Turizmde Sürdürülebilirliğin Bibliyometrik Analiz Yöntemi ile İncelenmesi (Investigation of Sustainability in Tourism Using Bibliometric Analysis)

Yıl: 2024 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 168 - 186 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2024.1374 İndeks Tarihi: 24-04-2024

Turizmde Sürdürülebilirliğin Bibliyometrik Analiz Yöntemi ile İncelenmesi (Investigation of Sustainability in Tourism Using Bibliometric Analysis)

Öz:
Turizm dünyanın en geniş kapsamlı ve hareketli endüstrilerinden biridir. Turizm alanında öne çıkan paradigmalardan biri olan sürdürülebilir turizm konusunda alan yazında tartışma ve eleştiriler devam etmektedir. Bu makalenin amacı son yirmi yılda sürdürülebilir turizmdeki eğilimleri ve desenleri bibliyometrik analiz yöntemi ile araştırarak alana katkı sunmaktır. Araştırma kapsamında WoS veri tabanına erişim sağlanarak “*sustain* *tourism*” anahtar sözcükleri ile tarama gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler öncelikle betimsel özellikler açısından, ardından VOSviewer programı yardımıyla atıf sayıları, ortak atıf, ortak yazarlık, birlikte bulunma ve bibliyografik eşleştirme analiz tipleri bakımından yazar, kurum ve ülkelere göre analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, sürdürülebilir turizme dair araştırmaların son yıllarda dikkat çekici bir büyüme gösterdiğini ortaya koymakta ve araştırmaların yarıya yakınının son beş yılda gerçekleştirildiğini göstermektedir. Ayrıca en yaygın makale türlerinin ampirik çalışmalar ve eleştirel incelemeler olduğu anlaşılmaktadır. Analiz sonuçlarının araştırmacılara rehberlik edebilir nitelikte olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelime: Sürdürülebilir turizm İçerik analizi Bibliyometrik Analiz Web of Science VOSviewer

Investigation of Sustainability in Tourism Using Bibliometric Analysis

Öz:
Tourism is one of the world's most diverse and dynamic industries. As one of the prominent paradigms in the field of tourism, sustainable tourism continues to be debated and criticized in the literature. The aim of this article is to contribute to the field by examining the trends and patterns in sustainable tourism over the last two decades through bibliometric analysis. The WoS database was accessed and searched using the keywords "*sustain* *tourism*". The data obtained were first analyzed in terms of descriptive characteristics and then analyzed by authors, institutions, and countries in terms of citation counts, co-citation, co- authorship, co-existence, and bibliographic matching analysis types using the VOSviewer program. The results show that research on sustainable tourism has shown a remarkable growth in recent years, with almost half of the research conducted in the last five years. Furthermore, the most common types of articles are empirical studies and critical reviews. The results of the analysis are intended to provide guidance for researchers.
Anahtar Kelime: Sustainable tourism Content analysis Bibliometric analysis Web of Science VOSviewer

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ahmad, F., Draz, M. U., Su, L., Ozturk, I. & Rauf, A. (2018). Tourism and environmental pollution: evidence from the one belt one road provinces of Western China. Sustainability, 10(10), 3520. https://doi.org/10.3390/su10103520
 • Bramwell, B. & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. Journal of Sustainable Tourism, 19(4–5), 411–421. https://doi.org/10.1080/09669582.2011.580586
 • Buckley, R. (2012). Sustainable tourism: Research and reality. Annals of Tourism Research, 39(2), 528–546. https://doi.org/10.1016/j.annals.2012.02.003
 • Butler, R. (1999). Sustainable tourism: A state-of-the-art review. Tourism Geographies, 1(1), 7–25.
 • Darbellay, F. & Stock, M. (2012). Tourism as complex interdisciplinary research object. Annals of Tourism Research, 39(1), 441–458. https://doi.org/10.1016/j.annals.2011.07.002
 • Del Río-Rama, M. D. L. C., Maldonado-Erazo, C. P., Álvarez-García, J. & Durán-Sánchez, A. (2020). Cultural and natural resources in tourism Island: Bibliometric mapping. Sustainability, 12(2), 724. https://doi.org/10.3390/su12020724
 • Estevão, C. M., Garcia, A. R., Filipe, S. B. & Muniz, A. C. F. (2017). Convergence in tourism management research: a bibliometric analysis. Tourism & Management Studies, 13(4), 30-42. https://doi.org/10.18089/tms.2017.13404
 • Fletcher, R. (2011). Sustaining tourism, sustaining capitalism? The tourism industry's role in global capitalist expansion. Tourism Geographies, 13(3), 443-461. https://doi.org/10.1080/14616688.2011.570372
 • Garrod, B. & Fyall, A. (1998). Beyond the rhetoric of sustainable tourism? Tourism Management, 19(3), 199–212. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(98)00013-2
 • Gomezelj, D. O. (2016). A systematic review of research on innovation in hospitality and tourism. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(3), 516-558. https://doi.org/10.1108/IJCHM-10-2014-0510
 • Higgins-Desbiolles, F. (2006). More than an “industry”: The forgotten power of tourism as a social force. Tourism Management, 27(6), 1192-1208. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2005.05.020
 • Huang, S. (Sam). (2011). Tourism as the Subject of China’s Doctoral Dissertations. Annals of Tourism Research, 38(1), 316–319. https://doi.org/10.1016/j.annals.2010.08.005
 • Keeble, B. R. (1988). The Brundtland report: ‘Our common future.’ Medicine and War, 4(1), 17–25. https://doi.org/10.1080/07488008808408783
 • Loulanski, T. & Loulanski, V. (2011). The sustainable integration of cultural heritage and tourism: a meta-study. Journal of Sustainable Tourism, 19(7), 837–862. https://doi.org/10.1080/09669582.2011.553286
 • Li, J., Burnham, J. F., Lemley, T. & Britton, R. M. (2010). Citation analysis: Comparison of web of science®, scopus™, SciFinder®, and google scholar. Journal of Electronic Resources in Medical Libraries, 7(3), 196-217. https://doi.org/10.1080/15424065.2010.505518
 • Lu, J. & Nepal, S. K. (2009). Sustainable tourism research: an analysis of papers published in the Journal of Sustainable Tourism. Journal of Sustainable Tourism, 17(1), 5–16. https://doi.org/10.1080/09669580802582480
 • Mavric, B., Öğretmenoğlu, M. & Akova, O. (2021). Bibliometric analysis of slow tourism. Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR), 9(1), 157-178. https://doi.org/10.30519/ahtr.794656
 • McKercher, B., Law, R. & Lam, T. (2006). Rating tourism and hospitality journals. Tourism Management, 27(6), 1235–1252. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2005.06.008
 • Mishra, H. G., Pandita, S., Bhat, A. A., Mishra, R. K. & Sharma, S. (2022). Tourism and carbon emissions: A bibliometric review of the last three decades: 1990–2021. Tourism Review, 77(2), 636-658. https://doi.org/10.1108/TR-07-2021-0310
 • Moyle, C. L. J., Moyle, B. D., Chai, A., Hales, R., Banhalmi-Zakar, Z. & Bec, A. (2018). Have Australia's tourism strategies incorporated climate change? Journal of Sustainable Tourism, 26(5), 703-721. https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1387121
 • Pérez Guilarte, Y. & Lois González, R. C. (2018). Sustainability and visitor management in tourist historic cities: the case of Santiago de Compostela, Spain. Journal of Heritage Tourism, 13(6), 489–505. https://doi.org/10.1080/1743873X.2018.1435665
 • Qian, J., Wei, J. & Law, R. (2018). Review of critical discourse analysis in tourism studies. International Journal of Tourism Research, 20(4), 526-537. https://doi.org/10.1002/jtr.2202
 • Ramos Rodríguez, A. R. & Ruíz Navarro, J. (2004). Changes in the intellectual structure of strategic management research: A bibliometric study of the Strategic Management Journal, 1980–2000. Strategic Management Journal, 25(10), 981-1004.
 • Richards, G. & Hall, D. R. (Eds.). (2003). Tourism and Sustainable Community Development (Vol. 7). Psychology Press.
 • Riley, R. W. & Love, L. L. (2000). The state of qualitative tourism research. Annals of Tourism Research, 27(1), 164–187. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00068-7
 • Ruhanen, L. (2013). Local government: facilitator or inhibitor of sustainable tourism development? Journal of Sustainable Tourism, 21(1), 80–98. https://doi.org/10.1080/09669582.2012.680463
 • Ruhanen, L., Weiler, B., Moyle, B. D. & McLennan, C. L. J. (2015). Trends and patterns in sustainable tourism research: A 25-year bibliometric analysis. Journal of Sustainable Tourism, 23(4), 517-535. https://doi.org/10.1080/09669582.2014.978790
 • Saarinen, J. (2006). Traditions of sustainability in tourism studies. Annals of Tourism Research, 33(4), 1121–1140. https://doi.org/10.1016/j.annals.2006.06.007
 • Senbeto, D. L., Köseoglu, M. A. & King, B. (2023). Hospitality and tourism scholarship in Africa: A literature-based agenda for future research. Journal of Hospitality & Tourism Research, 47(4), 619-642. https://doi.org/10.1177/10963480211011540
 • Sheldon, P. J. (1991). An authorship analysis of tourism research. Annals of Tourism Research, 18(3), 473–484. https://doi.org/10.1016/0160-7383(91)90053-E
 • Shilbury, D. (2011). A Bibliometric Study of Citations to Sport Management and Marketing Journals. Journal of Sport Management, 25(5), 423–444. https://doi.org/10.1123/jsm.25.5.423
 • Weaver, D. B. (2014). Asymmetrical Dialectics of Sustainable Tourism. Journal of Travel Research, 53(2), 131–140. https://doi.org/10.1177/0047287513491335
 • Xiao, H. & Smith, S. L. J. (2006a). The making of tourism research. Annals of Tourism Research, 33(2), 490–507. https://doi.org/10.1016/j.annals.2006.01.004
 • Xiao, H. & Smith, S. L. J. (2006b). The maturation of tourism research: Evidence from a content analysis. Tourism Analysis, 10(4), 335–348. https://doi.org/10.3727/108354206776162796
 • Xiao, H. & Smith, S. L. J. (2007). The use of Tourism knowledge. Annals of Tourism Research, 34(2), 310–331. https://doi.org/10.1016/j.annals.2006.09.001
 • Yılmaz, İ. A., Ünal, A. & Çakır, G. (2015). Sürdürülebilir turizm literatürü üzerine bir değerlendirme: Türkiye bağlamı. Mesleki Bilimler Dergisi, 4(2), 55–83.
 • Yılmaz, I. (2019). Bibliometric analysis of bibliometric studies on tourism published in Turkey. Anais Brasileiros de Estudos Turísticos, 9(1, 2 e 3). https://doi.org/10.34019/2238-2925.2019.v9.27111
APA Harmandaroğlu S (2024). Turizmde Sürdürülebilirliğin Bibliyometrik Analiz Yöntemi ile İncelenmesi (Investigation of Sustainability in Tourism Using Bibliometric Analysis). , 168 - 186. 10.21325/jotags.2024.1374
Chicago Harmandaroğlu Seyda Fatih Turizmde Sürdürülebilirliğin Bibliyometrik Analiz Yöntemi ile İncelenmesi (Investigation of Sustainability in Tourism Using Bibliometric Analysis). (2024): 168 - 186. 10.21325/jotags.2024.1374
MLA Harmandaroğlu Seyda Fatih Turizmde Sürdürülebilirliğin Bibliyometrik Analiz Yöntemi ile İncelenmesi (Investigation of Sustainability in Tourism Using Bibliometric Analysis). , 2024, ss.168 - 186. 10.21325/jotags.2024.1374
AMA Harmandaroğlu S Turizmde Sürdürülebilirliğin Bibliyometrik Analiz Yöntemi ile İncelenmesi (Investigation of Sustainability in Tourism Using Bibliometric Analysis). . 2024; 168 - 186. 10.21325/jotags.2024.1374
Vancouver Harmandaroğlu S Turizmde Sürdürülebilirliğin Bibliyometrik Analiz Yöntemi ile İncelenmesi (Investigation of Sustainability in Tourism Using Bibliometric Analysis). . 2024; 168 - 186. 10.21325/jotags.2024.1374
IEEE Harmandaroğlu S "Turizmde Sürdürülebilirliğin Bibliyometrik Analiz Yöntemi ile İncelenmesi (Investigation of Sustainability in Tourism Using Bibliometric Analysis)." , ss.168 - 186, 2024. 10.21325/jotags.2024.1374
ISNAD Harmandaroğlu, Seyda Fatih. "Turizmde Sürdürülebilirliğin Bibliyometrik Analiz Yöntemi ile İncelenmesi (Investigation of Sustainability in Tourism Using Bibliometric Analysis)". (2024), 168-186. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1374
APA Harmandaroğlu S (2024). Turizmde Sürdürülebilirliğin Bibliyometrik Analiz Yöntemi ile İncelenmesi (Investigation of Sustainability in Tourism Using Bibliometric Analysis). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12(1), 168 - 186. 10.21325/jotags.2024.1374
Chicago Harmandaroğlu Seyda Fatih Turizmde Sürdürülebilirliğin Bibliyometrik Analiz Yöntemi ile İncelenmesi (Investigation of Sustainability in Tourism Using Bibliometric Analysis). Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12, no.1 (2024): 168 - 186. 10.21325/jotags.2024.1374
MLA Harmandaroğlu Seyda Fatih Turizmde Sürdürülebilirliğin Bibliyometrik Analiz Yöntemi ile İncelenmesi (Investigation of Sustainability in Tourism Using Bibliometric Analysis). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.12, no.1, 2024, ss.168 - 186. 10.21325/jotags.2024.1374
AMA Harmandaroğlu S Turizmde Sürdürülebilirliğin Bibliyometrik Analiz Yöntemi ile İncelenmesi (Investigation of Sustainability in Tourism Using Bibliometric Analysis). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 168 - 186. 10.21325/jotags.2024.1374
Vancouver Harmandaroğlu S Turizmde Sürdürülebilirliğin Bibliyometrik Analiz Yöntemi ile İncelenmesi (Investigation of Sustainability in Tourism Using Bibliometric Analysis). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 168 - 186. 10.21325/jotags.2024.1374
IEEE Harmandaroğlu S "Turizmde Sürdürülebilirliğin Bibliyometrik Analiz Yöntemi ile İncelenmesi (Investigation of Sustainability in Tourism Using Bibliometric Analysis)." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12, ss.168 - 186, 2024. 10.21325/jotags.2024.1374
ISNAD Harmandaroğlu, Seyda Fatih. "Turizmde Sürdürülebilirliğin Bibliyometrik Analiz Yöntemi ile İncelenmesi (Investigation of Sustainability in Tourism Using Bibliometric Analysis)". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12/1 (2024), 168-186. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1374