Yıl: 2024 Cilt: 17 Sayı: 45 Sayfa Aralığı: 232 - 242 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.12981/mahder.1377777 İndeks Tarihi: 25-03-2024

YAZIDAKİ YAS: BİR ÖLÜNÜN DEFTERİ

Öz:
Svetlana Boym Tırnak İçinde Ölüm (2010) isimli kitabında yazı ile yaşam arasında paranteze alınan ölümün ve yazının içinde, mecazi intiharını gerçekleştiren yazarın izini sürer. Hayatının birçok noktasında kayıp duygusuyla yaşamak zorunda kalan, yazdığı roman ve hikâyelerle dönemi edebiyatının gelişmesine öncülük etmiş Halit Ziya Uşaklıgil’in eserlerinde yas önemli bir yer tutar. İlk dönem eserlerinden Bir Ölünün Defteri’nde (1892) romanın başkahramanı Vecdi, yaşamaktan vazgeçmek ile yazmayı bırakmak arasında kalır; kaybettiklerinin ardından yazdıkça iç dünyasına gömülür ve kaçmaya çalıştığı kimsesizliğiyle karşılaşır. O, “yaşam” ve “ölüm” sözcüklerinin yanına konan tırnak işaretlerinin etrafında yaşamak, yazmaya ya da yaşamaya son vermek sorunsallarıyla ve babasından kalan mektuptaki yasıyla mücadele ederken bizzat kendi yazdığı defterin içindeki yazıyla benliğini yok etmeye çalışır. Bu makalede, kaybedilenin yasını metinde var eden bir unsur olan yazının, yazarın mecazi ölümüyle, kahramanının yazı aracılığıyla yarattığı edebi intihar arasındaki ilişki incelenmiştir.
Anahtar Kelime: Halit Ziya Uşaklıgil yazı yas edebi intihar mecazi ölüm

THE MOURNING IN WRITING: BİR ÖLÜNÜN DEFTERİ

Öz:
In her book titled Death in Quotation Marks (2010), Svetlana Boym traces the death enclosed in parentheses between writing and life and follows the footsteps of the writer who metaphorically commits suicide within the text. Mourning holds a significant place in the works of Halit Ziya Uşaklıgil, who had to navigate life with a pervasive sense of loss at many points and pioneered the development of the literature of his era through the novels and stories he wrote. In his early work Bir Ölünün Defteri (1892), the protagonist Vecdi finds himself torn between giving up on life and quitting writing. As he writes about his losses, he immerses himself in his inner world and encounters the loneliness he tries to escape. He struggles with the dilemmas of living within the quotation marks around the words "life" and "death," deciding between writing and ending his life, and dealing with the mourning in a letter left by his father. In the process, he attempts to annihilate his own identity through the writing in his own diary. This article examines the relationship between writing, which is a factor that brings the mourning of the lost to life in the text, the metaphorical death of the writer, and the literary suicide created by the protagonist through writing.
Anahtar Kelime: Halit Ziya Uşaklıgil writing mourning literary suicide metaphorical death

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Adorno, T. W. (2021). Minima Moralia. İstanbul: Metis Yayınları.
  • Boym, S. (2010). Tırnak içinde ölüm modern şairle ilgili kültürel mitler. İstanbul: Metis Yayınları.
  • Şahin, S. (2020). Mai ve siyah’ta duyular ve duyumlar. Türkbilig, 40, 181-187.
  • Uşaklıgil, H. Z. (2020). Bir ölünün defteri. İstanbul: Dergâh Yayınları.
  • Uysal, Z. (2014). Metruk ev Halit Ziya romanında modern Osmanlı bireyi. İstanbul: İletişim Yayınları.
  • Volkan, V. - Zıntl, E. (2010). Gidenin ardından. (çev.: Vahip Işıl - Müge Kocadere), İstanbul: Oa Yayınları.
  • Zaoui, P. (2014). Yokoluş neşesi veya Deleuze ve Foucault’nun tuhaf ‘mê phunai’si. Teorik Bakış, (çev.: Sibel Yardımcı), İstanbul: Sel Yayınları.
APA Turan B, Ardalı Büyükarman D (2024). YAZIDAKİ YAS: BİR ÖLÜNÜN DEFTERİ. , 232 - 242. 10.12981/mahder.1377777
Chicago Turan Buse,Ardalı Büyükarman Didem YAZIDAKİ YAS: BİR ÖLÜNÜN DEFTERİ. (2024): 232 - 242. 10.12981/mahder.1377777
MLA Turan Buse,Ardalı Büyükarman Didem YAZIDAKİ YAS: BİR ÖLÜNÜN DEFTERİ. , 2024, ss.232 - 242. 10.12981/mahder.1377777
AMA Turan B,Ardalı Büyükarman D YAZIDAKİ YAS: BİR ÖLÜNÜN DEFTERİ. . 2024; 232 - 242. 10.12981/mahder.1377777
Vancouver Turan B,Ardalı Büyükarman D YAZIDAKİ YAS: BİR ÖLÜNÜN DEFTERİ. . 2024; 232 - 242. 10.12981/mahder.1377777
IEEE Turan B,Ardalı Büyükarman D "YAZIDAKİ YAS: BİR ÖLÜNÜN DEFTERİ." , ss.232 - 242, 2024. 10.12981/mahder.1377777
ISNAD Turan, Buse - Ardalı Büyükarman, Didem. "YAZIDAKİ YAS: BİR ÖLÜNÜN DEFTERİ". (2024), 232-242. https://doi.org/10.12981/mahder.1377777
APA Turan B, Ardalı Büyükarman D (2024). YAZIDAKİ YAS: BİR ÖLÜNÜN DEFTERİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 17(45), 232 - 242. 10.12981/mahder.1377777
Chicago Turan Buse,Ardalı Büyükarman Didem YAZIDAKİ YAS: BİR ÖLÜNÜN DEFTERİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 17, no.45 (2024): 232 - 242. 10.12981/mahder.1377777
MLA Turan Buse,Ardalı Büyükarman Didem YAZIDAKİ YAS: BİR ÖLÜNÜN DEFTERİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, vol.17, no.45, 2024, ss.232 - 242. 10.12981/mahder.1377777
AMA Turan B,Ardalı Büyükarman D YAZIDAKİ YAS: BİR ÖLÜNÜN DEFTERİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2024; 17(45): 232 - 242. 10.12981/mahder.1377777
Vancouver Turan B,Ardalı Büyükarman D YAZIDAKİ YAS: BİR ÖLÜNÜN DEFTERİ. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. 2024; 17(45): 232 - 242. 10.12981/mahder.1377777
IEEE Turan B,Ardalı Büyükarman D "YAZIDAKİ YAS: BİR ÖLÜNÜN DEFTERİ." Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 17, ss.232 - 242, 2024. 10.12981/mahder.1377777
ISNAD Turan, Buse - Ardalı Büyükarman, Didem. "YAZIDAKİ YAS: BİR ÖLÜNÜN DEFTERİ". Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 17/45 (2024), 232-242. https://doi.org/10.12981/mahder.1377777