Yıl: 2023 Cilt: 8 Sayı: Special Issue Sayfa Aralığı: 318 - 328 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.30785/mbud.1316590 İndeks Tarihi: 23-01-2024

An Evaluation of Design Proposals for Temporary Shelters Focused on Vulnerable Groups in Post-Disaster Situations

Öz:
Vulnerable group-oriented temporary space design considers the unique needs and challenges specified groups face during emergencies and aims to create a supportive environment that promotes safety, comfort, and accessibility both physically and psychologically. In this study, the vulnerable group was addressed to women, and a literature study was conducted covering the design of temporary spaces in emergencies and the requirements of the identified group. Alternative temporary space designs were analyzed according to criteria determined from the literature study, and examples were examined with the space syntax method via Depthmap software. As a result, it was suggested that the role of architecture is a significant factor in improving the living conditions and welfare of vulnerable groups, especially women in post-disaster environments, considering different socio-demographic structures and many problems can be corrected with the determined design criteria.
Anahtar Kelime: vulnarebla groups emergency situations temporary housing socio-cultural differences

Afet Sonrası Kırılgan Grup Odaklı Geçici Barınma Mekanlarının Tasarım Önerilerinin Değerlendirilmesi

Öz:
Kırılgan grup odaklı geçici alan tasarımı, acil durumlarda belirli grupların karşılaştığı özel ihtiyaçları ve zorlukları dikkate alan, fiziksel ve psikolojik olarak güvenliği, konforu ve erişilebilirliği destekleyen geçici barınma mekanları yaratmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada kırılgan grup olarak kadınlar ele alınarak, belirlenen grubun ihtiyaçlarını ve gerekliliklerini kapsayan bir literatür çalışması yapılmıştır. Oluşturulan alternatif geçici mekan tasarımları, literatür çalışmasından ve incelenen örnekler ile belirlenen kriterlere göre mekan sentaksı (space syntax) yöntemiyle analiz edilmiştir. Sonuç olarak, farklı sosyo-demografik yapılar dikkate alındığında, afet sonrası durumlarda kırılgan grupların yaşam koşullarının ve refahının iyileştirilmesinde mimarlığın rolünün önemli bir faktör olduğu ve karşılaşılan birçok problemin belirlenen tasarım kriterleri ile minimize edilebileceği öne sürülmüştür.
Anahtar Kelime: Kırılgan grup olağanüstü durum geçici barınma mekanı sosyo-kültürel farklılıklar

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AFAD. (2015). Geçici Barınma Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi ve İşletilmesi Hakkında Yönerge, Turkey: https://www.afad.gov.tr/yonerge.
 • Axial map. (n.d.). Access address (30.03.2023): https://www.spacesyntax.online/term/axial-map/
 • Chamber of City Planners. (2023). Geçici barınma alanları yer seçimi ve yerleşimi nasıl olmalıdır?
 • Glossary of essential health equity terms: Vulnerable populations (n.d.). National Collaborating Centre for Determinants of Health. Access address (24.03.2023): https://nccdh.ca/glossary/entry/vulnerable-populations
 • Google Maps. (nd.). Prof. Muammer Aksoy Street, İskenderun, Hatay. Access address (20.04.2023): https://www.google.com/maps/place/Prof.+Muammer+Aksoy+Cd.,+İskenderun%2FHatay/@36.5892885,36.185 3594,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x152f5eb62530497b:0x4f81f090ef4d8a4a!8m2!3d36.5892842!4d36.1879343 !16s%2Fg%2F11byl4xh58?entry=ttu
 • Gündoğdu, M. (2014). Mekan dizimi analiz yöntemi ve araştırma konuları. Art-Sanat, 2, 251–274.
 • Hillier, B. & Hanson, J. (1984). The Social Logic of Space. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511597237
 • Hillier, B, Penn, A., Banister, D., & Xu, J. (1998). Configurational modeling of urban movement networks. Environment and Planning B: Planning and Design, 25(1), 59–84.
 • Jahanbakhsh Alamdari, Z. & Habib, F. (2012). Urban public space designing criteria for vulnerable groups (Women and children). Canadian Journal on Environmental, Construction and Civil Engineering, 3, 179–185.
 • Korkmaz, H. (2006). Antakya’da zemin özellikleri ve deprem etkisi arasındaki ilişki. A.Ü. TCAUM Coğrafi Bilimler Dergisi, 4 (2), 47–65.
 • Laska, S., Morrow, B., Willinger, B. & Mock, N. (2008). Gender and Disasters: Theoretical Considerations. Newcomb College Center for Research on Women Executive Report, 11-22
 • Long, Y., Baran, P. K. & Moore, R. (2007). The role of space syntax in spatial cognition. 6th International Space Syntax Symposium. 129-129–06. İstanbul.
 • Rajbhandari, C. (2016). Impact of the 2015 Earthquake on Women in Nepal (Master’s thesis). Minnesota State University, Mankato. Access adress (25.04.2023): https://cornerstone.lib.mnsu.edu/cgi/viewcontent.cgi? article=1657&context=etds
 • Soyluk, A. & İlerisoy, Z. Y. (2019). Medeniyette Kadının Rolü; Kadın Mimarlar ve Zaha Hadid Örneği. Taras Shevchenko II. International Congress on Social Sciences. 620-631. Ankara
 • Şahin Körmeçli, P. & Uslu, A. (2021). Erişilebilirlik ve sosyal etkileşim ilişkisinin kamusal alanlarda değerlendirilmesi: Çukurambar Mahallesi örneği. Journal of Architectural Sciences and Applications, 6 (2), 414– 427.
 • UN Women. (2021.12.16). Rapid gender analysis in Haiti reveals earthquake-related impacts on women and girls. Access address (15.04.2023): https://data.unwomen.org/features/rapid-gender-analysis-haiti-reveals- earthquake-related-impacts-women-and-girls
 • Ünkaracalar, S. S. (2022). Changing urban forms, spatial perceptions, and relations: A spatial urban reading of Sıhhiye, Ankara (Master Thesis). Ted University Graduate School, Ankara. 6-10.
 • Vulnerable groups. (2016). United Nations Economic and Social Commission for Western Asia. Retrieved March 27, 2023, from https://archive.unescwa.org/vulnerable-groups
 • Vulnerable groups (n.d.). Inter-agency Network for Education in Emergencies. Access address (27.03.2023): https://inee.org/eie-glossary/vulnerable- groups#:~:text=Vulnerable%20groups%20are%20physically%2C%20mentally,may%20also%20be%20considered %20vulnerable.
 • Yao, K. (2019). Importance and Challenges of Identify Vulnerable Groups, Workshop 6 , 2019 United Nations Public Service Forum.
 • Yoosefi Lebni, J., Khorami, F., Ebadi Fard Azar, F. et al. (2020). Experiences of rural women with damages resulting from an earthquake in Iran: a qualitative study. BMC Public Health 20, 625 https://doi.org/10.1186/s12889-020- 08752-z.
 • Zoraster, R. M. (2012). Vulnerable Populations: Hurricane Katrina as a Case Study. Prehospital and Disaster Medicine, 25(1), 74-78.
APA ÜNKARACALAR S, soyluk a (2023). An Evaluation of Design Proposals for Temporary Shelters Focused on Vulnerable Groups in Post-Disaster Situations. , 318 - 328. 10.30785/mbud.1316590
Chicago ÜNKARACALAR SERAP SEVGI,soyluk asena An Evaluation of Design Proposals for Temporary Shelters Focused on Vulnerable Groups in Post-Disaster Situations. (2023): 318 - 328. 10.30785/mbud.1316590
MLA ÜNKARACALAR SERAP SEVGI,soyluk asena An Evaluation of Design Proposals for Temporary Shelters Focused on Vulnerable Groups in Post-Disaster Situations. , 2023, ss.318 - 328. 10.30785/mbud.1316590
AMA ÜNKARACALAR S,soyluk a An Evaluation of Design Proposals for Temporary Shelters Focused on Vulnerable Groups in Post-Disaster Situations. . 2023; 318 - 328. 10.30785/mbud.1316590
Vancouver ÜNKARACALAR S,soyluk a An Evaluation of Design Proposals for Temporary Shelters Focused on Vulnerable Groups in Post-Disaster Situations. . 2023; 318 - 328. 10.30785/mbud.1316590
IEEE ÜNKARACALAR S,soyluk a "An Evaluation of Design Proposals for Temporary Shelters Focused on Vulnerable Groups in Post-Disaster Situations." , ss.318 - 328, 2023. 10.30785/mbud.1316590
ISNAD ÜNKARACALAR, SERAP SEVGI - soyluk, asena. "An Evaluation of Design Proposals for Temporary Shelters Focused on Vulnerable Groups in Post-Disaster Situations". (2023), 318-328. https://doi.org/10.30785/mbud.1316590
APA ÜNKARACALAR S, soyluk a (2023). An Evaluation of Design Proposals for Temporary Shelters Focused on Vulnerable Groups in Post-Disaster Situations. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 8(Special Issue), 318 - 328. 10.30785/mbud.1316590
Chicago ÜNKARACALAR SERAP SEVGI,soyluk asena An Evaluation of Design Proposals for Temporary Shelters Focused on Vulnerable Groups in Post-Disaster Situations. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi 8, no.Special Issue (2023): 318 - 328. 10.30785/mbud.1316590
MLA ÜNKARACALAR SERAP SEVGI,soyluk asena An Evaluation of Design Proposals for Temporary Shelters Focused on Vulnerable Groups in Post-Disaster Situations. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, vol.8, no.Special Issue, 2023, ss.318 - 328. 10.30785/mbud.1316590
AMA ÜNKARACALAR S,soyluk a An Evaluation of Design Proposals for Temporary Shelters Focused on Vulnerable Groups in Post-Disaster Situations. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi. 2023; 8(Special Issue): 318 - 328. 10.30785/mbud.1316590
Vancouver ÜNKARACALAR S,soyluk a An Evaluation of Design Proposals for Temporary Shelters Focused on Vulnerable Groups in Post-Disaster Situations. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi. 2023; 8(Special Issue): 318 - 328. 10.30785/mbud.1316590
IEEE ÜNKARACALAR S,soyluk a "An Evaluation of Design Proposals for Temporary Shelters Focused on Vulnerable Groups in Post-Disaster Situations." Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 8, ss.318 - 328, 2023. 10.30785/mbud.1316590
ISNAD ÜNKARACALAR, SERAP SEVGI - soyluk, asena. "An Evaluation of Design Proposals for Temporary Shelters Focused on Vulnerable Groups in Post-Disaster Situations". Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi 8/Special Issue (2023), 318-328. https://doi.org/10.30785/mbud.1316590