Yıl: 2022 Cilt: 0 Sayı: 95 Sayfa Aralığı: 99 - 116 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.25095/mufad.1036868 İndeks Tarihi: 08-02-2024

Para Politikası Uygulamalarının Gelişmekte Olan Ülkelerin Ülke Kredi Riski Üzerindeki Yayılma Etkisi

Öz:
Finansal serbestleşme ve uluslararası finansal entegrasyonla birlikte ülkelerin finansal piyasaları arasındaki etkileşim artmıştır. Bu etkileşim neticesinde, dünyada para politikası kararları da gelişmiş ülke merkez bankalarının kararları doğrultusunda şekillenmekte ve diğer ülkeler tarafından FED (Federal Rezerv- Merkez Bankaları Sistemi) ve ECB (European Central Bank -Avrupa Merkez Bankası) kararları yakından takip edilmektedir. Bu çalışmada FED ve ECB para politikası kararlarının gelişmekte olan ülke kredi temerrüt swapları üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Bu amaçla politika faiz oranları ile birlikte küresel risk ve likidite göstergeleri, VIX ( (Volatility Index- Volatilite Endeksi) ve TED Spread (Treasury-EuroDollar Spread) analize dahil edilmiştir. Çalışma 2005-2020 arası dönemde aylık verilerle GARCH (Generalized AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity-Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans) modeli kullanılarak yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre gelişmekte olan ülke kategorisindeki Türkiye ve Polonya benzer sonuçlar vermektedir. FED ve ECB faiz oranları ile “TED spread”deki bir şok etkisinin Türkiye ve Polonya kredi temerrüt swapları (CDS) primlerini etkilediği gözlemlenmiştir. Bununla birlikte Rusya ve Güney Kore örneklerinde ise FED, ECB, TED spread veya VIX endekslerinde meydana gelen herhangi bir değişikliğin bu ülkelerin CDS (Credit Default Swap- Kredi Temerrüt Riski) primlerini etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime: Kredi Temerrüt Swapları Politika Faizi Ülke Kredi Riski Gelişmekte Olan Ülkeler

Spillover Effect of Monetary Policy Practices on Sovereign Credit Risk of Developing Countries

Öz:
With financial liberalization and international financial integration, the interaction between countries' financial markets has increased. As a result of this interaction, monetary policy decisions in the world are shaped in line with the decisions of the central banks of developed countries, and the decisions of the Federal Reserve (FED) and the European Central Bank (ECB) are closely followed by other countries. In this study, the effect of FED and ECB monetary policy decisions on developing country credit default swaps is investigated. For this purpose, global risk and liquidity indicators Volatility Index (VIX) and TED spread are included in the analysis together with policy interest rates. The study was conducted using the Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) model with monthly data between 2005 and 2020. According to the results of the study, Turkey and Poland in the developing country category give similar results. It has been observed that a shock effect in the FED, ECB and TED spillover affects credit default swap (CDS) premiums in Turkey and Poland. However, in the examples of Russia and South Korea, it was concluded that any change in the FED, ECB, TED spread or VIX indices did not affect the CDS premiums of these countries.
Anahtar Kelime: Credit Default Swaps Interest Policy Sovereign Credit Risk Developing Countries

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aizenman, J oshua - Binici, Mahir - Hutchison, Michael (2014), ‘‘The Transmission of Federal Reserve Tapering News to Emerging Financial Markets’’, National Bureau of Economic Research Working Paper, (19980), ss.10-17.
 • Akel, Veli (2011), Kriz Dönemlerinde Finansal Piyasalar Arasındaki Volatilite Yayılma Etkisi, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Albu, Lucian - .Lupu, Radu - Adrian, Calin – Oana, Popovici (2014), “The Effect of ECB's Quantitative Easing on Credit Default Swap Instruments in Central and Eastern Europe”, Procedia Economics and Finance, (8), pp.122-128.
 • Arora, Vivek - Cerisola, Martin (2001), “How Does US Monetary Policy Influence Sovereign Spreads in Emerging Markets? ”, IMF Staff Papers, 48(3), pp.474-498.
 • Bowman, David - Juan Londono – Horacio, Sapriza (2015), "US Unconventional Monetary Policy and Transmission to Emerging Market Economies", Journal of International Money and Finance, (55), pp.27-59.
 • Doshi, Hitesh – Kris, Jacobs – Virgilio, Zurita (2017), "Economic and Financial Determinants of Credit Risk Premiums in the Sovereign CDS Market", The Review of Asset Pricing Studies 7(1), pp.43-80.
 • Falagiarda, Matteo - McQuade, Peter - Tirpak, Marcel (2015), “Spillovers From the ECB's Non-standard Monetary Policies on Non-euro area EU Countries: Evidence from an Event-Study Analysis” (1869), ECB Working Paper, pp.5-27.
 • Fender, Ingo - , Hayo, Bernd - Neuenkirch, Matthias (2012), “Daily Pricing in Emerging Markets Before and During the Global Financial Crisis”, Journal of Banking and Finance, 36 (10), pp.2786-2794.
 • Keten, Murat – Çağatay, Başarır – Kılıç, Yunus (2013), “Kredi Temerrüt Takası ile Makroekonomik ve Finansal Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, 17. Finans Sempozyumu, ss.377-385.
 • Kocsis, Zalan – Monostori, Zoltan (2016), “The Role o f Country-Specific Fundamentals in Sovereign CDS Spreads: Eastern European Experiences”, Emerging Markets Review, 27, ss.140-168.
 • Köylüoğlu, Burak (2018), “VIX, TED Spread ve LIBOR-OIS Göstergelerinin Anlamı”, https://www.stratejivefinans.com/vix-ted-spread-libor-ois-gostergelerinin-anlami/ (Erişim Tarihi: 13.06.2021)
 • Aydemir, Aysel (2019), “ECB Nedir? ECB Faiz Kararlarının Etkileri”, https://www.gcmyatirim.com.tr/egitim/makaleler/ecb-nedir-ecb-faiz-kararlarinin- etkileri (Erişim Tarihi: 20.06.2021)
 • Liu, Yang - Morley, Bruce (2012), “Sovereign Credit Default Swaps and The Macroeconomy”, Applied Economics Letters, 19 (2), pp.129-132.
 • Longstaff, Francis - Pan, Jun – Pedersen, Lasse - Singleton, Kenneth (2011), “How Sovereign Is Sovereign Credit Risk?”, American Economic Journal, 3 (2), pp.75-103.
 • Öner, Selma – İçellioğlu Şarkaya, Cansu (2018), “ABD’nin Geleneksel Olmayan Para Politikası Uygulamalarının Gelişmekte Olan Ülke Tahvil Piyasaları Üzerindeki Etkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32(4), pp.1171-1188.
 • Remolona, Eli - Scatigna, Michela - Wu, Eliza (2008), “The Dynamic Pricing of Sovereign Risk in Emerging Markets: Fundamentals and Risk Aversion”, The Journal of Fixed Income, 17(4), pp.57-71.
 • Schmidth, Anatoly (2005), Quantitative Finance for Physicists- An Introduction, Elsevier Academic Press, USA.
 • Serel, Alpaslan – Bayır, Musa (2020), "FED’in Uyguladığı Geleneksel Olmayan Para Politikası Uygulamalarının Türkiye Ekonomisinde Varlık Piyasalarına Etkisi", Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 12.22, ss.228-248.
 • Tekin, Bilgehan – Hatipoğlu, Mercan (2017), “The Effects of VIX Index, Exchange Rate and Oil Prices on the BIST 100 Index: A Quantile Regression Approach”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7 (3), ss.627-634.
 • Tse, Yiu Kuen – Albert, Tsui (1999), “A Note on Diagnosing Multivariate Conditional Heteroscedasticity Models”, Journal of Time Series Analysis, 20(6), pp.679-691.
 • Wang, W - Van Gelder - Vrijling, Ma (2005), “Testing and Modelling Autoregressive Conditional Heteroskedasticity of Streamflow Processes”. Nonlinear Pocesses in Geophysics, 12 (Special Issue), pp.55-66.
 • Yılmaz, Engin (2019), “Amerikan Merkez Bankası, Piyasa Faiz Oranını Nasıl Etkiliyor?”, Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Vergi Dünyası, (459), ss.33-41.
 • Yüksel, Aydın – Yüksel, Aslı (2017), "Avrupa Borç Krizi Döneminde Global Risk Faktörleri ve Ülke Kredi Temerrüt Takası Primi İlişkisi: 19 Ülke Örneği", Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 36 (17), ss.1-18.
APA DURAL F, SEÇME Z (2022). Para Politikası Uygulamalarının Gelişmekte Olan Ülkelerin Ülke Kredi Riski Üzerindeki Yayılma Etkisi. , 99 - 116. 10.25095/mufad.1036868
Chicago DURAL FATMA,SEÇME ZEKERIYA OGUZ Para Politikası Uygulamalarının Gelişmekte Olan Ülkelerin Ülke Kredi Riski Üzerindeki Yayılma Etkisi. (2022): 99 - 116. 10.25095/mufad.1036868
MLA DURAL FATMA,SEÇME ZEKERIYA OGUZ Para Politikası Uygulamalarının Gelişmekte Olan Ülkelerin Ülke Kredi Riski Üzerindeki Yayılma Etkisi. , 2022, ss.99 - 116. 10.25095/mufad.1036868
AMA DURAL F,SEÇME Z Para Politikası Uygulamalarının Gelişmekte Olan Ülkelerin Ülke Kredi Riski Üzerindeki Yayılma Etkisi. . 2022; 99 - 116. 10.25095/mufad.1036868
Vancouver DURAL F,SEÇME Z Para Politikası Uygulamalarının Gelişmekte Olan Ülkelerin Ülke Kredi Riski Üzerindeki Yayılma Etkisi. . 2022; 99 - 116. 10.25095/mufad.1036868
IEEE DURAL F,SEÇME Z "Para Politikası Uygulamalarının Gelişmekte Olan Ülkelerin Ülke Kredi Riski Üzerindeki Yayılma Etkisi." , ss.99 - 116, 2022. 10.25095/mufad.1036868
ISNAD DURAL, FATMA - SEÇME, ZEKERIYA OGUZ. "Para Politikası Uygulamalarının Gelişmekte Olan Ülkelerin Ülke Kredi Riski Üzerindeki Yayılma Etkisi". (2022), 99-116. https://doi.org/10.25095/mufad.1036868
APA DURAL F, SEÇME Z (2022). Para Politikası Uygulamalarının Gelişmekte Olan Ülkelerin Ülke Kredi Riski Üzerindeki Yayılma Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0(95), 99 - 116. 10.25095/mufad.1036868
Chicago DURAL FATMA,SEÇME ZEKERIYA OGUZ Para Politikası Uygulamalarının Gelişmekte Olan Ülkelerin Ülke Kredi Riski Üzerindeki Yayılma Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi 0, no.95 (2022): 99 - 116. 10.25095/mufad.1036868
MLA DURAL FATMA,SEÇME ZEKERIYA OGUZ Para Politikası Uygulamalarının Gelişmekte Olan Ülkelerin Ülke Kredi Riski Üzerindeki Yayılma Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol.0, no.95, 2022, ss.99 - 116. 10.25095/mufad.1036868
AMA DURAL F,SEÇME Z Para Politikası Uygulamalarının Gelişmekte Olan Ülkelerin Ülke Kredi Riski Üzerindeki Yayılma Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2022; 0(95): 99 - 116. 10.25095/mufad.1036868
Vancouver DURAL F,SEÇME Z Para Politikası Uygulamalarının Gelişmekte Olan Ülkelerin Ülke Kredi Riski Üzerindeki Yayılma Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2022; 0(95): 99 - 116. 10.25095/mufad.1036868
IEEE DURAL F,SEÇME Z "Para Politikası Uygulamalarının Gelişmekte Olan Ülkelerin Ülke Kredi Riski Üzerindeki Yayılma Etkisi." Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0, ss.99 - 116, 2022. 10.25095/mufad.1036868
ISNAD DURAL, FATMA - SEÇME, ZEKERIYA OGUZ. "Para Politikası Uygulamalarının Gelişmekte Olan Ülkelerin Ülke Kredi Riski Üzerindeki Yayılma Etkisi". Muhasebe ve Finansman Dergisi 95 (2022), 99-116. https://doi.org/10.25095/mufad.1036868