Yıl: 2024 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 42 - 59 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2024.1368 İndeks Tarihi: 24-04-2024

Krema Çeşitlerinin Tüketici Tercihleri Üzerindeki Etkisi: Bir Duyusal Değerlendirme Çalışması

Öz:
Bu araştırma, pastane sektöründe kullanılan üç farklı krema türünün tüketiciler tarafından algılanan tat ve genel kabul edilebilirlik üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla duyusal analiz metodolojisini benimsemiştir. Yaş pastaların tat, koku, doku ve genel kabul edilebilirlik açısından değerlendirilmesi için 20 kişilik bir panelist grubu kullanılmıştır. Panelistlere görsel olarak benzer ancak içerik bakımından farklı üç farklı pasta örneği sunulmuş ve bu örnekler titiz bir şekilde değerlendirilmiştir. Araştırma, panelistlere yöneltilen temel soru olan "Son yıllarda pastane sektöründe kullanılan bu üç farklı krema türü hakkındaki tat, doku, koku ve genel kabul edilebilirlik konusundaki görüşleriniz nelerdir?" doğrultusunda yapılmıştır. Panelistlerin değerlendirmeleri, Peryam ve Pilgrim (1957) tarafından geliştirilen 9 puanlı hedonik skala puanlama test ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veriler Friedman S ve Wilcoxon işaretli sıra testi analizleriyle test edilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre, tüketici tercihlerinde tat, doku, koku ve genel kabul edilebilirlik açısından farklılıklar tespit edilmiştir. Velvet kreması ile hazırlanan yaş pasta, tüketiciler arasında en çok tercih edilen pasta türü olmuştur. Tat, koku ve doku faktörleri, tüketicilerin yaş pasta tercihlerini belirlemede etkili olduğu bulgulanmıştır.
Anahtar Kelime: Pasta kreması Deneysel çalışma Duyusal analiz Tüketici beğenirliği ve gastronomi

The Impact of Cream Varieties on Consumer Preferences: A Sensory Evaluation Study

Öz:
This research adopts a sensory analysis methodology to evaluate the effects of three different types of cream used in the pastry sector on the perceived taste and overall acceptability by consumers. A panel of 20 individuals was employed to assess the taste, aroma, texture, and general acceptability of fresh pastries. Three visually similar but content-wise distinct pastry samples were presented to the panelists, and these samples were meticulously evaluated. The research was conducted based on the fundamental question posed to the panelists: "What are your opinions on the taste, texture, aroma, and overall acceptability of these three different types of cream used in the pastry sector in recent years?" The evaluations of the panelists were collected using a 9-point hedonic scale rating test developed by Peryam and Pilgrim (1957). The data were tested using Friedman's S and Wilcoxon signed-rank test analyses. According to the results of the study, significant differences were identified in consumer preferences in terms of taste, texture, aroma, and overall acceptability. Pastries prepared with Velvet cream were found to be the most preferred among consumers. It was concluded that taste, aroma, and texture factors played a crucial role in determining consumer preferences for fresh pastries.
Anahtar Kelime: Pastry cream Experimental study Sensory analysis Consumer preferences and gastronomy

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Almli, V. L., Kvaavik, E., & Hersleth, M. (2019). Sensory attributes and consumer liking of fish cakes with different vegetable content. Journal of Sensory Studies, 34(1), 1245-1268.
 • Barnett, J. (2009). Food Taste and Aroma. In Food factors in health promotion and disease prevention, Academic Press (pp. 15-30).
 • Bublitz, M. G., Peracchio, L. A., & Block, L. G. (2010). Perspectives on food decision making and dietary restraint. Journal of Consumer Psychology, 20(3), 239-258.
 • Cardello, A. V. (1995). Consumer perceptions and preferences for sweeteners. Natural sweeteners: Alternative to sucrose, 67-88.
 • Dhar, R., & Simonson, I. (2003). The effect of forced choice on choice. Journal of Marketing Research, 40(2), 146- 160.
 • Dinnella, C., Recchia, A., & Monteleone, E. (2017). Influence of taste and aroma on food and beverage liking. Current Opinion in Food Science, 15, 9-15.
 • Enes, K., Yavuz, G., & Ercik, C. (2022). Yöresel yemeklerin standardize edilmesi ve kabul edilebilirliğinin ölçülmesi; Mersin Örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(2), 249-263. DOI: 10.17494/ogusbd.1161347.
 • Gündüz, S., Özçiçek Dölekoğlu, C., & Say, D. (2019). Kaz Eti Tüketim Tercihleri ve İkame Ürünlerle Duyusal Analiz. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (16), 32-40. DOI: 10.31590/ejosat.565364.
 • Hosking, D. M., & Whitehair, K. J. (2012). The influence of coffee bean origin and degree of roast on the sensory perception of coffee aroma, flavour and body. Food Research International, 48(1), 420-425.
 • Lawless, H. T., & Heymann, H. (2010). Sensory Evaluation of Food: Principles and Practices. Springer Science & Business Media.
 • MacFie, H. J., Bratchell, N., & Vickers, Z. (1989). Designing and testing sensory food. In Food technology (pp. 49- 58). Springer US.
 • Peryam, D. R., & Pilgrim, F. J. (1957). Hedonic Scale Method for Measuring Food Preferences. Food Technology, 11(9), 9-14.
 • Smith, A. (2020). Increase in Competition and Product Differentiation in the Food Sector. Journal of Food and Beverage Enterprises, 15(2), 45-58.
 • Smith, A., & Taylor, J. (2018). Understanding the role of taste in consumer food choice a review. Journal of Food Science, 83(9), 2148-2158.
 • Stolzenbach, S., Bredie, W. L. P., Christensen, R. H. B., Byrne, D. V. (2013). Impact of product information and repeated exposure on consumer liking, sensory perception and concept associations of local apple juice. Food Research International, 52, 91-98.
 • Stone, H., & Sidel, J. L. (2004). Sensory Evaluation Practices (3rd ed.). Academic Press. 1-408.
 • Szczesniak, A. S., Brandt, M., & Friedman, H. H. (1963). Development of standard rating scales for mechanical parameters of texture and correlations between sensory and instrumental measurements of texture. Journal of Food Science, 28(4), 397-403.
 • Van Trijp, H. C., & Van der Lans, I. A. (2003). Consumer perceptions of nutrition and health claims. Appetite, 40(2), 129-134).
APA ercik c (2024). Krema Çeşitlerinin Tüketici Tercihleri Üzerindeki Etkisi: Bir Duyusal Değerlendirme Çalışması. , 42 - 59. 10.21325/jotags.2024.1368
Chicago ercik cevat Krema Çeşitlerinin Tüketici Tercihleri Üzerindeki Etkisi: Bir Duyusal Değerlendirme Çalışması. (2024): 42 - 59. 10.21325/jotags.2024.1368
MLA ercik cevat Krema Çeşitlerinin Tüketici Tercihleri Üzerindeki Etkisi: Bir Duyusal Değerlendirme Çalışması. , 2024, ss.42 - 59. 10.21325/jotags.2024.1368
AMA ercik c Krema Çeşitlerinin Tüketici Tercihleri Üzerindeki Etkisi: Bir Duyusal Değerlendirme Çalışması. . 2024; 42 - 59. 10.21325/jotags.2024.1368
Vancouver ercik c Krema Çeşitlerinin Tüketici Tercihleri Üzerindeki Etkisi: Bir Duyusal Değerlendirme Çalışması. . 2024; 42 - 59. 10.21325/jotags.2024.1368
IEEE ercik c "Krema Çeşitlerinin Tüketici Tercihleri Üzerindeki Etkisi: Bir Duyusal Değerlendirme Çalışması." , ss.42 - 59, 2024. 10.21325/jotags.2024.1368
ISNAD ercik, cevat. "Krema Çeşitlerinin Tüketici Tercihleri Üzerindeki Etkisi: Bir Duyusal Değerlendirme Çalışması". (2024), 42-59. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1368
APA ercik c (2024). Krema Çeşitlerinin Tüketici Tercihleri Üzerindeki Etkisi: Bir Duyusal Değerlendirme Çalışması. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12(1), 42 - 59. 10.21325/jotags.2024.1368
Chicago ercik cevat Krema Çeşitlerinin Tüketici Tercihleri Üzerindeki Etkisi: Bir Duyusal Değerlendirme Çalışması. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12, no.1 (2024): 42 - 59. 10.21325/jotags.2024.1368
MLA ercik cevat Krema Çeşitlerinin Tüketici Tercihleri Üzerindeki Etkisi: Bir Duyusal Değerlendirme Çalışması. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.12, no.1, 2024, ss.42 - 59. 10.21325/jotags.2024.1368
AMA ercik c Krema Çeşitlerinin Tüketici Tercihleri Üzerindeki Etkisi: Bir Duyusal Değerlendirme Çalışması. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 42 - 59. 10.21325/jotags.2024.1368
Vancouver ercik c Krema Çeşitlerinin Tüketici Tercihleri Üzerindeki Etkisi: Bir Duyusal Değerlendirme Çalışması. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 42 - 59. 10.21325/jotags.2024.1368
IEEE ercik c "Krema Çeşitlerinin Tüketici Tercihleri Üzerindeki Etkisi: Bir Duyusal Değerlendirme Çalışması." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12, ss.42 - 59, 2024. 10.21325/jotags.2024.1368
ISNAD ercik, cevat. "Krema Çeşitlerinin Tüketici Tercihleri Üzerindeki Etkisi: Bir Duyusal Değerlendirme Çalışması". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12/1 (2024), 42-59. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1368