Yıl: 2024 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 111 - 121 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2024.1371 İndeks Tarihi: 24-04-2024

Bir Sanat Tekniği Olan “Trompe L'oeil’in’’, Gastronomi Alanında Uygulanabilirliği

Öz:
"Trompe l'oeil," Fransızca kökenli bir terim olup kelime anlamıyla "göz kandırma" ifadesine denk gelir. Sanatta kullanılan bu teknik, özel bir görsel ilüzyonu amaçlayarak izleyiciyi yanıltma amacı güder. Genellikle resim ve heykel sanatlarında kullanılan bu teknik, sanatçıların perspektif, renk ve gölgelendirme gibi unsurları ustalıkla kullanarak, izleyicinin gözünü aldatarak sanat eserindeki nesnelerin gerçekmiş gibi algılanmasını sağlar. Trompe l'oeil, görsel bir yanılsama yaratma hedefi taşıdığı için sanat eserlerine derinlik ve gerçeklik katma potansiyeline sahiptir. Gastronomide de bu teknik, yemek sunumlarında ve yiyeceklerin estetik olarak çekici bir şekilde sergilenmesinde kullanılır. Şefler, yemeklerin lezzeti yanında görsel çekiciliğini de artırmak amacıyla trompe l'oeil tekniğini kullanabilirler. Pastacılık gibi alanlarda, şefler çikolata, meyve veya diğer malzemeleri kullanarak yiyecekleri resmetme veya farklı bir şekilde sunma konusunda trompe l'oeil tekniğini uygulayabilirler. Bu da, gastronomide yaratıcılığın ve estetiğin vurgulanmasına katkı sağlar. Bu araştırmanın amacı, trompe l’oeil tekniğinin ne olduğunu ve gastronomi alanındaki örnek çalışmaları, literatür taraması yoluyla derlemektir. Bu tekniğin yiyecek ve içecek işletmelerinde kullanımının artması ve tüketim esnasında bireylere eşsiz bir deneyim sunması, aynı zamanda sanatsal kavram olarak gastronomi alanına güncel bir araştırma konusu sağlaması açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın alan yazına katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
Anahtar Kelime: Trompe l’oeil Gastronomi Sanat Estetik

The Applicability of Trompe L'oeil, an Art Technique, in The Field of Gastronomy

Öz:
"Trompe l'oeil," a term of French origin, translates literally to "deceive the eye." This technique used in art aims to deceive the viewer by creating a special visual illusion. Often employed in painting and sculpture, artists skillfully utilize perspective, color, and shading to trick the viewer's eye into perceiving objects in the artwork as real. Trompe l'oeil, by aiming to create a visual deception, has the potential to add depth and realism to artworks. In gastronomy, this technique is also used in the presentation of meals and the aesthetically pleasing display of food. Chefs may employ the trompe l'oeil technique to enhance the visual appeal of dishes alongside their taste. In fields such as pastry making, chefs can apply trompe l'oeil by using chocolate, fruit, or other ingredients to depict or present food in a different manner. This contributes to highlighting creativity and aesthetics in gastronomy. The purpose of this research is to compile, through a literature review, what trompe l’oeil technique entails and examples of its application in the field of gastronomy. The increasing use of this technique in food and beverage establishments, offering individuals a unique experience during consumption, and its relevance as a contemporary research topic in the artistic concept of gastronomy underscore its significance. In this context, it is anticipated that the study will contribute to the existing literature in the field.
Anahtar Kelime: Trompe l'oeil Gastronomy Art Aesthetic

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Borghini, A. & Baldini, A. (2022). Cooking and dining as forms of public art. Food, Culture and Society, 25(2), 310– 327.
 • Budak, D. (2015). Sanat İçin Yemek, Yemek İçin Sanat! http://www.Dunyagida.Com.Tr/Yazar.Php?İd=26&Nid=372, (Erişim Tarihi: 5 Mayıs 2023).
 • Çimen, D. B. S. Ç. H. (2022). Yöresel Lezzetlerin Sunumunda Estetik. Socıal Scıences Studıes Journal (Sssjournal), 3(7), 197-204.
 • Dandavati, M. J. (2011). Art You Can Eat: Explorations in the Art and Aesthetics of Food, Cooking, and the Meal. Boulder: University of Colorado, 1-90, http://scholar.colorado.edu/cgi/viewcontent. cgi?article=1018&context=honr_theses (Erişim tarihi: 25 mayıs 2023).
 • Deroy, O., Michel, C., Piqueras-Fiszman, B., & Spence, C. (2014). The plating manifesto (I): from decoration to creation. Flavour, 3(1).
 • Ergüez, C. G. H., Núñez, T. M. Z., Falconí, P. R. P., & Machado, E. R. R. (2023). The trompe l'oeil, from art technique to gastronomic technique. Journal of Namibian Studies: History Politics Culture.
 • Gombrich, E.H. (2015). İmge ve Göz: Görsel Temsil Psikolojisi Üzerine Yeni İncelemeler. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Heredia, C., Tamayo, A., Ricalde, D., & Muñoz, I. (2015). Predominant gastronomic trends in the production of scientific journals in IberoAmerica.
 • Kaya, Y. (2020). Sanatta Trompe L'oeil Tartışmaları: William M. Davis’in “Bir Tablo Arkası” Ve Andy Warhol’un “Brillo Kutusu” Örnekleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (111), 351-367
 • Kefeli, E., Sabancı, M., Canpolat, Ö., & Kızıldemir, Ö. (2019). Sanat Ve Estetiğin Gastronomideki Yeri. Nevşehir Hbv Üniversitesi Turizm Fakültesi, 198.
 • Koerich, G. H., & Müller, S. G. (2022). Gastronomy knowledge in the sociocultural context of transformations. International Journal of Gastronomy and Food Science, 29, 100581.
 • Mahfud, T., Pardjono, & Lastariwati, B. (2019). Chef’s competency as a key element in food tourism success: A literature review. Geojournal of Tourism and Geosites, 26(3), 1057–1071.
 • Mennell, S. (1996). All Manners of Food: Eating and Taste in England and France From The Middle Ages to the Present. University of Illinois Press.
 • Nikoo, Z., Torabi Farsani, N., & Emadi, M. (2022). Trompe l’œil: an approach to promoting art tourism (case study: Shiraz city, Iran). Journal of Tourism Futures, 8(1), 88–98.
 • Radiofarnce, https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-bonnes-choses/la-cuisine-en-trompe-l-oeil- 2971621 (Erişim tarihi: 1 Haziran 2023).
 • Sienra, R. (2022). 20 Renaissance paintings that left their mark on the history of art. https://mymodernmet.com/es/pinturas-renacentistas-famosas/ Journal of Namibian Studies, 33 S2(2023): 3898– 3911
 • Sipahi, S., & Yılmaz, H. (2017). An evaluation on the relation between gastronomy and art: the case of Ferran Adria. Proceedings of the New Trends Issues on Humanities and Social Sciences, 4, 329-334.
 • Sözen, M. & Tanyeli, U. (2017). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Spence, C., & Piqueras Fiszman, B. (2014). Technology at the Dining Table. The Perfect Meal, 311–337.
 • Spence, C., & Youssef, J. (2022). On the rise of shocking food. International Journal of Gastronomy and Food Science, 30, 100615.
 • Uçuk, C. (2023). Gastronomide Tabak Prezantasyonu Nasıl Estetik Tabaklar Tasarlayabiliriz? Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
APA Öz H (2024). Bir Sanat Tekniği Olan “Trompe L'oeil’in’’, Gastronomi Alanında Uygulanabilirliği. , 111 - 121. 10.21325/jotags.2024.1371
Chicago Öz Hilal Bir Sanat Tekniği Olan “Trompe L'oeil’in’’, Gastronomi Alanında Uygulanabilirliği. (2024): 111 - 121. 10.21325/jotags.2024.1371
MLA Öz Hilal Bir Sanat Tekniği Olan “Trompe L'oeil’in’’, Gastronomi Alanında Uygulanabilirliği. , 2024, ss.111 - 121. 10.21325/jotags.2024.1371
AMA Öz H Bir Sanat Tekniği Olan “Trompe L'oeil’in’’, Gastronomi Alanında Uygulanabilirliği. . 2024; 111 - 121. 10.21325/jotags.2024.1371
Vancouver Öz H Bir Sanat Tekniği Olan “Trompe L'oeil’in’’, Gastronomi Alanında Uygulanabilirliği. . 2024; 111 - 121. 10.21325/jotags.2024.1371
IEEE Öz H "Bir Sanat Tekniği Olan “Trompe L'oeil’in’’, Gastronomi Alanında Uygulanabilirliği." , ss.111 - 121, 2024. 10.21325/jotags.2024.1371
ISNAD Öz, Hilal. "Bir Sanat Tekniği Olan “Trompe L'oeil’in’’, Gastronomi Alanında Uygulanabilirliği". (2024), 111-121. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1371
APA Öz H (2024). Bir Sanat Tekniği Olan “Trompe L'oeil’in’’, Gastronomi Alanında Uygulanabilirliği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12(1), 111 - 121. 10.21325/jotags.2024.1371
Chicago Öz Hilal Bir Sanat Tekniği Olan “Trompe L'oeil’in’’, Gastronomi Alanında Uygulanabilirliği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12, no.1 (2024): 111 - 121. 10.21325/jotags.2024.1371
MLA Öz Hilal Bir Sanat Tekniği Olan “Trompe L'oeil’in’’, Gastronomi Alanında Uygulanabilirliği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.12, no.1, 2024, ss.111 - 121. 10.21325/jotags.2024.1371
AMA Öz H Bir Sanat Tekniği Olan “Trompe L'oeil’in’’, Gastronomi Alanında Uygulanabilirliği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 111 - 121. 10.21325/jotags.2024.1371
Vancouver Öz H Bir Sanat Tekniği Olan “Trompe L'oeil’in’’, Gastronomi Alanında Uygulanabilirliği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 111 - 121. 10.21325/jotags.2024.1371
IEEE Öz H "Bir Sanat Tekniği Olan “Trompe L'oeil’in’’, Gastronomi Alanında Uygulanabilirliği." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12, ss.111 - 121, 2024. 10.21325/jotags.2024.1371
ISNAD Öz, Hilal. "Bir Sanat Tekniği Olan “Trompe L'oeil’in’’, Gastronomi Alanında Uygulanabilirliği". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12/1 (2024), 111-121. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1371