Yıl: 2023 Cilt: 8 Sayı: Special Issue Sayfa Aralığı: 42 - 57 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30785/mbud.1269465 İndeks Tarihi: 06-02-2024

Afet Sonrası İnşa Edilen Mobil Eğitim Yapılarının İncelenmesi: Baan Huay Sarn Yaw Afet Sonrası Okulu Örneği

Öz:
Depremler, insanların bulundukları mekanlara fiziksel anlamda zarar vermesinin yanı sıra, insanların bazı haklarından da mahrum kalmalarına sebep olmuşlardır. Depremzedelerin temel hakları yerine getirildikten sonra eğitim hakkının da karşılanması son derece önemlidir. İnsanlar, eğitim hakkından hiçbir negatif koşuldan dolayı ara vermemelidirler. Bu bağlamda, afet sonrasında kolay ve hızlı kurulabilen mobil yapılar sayesinde, afetzedelerin ihtiyaçları mekânsal anlamda karşılanmaktadır. Mobil yapı anlayışının afet sonrasında uygulanabilirliğinin bir örneği de afet sonrası mobil eğitim yapılarıdır ve bu yapıların en önemli örneklerinden biri de Tayland, Ching Rai bölgesinde bulunan Baan Huay Sarn Yaw Afet Sonrası Okulu’dur. Baan Huay Sarn Yaw Afet Sonrası Okulu, depremin fiziksel ve psikolojik olan etkilerini bir mekân aracılığıyla ortadan kaldırmak üzere inşa edilmesi amaçlanmış bir girişimdir. Bu makaledeki amaç; afet sonrasında inşa edilen mobil eğitim yapıları aracılığı ile eğitime, koşullar ne olursa olsun ara verilmemesinin vurgulanmasıdır.
Anahtar Kelime: Mobil konut afet afet yapıları mobil yapıları mobil eğitim yapıları

An Investigation of Mobile Educational Structures That are Built After Disaster: The Example of Baan Huay Sarn Yaw Post-Disaster School

Öz:
Earthquakes cause physical damage to places where people live. This has caused people to lose access to certain rights. After the basic rights of earthquake victims are fulfilled, it is extremely important to also fulfill their right to education. People's right to education should never be interrupted due to any given negative conditions. In this context, the needs of disaster victims are met spatially thanks to mobile structures that can be easily and quickly installed after the disaster. One of the most important examples is the applicability of the mobile building concept is the Baan Huay Sarn Yaw Post-Disaster School in Ching Rai, Thailand. Baan Huay Sarn Yaw Post-Disaster School is an attempt to eliminate the physical and psychological effects caused by the earthquake. This article aims to emphasize that education should not be interrupted regardless of the conditions that have occurred in the area. This can be done through a mobile education structure that can be built after disasters.
Anahtar Kelime: Mobile house disaster disaster structures mobile structures mobile education structures

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Algan, B. ve Algan, M. (2013). Eğitim hakkı ve özgürlüğü bağlamında eğitim hizmetlerinin ruhsat usulü ile özel kişilere gördürülmesi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 17(3), 147-194.
 • Architect Magazine. (2014). Paper Log House India, Erişim Tarihi: (23.01.2023) Erişim Adresi: https://archello.com/story/35664/attachments/photos-videos/4
 • Archello., (2015a). Baan Nong Bua School, Erişim Tarihi: (23.01.2023) Erişim Adresi: https://archello.com/story/35664/attachments/photos-videos/3
 • Archello. (2015b). Baan Huay Sarn Yaw Post Disaster School, Erişim Tarihi: (23.01.2023) Erişim Adresi: https://archello.com/story/40535/attachments/photos-videos/6
 • Archello. (2015c). Baan Huay Sarn Yaw Post Disaster School, Erişim Tarihi: (23.01.2023) Erişim Adresi: https://archello.com/story/40535/attachments/photos-videos/46
 • ArchiLovers. (2017a). Baan Huay Sarn Yaw Post Disaster School, Erişim Tarihi: (23.01.2023) Erişim Adresi: https://www.archilovers.com/projects/213779/baan-huay-sarn-yaw-post-disaster-school-gallery?1974559
 • ArchiLovers. (2017b). Project, Baan Huay Sarn Yaw Post Disaster School, Erişim Tarihi: (23.01.2023) Erişim Adresi: https://www.archilovers.com/projects/213779/baan-huay-sarn-yaw-post-disaster-school.html#info
 • Architizer. (2015a). Idea, Erişim Tarihi: (23.01.2023) Erişim Adresi: https://architizer.com/idea/1356004/
 • Architizer. (2015b). Idea, Erişim Tarihi: (23.01.2023) Erişim Adresi: https://architizer.com/idea/1356129/
 • Architizer. (2015c). Idea, Erişim Tarihi: (23.01.2023) Erişim Adresi: https://architizer.com/idea/1356132/
 • Binbir, Ü., & Arastaman, G. (2021). Eğitim hakkı: bir sistematik derleme çalışması. OPUS International Journal of Society Researches, 18(Eğitim Bilimleri Özel Sayısı), 5067-5098.
 • Celkan, H. Y. (2019). Eğitim sosyolojisi. Elazığ. Asos Yayınları.
 • Çiftçi, M. E. ve Arpacıoğlu, Ü. (2021). Gün ışığı yönlendirme sistemleri. Journal of Architectural Sciences and Applications, 6(1), 59-76.
 • Domus. (2017). An Antiseismic and Economic School In Thailand, Erişim Tarihi: (23.01.2023) Erişim Adresi: https://www.domusweb.it/en/architecture/2017/12/20/an-antiseismic-and-economic-school-in- thailand.html?fbclid=IwAR1jIGnKc1xUBCPWyGQ8BaFEgXSywNcGb-bwb777ACeumW21U1iIzen15G4
 • Gümüş, A. T. (2012). Eğitim hakkının dönüşümü. Journal of Social Studies Education Research, 3(1).
 • InHabitat. (2015a). Handsome Earthquake Resistant School Uses Natural Cooling in Thailand, Erişim Tarihi: (23.01.2023) Erişim Adresi: https://inhabitat.com/handsome-earthquake-resistant-school-uses-natural- cooling-in-thailand/
 • InHabitat. (2015b). Workspace, Media, Erişim Tarihi: (23.01.2023) Erişim Adresi: https://inhabitat.com/handsome- earthquake-resistant-school-uses-natural-cooling-in-thailand/mdataawardar- award2015drawings150806_drawings-model-1/
 • Larousse, B. (1986). Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi. İstanbul: Gelişim Yayınları AŞ.
 • Luna. (1999). Workspace, Media, Erişim Tarihi: (23.01.2023) Erişim Adresi: https://images.lib.ncsu.edu/luna/servlet/workspace/handleMediaPlayer? lunaMediaId=NCSULIB~1~1~109711~186319
 • Önder, S. & Suri, L. (2022). Mobil yaşamda konfor ve tasarım. Journal of Architectural Sciences and Applications, 7(1), 26-41.
 • Özcan, U., Güler, B. ve Korkmaz, B. (2021). Shıgeru Ban and “Temporary Shelter” concept. International Journal of Social And Humanities Sciences, 5(2), 65-90.
 • Pouya, S., Bayramoğlu, E. ve Demirel, Ö. (2016). Doğa ile uyumlu fiziksel engelli çocuk oyun alanları. Journal of Architectural Sciences and Applications, 1(1), 51-60.
 • Sezer, Ş. (2020). Öğretmen adaylarının görüşlerine göre Türk milli eğitiminin genel amaçlarının gerçekleşme düzeyi. OPUS International Journal of Society Researches, 15(24), 2269-2296.
 • Söderback, I., Söderström, M. ve Schälande, E. (2004). Horticultural therapy: THA healing garden and gardening in rehabilitation measures at Danderyd Hospital Rehabilitation Clinic, Sweden. Pediatric Rehabilitation, Vol:7, No:4 245-260, Yatlor and Francis Hearth Sciences, http://www.tandf.co.uk/journals son erişim tarihi: 12.02.2009.
 • Tezcan, M. (1997). Eğitim sosyolojisi (Vol. 11). Ankara.
 • Tokman, L. Y. ve Şenkeçeci, B. (2019). Mimarlık ve kültür: bir tasarım stratejisi olarak Shigeru Ban (Master's thesis, Tez (yüksek lisans)-Anadolu Üniversitesi.
 • Tüzün, E. (2002). Ev/Yaşama mekânı: Afet sonrası gereksinimler (Doctoral dissertation, Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Ulrich, R. S., Simons, R. F., Losito, B. D., Fiorito, E., Miles, M. A. ve Zelson, M. (1991). Stress recovery during exposure to natural and urban environments. J. Environ. Psychol. 11, 201-230.
 • XXI. (2016). Doğayla Barışmak, Erişim Tarihi: (23.01.2023) Erişim Adresi: https://xxi.com.tr/i/dogayla-barismak
 • Yalçınkaya, Ş. ve & Karadeniz, İ. (2022). Sürdürülebilir mimari tasarımda atık malzemenin yeri. Journal of Architectural Sciences and Applications, 7(2), 750-762.
APA Sakarya H, Kavut İ (2023). Afet Sonrası İnşa Edilen Mobil Eğitim Yapılarının İncelenmesi: Baan Huay Sarn Yaw Afet Sonrası Okulu Örneği. , 42 - 57. 10.30785/mbud.1269465
Chicago Sakarya Hakan Kaan,Kavut İsmail Emre Afet Sonrası İnşa Edilen Mobil Eğitim Yapılarının İncelenmesi: Baan Huay Sarn Yaw Afet Sonrası Okulu Örneği. (2023): 42 - 57. 10.30785/mbud.1269465
MLA Sakarya Hakan Kaan,Kavut İsmail Emre Afet Sonrası İnşa Edilen Mobil Eğitim Yapılarının İncelenmesi: Baan Huay Sarn Yaw Afet Sonrası Okulu Örneği. , 2023, ss.42 - 57. 10.30785/mbud.1269465
AMA Sakarya H,Kavut İ Afet Sonrası İnşa Edilen Mobil Eğitim Yapılarının İncelenmesi: Baan Huay Sarn Yaw Afet Sonrası Okulu Örneği. . 2023; 42 - 57. 10.30785/mbud.1269465
Vancouver Sakarya H,Kavut İ Afet Sonrası İnşa Edilen Mobil Eğitim Yapılarının İncelenmesi: Baan Huay Sarn Yaw Afet Sonrası Okulu Örneği. . 2023; 42 - 57. 10.30785/mbud.1269465
IEEE Sakarya H,Kavut İ "Afet Sonrası İnşa Edilen Mobil Eğitim Yapılarının İncelenmesi: Baan Huay Sarn Yaw Afet Sonrası Okulu Örneği." , ss.42 - 57, 2023. 10.30785/mbud.1269465
ISNAD Sakarya, Hakan Kaan - Kavut, İsmail Emre. "Afet Sonrası İnşa Edilen Mobil Eğitim Yapılarının İncelenmesi: Baan Huay Sarn Yaw Afet Sonrası Okulu Örneği". (2023), 42-57. https://doi.org/10.30785/mbud.1269465
APA Sakarya H, Kavut İ (2023). Afet Sonrası İnşa Edilen Mobil Eğitim Yapılarının İncelenmesi: Baan Huay Sarn Yaw Afet Sonrası Okulu Örneği. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 8(Special Issue), 42 - 57. 10.30785/mbud.1269465
Chicago Sakarya Hakan Kaan,Kavut İsmail Emre Afet Sonrası İnşa Edilen Mobil Eğitim Yapılarının İncelenmesi: Baan Huay Sarn Yaw Afet Sonrası Okulu Örneği. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi 8, no.Special Issue (2023): 42 - 57. 10.30785/mbud.1269465
MLA Sakarya Hakan Kaan,Kavut İsmail Emre Afet Sonrası İnşa Edilen Mobil Eğitim Yapılarının İncelenmesi: Baan Huay Sarn Yaw Afet Sonrası Okulu Örneği. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, vol.8, no.Special Issue, 2023, ss.42 - 57. 10.30785/mbud.1269465
AMA Sakarya H,Kavut İ Afet Sonrası İnşa Edilen Mobil Eğitim Yapılarının İncelenmesi: Baan Huay Sarn Yaw Afet Sonrası Okulu Örneği. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi. 2023; 8(Special Issue): 42 - 57. 10.30785/mbud.1269465
Vancouver Sakarya H,Kavut İ Afet Sonrası İnşa Edilen Mobil Eğitim Yapılarının İncelenmesi: Baan Huay Sarn Yaw Afet Sonrası Okulu Örneği. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi. 2023; 8(Special Issue): 42 - 57. 10.30785/mbud.1269465
IEEE Sakarya H,Kavut İ "Afet Sonrası İnşa Edilen Mobil Eğitim Yapılarının İncelenmesi: Baan Huay Sarn Yaw Afet Sonrası Okulu Örneği." Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 8, ss.42 - 57, 2023. 10.30785/mbud.1269465
ISNAD Sakarya, Hakan Kaan - Kavut, İsmail Emre. "Afet Sonrası İnşa Edilen Mobil Eğitim Yapılarının İncelenmesi: Baan Huay Sarn Yaw Afet Sonrası Okulu Örneği". Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi 8/Special Issue (2023), 42-57. https://doi.org/10.30785/mbud.1269465