Yıl: 2024 Cilt: 39 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 45 - 54 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.7161/omuanajas.1377235 İndeks Tarihi: 25-03-2024

Evaluation of the Possibilities of Using Green Manure as Based Fertilizer

Öz:
This study investigated the effect of using green manure plants as an alternative to chemical fertilization (Control) used as a base fertilizer on peppers growth and early yield values. In chemical base fertilizer application, 25 kg (15-15-15) compound fertilizer was applied per decare. The seeds of the broad bean (Vicia faba L.cv. Gölyaka) plant, which is used as a green manure plant, were sown and mixed into the soil during the whole florescence period. According to the results, the highest organic matter content in the soil was obtained with green manure application. In contrast, the N, P and K contents increased significantly (P
Anahtar Kelime: Pepper Broad Bean Organic Fertilization Yield

Yeşil Gübrelemenin Taban Gübresi Olarak Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesi

Öz:
Bu çalışmada, taban gübresi olarak kullanılan kimyasal gübrelemeye (Kontrol) alternatif olarak yeşil gübre bitkisi kullanımının biberin büyüme ve erkenci verim değerlerine etkisi araştırılmıştır. Kimyasal taban gübresi uygulamasında dekara 25 kg (15-15-15) kompoze gübre uygulaması yapılmıştır. Yeşil gübre bitkisi olarak kullanılan bakla (Vicia faba L.cv. Gölyaka) bitkisinin tohumları ekilerek tam çiçeklenme dönemlerinde toprağa karıştırılmıştır. Sonuçlara göre toprakta en yüksek organik madde içeriği yeşil gübre uygulamasında elde edilirken, kimyasal gübreleme ile N, P ve K içeriği önemli (P
Anahtar Kelime: Biber Bakla Organik Gübreleme Verim

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alagöz, G., 2017. Masuralı Yetiştiricilik ve Aşılamanın Domateste Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 484322, 55s.
 • Alagöz, G., Özer, H., Pekşen A., 2020. Raised bed planting and green manuring increased tomato yield through improved soil microbial activity in organic cultivation. Biological Agriculture & Horticulture, 36(3): 187-199. DOI: 10.1080/01448765.2020.1771416,
 • Altın, N., Bora, T., 2005. Bitki gelişimini uyaran kök bakterilerinin genel özellikleri ve etkileri. Anadolu, 15(2): 87-103. Antoun, H., 2003. Field and Greenhouse Trials Performed with Phosphate Solubilizing Bacteria and Fungi http://www.webcd.usal.es/web/psm/abstracts/antoun.htm.
 • Bellitürk, K., Danışman, F., Sözübek, B., 2009. Tekirdağ Yöresindeki Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Mineralizasyon Kapasiteleri Arasındaki İlişkiler . Akdeniz University Journal of the Faculty of Agriculture, 22(2): 141-147.
 • Biederbeck V.O, Zentner R.P, Campbell C.A 2005. Soil microbial populations and activities as influenced by legume green fallow in a semiarid climate. Soil. Biol. Biochem. 37: 1775-1784.
 • Coşkun, M., 2021. Bazı yeşil gübreleme bitkilerinin bakteri aşılaması ile organik tarımda kullanılmasının renkli pamuğun verim ve kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması. Doktora Tezi, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 658689, 150s.
 • Demir, A., Gül, U., 2004. Organik Tarım. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, TEAE S:5 n. 3.
 • Dong, N., Hu, G., Zhang, Y., Qi, J., Chen, Y., Hao, Y. 2021. Effects of green-manure and tillage management on soil microbial community composition, nutrients and tree growth in a walnut orchard. Scientific reports, 11(1), 16882.
 • Durmuş, M., Kızılkaya, R., 2018. Domates üretim atık ve artıklarından kompost eldesi . Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi , 6 (2) , 95-100 .
 • Duyar, H., 2007. Yeşil gübrelemenin serada organik sebze üretimine etkileri, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 222952, 215s.
 • Frøseth, R. B., Bakken, A. K., Bleken, M. A., Riley, H., Pommeresche, R., Thorup-Kristensen, K., Hansen, S. 2014. Effects of green manure herbage management and its digestate from biogas production on barley yield, N recovery, soil structure and earthworm populations. European Journal of Agronomy, 52, 90-102.
 • Gardiano, C. G., Krzyzanowski, A. A., Saab, O. J. G. A. 2014. Efficiency of green manure species on the population of reniform nematode. Semina: Ciências Agrárias (Londrina), 35(2), 719-726.Gardiano, C.G., Krzyzanowski, A.A., Abi Saab, O.J.G., 2014. Ciências Agrárias, Londrina, v. 35: 719-726
 • He, H. B., Li, W. X., Zhang, Y. W., Cheng, J. K., Jia, X. Y., Li, S., Xin, G. R. 2020. Effects of Italian ryegrass residues as green manure on soil properties and bacterial communities under an Italian ryegrass (Lolium multiflorum L.)-rice (Oryza sativa L.) rotation. Soil and Tillage Research, 196, 104487.
 • Hubbell, D.H., Kidder, G., 2003. Biological Nitrogen Fixation. http://edis.ifas.ufl.edu/BODY_SS180.
 • Kacar B, İnal A.,2008. Plant analyses. Nobel Publishing, Ankara, Turkey1241
 • Kaya, Y., 2011. Yeşil gübreleme ve malçlamanın sırık domates yetiştiriciliğinde yabancı otlanmaya ve verime etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, 275615, 54s.
 • Kim, R. H., Tagele, S. B., Jeong, M., Jung, D. R., Lee, D., Park, T., Shin, J. H. 2023. Spinach (Spinacia oleracea) as green manure modifies the soil nutrients and microbiota structure for enhanced pepper productivity. Scientific Reports, 13(1), 4140.
 • LeBlanc, N. 2023. Green manures alter taxonomic and functional characteristics of soil bacterial communities. Microbial ecology, 85(2), 684-697.
 • Ma, Y., Gentry, T., Hu, P., Pierson, E., Gu, M., Yin, S. 2015. Impact of brassicaceous seed meals on the composition of the soil fungal community and the incidence of Fusarium wilt on chili pepper. Applied Soil Ecology, 90, 41-48.
 • Mohammadi, K., Heidari, G., Khalesro, S., Sohrabi, Y. 2011. Soil management, microorganisms and organic matter interactions: A review. African Journal of Biotechnology, 10(86), 19840.
 • Özer, H., 2012. Organik Domates (Solanum lycopersicum L.) Yetiştiriciliğinde Değişik Masura, Malç Tipi ve Organik Gübrelerin Büyüme, Gelişme, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012, Samsun. 427527, 178s.
 • Özer, H., 2017. Organic tomato (Solanum lycopersicum L.) production under different mulches in greenhouse. The Journal of Animal & Plant Sciences, 27(5): 1565-1572.
 • Saygı, H., 2014. Örtü altında yeşil gübreleme ve açık alanda ekim nöbetinin organik çilek yetiştiriciliği üzerine etkileri. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, 360721, 474s.
 • Uzun, S., 2002. Organik Sebzecilik. Konferans, OMÜ Ziraat Fakültesi, Prof. Dr. Fahrettin Tosun Seminer Salonu. 17 Aralık, Samsun.
 • Yılmaz, M. 2013., Yeşil gübrelemede kullanılan bakla (Vicia faba L.) bitkisinin brokoli verimi üzerine etkilerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Toprak ve Bitki Besleme Bölümü Anabilim Dalı, 338651, 56s.
APA ISMAYILZADA B, Çilingir Tütüncü A, Ay A, OZER H (2024). Evaluation of the Possibilities of Using Green Manure as Based Fertilizer. , 45 - 54. 10.7161/omuanajas.1377235
Chicago ISMAYILZADA BINYAT,Çilingir Tütüncü Aslıhan,Ay Abdurrahman,OZER Harun Evaluation of the Possibilities of Using Green Manure as Based Fertilizer. (2024): 45 - 54. 10.7161/omuanajas.1377235
MLA ISMAYILZADA BINYAT,Çilingir Tütüncü Aslıhan,Ay Abdurrahman,OZER Harun Evaluation of the Possibilities of Using Green Manure as Based Fertilizer. , 2024, ss.45 - 54. 10.7161/omuanajas.1377235
AMA ISMAYILZADA B,Çilingir Tütüncü A,Ay A,OZER H Evaluation of the Possibilities of Using Green Manure as Based Fertilizer. . 2024; 45 - 54. 10.7161/omuanajas.1377235
Vancouver ISMAYILZADA B,Çilingir Tütüncü A,Ay A,OZER H Evaluation of the Possibilities of Using Green Manure as Based Fertilizer. . 2024; 45 - 54. 10.7161/omuanajas.1377235
IEEE ISMAYILZADA B,Çilingir Tütüncü A,Ay A,OZER H "Evaluation of the Possibilities of Using Green Manure as Based Fertilizer." , ss.45 - 54, 2024. 10.7161/omuanajas.1377235
ISNAD ISMAYILZADA, BINYAT vd. "Evaluation of the Possibilities of Using Green Manure as Based Fertilizer". (2024), 45-54. https://doi.org/10.7161/omuanajas.1377235
APA ISMAYILZADA B, Çilingir Tütüncü A, Ay A, OZER H (2024). Evaluation of the Possibilities of Using Green Manure as Based Fertilizer. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 39(1), 45 - 54. 10.7161/omuanajas.1377235
Chicago ISMAYILZADA BINYAT,Çilingir Tütüncü Aslıhan,Ay Abdurrahman,OZER Harun Evaluation of the Possibilities of Using Green Manure as Based Fertilizer. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 39, no.1 (2024): 45 - 54. 10.7161/omuanajas.1377235
MLA ISMAYILZADA BINYAT,Çilingir Tütüncü Aslıhan,Ay Abdurrahman,OZER Harun Evaluation of the Possibilities of Using Green Manure as Based Fertilizer. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, vol.39, no.1, 2024, ss.45 - 54. 10.7161/omuanajas.1377235
AMA ISMAYILZADA B,Çilingir Tütüncü A,Ay A,OZER H Evaluation of the Possibilities of Using Green Manure as Based Fertilizer. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. 2024; 39(1): 45 - 54. 10.7161/omuanajas.1377235
Vancouver ISMAYILZADA B,Çilingir Tütüncü A,Ay A,OZER H Evaluation of the Possibilities of Using Green Manure as Based Fertilizer. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi. 2024; 39(1): 45 - 54. 10.7161/omuanajas.1377235
IEEE ISMAYILZADA B,Çilingir Tütüncü A,Ay A,OZER H "Evaluation of the Possibilities of Using Green Manure as Based Fertilizer." Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 39, ss.45 - 54, 2024. 10.7161/omuanajas.1377235
ISNAD ISMAYILZADA, BINYAT vd. "Evaluation of the Possibilities of Using Green Manure as Based Fertilizer". Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 39/1 (2024), 45-54. https://doi.org/10.7161/omuanajas.1377235