Yıl: 2023 Cilt: 16 Sayı: 44 Sayfa Aralığı: 1767 - 1791 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.12981/mahder.1282517 İndeks Tarihi: 08-02-2024

NUCLEAR ANXIETY: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF THE FILMS, DR. STRANGELOVE AND THE HUNT FOR RED OCTOBER

Öz:
Due to the Cuban Missile Crisis between the USA and the USSR in 1962, the nuclear war was closer than ever. This situation thought as the most terrifying result of the Cold War era has also been the subject of film productions. Director Stanley Kubrick, satirically and critically, portrayed the US and Soviet politics of the time in his film "Dr. Strangelove." Conversely, John McTiernan's film "The Hunt for Red October," released in 1990, presents the politics of that era through American conservative values. These films reflect the policies of the era of unipolar world order, while also shed light on the transition period to a multipolar world order. In 2014, the Russian Federation's military intervention in the Crimean Federal District marked the beginning of a new era. In the following years, the Russian Federation expanded its military operations into Ukraine's interior regions, and consequently, this leads to concerns about nuclear threat once again. In this time of nuclear concerns has risen again, it is seen critical evaluate these films in the current context. These films, which present the politics of the era from different perspectives, were analyzed comparatively using a critical discourse analysis method.
Anahtar Kelime: Dr. Strangelove Jack Ryan Red October Cold War Polarization.

NÜKLEER ENDİŞE: DR. GARİPAŞK VE KIZIL EKİM FİLMLERİNİN ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ

Öz:
ABD ve SSCB arasında yaşanan Küba Krizi nedeniyle, 1962 yılında nükleer savaşa hiç olmadığı kadar yaklaşılmıştı. Soğuk Savaş döneminin en korkutucu sonucu olarak düşünülen bu durum sinema yapımlarına da konu olmuştur. Yönetmen Stanley Kubrick, Dr. Garipaşk isimli filmiyle, dönem Amerikan ve Sovyet politikasını alaycı, eleştirel bir biçemle beyaz perdeye aktarmıştır. Aksi biçimde John McTiernan tarafından, 1990’da filme alınan Kızıl Ekim İçin Av filmi, dönem politikasını Amerikan sağ muhafazakâr değerlerle sunmaktadır. Bu filmler, tek kutuplu dünya düzeni döneminin politikalarını yansıtırken, çok kutuplu dünya düzenine geçiş dönemine de ışık tutmaktadır. Rusya Federasyonu’nun 2014’te Kırım Bölgesel Federasyonu’na askeri müdahalesi ile yeni bir süreç başlamıştır. İlerleyen yıllarda Rusya Federasyonu’nu askeri operasyonlarını Ukrayna’nın iç bölgelerine kadar genişletmiş bunun sonucunda, nükleer tehdit yeniden endişeye neden olmuştur. Nükleer endişenin yeniden yükseldiği dönemde, bu filmlerin güncel olarak değerlendirilmesi önemli görülmüştür. Dönem politikasını farklı cephelerden beyaz perdeye aktaran bu filmler, eleştirel söylem analizi yöntemiyle karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
Anahtar Kelime: Dr. Garipaşk Jack Ryan Kızıl Ekim Soğuk Savaş Kutuplaşma.

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Beeman A. K. (2007). Emotional segregation: A content analysis of institutional racism in US films, 1980-2001. Ethnic and Racial Studies, 30 (5), 687-712.
 • Burgess R, J. (2016). Nuclear nightmares: representations of nuclear anxiety in American Cold War visual culture. UK: Unpublished Masters Thesis of Sheffield Hallam University.
 • Carringer, R. (1974). Kubrick’s “Dr. Strangelove”: A guide to study. The Journal of Aesthetic Education Special Issue: Film III, Morality in Film and Mass Media, 8 (1), 43-53.
 • Fairclough, N. (2010). Critical discourse analysis: The critical study of language. 2 st ed., New York: Routledge
 • Kellner, D. - Ryan, M. (2010). Politik kamera; Çağdaş Hollywood sinemasının ideolojisi ve politikası. (çev.: Elif Özsayar), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Kubrick, S. (Director) (1964). Dr. Strangelove Or: How I Learned To Stop Worrying And Love The Bomb. Hawk Films.
 • Maland, C. (1979). Dr. Strangelove (1964): Nightmare comedy and the ideology of liberal consensus. American Quarterly. 31 (5), 697-71.
 • McKee, R. (2007). Story, İstanbul: Plato Film Yayınları.
 • McTiernan, J. (Director) (1990). Kızıl ekim.
 • İsmayilov, E. (2014). Rusya-Batı krizi çerçevesinde Rusya’nın yeni askerî doktrini. Bilgesam. 1190, 1-5.
 • Thai M. (2019). Sexual racism is associated with lower self esteem and life satisfaction in men who have sex with men. Archives of Sexual Behavior, 49 (1), 347-353.
 • Electronic Sources
 • URL-1: Tom Clancy. https://www.biography.com/writer/tom-clancy (Access: November 2021).
 • URL-2: Bromwich, D. (2020). https://www.criterion.com/current/posts/4119-dr- strangelove-the-darkest-room (Access: November 2021).
 • URL-3: Black humor. https://www.britannica.com/topic/black-humor, (Access: December 2021).
 • URL-4: Red October. https://www.imdb.com/title/tt0099810/?ref_=nv_sr_srsg_0, (Access: March 2023).
 • Visual Sources
 • Figure 1. Çeliksap, S. and Erbaş, E. D. (2020), Film’s action, event suspense structure. Created within the scope of article.
 • Figure 2. Soviet propaganda poster; https://movieposters.ha.com/itm/movie- posters/miscellaneous/soviet-propaganda-1944-russian-poster-2275-x-43-under- the-banner-of-lenin-a-complete-victory-/a/7162-86598.s?ic3=ViewItem-Auction- Archive-ThisAuction-120115. Film poster of Hunt for Red October; https://www.originalfilmart.com/products/the-hunt-for-red-october-1990, (Access: December 2021). Two separate posters were brought side by side within the scope of the study.
 • Figure 3. Film poster of Dr. Strangelove. https://originalvintagemovieposters.com/wp-content/uploads/2015/05/Dr- Strangelove-3110LB.jpg, (Access: December 2021).
 • Figure 4. Kubrick, S. (Director), (1964). Screenshot, Dr. Strangelove Or: How I Learned To Stop Worrying And Love The Bomb. Hawk Films.
 • Figure 5. Kubrick, S. (Director), (1964). Screenshot, Dr. Strangelove Or: How I Learned To Stop Worrying And Love The Bomb. Hawk Films.
 • Figure 6. Kubrick, S. (Director), (1964). Screenshot, Dr. Strangelove Or: How I Learned To Stop Worrying And Love The Bomb. Hawk Films.
APA erbaş e, çeliksap s (2023). NUCLEAR ANXIETY: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF THE FILMS, DR. STRANGELOVE AND THE HUNT FOR RED OCTOBER. , 1767 - 1791. 10.12981/mahder.1282517
Chicago erbaş engin deniz,çeliksap sefa NUCLEAR ANXIETY: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF THE FILMS, DR. STRANGELOVE AND THE HUNT FOR RED OCTOBER. (2023): 1767 - 1791. 10.12981/mahder.1282517
MLA erbaş engin deniz,çeliksap sefa NUCLEAR ANXIETY: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF THE FILMS, DR. STRANGELOVE AND THE HUNT FOR RED OCTOBER. , 2023, ss.1767 - 1791. 10.12981/mahder.1282517
AMA erbaş e,çeliksap s NUCLEAR ANXIETY: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF THE FILMS, DR. STRANGELOVE AND THE HUNT FOR RED OCTOBER. . 2023; 1767 - 1791. 10.12981/mahder.1282517
Vancouver erbaş e,çeliksap s NUCLEAR ANXIETY: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF THE FILMS, DR. STRANGELOVE AND THE HUNT FOR RED OCTOBER. . 2023; 1767 - 1791. 10.12981/mahder.1282517
IEEE erbaş e,çeliksap s "NUCLEAR ANXIETY: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF THE FILMS, DR. STRANGELOVE AND THE HUNT FOR RED OCTOBER." , ss.1767 - 1791, 2023. 10.12981/mahder.1282517
ISNAD erbaş, engin deniz - çeliksap, sefa. "NUCLEAR ANXIETY: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF THE FILMS, DR. STRANGELOVE AND THE HUNT FOR RED OCTOBER". (2023), 1767-1791. https://doi.org/10.12981/mahder.1282517
APA erbaş e, çeliksap s (2023). NUCLEAR ANXIETY: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF THE FILMS, DR. STRANGELOVE AND THE HUNT FOR RED OCTOBER. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 16(44), 1767 - 1791. 10.12981/mahder.1282517
Chicago erbaş engin deniz,çeliksap sefa NUCLEAR ANXIETY: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF THE FILMS, DR. STRANGELOVE AND THE HUNT FOR RED OCTOBER. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 16, no.44 (2023): 1767 - 1791. 10.12981/mahder.1282517
MLA erbaş engin deniz,çeliksap sefa NUCLEAR ANXIETY: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF THE FILMS, DR. STRANGELOVE AND THE HUNT FOR RED OCTOBER. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, vol.16, no.44, 2023, ss.1767 - 1791. 10.12981/mahder.1282517
AMA erbaş e,çeliksap s NUCLEAR ANXIETY: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF THE FILMS, DR. STRANGELOVE AND THE HUNT FOR RED OCTOBER. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2023; 16(44): 1767 - 1791. 10.12981/mahder.1282517
Vancouver erbaş e,çeliksap s NUCLEAR ANXIETY: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF THE FILMS, DR. STRANGELOVE AND THE HUNT FOR RED OCTOBER. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2023; 16(44): 1767 - 1791. 10.12981/mahder.1282517
IEEE erbaş e,çeliksap s "NUCLEAR ANXIETY: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF THE FILMS, DR. STRANGELOVE AND THE HUNT FOR RED OCTOBER." Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 16, ss.1767 - 1791, 2023. 10.12981/mahder.1282517
ISNAD erbaş, engin deniz - çeliksap, sefa. "NUCLEAR ANXIETY: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF THE FILMS, DR. STRANGELOVE AND THE HUNT FOR RED OCTOBER". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 16/44 (2023), 1767-1791. https://doi.org/10.12981/mahder.1282517