslararası Yazının Bibliyometrik Analizi. (2023): 585 - 603. 10.30785/mbud.1334994
MLA yanılmaz zeynep,TAVŞAN FİLİZ Afet Atık Yönetimine İlişkin Uluslararası Yazının Bibliyometrik Analizi. , 2023, ss.585 - 603. 10.30785/mbud.1334994
AMA yanılmaz z,TAVŞAN F Afet Atık Yönetimine İlişkin Uluslararası Yazının Bibliyometrik Analizi. . 2023; 585 - 603. 10.30785/mbud.1334994
Vancouver yanılmaz z,TAVŞAN F Afet Atık Yönetimine İlişkin Uluslararası Yazının Bibliyometrik Analizi. . 2023; 585 - 603. 10.30785/mbud.1334994
IEEE yanılmaz z,TAVŞAN F "Afet Atık Yönetimine İlişkin Uluslararası Yazının Bibliyometrik Analizi." , ss.585 - 603, 2023. 10.30785/mbud.1334994
ISNAD yanılmaz, zeynep - TAVŞAN, FİLİZ. "Afet Atık Yönetimine İlişkin Uluslararası Yazının Bibliyometrik Analizi". (2023), 585-603. https://doi.org/10.30785/mbud.1334994
APA yanılmaz z, TAVŞAN F (2023). Afet Atık Yönetimine İlişkin Uluslararası Yazının Bibliyometrik Analizi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 8(Special Issue), 585 - 603. 10.30785/mbud.1334994
Chicago yanılmaz zeynep,TAVŞAN FİLİZ Afet Atık Yönetimine İlişkin Uluslararası Yazının Bibliyometrik Analizi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi 8, no.Special Issue (2023): 585 - 603. 10.30785/mbud.1334994
MLA yanılmaz zeynep,TAVŞAN FİLİZ Afet Atık Yönetimine İlişkin Uluslararası Yazının Bibliyometrik Analizi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, vol.8, no.Special Issue, 2023, ss.585 - 603. 10.30785/mbud.1334994
AMA yanılmaz z,TAVŞAN F Afet Atık Yönetimine İlişkin Uluslararası Yazının Bibliyometrik Analizi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi. 2023; 8(Special Issue): 585 - 603. 10.30785/mbud.1334994
Vancouver yanılmaz z,TAVŞAN F Afet Atık Yönetimine İlişkin Uluslararası Yazının Bibliyometrik Analizi. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi. 2023; 8(Special Issue): 585 - 603. 10.30785/mbud.1334994
IEEE yanılmaz z,TAVŞAN F "Afet Atık Yönetimine İlişkin Uluslararası Yazının Bibliyometrik Analizi." Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 8, ss.585 - 603, 2023. 10.30785/mbud.1334994
ISNAD yanılmaz, zeynep - TAVŞAN, FİLİZ. "Afet Atık Yönetimine İlişkin Uluslararası Yazının Bibliyometrik Analizi". Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi 8/Special Issue (2023), 585-603. https://doi.org/10.30785/mbud.1334994