Yıl: 2011 Cilt: 7 Sayı: 27 Sayfa Aralığı: 9 - 31 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İnternet ve Aile

Öz:
Bu projenin amacı, Türkiye’de ailelerin İnternet kullanımıyla kolaylaşan ve yaygınlaşan konularla ilgili sorunlar ve alınabilecek önlemler açısından profillerini bütün yönleri ile değerlendirmektir. Bu çerçevede, iletişim, sağlık, güvenlik-etik, mekân alt boyutlarında İnternet’in Türkiye’de İnternet kullanan aile ve aile bireylerinin sosyal yaşantısındaki yeri aile bireylerinin görüşlerine başvurularak değerlendirilmiştir. Ayrıca Türkiye’de son yıllarda gençler arasında çok popüler olan İnternet kafelere yönelik değerlendirmelere de yer verilmiştir.
Anahtar Kelime: iletişim aile internet kafeler internet

Konular: İletişim Aile Çalışmaları

Internet and family

Öz:
This project aims to evaluate the Internet use profile of Turkish families with a reference to issues which have become easier or widespread through Internet use. Such an approach will also include problems experienced in Internet use and potential solutions to those problems. The current situation of Internet in Turkish families’ lives is evaluated through investigating family members’ perspectives within four subtitles namely, communication, health, safety and ethics, and location. In addition, a section regarding Internet cafés is provided since these locations have been quite popular for children recently.
Anahtar Kelime: internet cafes internet communication family

Konular: İletişim Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Arnas, A. Y. (2005). 3-18 Yaş Grubu Çocuk ve Gençlerin İnteraktif İletişim Araçlarını Kullanma Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, Volume 4, Issue 4, 59-66 URL: http://www.tojet.net/volumes/v4i4.pdf, Erişim Tarihi: 28.02.2007.
 • Baran, A.G.& Kuloğlu, C.(2001). İnternet Kafelerdeki İnternet Kullanımı ve Sanal-Sosyal İlişkiler: Ankara Örneği. Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji, Sosyoloji ve Hukukta Etkiler Sempozyumu, Ankara.
 • BBC News, (2006). British Broadcasting Corporation. Erişim Adresi: http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/ tech/329688.stm, Erişim Tarihi: 21.02.2006.
 • Bölükbaş, K. (2005). İnternet kafeler. Ahmet Tarcan (Edt).İnternet ve toplum Ankara: Anı Yayıncılık
 • Dainoff, M., (2000). Safety and health effects of the video display terminal, in Patty's Industrial Hygiene, R. Harris, L., (Edt). John Wiley and Sons, Inc.
 • Deryakulu, D.& Eşgi, N. (2001). İnternet kafelerin ortam ve kullanıcı profili. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5, 52-60.
 • Grandjean, E., (1987). Ergonomics in computerized offices. London: Taylor & Francis.
 • Güler, A.D. & Eroğlu, E (2003). İnternet Kafe Müşteri Profili: Eskişehir Örneği. I.Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı, İstanbul.
 • Güçlü, A. (2006). “İnternet melek mi, şeytan mı? Milliyet http://www.milliyet.com.tr/2006/03/18/yazar/ guclu.html, Erişim Tarihi: 04.03.2007
 • Harris, C. and L. Straker (2000)., Survey of physical ergonomics issues associated with school children's use International Journal of Industrial Ergonomics, 26, 337-346.
 • Hickey, Mary. (1999). “Mom, My Back Really Hurts: Computer Use and Heavy Backpacks are Taking a Toll on Kids,” Business Week, 16(8), 3642, 115.
 • Huck, S. W. (2000). Reading statistics and research. New York: Addison Wesley Longman.
 • Jacobs, K.(2002). Children's computer use and musculoskeletal discomfort. Work, 18(3).
 • Kalman, E. A., Grillo, J. P. (1996). Ethical decision making and ınformationtechnology. New York: McGraw- Hill.
 • Kidder, R. M. (1999). Six trends for our moral future. Erişim Adresi: http://www.globalethics.org/newsline/ members/issue.tmpl?articleid=03230019014377. Erişim Tarihi: 07.03.2007
 • Moble, M., & Wilson, M. (1998). Cultural aspects of Internet usage: A preliminary inquiry. Educational Technology, Research and Development, 46 (3), 109-113.
 • National Research Council.(2001). Musculoskeletal disorders and the workplace: Low back and upper extremities, ed. National Research Council Washington, D.C.: National Academy Press.
 • NetRatings Australia (2005). Internet use in Australian homes. s.17–18. Erişimadresi:http://www.acma.gov. au/webwr/aba/about/recruitment/kidsonline.pdf Erişim Tarihi: 04.03.2007
 • Oates, S., Evans, G. W., & Hedge, A. (1998). An anthropometric and postural risk assessment of children's school computer work environments. Computers in the Schools, 14(3/4), 55-63.
 • Pallant, J. (2001). SPSS survival manual. Maidenhead, PA: Open University Press.
 • Reinhardt, A (2001). The McDonald’s of net access?. Business Week International Edition, Sayı 3740, s. 13.
 • Saito S, Piccoli B, Smith MJ, et al. (2000). Ergonomic guidelines for using notebook personal computers. Technical Committee on Human-Computer Interaction, International Ergonomics Association. Ind Health; 38: 421-434.
 • Senemoğlu, N. (1998). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. Ankara: Özsen Matbaası
 • Sheddy J.E. (1992). VDTs and vision complaints: a survey. Information Display, 4(5), 20-23.
 • Sullivan M. (1989). Video display terminal health concerns. AAOHN J; 37: 254-257
 • Sendag, S. & Odabasi, H. F. (2006). Internet ve cocuk: Etik bunun neresinde?(Internet and the child : where does ethics lie?) Proceedings of the 6th International Educational Technology Conference (pp. 1508-1515). Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus, 19-21 April.
 • Vibert, R. (1999). Chernobly virus damage report. Virus News. 4(5), 1-2. ErişimAdresi:https://www.sss. ca/sensible/home.nsf/htmlmedia/vnmay99.pdf/$file/vnmay99. pdf, Erişim Tarihi: 20.02.2006.
 • Williams, I. (2002). Is there are need for ergonomic interventions and education in middle school? (submitted for publication)
 • Woodard E.H. ve Gridina N. (2000). Media in the home. The Fifth Annual Survey of Parents And Children. Erişim Adresi:http://www.annenbergpublicpolicycenter. org/05_media_developing_child/mediasurvey/ survey7.pdf Erişim tarihi: 04.03.2007
 • Yıldız, M.(2002 ). Bir kamu politikası aracı olarak internet kafeler. Amme İdaresi Dergisi, 35 (2), ss.77-92.
 • Erişim Adresi: http://www.edevlet.net/eTurkiye/internetkafeler. pdf, Erişim Tarihi: 04.03.2007
 • Yıldız, C. ve Bölükbaş, K.(2005). İnternet kafeler, gençlik ve sosyal sapma. Ahmet Tarcan (Edt).İnternet ve toplum Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Zandvliet, D. and Straker, L. 2001, Physical and psychosocial aspects of the learning environment in information technology rich classrooms, Ergonomics 44(9), 838-857.
APA KUZU A (2011). İnternet ve Aile. , 9 - 31.
Chicago KUZU Abdullah İnternet ve Aile. (2011): 9 - 31.
MLA KUZU Abdullah İnternet ve Aile. , 2011, ss.9 - 31.
AMA KUZU A İnternet ve Aile. . 2011; 9 - 31.
Vancouver KUZU A İnternet ve Aile. . 2011; 9 - 31.
IEEE KUZU A "İnternet ve Aile." , ss.9 - 31, 2011.
ISNAD KUZU, Abdullah. "İnternet ve Aile". (2011), 9-31.
APA KUZU A (2011). İnternet ve Aile. Aile ve Toplum, 7(27), 9 - 31.
Chicago KUZU Abdullah İnternet ve Aile. Aile ve Toplum 7, no.27 (2011): 9 - 31.
MLA KUZU Abdullah İnternet ve Aile. Aile ve Toplum, vol.7, no.27, 2011, ss.9 - 31.
AMA KUZU A İnternet ve Aile. Aile ve Toplum. 2011; 7(27): 9 - 31.
Vancouver KUZU A İnternet ve Aile. Aile ve Toplum. 2011; 7(27): 9 - 31.
IEEE KUZU A "İnternet ve Aile." Aile ve Toplum, 7, ss.9 - 31, 2011.
ISNAD KUZU, Abdullah. "İnternet ve Aile". Aile ve Toplum 7/27 (2011), 9-31.