Yıl: 2024 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 247 - 265 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18074/ckuiibfd.1104589 İndeks Tarihi: 22-04-2024

Finansal Gelişmişlik Ekonomik Özgürlüğün Bir Nedeni Midir?: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama

Öz:
Bu araştırmada, ülkelerin finansal gelişmişlik düzeyleri ile ekonomik özgürlükleri arasındaki nedensellik ilişkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla OECD’ye üye 27 ülkenin 1995-2018 yılları arasındaki finansal gelişmişlik ve ekonomik özgürlük endeksleri verileriyle Dumitrescu Hurlin nedensellik testi yapılmıştır. Değişkenler arasındaki Granger nedensellik incelemesi yapılmadan önce veriler için homojenlik ve yatay kesit bağımlılığı testleri yapılmış ve değişkenlerin yatay kesit bağımlı olduğu ve parametrelerinin heterojen olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bulgularla değişkenlerin birim kök testleri için ikinci nesil birim kök testi yapılmış ve değişkenlerin seviye değerlerinde durağan oldukları belirlenmiştir. Yapılan Dumitrescu Hurlin nedensellik testi sonucunda finansal gelişmişlikten ekonomik özgürlüğe doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime: Finansal gelişmişlik ekonomik özgürlük granger nedensellik testi dumitrescu hurlin nedensellik testi

Is Financial Sophistication A Cause of Economic Freedom?: An Application on OECD Countries

Öz:
In this study, the aim is to determine the causal relationship between the financial development levels of countries and their economic freedoms. To achieve this objective, the Dumitrescu Hurlin causality test was conducted using the financial development and economic freedom index data of 27 OECD member countries between the years 1995 and 2018. Before the Granger causality examination between variables, tests for homogeneity and cross-sectional dependence were conducted on the data, revealing that there is cross-sectional dependence among variables and their parameters are heterogeneous. Based on these findings, second-generation unit root tests were performed for the unit root tests of variables, and it was determined that the variables are stationary at the level values. The results of the Dumitrescu Hurlin causality test indicate the existence of a unidirectional causality relationship from financial development to economic freedom.
Anahtar Kelime: Financial sophistication economic freedom granger causality test dumitrescu hurlin causality test

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acar, M. (2010). Serbest Ticaret, Ekonomik Özgürlükler ve Refah. Bilig, 53, 1 28.
 • Berggren, N. (2003). The Benefits of Economic Freedom: A Survey. The Independent Review, 8(2), 193-211.
 • Blau, B. M., Brough, T. J. ve Thomas, D. W. (2014). Economic Freedom and the Stability of Stock Prices: A Cross-Country Analysis. Journal of International Money and Finance, 41, 182-196.
 • Burnie, D. A. (2021). Democracy, Dictatorship and Economic Freedom Signals in Stock Market. International Journal of Finance & Economics, 26(1), 375-390.
 • Chen, C.R. ve Huang, Y.S. (2009). Economic Freedom, Equity Performance and Market Volatility. International Journal of Accounting and Information Management, 17(2), 189-197.
 • Dumitrescu, E. I. ve Hurlın, C. (2012). Testing for Granger Noncausality in Heterogeneous Panels. Economic Modelling, 29(4), 1450-1460.
 • Easton, S. T. ve Walker, M. A. (1997). Income, Growth, and Economic Freedom. The American Economic Review, 87(2), 328-332.
 • Eldomiaty, T. I., Al Qassemi, T. B. F., Mabrouk, A. F. ve Abdelghany, L.S. (2016). Institutional Quality, Economic Freedom and Stock Market Volatility in the MENA Region. Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies, 9(3), 262-283.
 • Fraser Enstitüsü, Erişim Tarihi: 20.05.2021. https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/economic-freedom-basics.
 • Granger, C.W.J., (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Crossspectral Methods. Econometrica, 37(3), 424-438.
 • Gündüz, M. ve Soyer, M. (2019). Küresel Rekabetçilik ile Ekonomik Özgürlük Arasındaki İlişkinin Binary Lojistik Regresyon Analizi ile İncelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(3), 1906-1930.
 • Gwartney, J., Lawson, R., Hall, J. ve Murph, R. (2020). Economic Freedom of the World: 2020 Annual Report. Fraser Institute.
 • Heritage Vakfı, Erişim Tarihi: 20.05.2021, https://www.heritage.org/index/about.
 • Khan, M. A., Islam, M. A. ve Akbar, U. (2021). Do Economic Freedom Matters for Finance in Developing Economies: A Panel Threshold Analysis. Applied Economics Letters, 28(10), 840-843.
 • Kılcı, E.N. (2019). Analysis of the Relationship between Economic Freedom Index and Stock Market İndices; Evidence from Turkey. Maliye ve Finans Yazıları, 111, 117-134.
 • Le Anh, H. ve Kim, T. (2020). The Effects of Economic Freedom on Firm Investment in Vietnam. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(3), 9-15.
 • Miller, T., Kim, A.B. ve Roberts, J. M. (2021). 2021 Index of Economic Freedom, Washington: The Heritage Foundation.
 • Paramati, S. R., Roca, E. ve Gupta, R. (2016). Economic Freedom and Stock Market Interdependence: Evidence from the Australasian Region. Proceedings of Academics World 17th International Conference, Tokyo, Japan.
 • Polat, A., Satti, S. L. ve Rehman, I. (2013). On the Causal Chan of Economic Freedom and Stock Market Development in Malaysia: Structural Equation Modeling Approach. Actual Problems of Economics, 8(146), 351-362.
 • Qiu, J. (2016). Analysis of the Relationship between Economic Freedom and the Stability of Stock Prices. All Graduate Plan B and other Reports, 784.
 • Rasiah, D., Ying, T.L. ve Solarin, S.A. (2016). Economic Freedom Index and Stock Returns in Malaysia. Theoretical and Applied Economics, 23(1), 213-236.
 • Smimou, K. ve Karabegovic, A. (2010). On the Relationship Between Economic Freedom and Equity Returns in the Emerging Markets: Evidence from the Middle East and North Africa (MENA) Stock Market. Emerging Markets Review, 11(2), 119-151.
 • Sucu, M. B. (2017). Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Ekonomik Özgürlük, Büyüme ve Kalkınma İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi. Bulletin of Economic Theory and Analysis, 2(2), 135-167.
 • Şit, A. (2022). Ekonomik Özgürlük Endeksi Borsa İlişkisinin Değerlendirilmesi: MIST Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(1), 94-102.
 • Tunçsiper, B. ve Biçen, Ö. F. (2014). Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Regresyon Yöntemiyle İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(2), 25-45.
APA Kaya A, ÖZKAN T (2024). Finansal Gelişmişlik Ekonomik Özgürlüğün Bir Nedeni Midir?: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama. , 247 - 265. 10.18074/ckuiibfd.1104589
Chicago Kaya Abdulkadir,ÖZKAN Tuba Finansal Gelişmişlik Ekonomik Özgürlüğün Bir Nedeni Midir?: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama. (2024): 247 - 265. 10.18074/ckuiibfd.1104589
MLA Kaya Abdulkadir,ÖZKAN Tuba Finansal Gelişmişlik Ekonomik Özgürlüğün Bir Nedeni Midir?: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama. , 2024, ss.247 - 265. 10.18074/ckuiibfd.1104589
AMA Kaya A,ÖZKAN T Finansal Gelişmişlik Ekonomik Özgürlüğün Bir Nedeni Midir?: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama. . 2024; 247 - 265. 10.18074/ckuiibfd.1104589
Vancouver Kaya A,ÖZKAN T Finansal Gelişmişlik Ekonomik Özgürlüğün Bir Nedeni Midir?: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama. . 2024; 247 - 265. 10.18074/ckuiibfd.1104589
IEEE Kaya A,ÖZKAN T "Finansal Gelişmişlik Ekonomik Özgürlüğün Bir Nedeni Midir?: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama." , ss.247 - 265, 2024. 10.18074/ckuiibfd.1104589
ISNAD Kaya, Abdulkadir - ÖZKAN, Tuba. "Finansal Gelişmişlik Ekonomik Özgürlüğün Bir Nedeni Midir?: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama". (2024), 247-265. https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.1104589
APA Kaya A, ÖZKAN T (2024). Finansal Gelişmişlik Ekonomik Özgürlüğün Bir Nedeni Midir?: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 247 - 265. 10.18074/ckuiibfd.1104589
Chicago Kaya Abdulkadir,ÖZKAN Tuba Finansal Gelişmişlik Ekonomik Özgürlüğün Bir Nedeni Midir?: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14, no.1 (2024): 247 - 265. 10.18074/ckuiibfd.1104589
MLA Kaya Abdulkadir,ÖZKAN Tuba Finansal Gelişmişlik Ekonomik Özgürlüğün Bir Nedeni Midir?: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, 2024, ss.247 - 265. 10.18074/ckuiibfd.1104589
AMA Kaya A,ÖZKAN T Finansal Gelişmişlik Ekonomik Özgürlüğün Bir Nedeni Midir?: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2024; 14(1): 247 - 265. 10.18074/ckuiibfd.1104589
Vancouver Kaya A,ÖZKAN T Finansal Gelişmişlik Ekonomik Özgürlüğün Bir Nedeni Midir?: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2024; 14(1): 247 - 265. 10.18074/ckuiibfd.1104589
IEEE Kaya A,ÖZKAN T "Finansal Gelişmişlik Ekonomik Özgürlüğün Bir Nedeni Midir?: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama." Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14, ss.247 - 265, 2024. 10.18074/ckuiibfd.1104589
ISNAD Kaya, Abdulkadir - ÖZKAN, Tuba. "Finansal Gelişmişlik Ekonomik Özgürlüğün Bir Nedeni Midir?: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14/1 (2024), 247-265. https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.1104589