Yıl: 2023 Cilt: 8 Sayı: Special Issue Sayfa Aralığı: 241 - 258 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.30785/mbud.1334419 İndeks Tarihi: 23-01-2024

Model Proposal for the Use of Pneumatic (Inflatable) Structures in the Case of Earthquake Disaster

Öz:
Earthquake is natural disaster that can cause great destruction and loss of life and property. Temporary emergency structures, tents or containers, are used continuously until the reconstruction of the basic needs after the earthquake disaster. However today, with innovative structures, various systems that can offer more advantageous solutions to the needs of disaster victims can be proposed. In this study, the use of pneumatic (inflatable) structures for earthquake disasters is discussed. Since it is system that relatively little known and has wide variety of structural features, it is aimed to develop holistic fictional model that includes the process for making the most appropriate selection. Thus, as a result of the introduction of pneumatic structures and the creation of model for use; will be widespread by increasing the awareness of its positive qualities such as lightness, fast construction, easy storage in small volumes and transportation, flexibility and reusability in earthquake disasters.
Anahtar Kelime: Pneumatic (inflatable) structures earthquake emergency and temporary shelter building selection model

Deprem Afeti Durumunda Pnömatik (Şişme) Strüktürlerin Kullanımına Yönelik Model Önerisi

Öz:
Deprem, büyük yıkımlarla can ve mal kayıplarına sebep olabilen doğal bir afettir. Deprem afeti sonrasında temel ihtiyaç olan barınma mekânlarının yeniden inşasına kadar süregelen bir şekilde çadır veya konteyner benzerleri geçici acil durum yapıları kullanılmaktadır. Ancak günümüzde yenilikçi strüktürlerle birlikte afetzedelerin ihtiyaçlarına daha avantajlı çözümler sunabilen çeşitli sistemler önerilebilmektedir. Bu çalışma kapsamında pnömatik (şişme) strüktürlerin deprem afetine yönelik kullanımı ele alınmıştır. Görece az bilinen ve çok çeşitli yapısal nitelikleri bulunan bir sistem olması nedeniyle en uygun seçimin yapılmasına yönelik süreci içeren bütüncül kurgusal bir model geliştirmek hedeflenmiştir. Böylelikle pnömatik strüktürlerin tanıtılması ve kullanımına yönelik bir model oluşturulması sonucunda; deprem afetinde sağladığı hafiflik, hızlı inşa, küçük hacimlerde kolay depolanabilme ve taşıma, esneklik, tekrarlı kullanılabilme gibi olumlu niteliklerin bilinirliğinin artması sağlanarak kullanımı yaygınlaşabilecektir.
Anahtar Kelime: Pnömatik (şişme) strüktürler deprem acil ve geçici barınma yapı seçim modeli

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AA. (2023). Nato-depremzedeler-icin-turkiyeye-1000-konteyner-gonderecek. Access Address (29.09.2023): https://www.ntv.com.tr/dunya/nato-depremzedeler-icin-turkiyeye-1000-konteyner-gonderecek,JpEwFvumI0qsEx9htKxAjg
 • Abanoz, F. B. & Vural, N. (2023). Dünyada ve Türkiye’de kullanılan geçici afet konutlarının karşılaştırmalı analizi ve model önerisi. Eksen Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, 4 (1), 132-153.
 • AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) (2018). Türkiye’de Afet Yönetimi ve Doğa Kaynaklı Afet İstatistikleri.
 • A-PAD (2016). Asia Passific Alliance, A-Pad News Website. Access Address (24.09.2023): https://apadm.org/news/3405/ (access date: 24.09.2023)
 • Aydın, E. (2023, 10 Şubat). Russia Sends Airmobile Hospital to Türkiye’s Quake-hit Hatay Region, Anadolu Agency. Access Adress (24.04.2023): https://www.aa.com.tr/en/europe/russia-sends-airmobile-hospital-to- turkiye-s-quake-hit-hatay-region/2850052
 • Bajgiran, F. (2018). Sustainable Mobile Architecture for Natural Disasters with Reference to the Experience of the Bam Earthquake (Master Thesis). Department of Art and Design/ Architecture, The Manchester Metropolitan University, Manchester.
 • Baradan, B. (2002). Geçici Afet Konutunun Yapım Sistemleri Açısından İncelenmesi (Master Thesis). Institute of Science, İzmir Dokuz Eylül University, İzmir.
 • Beyatlı, C. (2010). Acil Durum Barınakları ve Bir Barınak Olarak Acil Durum Konteynır Öneri Modeli (Master Thesis). Institute of Science, Department of Architecture, Trakya University, Edirne.
 • Bögle, A., Schlaich, M. & Hartz, C. (2009). Pneumatic Structures in Motion. Proceedings of the International Association for Shell and Spatial Structures Symposium (IASS), Valencia.
 • Coburn, A. & Spence, R. (2002). Earthquake Protection. John Wiley and Sons., West Sussex.
 • Demirarslan, D. (2005). Yaşanan Depremler Sonrası Acil Barınma İhtiyacının Karşılanması, Uluslararası Deprem Sempozyumu, Mart 2005, Kocaeli.
 • Ergünay, O. (2005). Afet Yönetiminde İşbirliği ve Koordinasyonun Önemi, Afet Yönetiminin Temel İlkeleri, JICA Yayın, No:1, 10.
 • Fallahi, A. (2008). Temporary Human Settlement Architecture After Disasters. Shahid Beheshti University (SBU).
 • Felix, D., Feio, A., Branco, J. M. & Machado, J. S. (2013). Temporary housing after disasters: A state of the art survey. Habitat International, 40, 136-141.
 • Fidanboy, Ö. (2015). Şişli İlçesinde Deprem Afetinde Okulların Hastaneye Dönüştürülmesinde Model Önerisi (Master Thesis). Institute of Science, Department of Architecture, Mimar Sinan Fine Arts University, İstanbul.
 • Finney, A. (2023, 24 March). Deployes Creates Inflatable Concrete Water Tanks for Victims of Turkey-Syria Earthquake, Dezeen. Access Adress (24.04.2023): https://www.dezeen.com/2023/03/24/deploy-water-storage- tanks-victims-turkey-syria-earthquake/
 • Fuller, R. B., et al. (2008). Buckminster Fuller: Starting With The Universe. New York, Whitney Museum of American Art.
 • Haçin, İ. (2014). 1939 Erzincan büyük depremi. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 30, 37-70.
 • Highway Traffic Regulation, Access Address (21.07.2023): https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf? mevzuatNo=8182&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5
 • İHA, (2023). Kahramanmaras-merkezli-büyük-deprem-Adıyaman’da-deprem-cadırları-kurulmaya-baslandı. Access Address (29.09.2023): https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kahramanmaras-merkezli-buyuk- deprem-adiyamanda-deprem-cadirlari-kurulmaya-baslandi-2049156
 • Johnson, C. (2008). Strategies for the Reuse of Temporary Housing. In I.a. Ruby (Ed.), Urban Transformation, Berlin: Ruby Press, 323-331.
 • Keen, D. (2008). Complex Emergencies. Polity Press, Cambridge.
 • Kepenek, E. & Gençel, Z. (2016). Türkiye’de afet zararlarını azaltma çalışmaları: mevzuat açısından genel bir değerlendirme. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (JASA), 1 (1), 44-50.
 • Krauel, J. (2013). Inflatable: Art, Architecture & Design. Links Books Press, Barcelona, Spain.
 • Marcipar, J., Onate, E. & Canet, J. M. (2005). Experiences in the design analysis and construction of low-pressure ınflatable structures. Textile Composites and Inflatable Structures, 3, 241-257.
 • Mundasad, S. (2015). Crush Syndrome: Saving Lives in Nepal, BBC News Website. Access Address (29.09.2023): https://www.bbc.com/news/health-32551038
 • Nocera, F., Castagneto, F. & Gagliano, A. (2020). Passive house as temporary housing after disasters. Renewable Energy and Power Quality Journal (RE&PQJ), 18, 42-47.
 • Özşen, E. G. & Yamantürk, E. (1991). Taşıyıcı Sistem Tasarımı. Birsen Yayınevi, İstanbul, ISBN: 975-511-058-5.
 • Shelter Centre. (2012). Transitional Shelter Guidelines. IOM, DFID, UKaid & Sida, Switzerland.
 • Sorguç, A. G., Hagıwara, I. & Arslan Selçuk, S. (2009). Orıgamıcs ın archıtecture: A medium of inquiry for design in architecture. Metu Journal of The Faculty of Architecture, 26(2), 235-247.
 • Şahin, G. (2009). Afetler ve Toksikoloji. Hacettepe University, HAMER Education Seminar, 1 October 2009, Ankara.
 • Tekeli, İ. (2010). Konut Sorununu Konut Sunum Biçimleriyle Düşünmek. Tarih Vakfı Yurt Press, İstanbul.
 • Türkçü, H. Ç. (1997). Çekmeye Çalışan Taşıyıcı Sistemler. Eylül Press, İzmir.
 • Tüzün, E. (2002). Ev / Yaşama Mekanı: Afet Sonrası Gereksinimler (Master Thesis). Institute of Science, Department of Architecture, Istanbul Technic University, İsatnbul.
 • UNDP (United Nations Development Programme) (2023). Recovery and Reconstruction After The 2023 Earthquakes in Türkiye UNDP Offer And Proposed Projects.
 • Yamalı, M. S., Akgün, Y. & Karaveli A. S. (2015, 14-16 October). Deprem Sonrası Acil Barınma Birimi Tasarımları Üzerine Bir Değerlendirme. 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Yavuz, Ö. (2013, April). Afetler Sonrası Yapılan Barınma Yardımlarının, Barınma Hakkı Perspektifinden Değerlendirilmesi. Sosyal Adalet için İnsan Hakları Konferansı, Ankara.
 • Yüksel, B. & Hasırcı, D. (2012). An Analysis of Physical and Psychological Expectations of Earthquake Victims from Temporary Shelters: A Design proposal. METU Journal of the Faculty of Architecture, 2012 / 1, 29 (1), 225-240.
APA Bal Y, Arpacıoğlu Ü (2023). Model Proposal for the Use of Pneumatic (Inflatable) Structures in the Case of Earthquake Disaster. , 241 - 258. 10.30785/mbud.1334419
Chicago Bal Yasemin,Arpacıoğlu Ümit Model Proposal for the Use of Pneumatic (Inflatable) Structures in the Case of Earthquake Disaster. (2023): 241 - 258. 10.30785/mbud.1334419
MLA Bal Yasemin,Arpacıoğlu Ümit Model Proposal for the Use of Pneumatic (Inflatable) Structures in the Case of Earthquake Disaster. , 2023, ss.241 - 258. 10.30785/mbud.1334419
AMA Bal Y,Arpacıoğlu Ü Model Proposal for the Use of Pneumatic (Inflatable) Structures in the Case of Earthquake Disaster. . 2023; 241 - 258. 10.30785/mbud.1334419
Vancouver Bal Y,Arpacıoğlu Ü Model Proposal for the Use of Pneumatic (Inflatable) Structures in the Case of Earthquake Disaster. . 2023; 241 - 258. 10.30785/mbud.1334419
IEEE Bal Y,Arpacıoğlu Ü "Model Proposal for the Use of Pneumatic (Inflatable) Structures in the Case of Earthquake Disaster." , ss.241 - 258, 2023. 10.30785/mbud.1334419
ISNAD Bal, Yasemin - Arpacıoğlu, Ümit. "Model Proposal for the Use of Pneumatic (Inflatable) Structures in the Case of Earthquake Disaster". (2023), 241-258. https://doi.org/10.30785/mbud.1334419
APA Bal Y, Arpacıoğlu Ü (2023). Model Proposal for the Use of Pneumatic (Inflatable) Structures in the Case of Earthquake Disaster. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 8(Special Issue), 241 - 258. 10.30785/mbud.1334419
Chicago Bal Yasemin,Arpacıoğlu Ümit Model Proposal for the Use of Pneumatic (Inflatable) Structures in the Case of Earthquake Disaster. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi 8, no.Special Issue (2023): 241 - 258. 10.30785/mbud.1334419
MLA Bal Yasemin,Arpacıoğlu Ümit Model Proposal for the Use of Pneumatic (Inflatable) Structures in the Case of Earthquake Disaster. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, vol.8, no.Special Issue, 2023, ss.241 - 258. 10.30785/mbud.1334419
AMA Bal Y,Arpacıoğlu Ü Model Proposal for the Use of Pneumatic (Inflatable) Structures in the Case of Earthquake Disaster. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi. 2023; 8(Special Issue): 241 - 258. 10.30785/mbud.1334419
Vancouver Bal Y,Arpacıoğlu Ü Model Proposal for the Use of Pneumatic (Inflatable) Structures in the Case of Earthquake Disaster. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi. 2023; 8(Special Issue): 241 - 258. 10.30785/mbud.1334419
IEEE Bal Y,Arpacıoğlu Ü "Model Proposal for the Use of Pneumatic (Inflatable) Structures in the Case of Earthquake Disaster." Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 8, ss.241 - 258, 2023. 10.30785/mbud.1334419
ISNAD Bal, Yasemin - Arpacıoğlu, Ümit. "Model Proposal for the Use of Pneumatic (Inflatable) Structures in the Case of Earthquake Disaster". Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi 8/Special Issue (2023), 241-258. https://doi.org/10.30785/mbud.1334419