Yıl: 2024 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 77 - 82 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.18521/ktd.1411206 İndeks Tarihi: 02-04-2024

Adults' Awareness about Mask Use

Öz:
Objective: Respiratory pandemics cannot be prevented from spreading if the mask is not worn correctly. This study aims to determine people's awareness of mask use and the factors that influence mask use during a period when masks are mandatory. Materials and Methods: This descriptive study was conducted in a university hospital during the COVID-19 pandemic (June 2020), when mask use was mandatory. Participants were asked to complete a questionnaire on socio-demographic characteristics and mask use. Results: In the presented study, 705 people were included. The mean age of the participants was 35.86±8.77 (18-65) years old and 71.2% (n=502) were male, and 45.5% (n=321) were university graduates. Full compliance with the pandemic rules was achieved by 83.7% of women (n=170) and 58.0% of men (n=291) (p
Anahtar Kelime: Masks COVID-19 Pandemics Behavior Public Health

Yetişkinlerin Maske Kullanımına İlişkin Farkındalığı

Öz:
Amaç: Solunum yolu ile yayılan salgınların önlenmesi için maskenin doğru şekilde takılması gerekir. Bu çalışmanın amacı, maske kullanımının zorunlu olduğu bir dönemde insanların maskeye ilişkin farkındalığını ve maske kullanımını etkileyen faktörleri belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı çalışma, maske kullanımının zorunlu olduğu COVID-19 pandemisi sırasında (Haziran 2020) bir üniversite hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar sosyo-demografik özelliklerin ve maske kullanımına ilişkin ifadelerin yer aldığı bir anketi cevaplamıştır. Bulgular: Sunulan çalışmaya 705 kişi katıldı. Katılımcıların yaş ortalaması 35,86±8,77 (18-65) olup, %71,2'si (n=502) erkek, %45,5'i (n=321) üniversite mezunu idi. Kadınların %83,7'si (n=170) ve erkeklerin %58,0'ı (n=291) pandemi kurallarına tam uyum sağladığını belirtti (p
Anahtar Kelime: Maske COVID-19 Pandemi Davranış Halk Sağlığı

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1- Salman MY, Sinanoglu O, Bayar G. The decrease in regular and emergency visits to urology clinics during COVID-19 Pandemic: An observational study. Selcuk Med J. 2022;38(2):96-101.
 • 2- TRT Haber. Bir dönem kapandı: Maskesiz sosyal hayat başladı. [cited 2023 Dec 27]. Available from: https://www.trthaber.com/haber/gundem/bir-donem-kapandi-maskesiz-sosyal-hayat-basladi-684067.html.
 • 3- World Health Organization. WHO updates COVID-19 guidelines on masks, treatments and patient care. [cited 2023 Dec 27]. Available from: https://www.who.int/news/item/13-01-2023-who-updates-covid-19-guidelines-on-masks--treatments-and-patient-care.
 • 4- Kim HJ, Han SY. Mask use during the COVID-19 pandemic: A descriptive survey in South Korea. Nurs Health Sci. 2022;24(2):351-9.
 • 5- Brandt C, Rabenau HF, Wicker S. Attitudes of influenza vaccinated health care workers toward mask stop revent nosocomial transmission of influenza. Influenza and other respiratory viruses. 2011;5(1):61-6.
 • 6- Ha KM. Changes in awareness on face mask use in Korea. Public Health Nurs. 2022;39(2):506-8.
 • 7- Wang C, Chudzicka-Czupała A, Grabowski D, Pan R, Adamus K, Wan X, et al. The association between physical and mental health and face mask use during the COVID-19 pandemic: A comparison of two countries with different views and practices. Front Psychiatry. 2020;11:569981.
 • 8- Li Y, Liang M, Gao L, Ayaz Ahmed M, Uy JP, Cheng C, et al. Face masks to prevent transmission of COVID-19: A systematic review and meta-analysis. Am J Infect Control. 2021;49(7):900-6.
 • 9- Worby CJ, Chang HH. Face mask use in the general population and optimal resource allocation during the COVID-19 pandemic. Nat Commun. 2020;11(1):4049.
 • 10- Durduran Y, Demir LS, Uyar M, Kucukkendirci H, Eren G, Sahin TK. The accurate and inaccurate conceptions acquired by society throughout the COVID-19 pandemic. Selcuk Med J 2021;37(3):200-8.
 • 11- Jung AR, Hong EJ. A study on anxiety, knowledge, infectionpossibility, preventive possibility and preventive behavior level of COVID 19 in general public. Journal of Convergencefor Information Technology. 2020;10(8):87–98.
 • 12- Woodcock A, Schultz PW. The role of conformity in mask-wearing during COVID-19. PLoS ONE. 2021;16(12):e0261321.
 • 13- Tan M, Wang Y, Luo L, Hu J. How the public used face masks in China during the coronavirus disease pandemic: A survey study. International Journal of Nursing Studies. 2021;115:103853.
 • 14- Kocabaş H, İlhan MA, Akoğlu Ö, Sarıkaya R, Altınsoy Y, Gür K. Pandemi sürecinde hemşirelik öğrencileri ve yakınlarının maske kullanım davranışları. Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi.2021;3(2):79-95.
 • 15- Atzema CL, Mostarac I, Button D, Austin PC, Javidan AP, Wintraub L, et al. Assessing effective mask use by the public in two countries: an observational study. BMJ Open. 2021;11(12):e049389.
 • 16- TC İletişim Bakanlığı. Ücretsiz maske dağıtımı başladı. [cited 2023 Dec 27]. Available from: https://www.iletisim.gov.tr/turkce/yerel_basin/detay/ucretsiz-maske-dagitimi-basladi
 • 17- Milošević D, Middel A, Savić S, Dunjić J, Lau K, Stojsavljević R. Mask wearing behavior in hot urban spaces of Novi Sad during the COVID-19 pandemic. Sci Total Environ. 2022;815:152782.
 • 18- Shein SL, Whitticar S, Mascho KK, Pace E, Speicher R, Deakins K. The effects of wearing face masks on oxygenation and ventilation at rest and during physicalactivity. PLoSOne. 2021;16(2).
 • 19- Xiao J, Shiu EYC, Gao H, Wong JY, Fong MW, Ryu S, et al. Nonpharmaceutical measures for pandemic ınfluenza in nonhealthcare settings-personal protective and environmental measures. Emerg Infect Dis. 2022;26(5):967-75.
 • 20- Kalkan Uğurlu Y, Durgun H, Nemutlu E, Kurd O. COVID-19 salgını sırasında Türk toplumunun sosyal el yıkama bilgi ve tutumunun değerlendirilmesi. Journal of Contemporary Medicine. 2020;10(4):617-24.
 • 21- Jefferson T, Dooley L, Ferroni E, Al-Ansary LA, vanDriel ML, Bawazeer GA, et al. Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. Cochrane Database Syst Rev. 2023;1(1):CD006207.
APA Cihan F, Kucukceran H, durduran y, Gökgöz Durmaz F (2024). Adults' Awareness about Mask Use. , 77 - 82. 10.18521/ktd.1411206
Chicago Cihan Fatma Goksin,Kucukceran Hatice,durduran yasemin,Gökgöz Durmaz Funda Adults' Awareness about Mask Use. (2024): 77 - 82. 10.18521/ktd.1411206
MLA Cihan Fatma Goksin,Kucukceran Hatice,durduran yasemin,Gökgöz Durmaz Funda Adults' Awareness about Mask Use. , 2024, ss.77 - 82. 10.18521/ktd.1411206
AMA Cihan F,Kucukceran H,durduran y,Gökgöz Durmaz F Adults' Awareness about Mask Use. . 2024; 77 - 82. 10.18521/ktd.1411206
Vancouver Cihan F,Kucukceran H,durduran y,Gökgöz Durmaz F Adults' Awareness about Mask Use. . 2024; 77 - 82. 10.18521/ktd.1411206
IEEE Cihan F,Kucukceran H,durduran y,Gökgöz Durmaz F "Adults' Awareness about Mask Use." , ss.77 - 82, 2024. 10.18521/ktd.1411206
ISNAD Cihan, Fatma Goksin vd. "Adults' Awareness about Mask Use". (2024), 77-82. https://doi.org/10.18521/ktd.1411206
APA Cihan F, Kucukceran H, durduran y, Gökgöz Durmaz F (2024). Adults' Awareness about Mask Use. KONURALP TIP DERGİSİ, 16(1), 77 - 82. 10.18521/ktd.1411206
Chicago Cihan Fatma Goksin,Kucukceran Hatice,durduran yasemin,Gökgöz Durmaz Funda Adults' Awareness about Mask Use. KONURALP TIP DERGİSİ 16, no.1 (2024): 77 - 82. 10.18521/ktd.1411206
MLA Cihan Fatma Goksin,Kucukceran Hatice,durduran yasemin,Gökgöz Durmaz Funda Adults' Awareness about Mask Use. KONURALP TIP DERGİSİ, vol.16, no.1, 2024, ss.77 - 82. 10.18521/ktd.1411206
AMA Cihan F,Kucukceran H,durduran y,Gökgöz Durmaz F Adults' Awareness about Mask Use. KONURALP TIP DERGİSİ. 2024; 16(1): 77 - 82. 10.18521/ktd.1411206
Vancouver Cihan F,Kucukceran H,durduran y,Gökgöz Durmaz F Adults' Awareness about Mask Use. KONURALP TIP DERGİSİ. 2024; 16(1): 77 - 82. 10.18521/ktd.1411206
IEEE Cihan F,Kucukceran H,durduran y,Gökgöz Durmaz F "Adults' Awareness about Mask Use." KONURALP TIP DERGİSİ, 16, ss.77 - 82, 2024. 10.18521/ktd.1411206
ISNAD Cihan, Fatma Goksin vd. "Adults' Awareness about Mask Use". KONURALP TIP DERGİSİ 16/1 (2024), 77-82. https://doi.org/10.18521/ktd.1411206