Yıl: 2023 Cilt: 8 Sayı: Special Issue Sayfa Aralığı: 378 - 393 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.30785/mbud.1346412 İndeks Tarihi: 23-01-2024

Evaluation of Professional Awareness Levels of Interior Architecture Students with Practice Assignment

Öz:
This study was conducted to determine the effect of earthquake awareness training for non-structural elements in the interior, which was conducted in the undergraduate program of the faculty of architecture, on the level of knowledge of the students, with a practice assignment that will increase the professional awareness of interior architecture students. When pilot study and practice study were compared, it was discovered that the practice study had a higher value with an increase of 7.67. The increase in this rate may also indicate that it has an impact on students' professional awareness, particularly following the 6 February earthquake. Consequently, both in the pilot study and the practice study, there was a considerable improvement in students' professional awareness of non-structural aspects in the interior. Thus, it has been demonstrated that 11 modules are effective in disclosing hazards, risks, and precautions while investigating structural applications in the teaching process.
Anahtar Kelime: Earthquake non-structural elements earthquake awareness

İç Mimarlık Öğrencilerinin Mesleki Farkındalık Düzeylerinin Uygulama Ödevi ile Değerlendirmesi

Öz:
Bu araştırma, mimarlık fakültesi lisans programında yürütülen iç mekanda yapısal olmayan elemanlar açısından deprem farkındalığı eğitiminin iç mimarlık öğrencilerinin depreme karşı mesleki farkındalıklarını arttıracak uygulama ödevinin öğrencilerin bilgi düzeyine etkisini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda, pilot çalışma ve uygulama çalışması karşılaştırıldığında uygulama çalışmasının 7.67 katlık artışı ile daha yüksek bir değere sahip olduğu görülmüştür. Bu oranın artması özellikle 6 şubat depremi sonrası öğrencilerin mesleki farkındalıklarını etkilediğini de gösterebilir. Sonuç olarak hem pilot çalışmada hem de uygulama çalışmasında öğrencilerin iç mekanda yapısal olmayan elemanlar konusunda mesleki farkındalıklarında önemli bir artış olduğu görülmüştür. Böylece ders verme sürecinde yapıların uygulamaları incelenirken tehlike, risk ve önlemlerin ortaya konması için 11 modülün etkili olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelime: Deprem yapısal olmayan elemanlar deprem farkındalığı

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adiyoso, W. & Kanegae, H. (2012). The effect of different disaster education programs on tsunami preparedness among schoolchildren in Aceh, Indonesia. Disaster Mitigation of Cultural Heritage and Historic Cities, 6(1), 165-172.
 • Akıncıtürk, N. (2003). Yapı tasarımında mimarın deprem bilinci. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 8(1), 189-201.
 • Ayyıldız, Potur, P. & Metin, H. (2021). Mimarlık eğitiminde depremin yeri ve depremin eğitsel boyutu: Küresel gündem ve Türkiye bağlamı üzerine bir değerlendirme (The Place of Earthquake in Architectural Education and the Educational Dimension of the Earthquake: An Evaluation of the Global Agenda and Turkey Context), MEGARON, 16(2), 223-254 DOI: 10.14744/MEGARON.2020.94210.
 • Bhuiya, M. M. R. & Shao, W. (2022). Perceptions of earthquake risks and knowledge about earthquake response among movement challenged persons in Dhaka city of Bangladesh, International Journal of Disaster Risk Reduction, 70, 102743.
 • Demirel, Ö. (2009). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme (12. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Dereci, Ş. & Ertaş Beşir, Ş. (2022). The Relationship Between Earthquake and Non-Structural Elements in Departments of Architecture and Interior Architecture in Educational Programs, 2 nd. International Architectural Sciences and Applications Symposium, 9-11 September, 1082-1095.
 • Erişen, Y. (1998). Program geliştirme modelleri üzerine bir inceleme. Educational Management in Theory and Practice, 13 (13), 79-97.
 • FEMA. (2011). Reducing the Risks of Nonstructural Earthquake Damage–A Practical Guide. Washington: Federal Emergency Management Agency, Washington, DC.
 • Han, Z., Liu, J. & Wu, W. N. (2022). Trust and confidence in authorities, responsibility attribution, and natural hazards risk perception. Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, 13(3), 221-237.
 • Johnston, D., Tarrant, R., Tipler, K., Coomer, M., Pedersen, S. & Garside, R. (2011). Preparing schools for future earthquakes in New Zealand: lessons form an evaluation of a Wellington school Exercise. The Australian Journal of Emergency Management, 26(1), 24-30.
 • Karabulut, A. & Marul, M. (2011). Mesleki ve teknik eğitimde eğitim modeli tasarımı. Milli Eğitim, 191, 78-85.
 • Karakuş, U. (2014). Depremi yaşamış ve yaşamamış öğrencilerin deprem algılarının, metafor analizi ile incelenmesi. Eastern Geographical Review, 18(29), 97-116. DOI: 10.17295/ataunidcd.31309
 • Koukis, T., Kelman, I. & Ganapati, N. E. (2016). Greece-Turkey disaster diplomacy from disaster risk reduction. International Journal of Disaster Risk Reduction, 17, 24–32, https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2016.03.004.
 • Maryani, E. (2021). The role of education and geography on disaster preparedness. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 683(1), 1-9. https://doi.org/10.1088/1755-1315/683/1/012043
 • Metin, H. (2018). Mimarlık Eğitiminde Depremin Yeri ve Depremin Eğitsel Boyutu: Van Örnekleminde Algısal Yargılara Dayalı Bir Araştırma. (Master’s Thesis). Gebze Teknik University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Gebze, Accessed from database of council of higher education thesis center Access Adress (03.08.2021): https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=u4QwlU6rWrxBiYaEnI- p8Q&no=TVPQMoSekYltfXycwtZ0dw
 • Mondal, G. & Jain S. K. (2005). Design of non-structural elements for buildings: Areviewof codal provisions. The Indian Concrete Journal, pp. 22-28.
 • Ocak, G. (2007). Yöntem ve Teknikler (Editör: Gürbüz Ocak) Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Sakurai, A. (2016), Governance of the education sector and disaster risk reduction, in: K. Shiwaku, A. Sakurai, R. Shaw (Eds.), Disaster Resilience of Education Systems Experiences from Japan, Springer, Tokyo, pp. 11–23.
 • Saskatchewan Education. (1991). Instructional Approaches: A Framework for Professional Practice.
 • Shaw, R., Mallick, F. & Takeuchi, Y. (2011). Chapter 5 Essentials of Higher Education in Disaster Risk Reduction: Prospects and Challenges, Shaw, R., Shiwaku, K. and Takeuchi, Y. (Ed.) Disaster Education (Community, Environment and Disaster Risk Management, Vol. 7, Emerald Group Publishing Limited, Bingley, pp. 95-113. https://doi.org/10.1108/S2040-7262(2011)0000007011
 • Tekin, Ö. & Dikmenli, Y. (2021). Sınıf öğretmeni adaylarının afet bilinci algısı ve deprem bilgi düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran University Institute of Social Sciences Journal, 7(2021), 258-271.
 • Türkkan, V. D. & Bezci, İ. (2019). An Evaluation of Furniture Courses in Production and Conveyance of Knowledge in Interior Architecture Education: The Case of Turkey. 2nd International Education in Interior Architecture' Symposium, Ankara Turkey.
 • UNISDR, U. (2005). Hyogo framework for action 2005–2015: Building the resilience of nations and communities to disasters. Extract from the final report of the World Conference on Disaster Reduction (A/CONF. 206/6). Vol. 380. Geneva: The United Nations International Strategy for Disaster Reduction.
 • Varış, F. (1988). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Wei, B., Su, G. & Li, Y. (2020). Evaluating the cognition and response of middle/high school students to earthquake—a case study from the 2013 Mw6.6 Lushan earthquake-hit area, China. International Journal of Disaster Risk Reduction, 51, 101825.
 • Winkler, T. & Meguro, K. (1996). Response of interior rigid body assemblies to dynamic excitation. Eleventh World Conference on Earthquake Engineering (1996), 581.
APA ERTAŞ BEŞİR ş, TAVŞAN F, ARAYICI O, Kasap M, Polat A, Gül M, Gul H (2023). Evaluation of Professional Awareness Levels of Interior Architecture Students with Practice Assignment. , 378 - 393. 10.30785/mbud.1346412
Chicago ERTAŞ BEŞİR şebnem,TAVŞAN FİLİZ,ARAYICI Osman,Kasap Merih,Polat Ayşan Ilgın,Gül Mücahit,Gul Hatice Eda Evaluation of Professional Awareness Levels of Interior Architecture Students with Practice Assignment. (2023): 378 - 393. 10.30785/mbud.1346412
MLA ERTAŞ BEŞİR şebnem,TAVŞAN FİLİZ,ARAYICI Osman,Kasap Merih,Polat Ayşan Ilgın,Gül Mücahit,Gul Hatice Eda Evaluation of Professional Awareness Levels of Interior Architecture Students with Practice Assignment. , 2023, ss.378 - 393. 10.30785/mbud.1346412
AMA ERTAŞ BEŞİR ş,TAVŞAN F,ARAYICI O,Kasap M,Polat A,Gül M,Gul H Evaluation of Professional Awareness Levels of Interior Architecture Students with Practice Assignment. . 2023; 378 - 393. 10.30785/mbud.1346412
Vancouver ERTAŞ BEŞİR ş,TAVŞAN F,ARAYICI O,Kasap M,Polat A,Gül M,Gul H Evaluation of Professional Awareness Levels of Interior Architecture Students with Practice Assignment. . 2023; 378 - 393. 10.30785/mbud.1346412
IEEE ERTAŞ BEŞİR ş,TAVŞAN F,ARAYICI O,Kasap M,Polat A,Gül M,Gul H "Evaluation of Professional Awareness Levels of Interior Architecture Students with Practice Assignment." , ss.378 - 393, 2023. 10.30785/mbud.1346412
ISNAD ERTAŞ BEŞİR, şebnem vd. "Evaluation of Professional Awareness Levels of Interior Architecture Students with Practice Assignment". (2023), 378-393. https://doi.org/10.30785/mbud.1346412
APA ERTAŞ BEŞİR ş, TAVŞAN F, ARAYICI O, Kasap M, Polat A, Gül M, Gul H (2023). Evaluation of Professional Awareness Levels of Interior Architecture Students with Practice Assignment. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 8(Special Issue), 378 - 393. 10.30785/mbud.1346412
Chicago ERTAŞ BEŞİR şebnem,TAVŞAN FİLİZ,ARAYICI Osman,Kasap Merih,Polat Ayşan Ilgın,Gül Mücahit,Gul Hatice Eda Evaluation of Professional Awareness Levels of Interior Architecture Students with Practice Assignment. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi 8, no.Special Issue (2023): 378 - 393. 10.30785/mbud.1346412
MLA ERTAŞ BEŞİR şebnem,TAVŞAN FİLİZ,ARAYICI Osman,Kasap Merih,Polat Ayşan Ilgın,Gül Mücahit,Gul Hatice Eda Evaluation of Professional Awareness Levels of Interior Architecture Students with Practice Assignment. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, vol.8, no.Special Issue, 2023, ss.378 - 393. 10.30785/mbud.1346412
AMA ERTAŞ BEŞİR ş,TAVŞAN F,ARAYICI O,Kasap M,Polat A,Gül M,Gul H Evaluation of Professional Awareness Levels of Interior Architecture Students with Practice Assignment. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi. 2023; 8(Special Issue): 378 - 393. 10.30785/mbud.1346412
Vancouver ERTAŞ BEŞİR ş,TAVŞAN F,ARAYICI O,Kasap M,Polat A,Gül M,Gul H Evaluation of Professional Awareness Levels of Interior Architecture Students with Practice Assignment. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi. 2023; 8(Special Issue): 378 - 393. 10.30785/mbud.1346412
IEEE ERTAŞ BEŞİR ş,TAVŞAN F,ARAYICI O,Kasap M,Polat A,Gül M,Gul H "Evaluation of Professional Awareness Levels of Interior Architecture Students with Practice Assignment." Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 8, ss.378 - 393, 2023. 10.30785/mbud.1346412
ISNAD ERTAŞ BEŞİR, şebnem vd. "Evaluation of Professional Awareness Levels of Interior Architecture Students with Practice Assignment". Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi 8/Special Issue (2023), 378-393. https://doi.org/10.30785/mbud.1346412