Filmlerdeki Gastronomik Unsurların Menü ve Mutfak Kültürlerini Yansıtma Biçimleri: Türk ve İtalyan Mutfağı Karşılaştırma Analizi (How Gastronomic Elements in Movies Reflect Menu and Culinary Cultures: A Comparative Analysis of Turkish and Italian Cuisine)

Yıl: 2024 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 585 - 603 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2024.1396 İndeks Tarihi: 24-04-2024

Filmlerdeki Gastronomik Unsurların Menü ve Mutfak Kültürlerini Yansıtma Biçimleri: Türk ve İtalyan Mutfağı Karşılaştırma Analizi (How Gastronomic Elements in Movies Reflect Menu and Culinary Cultures: A Comparative Analysis of Turkish and Italian Cuisine)

Öz:
Toplumların ayırıcı yönlerini gösteren kültürel öğeler, farklı toplumsal yapılar arasında direkt ya da dolaylı bir ilişki yaratır. Dönemin iletişim teknolojisi, kurulan bu ilişkide önemli rol üstlenebilmektedir. Kültürler arası kurulan ilişki, modern iletişim araçlarının ortaya çıkışı ile daha yoğun hale gelmiştir. Gastronomi, bütün toplumların en temel kültürel unsurlarından biri olarak kabul edilir. Bu önemli öğe, teknolojinin etkisiyle gelişen araçlar aracılığıyla, özellikle de kitle iletişim araçlarının taşıdığı mesajlarla birlikte evrim geçirmiştir. Bu araştırma, "Perfetti Sconosciuti" filminde (Türkçe adıyla "Kusursuz Yabancı") yer alan gastronomik unsurlar üzerinden Türk ve İtalyan yemek kültürlerini inceleyerek, bu kültürlerin filmdeki yansımalarını karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, Türk ve İtalyan yemek kültürleri arasında bazı benzerliklerin bulunmasına rağmen, kültürel açıdan önemli farklılıklar tespit edilmiştir. Türk yemek kültürü, genellikle sofrada çeşitli yemeklerin bir arada sunulurken, İtalyan yemek kültüründe ise yemekler sıralı olarak servis edilmiştir. Bu farklılık, sofra düzenlemeleri ve sunum biçimlerinde kültürel çeşitliliği yansıtmıştır.
Anahtar Kelime: Mutfak kültürleri Gastronomik yansımalar Gastronomi temalı filmler Türk mutfağı İtalyan mutfağı

How Gastronomic Elements in Movies Reflect Menu and Culinary Cultures: A Comparative Analysis of Turkish and Italian Cuisine

Öz:
Cultural factors, which demonstrate the distinguishing characteristics of cultures, form a direct or indirect interaction between various social systems. The period's communication technologies can play a crucial influence in this interaction. With the advent of contemporary means of communication, the interaction between cultures has grown increasingly intense. Gastronomy, one of the most fundamental cultural elements of all communities, has become one of the messages transmitted by technologically improved means, particularly mass media. This research aims to examine Turkish and Italian food cultures through the gastronomic elements in the movie "Perfetti Sconosciuti" ("Perfect Foreigner" in Turkish) and to compare the reflections of these cultures in the movie. According to the results of the research, although there are some similarities between Turkish and Italian food cultures, significant cultural differences have been identified. In Turkish food culture, various dishes are usually served together on the table, while in Italian food culture, the dishes are served sequentially. This difference reflected cultural diversity in table arrangements and presentation styles.
Anahtar Kelime: Culinary cultures Gastronomic reflections Gastronomy-themed movies Turkish cuisine Italian cuisine

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Aktaş, A., & Özdemir, B. (2005). Otel İşletmelerinde Mutfak Yönetimi. Detay Yayıncılık.
  • Altınel, H. (2011). Menü yönetimi ve Menü Planlama. Detay Yayıncılık.
  • Batu, A., & Batu, H. S. (2018). Historical background of Turkish gastronomy from ancient times until today. Journal of Ethnic Foods, 5(2), 76-82.
  • Baycar, A. (2023). Siirt’in Lokal Gastronomik Unsurları. Atlas Sosyal Bilimler Dergisi, 1(13), 23-37.
  • Counihan, C. (2019). Food Consumption and Food Activism in Italy. Italians and Food, 101-125.
  • Çerikan, F. U. (2019). Türk Ailesinde Sofra Adabı, Denizli Örneği ve İşlevselliği. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 8(1), 481-511.
  • Çetin, K. (2020). Mutfak ve Yemek Kültürü. İstanbul: Ravza Yayıncılık Matbaacılık.
  • Çinay, H. H. ve Sezerel, H. (2020). Ferzan özpetek filmlerinde gösterge olarak yemek: Mine vaganti/serseri mayınlar. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(1), 111-136.
  • De Proft, vd., (1956). The Italian Cookbook. Culinary Arts Institute Chicago
  • Del Conte, A. (1990). A Little Italian Cookbook. The Appletree Press Ltd.
  • Demirbilek, Ö. G. E., & Girgin, G. K. (2019). Türk Mutfak Kültüründe Beslenme Alışkanlığı ve Sofra Adabında Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi. 4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, 19-21 Eylül.
  • Genovese, P. (2016). Perfetti Sconosciuti (Sinema Filmi).
  • Gentile, M. (Ed.). (2008). The Italian Cook Book: The Art of Eating Well: Practical Recipes of the Italian Cuisine. Italian Book Company.
  • Güler, S. (2010). Türk mutfak kültürü ve yeme içme alışkanlıkları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26: 24-30.
  • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  • Karaman, N. (2023). Orta Asya’dan Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sine: Tarihsel Süreç İçerisinde Türk Mutfak Kültürünün Gelişimi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(49-1), 595-610.
  • Kasar, H. (2021). Türk Mutfak Kültürü Evreleri ve Mutfak Sentezinin İncelenmesi. Journal of Humanities and Tourism Research, 11(2), 359-378.
  • Kızıldemir, Ö., Öztürk, E., & Sarıışık, M. (2014). Türk Mutfak Kültürünün Tarihsel Gelişiminde Yaşanan Değişimler. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(3), 191-210.
  • Köksal, F. N., & İnatçı, Ü. (2023). Visual Representation of Food in Italian Cinema. Ed. Wei, W. and Schnell J., In Routledge Handbook of Descriptive Rhetorical Studies and World Languages (pp. 380-390). Routledge.
  • Mariani, J. F. (2011). How Italian Food Conquered the World. St. Martin's Press.
  • Medin, B. And Yurttaş, G. (2023). Ferzan Özpetek Sinemasında Türk Kültürüne Özgü Gastronomi Ögelerinin Kullanımı ve Oryantalizm. 10th International Zeugma Conference on Scientific Conference (Gaziantep, Turkey), 124-146.
  • Montanari, M. (2013). Italian Identity in the Kitchen, or Food and the Nation. Columbia University Press.
  • Naccarato, P., Nowak, Z., & Eckert, E. K. (Eds.). (2017). Representing Italy through Food. Bloomsbury Publishing.
  • Özer, C. (2020). The Usability of Lor Cheese in Some Dairy-Based Desserts of Turkish and İnternational Cuisines. Journal of Culinary Science & Technology, 18(6), 560-571.
  • Önçel, S. (2015). Türk Mutfağı ve Geleceğine İlişkin Değerlendirmeler. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 3/4, (2015) 33-44
  • Özdemir, S. S. & Ceyhun, U. (2022). Is the Modern or Classical Presentation of Turkish Cuisine More Acceptable? A Study on the Visual Senses of Europeans. Journal of Tourismology, 8(2), 239-254.
  • Sassatelli, R. (2019). Introduction: Food, Foodways and Italianicity. Italians and Food, 1-15.
  • Sonnenfeld, A. (2003). Italian cuisine: a Cultural History. Columbia University Press.
  • Sökmen, A. (2011). Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi ve İşletmeciliği, Detay Yayıncılık.
  • Şahin, M. (2010). Türklerde Mutfak Kültürü. Kümbet Eğitim, Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi, 4(16), 59-62.
  • Taylan, H. H., & Arklan, Ü. (2008). Medya ve Kültür: Kültürün Medya Aracılığıyla Küreselleşmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 86.
  • Türkoğlu, H., & Kozak, M. A. (2015). Türk Mutfağının Gelişiminde Gurmelerin Rollerine Yönelik Algılamalar1. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi.
  • Uygun, E., Şahin, B. ve Sipahi, N. (2021). Netflix Platformu ‘‘Aşk 101’’ Dizisinde Yer Verilen Gastronomik Ögelerin İncelenmesi. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2): 235-257.
  • Yılmaz S. (2018), Cebimdeki Düşman (Sinema Filmi).
APA Öztürk İ (2024). Filmlerdeki Gastronomik Unsurların Menü ve Mutfak Kültürlerini Yansıtma Biçimleri: Türk ve İtalyan Mutfağı Karşılaştırma Analizi (How Gastronomic Elements in Movies Reflect Menu and Culinary Cultures: A Comparative Analysis of Turkish and Italian Cuisine). , 585 - 603. 10.21325/jotags.2024.1396
Chicago Öztürk İlker Filmlerdeki Gastronomik Unsurların Menü ve Mutfak Kültürlerini Yansıtma Biçimleri: Türk ve İtalyan Mutfağı Karşılaştırma Analizi (How Gastronomic Elements in Movies Reflect Menu and Culinary Cultures: A Comparative Analysis of Turkish and Italian Cuisine). (2024): 585 - 603. 10.21325/jotags.2024.1396
MLA Öztürk İlker Filmlerdeki Gastronomik Unsurların Menü ve Mutfak Kültürlerini Yansıtma Biçimleri: Türk ve İtalyan Mutfağı Karşılaştırma Analizi (How Gastronomic Elements in Movies Reflect Menu and Culinary Cultures: A Comparative Analysis of Turkish and Italian Cuisine). , 2024, ss.585 - 603. 10.21325/jotags.2024.1396
AMA Öztürk İ Filmlerdeki Gastronomik Unsurların Menü ve Mutfak Kültürlerini Yansıtma Biçimleri: Türk ve İtalyan Mutfağı Karşılaştırma Analizi (How Gastronomic Elements in Movies Reflect Menu and Culinary Cultures: A Comparative Analysis of Turkish and Italian Cuisine). . 2024; 585 - 603. 10.21325/jotags.2024.1396
Vancouver Öztürk İ Filmlerdeki Gastronomik Unsurların Menü ve Mutfak Kültürlerini Yansıtma Biçimleri: Türk ve İtalyan Mutfağı Karşılaştırma Analizi (How Gastronomic Elements in Movies Reflect Menu and Culinary Cultures: A Comparative Analysis of Turkish and Italian Cuisine). . 2024; 585 - 603. 10.21325/jotags.2024.1396
IEEE Öztürk İ "Filmlerdeki Gastronomik Unsurların Menü ve Mutfak Kültürlerini Yansıtma Biçimleri: Türk ve İtalyan Mutfağı Karşılaştırma Analizi (How Gastronomic Elements in Movies Reflect Menu and Culinary Cultures: A Comparative Analysis of Turkish and Italian Cuisine)." , ss.585 - 603, 2024. 10.21325/jotags.2024.1396
ISNAD Öztürk, İlker. "Filmlerdeki Gastronomik Unsurların Menü ve Mutfak Kültürlerini Yansıtma Biçimleri: Türk ve İtalyan Mutfağı Karşılaştırma Analizi (How Gastronomic Elements in Movies Reflect Menu and Culinary Cultures: A Comparative Analysis of Turkish and Italian Cuisine)". (2024), 585-603. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1396
APA Öztürk İ (2024). Filmlerdeki Gastronomik Unsurların Menü ve Mutfak Kültürlerini Yansıtma Biçimleri: Türk ve İtalyan Mutfağı Karşılaştırma Analizi (How Gastronomic Elements in Movies Reflect Menu and Culinary Cultures: A Comparative Analysis of Turkish and Italian Cuisine). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12(1), 585 - 603. 10.21325/jotags.2024.1396
Chicago Öztürk İlker Filmlerdeki Gastronomik Unsurların Menü ve Mutfak Kültürlerini Yansıtma Biçimleri: Türk ve İtalyan Mutfağı Karşılaştırma Analizi (How Gastronomic Elements in Movies Reflect Menu and Culinary Cultures: A Comparative Analysis of Turkish and Italian Cuisine). Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12, no.1 (2024): 585 - 603. 10.21325/jotags.2024.1396
MLA Öztürk İlker Filmlerdeki Gastronomik Unsurların Menü ve Mutfak Kültürlerini Yansıtma Biçimleri: Türk ve İtalyan Mutfağı Karşılaştırma Analizi (How Gastronomic Elements in Movies Reflect Menu and Culinary Cultures: A Comparative Analysis of Turkish and Italian Cuisine). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.12, no.1, 2024, ss.585 - 603. 10.21325/jotags.2024.1396
AMA Öztürk İ Filmlerdeki Gastronomik Unsurların Menü ve Mutfak Kültürlerini Yansıtma Biçimleri: Türk ve İtalyan Mutfağı Karşılaştırma Analizi (How Gastronomic Elements in Movies Reflect Menu and Culinary Cultures: A Comparative Analysis of Turkish and Italian Cuisine). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 585 - 603. 10.21325/jotags.2024.1396
Vancouver Öztürk İ Filmlerdeki Gastronomik Unsurların Menü ve Mutfak Kültürlerini Yansıtma Biçimleri: Türk ve İtalyan Mutfağı Karşılaştırma Analizi (How Gastronomic Elements in Movies Reflect Menu and Culinary Cultures: A Comparative Analysis of Turkish and Italian Cuisine). Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2024; 12(1): 585 - 603. 10.21325/jotags.2024.1396
IEEE Öztürk İ "Filmlerdeki Gastronomik Unsurların Menü ve Mutfak Kültürlerini Yansıtma Biçimleri: Türk ve İtalyan Mutfağı Karşılaştırma Analizi (How Gastronomic Elements in Movies Reflect Menu and Culinary Cultures: A Comparative Analysis of Turkish and Italian Cuisine)." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 12, ss.585 - 603, 2024. 10.21325/jotags.2024.1396
ISNAD Öztürk, İlker. "Filmlerdeki Gastronomik Unsurların Menü ve Mutfak Kültürlerini Yansıtma Biçimleri: Türk ve İtalyan Mutfağı Karşılaştırma Analizi (How Gastronomic Elements in Movies Reflect Menu and Culinary Cultures: A Comparative Analysis of Turkish and Italian Cuisine)". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 12/1 (2024), 585-603. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1396