Yıl: 2024 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 102 - 106 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.18521/ktd.1373559 İndeks Tarihi: 02-04-2024

Hidden Behind Chronic Dyspeptic Symptoms: Post-traumatic Diaphragmatic Eventration

Öz:
Abstract Diaphragmatic eventration is commonly seen following high-energy traumas, particularly due to traffic accidents and falls from significant heights. This pathology has the potential to influence both the gastrointestinal and cardiorespiratory systems, presenting with a variety of symptoms. A 45-year-old male patient, with a history of trauma from falling off a tree, sought medical attention at our clinic with dyspeptic complaints and symptoms of shortness of breath. During the physical examination, diminished sounds were detected in the right lung field, along with epigastric tenderness. For diagnostic purposes, a posteroanterior chest radiograph (CXRs) and thoracic computed tomography (CT) scan were obtained. A subsequent bronchoscopy, performed with a pulmonology consultation, revealed decreased diaphragmatic movements. Taking into account the findings, a thoracic surgery treatment plan was devised for the patient. This case report underscores the significance of considering the seldom-encountered pathology of diaphragmatic eventration in patients presenting with dyspeptic and respiratory complaints. Keeping in mind that patients with such symptoms frequently turn to family physicians, it highlights the pivotal role of a multidisciplinary primary care approach in initiating the diagnostic trajectory.
Anahtar Kelime: Family Medicine Dyspepsia Diaphragmatic Eventration

Kronik Dispeptik Şikayetlerin Ardında Saklı Kalmış: Travma Sonrası Diyafragma Evantrasyonu

Öz:
Diyafragma evantrasyonu, yüksek enerjili travmalarda, özellikle trafik kazaları ve yüksekten düşmelerde oluşmaktadır. Bu patoloji, gastrointestinal ve kardiyorespiratuvar sistemleri etkileyebilmekte ve semptomları değişkenlik gösterebilmektedir. Kırk beş yaşında erkek hasta, ağaçtan düşme travma öyküsü olup, dispeptik yakınmalar ve nefes darlığı semptomlarıyla polikliniğe başvurmuştur. Fizik muayenede, sağ akciğer seslerinde azalma ve epigastrik hassasiyet saptanmıştır. Tanı için posteroanterior akciğer grafisi (PAAC) ve toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) çekilmiştir. Göğüs hastalıkları konsültasyonu ile yapılan bronkoskopide diyafragma hareketlerinde azalma görülmüştür. Hastaya, bulgular doğrultusunda göğüs cerrahisiyle tedavi planı oluşturulmuştur. Bu olgu sunumu, dispeptik ve solunumsal şikayetleri olan hastalarda, nadir rastlanan diyafragma evantrasyonu patolojisinin göz önünde bulundurulmasının önemini vurgulamaktadır. Bu tarz yakınmalarla hastaların sıklıkla aile hekimliğine başvurduğu göz önüne alınırsa; multidisipliner bir yaklaşım sergileyen birinci basamağın, tanı sürecini başlatan oldukça değerli bir basamak olduğunun önemi ortaya konulmaktadır.
Anahtar Kelime: Aile hekimliği Dispepsi Diafragma evantrasyonu

Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Etçioğlu E, Aydın A. Birinci Basamakta Dispepsi Şikayeti Olan Erişkin Hastaya Klinik Yaklaşım. Sakarya Tıp Dergisi. 2020;10(Özel Sayı):69-75.
 • 2. Karabulut S, Karabulut M, Akarsu C, Bozkurt MA, Bademler S, Kocataş A, et al. Türk Toplumunda Organik ve Fonksiyonel Dispepsili Hastalarda Etyolojiye Yönelik Analiz. Bakırköy Tıp Dergisi. 2015;11(1):17-23.
 • 3. Başara I, Balcı A, Köremez N. Diyafram ve Göğüs Duvarı Patolojileri. Bulletin of Thoracic Surgery/Toraks Cerrahisi Bülteni. 2013;4(3):140-56.
 • 4. Alpay L, Ocakcioglu I, Dogruyol T, Laçin T, Baysungur V, Yalcinkaya I. Diaphragm injury following blunt trauma/Kunt travma sonucu gelisen diyafram yaralanmasi. The Journal of Kartal Training and Research Hospital. 2013;24(2):110-4.
 • 5. Fındık G, Aydoğdu K, Kaya S. Travma sonrası semptomatik hale gelen diyafram evantrasyonu. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg. 2011;19(1):107-9.
 • 6. Şehitoğulları A, Sayir F, Kahraman A, Öncü R, Soyoral L. Diafragmanın travmatik yaralanmaları. Dicle Tıp Dergisi. 2012;39(2):257-61.
 • 7. Çakirca M, Çakirca M, Et G, Dagli C, Isgüven D. Anesthesia approach in a patient with hemidiphragma paralysis; case report. Turkish Journal of Anaesthesiology & Reanimation. 2011;39(4):215.
 • 8. Bircan A, Çakir M, Öztürk Ö. İdiyopatik edinsel tek tarafli diyafragma evantrasyonu: Olgu sunumu. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2011;18(4):132-5.
 • 9. Kavurmacı Ö, Akçay O. Toraks Travmalarında İleri Yaş Neleri Değiştirmektedir? Sakarya Tıp Dergisi. 2020;10(1):11-6.
 • 10. Karpuz Ç. Acil servise başvuran hastalara çekilen toraks bilgisayarlı tomografilerin değerlendirilmesinde acil tıp uzmanlık öğrencilerinin tomografileri yorumlamadaki doğruluk ve güvenilirlik derecelerinin araştırılması [uzmanlık tezi]. [Bursa(TR)]: Bursa Uludağ Üniversitesi; 2018.
 • 11. Erkan S, Yabanoğlu H, Gündoğdu R, Kuş M, Erkent M. Erişkin Konjenital Diafragma Hernisi Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi. 2022;9(2):142-6.
 • 12. Öztop MC. Son on yılda kliniğimizdeki toraks travmalı olguların değerlendirilmesi [uzmanlık tezi]. [Edirne (TR)]: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi; 2005.
 • 13. Özdemir Ö, Daştan TM. Çocuklarda Nadir Görülen Diyafragma Evantrasyonu. Sakarya Tıp Dergisi. 2021;11(3):675-9.
 • 14. Tunç T, Kul M, Eker İ, Vurucu S, Çalışkan B, Sarıcı SÜ, et al. Solunum sıkıntısı bulguları olan bir yenidoğanda frenik sinir zedelenmesine bağlı diyafragma paralizisi: olgu sunumu. Gülhane Tıp Dergisi. 2009;51(1):55-7.
 • 15. Şehitoğulları A, Sayir F, Kahraman A, Öncü R, Soyoral L. Traumatic injuries of the diaphragm. Dicle Tıp Dergisi. 2012;39(2):257-61.
 • 16. Akay HÖ, Barç M, Özbek MN. Diyafragma patolojilerinde radyolojik görüntüleme. Dicle Tıp Dergisi. 2004;31(1):13-9.
 • 17. Yalçınkaya İ, Baytemir Atinkaya C. Diyafram Paralizisi ve Evantrasyonu. Türkiye Klinikleri Göğüs Cerrahisi Dergisi. 2020(1):38-44.
 • 18. Işık AF, Yalçınkaya İ, Kurnaz M. Erişkinlerde diyafragma yükselmeleri; cerrahi gerekli mi? Van Tıp Dergisi. 2002;9:33-7.
APA Yıldız L, cubukcu m (2024). Hidden Behind Chronic Dyspeptic Symptoms: Post-traumatic Diaphragmatic Eventration. , 102 - 106. 10.18521/ktd.1373559
Chicago Yıldız Latife Merve,cubukcu mahcube Hidden Behind Chronic Dyspeptic Symptoms: Post-traumatic Diaphragmatic Eventration. (2024): 102 - 106. 10.18521/ktd.1373559
MLA Yıldız Latife Merve,cubukcu mahcube Hidden Behind Chronic Dyspeptic Symptoms: Post-traumatic Diaphragmatic Eventration. , 2024, ss.102 - 106. 10.18521/ktd.1373559
AMA Yıldız L,cubukcu m Hidden Behind Chronic Dyspeptic Symptoms: Post-traumatic Diaphragmatic Eventration. . 2024; 102 - 106. 10.18521/ktd.1373559
Vancouver Yıldız L,cubukcu m Hidden Behind Chronic Dyspeptic Symptoms: Post-traumatic Diaphragmatic Eventration. . 2024; 102 - 106. 10.18521/ktd.1373559
IEEE Yıldız L,cubukcu m "Hidden Behind Chronic Dyspeptic Symptoms: Post-traumatic Diaphragmatic Eventration." , ss.102 - 106, 2024. 10.18521/ktd.1373559
ISNAD Yıldız, Latife Merve - cubukcu, mahcube. "Hidden Behind Chronic Dyspeptic Symptoms: Post-traumatic Diaphragmatic Eventration". (2024), 102-106. https://doi.org/10.18521/ktd.1373559
APA Yıldız L, cubukcu m (2024). Hidden Behind Chronic Dyspeptic Symptoms: Post-traumatic Diaphragmatic Eventration. KONURALP TIP DERGİSİ, 16(1), 102 - 106. 10.18521/ktd.1373559
Chicago Yıldız Latife Merve,cubukcu mahcube Hidden Behind Chronic Dyspeptic Symptoms: Post-traumatic Diaphragmatic Eventration. KONURALP TIP DERGİSİ 16, no.1 (2024): 102 - 106. 10.18521/ktd.1373559
MLA Yıldız Latife Merve,cubukcu mahcube Hidden Behind Chronic Dyspeptic Symptoms: Post-traumatic Diaphragmatic Eventration. KONURALP TIP DERGİSİ, vol.16, no.1, 2024, ss.102 - 106. 10.18521/ktd.1373559
AMA Yıldız L,cubukcu m Hidden Behind Chronic Dyspeptic Symptoms: Post-traumatic Diaphragmatic Eventration. KONURALP TIP DERGİSİ. 2024; 16(1): 102 - 106. 10.18521/ktd.1373559
Vancouver Yıldız L,cubukcu m Hidden Behind Chronic Dyspeptic Symptoms: Post-traumatic Diaphragmatic Eventration. KONURALP TIP DERGİSİ. 2024; 16(1): 102 - 106. 10.18521/ktd.1373559
IEEE Yıldız L,cubukcu m "Hidden Behind Chronic Dyspeptic Symptoms: Post-traumatic Diaphragmatic Eventration." KONURALP TIP DERGİSİ, 16, ss.102 - 106, 2024. 10.18521/ktd.1373559
ISNAD Yıldız, Latife Merve - cubukcu, mahcube. "Hidden Behind Chronic Dyspeptic Symptoms: Post-traumatic Diaphragmatic Eventration". KONURALP TIP DERGİSİ 16/1 (2024), 102-106. https://doi.org/10.18521/ktd.1373559