Yıl: 2011 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 71 - 98 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Irkçı-Ayrımcı söylemlerin kurucu öğeleri olarak inkar stratejileri

Öz:
Medya metinlerinin yaygın inkâr stratejileri aracılığında, üstü örtük bir şekilde ırkçı yargıları üretmesi ve masumlaştırarak dolaşıma sokması, ırkçı söylemleri oluşturan bu stratejilerin deşifre edilmesini gerekli kılmaktadır. Bu çalışma, yazılı basının dilsel kullanımlar ve söylemsel tercihlerle ırkçılığın üretilmesinde ve yaygınlaştırılmasında kullandığı inkâr stratejilerinin neler olduğunu ve bu stratejilerin nasıl işlediğini örnekleriyle ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda gazetelerden seçilen örnek haberlerde inkâr stratejilerinin nasıl işlediğine ve bu stratejiler yoluyla ırkçı yargıların nasıl görünmez kılındığına odaklanılmıştır.
Anahtar Kelime: mağduru değersizleştirme mağdur rolü inkar stratejileri yazılı basın söylem analizi ihmal ötekileştirme olumsuzlama dil kullanımı gazete ayrımcılık yayma gazete makaleleri basın irkçılık örtük ırkçılık görmezden gelme tersine çevirme hoşgörü

Konular: İletişim

Denial strategies as constitutive elements of Racist-Discriminative discourses

Öz:
This study claims that media texts implicitly reproduce racist judgments through widespread denial strategies and put racism into circulation making it more innocent, and it attempts to decode the media's denial strategies. Its aim is to display the ways in which denial strategies are employed by the printed media. Thus the study primarily focuses on the media's linguistic and discursive preferences through which a new racism is reproduced, naturalised, and spread. In this scope, the study aims at analysing how the denial strategies work in the sample news articles selected from various newspapers and how racist judgments are made invisible through these strategies.
Anahtar Kelime: dissemination newspaper articles press racism implicit racism ignoring reversal tolerance victim derogation victim role denial strategies print media discourse analysis neglect otherization negation language use newspaper discrimination

Konular: İletişim
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aydınkaya, Fırat (2008). Yeni Faşizmin Kökenleri: Ebedi Dönüş. İstanbul: Belge.
 • Balibar Etienne ve Immanuel Wallerstein (2000). Irk Ulus Sınıf. Çev., Nazlı Ökten. İstanbul: Metis.
 • Billig, Micheal (1995). Social Movements and Culture. Minnesota: UCL.
 • Chomsky, Noam (1993). Medya Gerçeği. Çev., Abdullah Yılmaz. Istanbul: Tüm Zamanlar.
 • Köker, Eser ve Ülkü Doğanay (2010). Irkçı değilim ama... Yazılı Basında Irkçı-Ayrımcı Söylemler. Ankara: İHOP.
 • Matheson, Donald (2005). Media Discourses Analysing Media Texts. Maidenhead, Berkshire: Open University Press.
 • Schnapper, Dominique (2005). Sosyoloji Düşüncesinin Özünde Öteki ile İlişki. Çev., Ayşegül Sönmezay. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • van Dijk, Teun A. (1991). Racism and the Press. Newyork: Routledge.
 • van Dijk, Teun A. (1992a). "Elite Discourse and the Reproduction of Racism." Methods in Race and Ethnic Relations Research. J. H. Stanfield ve R. M. Dennis (der.) içinde. Newbury Park, CA: Sage. 92-134.
 • van Dijk, Teun A. (1992b). "Discourse and the Denial of Racism". Discourse & Society 3: 87-118.
 • van Dijk, Teun A. (2005). Racism and Discourse in Spain and Latin America. Amsterdam: John Benjamins.
 • van Dijk, Teun A. (2008). Discourse and Power. New York: Palgrave Macmillan.
 • Wodak, Ruth (der.) (1989). Language, Power and Ideology Studies in Political Discourse. Vol: 7. Amsterdam: John Benjamin.
 • Wodak, Ruth ve Martin Reisigl (2001). Discourse and Discrimination Rhetorics of Racism and Antisemitism. Newyork: Routledge.
 • Ulusal Gazeteler
 • Hürriyet
 • Zaman
 • Posta
 • Yerel Gazeteler
 • Yeni Balıkesir
 • Sonsöz
APA ÇOBAN KENEŞ H (2011). Irkçı-Ayrımcı söylemlerin kurucu öğeleri olarak inkar stratejileri. , 71 - 98.
Chicago ÇOBAN KENEŞ Hatice Irkçı-Ayrımcı söylemlerin kurucu öğeleri olarak inkar stratejileri. (2011): 71 - 98.
MLA ÇOBAN KENEŞ Hatice Irkçı-Ayrımcı söylemlerin kurucu öğeleri olarak inkar stratejileri. , 2011, ss.71 - 98.
AMA ÇOBAN KENEŞ H Irkçı-Ayrımcı söylemlerin kurucu öğeleri olarak inkar stratejileri. . 2011; 71 - 98.
Vancouver ÇOBAN KENEŞ H Irkçı-Ayrımcı söylemlerin kurucu öğeleri olarak inkar stratejileri. . 2011; 71 - 98.
IEEE ÇOBAN KENEŞ H "Irkçı-Ayrımcı söylemlerin kurucu öğeleri olarak inkar stratejileri." , ss.71 - 98, 2011.
ISNAD ÇOBAN KENEŞ, Hatice. "Irkçı-Ayrımcı söylemlerin kurucu öğeleri olarak inkar stratejileri". (2011), 71-98.
APA ÇOBAN KENEŞ H (2011). Irkçı-Ayrımcı söylemlerin kurucu öğeleri olarak inkar stratejileri. Kültür ve İletişim, 14(2), 71 - 98.
Chicago ÇOBAN KENEŞ Hatice Irkçı-Ayrımcı söylemlerin kurucu öğeleri olarak inkar stratejileri. Kültür ve İletişim 14, no.2 (2011): 71 - 98.
MLA ÇOBAN KENEŞ Hatice Irkçı-Ayrımcı söylemlerin kurucu öğeleri olarak inkar stratejileri. Kültür ve İletişim, vol.14, no.2, 2011, ss.71 - 98.
AMA ÇOBAN KENEŞ H Irkçı-Ayrımcı söylemlerin kurucu öğeleri olarak inkar stratejileri. Kültür ve İletişim. 2011; 14(2): 71 - 98.
Vancouver ÇOBAN KENEŞ H Irkçı-Ayrımcı söylemlerin kurucu öğeleri olarak inkar stratejileri. Kültür ve İletişim. 2011; 14(2): 71 - 98.
IEEE ÇOBAN KENEŞ H "Irkçı-Ayrımcı söylemlerin kurucu öğeleri olarak inkar stratejileri." Kültür ve İletişim, 14, ss.71 - 98, 2011.
ISNAD ÇOBAN KENEŞ, Hatice. "Irkçı-Ayrımcı söylemlerin kurucu öğeleri olarak inkar stratejileri". Kültür ve İletişim 14/2 (2011), 71-98.