Yıl: 2023 Cilt: 8 Sayı: Special Issue Sayfa Aralığı: 84 - 102 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.30785/mbud.1317734 İndeks Tarihi: 23-01-2024

Investigation of Sustainable Disaster Management with Fishbone Method; Hatay Province Example

Öz:
Disasters cause great losses to people and the environment around the world. It’s possible to prevent or reduce these losses with disaster management. An effective disaster management system should be implemented in order to reduce all these damages of disasters. It is especially important that this disaster management is sustainable. The earthquakes that took place in Türkiye on February 6 reminded us once again the importance of disaster management. In this study, the stages of disaster management are mentioned. It’s explained how sustainable disaster management can be. Hatay province was chosen as the study area. The fishbone method was used as the method. After the earthquakes, the current situation in Hatay province was determined and the current situation was analyzed with the fishbone method to provide sustainable disaster management. Thanks to the fishbone method, what can be done for sustainable disaster management in Hatay was discussed and suggestions were presented.
Anahtar Kelime: Sustainable disaster management earthquake fishbone method

Balık Kılçığı Yöntemi ile Sürdürülebilir Afet Yönetiminin İncelenmesi; Hatay İli Örneği

Öz:
Afetler tüm dünyada insanlar ve çevre için büyük kayıplara neden olmaktadır. Afet yönetimi ile bu kayıpları önlemek veya azaltmak mümkündür. Afetlerin tüm bu zararlarını azaltmak için etkin bir afet yönetim sistemi uygulanmalıdır. Özellikle afet yönetiminin sürdürülebilir olması çok önemlidir. 6 Şubat tarihinde Türkiye'de meydana gelen depremler afet yönetiminin önemini bir kez daha hatırlatmıştır. Bu çalışmada afet yönetiminin aşamalarına değinilmiştir. Sürdürülebilir afet yönetiminin nasıl olacağı anlatılmıştır. Çalışma alanı olarak Hatay ili seçilmiştir. Yöntem olarak balık kılçığı yöntemi kullanılmıştır. Depremlerin ardından sürdürülebilir afet yönetimi sağlamak için Hatay İlindeki mevcut durum tespit edilerek kılçık yöntemiyle mevcut durum analiz edilmiştir. Balık kılçığı yöntemi sayesinde Hatay'da sürdürülebilir afet yönetimi için neler yapılabileceği tartışıldı ve öneriler sunuldu.
Anahtar Kelime: Sürdürülebilir afet yönetimi deprem balık kılçığı metodu

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AFAD. (2022, March 31). Hatay İl Afet Risk Azaltma Planı. Retrieved April 07, 2023, from https://hatay.afad.gov.tr/il-planlari
 • Atalay, O. & Kılıç, Ö. (2015). Balık Kılçığı Yöntemi ile mobil vinç kazası olası nedenlerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(1), 73-78. https://doi.org/10.21605/cukurovaummfd.242808
 • Benson, C. & Twigg, J. (2004). Measuring mitigation: methodologies for assessing natural hazard risks and the net benefits of mitigation. Provention Consortium.
 • Clary, R. & Wandersee, J. (2010). Fishbone diagrams: Organize reading content with a “Bare Bones” strategy. Science Scope, 33:9, 31-37.
 • Eraydın, C., Tezcan, B. & Koç, Z. (2019). Hasta Düşmelerinin Değerlendirilmesinde Balık Kılçığı Yöntemi ile Kök Neden Analizi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 6(3), 266-272. https://doi/10.5222/SHYD.2019.82905
 • Güler, Ü. A. (2018). Sürdürülebilir afet yönetiminde atık yönetimi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 4(2), 236-246.
 • Henstra, D. & McBean, G. (2005). Canadian disaster management policy: Moving toward a paradigm shift?. Canadian Public Policy/Analyse de Politiques, 303-318.
 • Jovita, H. D., Nurmandi, A., Mutiarin, D. & Purnomo, E. P. (2018). Why does network governance fail in managing post-disaster conditions in the Philippines?. Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies, 10(1), 1-11.
 • Kepenek, E. & Gençel, Z. (2016). Türkiye’de afet zararlarını azaltma çalışmaları: Mevzuat açısından genel bir değerlendirme. Journal of Architectural Sciences and Applications, 1 (1), 44-50 . DOI: 10.30785/mbud.282563
 • Li, S. S. & Lee, L. C. (2011). Using fish bone analysis to improve the quality of proposals for science and technology programs. Research Evaluation, 20:4, 275-282. https://doi.org/10.3152/095820211x13176484436050
 • Linnerooth-Bayer, J., Amendola, A. & Okada, N. (2002) Integrated disaster risk management:megacity vulnerability and resilience. In Proceedings of the Second Annual IIASA-DPRI Meeting.
 • Mileti, D. S. (1999). Disasters by Design: A Reassessment of Natural Hazards in theUnited States, Washington: Joseph Henry Press.
 • Moe, T. L. & Pathranarakul, P. (2006). An integrated approach to natural disaster management: public project management and its critical success factors. Disaster Prevent. Manage.: Int. J. 15 (3), 396–413. http://dx.doi.org/10.1108/09653560610669882
 • Odabaş Z. Y. (2010). Sürdürülebilir afet yönetimi ve kadın, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü yayınları, Ankara, 256s.
 • Olshansky, R. B. (2005). Toward a theory of community recovery from disaster: a review of existing literature. Paper presented at the First International Conference of Urban Disaster Reduction, Kobe, Japan.
 • Owolabi, T. O. S. & Ekechi, C. O. (2014). Communication as critical factor in disaster management and sustainable development in Nigeria. International Journal of Development and Economic Sustainability, 2(3), 58-72.
 • O'Brien, G., O'keefe, P., Gadema, Z. & Swords, J. (2010). Approaching disaster management through social learning. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 19(4), 498-508.
 • PAHO. (2000). Natural Disasters: Protecting the Public’s Health in Disaster Mitigation in the Health Sector.
 • Poser, K. & Dransch, D. (2010). Volunteered geographic information for disaster management with application to rapid flood damage estimation. Geomatica 64 (1), 89–98.
 • Rubin, C., Saperstein, M. D. & Barbee, D. G. (1985). Community recovery from a major natural disaster. Institute of Behavioral Science, University of Colorado, Boulder; Program on Environment & Behavior 41.
 • Putra, D. I. & Matsuyuki, M. (2019). Disaster management following decentralization in Indonesia: regulation, institutional establishment, planning, and budgeting. J. Disaster Res. 14, 173–187.
 • SBB. (2023, March 17). Türkiye Earthquakes Recovery and Reconstruction Assessment. Retrieved April 09, 2023, from https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2023/03/Turkiye-Recovery-and-Reconstruction- Assessment.pdf
 • Taş, Ş. & Erdal, M. (2015). Afet Yönetiminde Sürdürülebilirlik. II. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS 2015), 28-30 Mayıs 2015, Türkiye.
 • TMOBB. (2023, February 23). 6 Şubat 2023 Depremleri Tespit ve Değerlendirme Raporu. Retrieved April 12, 2023, from https://www.tmmob.org.tr/sites/default/files/mo06022023depremtespit.pdf
 • UNDP. (2023, March 27). Recovery and Reconstruction after the 2023 Earthquakes in Türkiye UNDP offer and proposed projects. Retrieved April 11, 2023, from https://www.undp.org/turkiye/publications/recovery-and- reconstruction-after-2023-earthquakes-turkiye-undp-project-catalogue
 • Vasavada, T. (2013). Managing disaster networks in India. Public Manag. Rev. 15, 363–382.
 • World Bank. (1998). World Development Report 1998/1999: Knowledge for Development. © New York: Oxford University Press. http://hdl.handle.net/10986/5981 License: CC BY 3.0 IGO.
 • WWF. (2023, March 14). Deprem ve Afetlere Dirençli Bir Gelecek için Yeşil İyileşme. Retrieved April 10, 2023, from https://www.wwf.org.tr/?13160/yesil-iyilesme
APA DEMİRHAN ARDA Y, soyluk a (2023). Investigation of Sustainable Disaster Management with Fishbone Method; Hatay Province Example. , 84 - 102. 10.30785/mbud.1317734
Chicago DEMİRHAN ARDA YELİZ,soyluk asena Investigation of Sustainable Disaster Management with Fishbone Method; Hatay Province Example. (2023): 84 - 102. 10.30785/mbud.1317734
MLA DEMİRHAN ARDA YELİZ,soyluk asena Investigation of Sustainable Disaster Management with Fishbone Method; Hatay Province Example. , 2023, ss.84 - 102. 10.30785/mbud.1317734
AMA DEMİRHAN ARDA Y,soyluk a Investigation of Sustainable Disaster Management with Fishbone Method; Hatay Province Example. . 2023; 84 - 102. 10.30785/mbud.1317734
Vancouver DEMİRHAN ARDA Y,soyluk a Investigation of Sustainable Disaster Management with Fishbone Method; Hatay Province Example. . 2023; 84 - 102. 10.30785/mbud.1317734
IEEE DEMİRHAN ARDA Y,soyluk a "Investigation of Sustainable Disaster Management with Fishbone Method; Hatay Province Example." , ss.84 - 102, 2023. 10.30785/mbud.1317734
ISNAD DEMİRHAN ARDA, YELİZ - soyluk, asena. "Investigation of Sustainable Disaster Management with Fishbone Method; Hatay Province Example". (2023), 84-102. https://doi.org/10.30785/mbud.1317734
APA DEMİRHAN ARDA Y, soyluk a (2023). Investigation of Sustainable Disaster Management with Fishbone Method; Hatay Province Example. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 8(Special Issue), 84 - 102. 10.30785/mbud.1317734
Chicago DEMİRHAN ARDA YELİZ,soyluk asena Investigation of Sustainable Disaster Management with Fishbone Method; Hatay Province Example. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi 8, no.Special Issue (2023): 84 - 102. 10.30785/mbud.1317734
MLA DEMİRHAN ARDA YELİZ,soyluk asena Investigation of Sustainable Disaster Management with Fishbone Method; Hatay Province Example. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, vol.8, no.Special Issue, 2023, ss.84 - 102. 10.30785/mbud.1317734
AMA DEMİRHAN ARDA Y,soyluk a Investigation of Sustainable Disaster Management with Fishbone Method; Hatay Province Example. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi. 2023; 8(Special Issue): 84 - 102. 10.30785/mbud.1317734
Vancouver DEMİRHAN ARDA Y,soyluk a Investigation of Sustainable Disaster Management with Fishbone Method; Hatay Province Example. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi. 2023; 8(Special Issue): 84 - 102. 10.30785/mbud.1317734
IEEE DEMİRHAN ARDA Y,soyluk a "Investigation of Sustainable Disaster Management with Fishbone Method; Hatay Province Example." Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 8, ss.84 - 102, 2023. 10.30785/mbud.1317734
ISNAD DEMİRHAN ARDA, YELİZ - soyluk, asena. "Investigation of Sustainable Disaster Management with Fishbone Method; Hatay Province Example". Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi 8/Special Issue (2023), 84-102. https://doi.org/10.30785/mbud.1317734