Yazılı basında ırkçı ve ayrımcı söylemlerin olağanlaştırılması: Habertürk gazetesinin "sıradan bir gün"deki haberleri üzerine bir inceleme

Yıl: 2011 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 41 - 70 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yazılı basında ırkçı ve ayrımcı söylemlerin olağanlaştırılması: Habertürk gazetesinin "sıradan bir gün"deki haberleri üzerine bir inceleme

Öz:
Irkçı ve ayrımcı söylemlerin yaygınlaşması ve meşruluk kazanmasında medyanın aracılığ'nı ortaya koyan akademik yazının temel kabullerinden yola çıkan bu çalışmada, Michael Billigln ortalama bir insanın sıradan bir gün boyunca karşılaştığı rutin milliyetçiliği analiz ettiği çalışmasının bir benzerini, Türkiye'de medyanın rutin ırkçılığı-ayrımcılığı gazete okurlarının gündelik hayatlarına nasıl taşıdığını ortaya koymak üzere gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye'nin en çok satan beşinci gazetesi olan Habertürk'ün sıradan (herhangi bir özellik taşımayan -dini, milli bayram ya da olağanüstü bir haber gündemine sahip olmayan-) bir günü, 22 Aralık 2010 tarihli sayısı seçilerek gazetenin ilk sayfa haberleri ve bu haberlerin iç sayfalardaki devamları, ırkçı-ayrımcı söylemlerin ölağanlaştınlma biçimleri ve yaygınlaştırma stratejileri açısından analiz edilmiştir.
Anahtar Kelime: inkar stratejileri gazete meşrulaştırma ön sayfa haberleri ayrımcılık haber yazısı basın milliyetçilik irkçılık öteki normalleştirme temsil içerik analizi

Konular: İletişim

Normalisation of racist and discriminatory discourses inthe press: A research on the coverage of an ordinary day in Habertürk

Öz:
This study focuses on the role of the media in disseminating and justifying racist and discriminatory discourses. It aims at analysing the ways in which media in Turkey conveys banal racism/discrimination into tlie daily lives of the newspaper readers. It adopts a similar analytical framework to Michale Billig's research revealing on the ways in which an average person encounters banal nationalism in an ordinary day. In this framework, 22 December 2010 is chosen to analyse how racist-discriminatory discourses are normalised and disseminated in the news coverage of the front page stories and in their inner pages follow-ups of the daily Habertürk, which is the fifth best selling daily newspaper in Turkey.
Anahtar Kelime: press nationalism racism other normalization representation content analysis denial strategies newspaper legitimization front page news discrimination news article

Konular: İletişim
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Açıkel, Fethi (1996). "'Kutsal Mazlumluğun5, Psikopatolojisi." Toplum ve Bilim 70:153-196.
 • Alankuş-Kural, Sevda (1995). "Türkiye'de Medya, Hegemonya ve Ötekinin Temsili." Toplum ve Bilim 67: 76-108.
 • Aytar, Volkan (2009). "Algılar ve Zihniyet Yapılan: Milliyetçilik Ekseni." sunuş yazısı. Milletin Bölünmez Bütünlüğü, Demokratikleşme Sürecinde Parçalayan Milliyetçilik(ler). Ferhat Kentel, Meltem Ahıska ve Fırat Genç (der.) içinde. İstanbul: TESEV. 3-4.
 • Balibar, Ğtienne (2007). "Irkçılık ve Milliyetçilik." Çev., Nazlı Ökten. Irk Ulus Sınıf. Etienne Balibar ve Immanuel Wallerstein (der.) içinde. İstanbul: Metis. 51-86.
 • Billig, Michael (2002). Banal Milliyetçilik. Çev., Cem Şişkolar. İstanbul: Gelenek Yayıncılık.
 • Bora, Tanıl (1994). "Türkiye'de Milliyetçilik Söylemleri." Birikim 67: 9-24.
 • Ergin, Murat (2009). '"Bizden Irkçı Olmaz' Türk Kimliği ve Irksal Sözlükler." Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce-9. Ömer Laçiner (der.) içinde. İstanbul: İletişim. 386-412.
 • Kentel, Ferhat, vd. (2009). Milletin Bölünmez Bütünlüğü, Demokratikleşme Sürecinde Parçalayan Milliyetçilik(ler). İstanbul: TESEV
 • Köker, Eser, vd. (2r08). Seçim Sürecinde Milliyetçi-İslami Tema ve Söylemlerin Yaygınlaştırılması: 2007 Milletvekili Genel Seçimleri Üzerine Bir İnceleme. Yayımlanmamış Araştırma Projesi. Ankara: TÜBİTAK.
 • Köker, Eser ve Ülkü Doğanay (2010). Irkçı Değilim Ama... Yazılı Basında Irkçı-Ayrımcı Söylemler. Ankara: İHOP.
 • Saktanber, Ayşe (1990). "Türkiye'de Medyada Kadın: Serbest, Müsait Kadın veya İyi Eş, Fedakâr Anne." Kadın Bakış Açısından 1980'ler Türkiye'sinde Kadınlar. Şirin Tekeli (der.) içinde. İstanbul: İletişim. 195-215.
 • Schnapper, Dominique (2006). Sosyoloji Düşüncesinin Özünde Öteki ile İlişki. Çev., Ayşegül Sönmezay. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Smith, Anthony D. (2002). Ulusların Kökeni. Çev., Hülya Kendir, Sonay Bayramoğlu. Ankara: Dost.
 • van Dijk, Teun A. (1991). Racism and Press. London: Routledge.
 • van Dijk, Teun A. (2003). "Söylem ve İdeoloji: Çok Alanlı Bir Yaklaşım." Çev., Nurcan Ateş. Söylem ve İdeoloji. Barış Çoban ve Zerrin Özarslan (der.) içinde. İstanbul: Su. 14-112.
 • van Dijk, Teun A. (2008). Discourse and Power. New York: Palgrave Macmillan.
 • Yumul, Arus ve Umut Özkırımlı (2000). "Reproducing the Nation: 'Banal Nationalism' in the Turkish Press." Media, Culture and Society 22: 787-824.
APA KARAASLAN ŞANLI H, DOĞANAY Ü (2011). Yazılı basında ırkçı ve ayrımcı söylemlerin olağanlaştırılması: Habertürk gazetesinin "sıradan bir gün"deki haberleri üzerine bir inceleme. , 41 - 70.
Chicago KARAASLAN ŞANLI HALİSE,DOĞANAY Ülkü Yazılı basında ırkçı ve ayrımcı söylemlerin olağanlaştırılması: Habertürk gazetesinin "sıradan bir gün"deki haberleri üzerine bir inceleme. (2011): 41 - 70.
MLA KARAASLAN ŞANLI HALİSE,DOĞANAY Ülkü Yazılı basında ırkçı ve ayrımcı söylemlerin olağanlaştırılması: Habertürk gazetesinin "sıradan bir gün"deki haberleri üzerine bir inceleme. , 2011, ss.41 - 70.
AMA KARAASLAN ŞANLI H,DOĞANAY Ü Yazılı basında ırkçı ve ayrımcı söylemlerin olağanlaştırılması: Habertürk gazetesinin "sıradan bir gün"deki haberleri üzerine bir inceleme. . 2011; 41 - 70.
Vancouver KARAASLAN ŞANLI H,DOĞANAY Ü Yazılı basında ırkçı ve ayrımcı söylemlerin olağanlaştırılması: Habertürk gazetesinin "sıradan bir gün"deki haberleri üzerine bir inceleme. . 2011; 41 - 70.
IEEE KARAASLAN ŞANLI H,DOĞANAY Ü "Yazılı basında ırkçı ve ayrımcı söylemlerin olağanlaştırılması: Habertürk gazetesinin "sıradan bir gün"deki haberleri üzerine bir inceleme." , ss.41 - 70, 2011.
ISNAD KARAASLAN ŞANLI, HALİSE - DOĞANAY, Ülkü. "Yazılı basında ırkçı ve ayrımcı söylemlerin olağanlaştırılması: Habertürk gazetesinin "sıradan bir gün"deki haberleri üzerine bir inceleme". (2011), 41-70.
APA KARAASLAN ŞANLI H, DOĞANAY Ü (2011). Yazılı basında ırkçı ve ayrımcı söylemlerin olağanlaştırılması: Habertürk gazetesinin "sıradan bir gün"deki haberleri üzerine bir inceleme. Kültür ve İletişim, 14(2), 41 - 70.
Chicago KARAASLAN ŞANLI HALİSE,DOĞANAY Ülkü Yazılı basında ırkçı ve ayrımcı söylemlerin olağanlaştırılması: Habertürk gazetesinin "sıradan bir gün"deki haberleri üzerine bir inceleme. Kültür ve İletişim 14, no.2 (2011): 41 - 70.
MLA KARAASLAN ŞANLI HALİSE,DOĞANAY Ülkü Yazılı basında ırkçı ve ayrımcı söylemlerin olağanlaştırılması: Habertürk gazetesinin "sıradan bir gün"deki haberleri üzerine bir inceleme. Kültür ve İletişim, vol.14, no.2, 2011, ss.41 - 70.
AMA KARAASLAN ŞANLI H,DOĞANAY Ü Yazılı basında ırkçı ve ayrımcı söylemlerin olağanlaştırılması: Habertürk gazetesinin "sıradan bir gün"deki haberleri üzerine bir inceleme. Kültür ve İletişim. 2011; 14(2): 41 - 70.
Vancouver KARAASLAN ŞANLI H,DOĞANAY Ü Yazılı basında ırkçı ve ayrımcı söylemlerin olağanlaştırılması: Habertürk gazetesinin "sıradan bir gün"deki haberleri üzerine bir inceleme. Kültür ve İletişim. 2011; 14(2): 41 - 70.
IEEE KARAASLAN ŞANLI H,DOĞANAY Ü "Yazılı basında ırkçı ve ayrımcı söylemlerin olağanlaştırılması: Habertürk gazetesinin "sıradan bir gün"deki haberleri üzerine bir inceleme." Kültür ve İletişim, 14, ss.41 - 70, 2011.
ISNAD KARAASLAN ŞANLI, HALİSE - DOĞANAY, Ülkü. "Yazılı basında ırkçı ve ayrımcı söylemlerin olağanlaştırılması: Habertürk gazetesinin "sıradan bir gün"deki haberleri üzerine bir inceleme". Kültür ve İletişim 14/2 (2011), 41-70.