Prenatal dönemdeki kadınların sağlık davranışlarının kültürel yaklaşımla irdelenmesi

Yıl: 2011 Cilt: 0 Sayı: Sayfa Aralığı: 169 - 174 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Prenatal dönemdeki kadınların sağlık davranışlarının kültürel yaklaşımla irdelenmesi

Öz:
Etnografik bir yaklaşım olan Ethnonursing araştırma yöntemi ile yapılan çalışmanın amacı, kadınların prenatal döneme ilişkin sağlık davranışlarının kültürel yaklaşımla irdelenmesi, sağlık davranışları ve kültürleri arasındaki bağlantıyı açığa çıkarmaktır. Bu çalışmada amaçlı örnekleme kullanılmış olup toplam 19 gebe kadın örneklem grubunu oluşturmuştur. Araştırmada veriler kadınlara ait tanıtıcı bilgilerin olduğu bir “Bilgi Formu” ve yarı yapılandırılmış “Görüşme Formu” ile toplanmıştır. Kadınlarla yapılan görüşmeler derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak yüz yüze yapılmıştır. Gruplar arasında geleneklerin algılanması ve gelenek aktarımı, algılar konusunda ve davranışsal değişiklikler temasında kültür yapılarında, davranışlarda ve tutumlarda farklılıkların olduğu ve bu farklılıkların gebe kadınların yaşamı ve sağlığı üzerindeki farklı etkileri olduğu ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Araştırmaları Hemşirelik

Investigation of women's health behaviours according to cultural approach in prenatal period

Öz:
The purpose of the research, which is done with an Ethnonursing Research Method as an ethnographic approach, is to examine the health behavior of women, concerning prenatal period with a cultural approach, and to convey relations between health behavior and culture. In this study, purposeful sampling was used and a sampling group was formed by 19 pregnant women in total. In the study, all data were collected from “Information Forms” that have introductory information belongs to women and semi-configured Interview Forms. All interviews with women were done face to face by using deeply interviewing technique. Differences between groups for perceiving of culture and transfer of culture, for perceptions subject and behavioral differences theme, cultural structures, behaviors, and attitudes and impact of these diversities on life and health of pregnant women were exposed.
Anahtar Kelime:

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Kadın Araştırmaları Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • BRATHWAITE, C. A., Williams, C. C., 2004, “Childbirth Experiences of Profesonal Chinese Canadian Women”, JOGNN, 33(6):748–55.
 • BURK, M.E., Wieser, P. C., Keegan, L., 1995, “Cultural Belief and Health Behaviors of Pregnant Mexican-American Women: Implications for Primary Care”, Advances in Nursing Science (ANS). 17(4):37–52.
 • DAVIS R. E., 2001, “Postpartum Experience for Southeast Asian Women in the United States”, Am J Matern Child Nurs., 26(4):208–13.
 • ESSEN, B., Johnsdotter S., Hovelius B. et al., 2000, “Qualitative Study of Pregnancy and Childbirth Experiences in Somalian Women Resident in Sweden” British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 107: 1507-12.
 • HUNG, P., 2001, “Traditional Chinese Customs and Practices for the Postnatal Care of Chinese Mothers”, Complementary Therapies in Nursing & Midwifery, 7: 202-06.
 • KORCUN, C., Keçeli, M., Şanlı, G. “Türkiye’de Göç Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’dan Göç Hareketleri”, mimoza.marmara.edu.tr/~mtekce/eco272/icgoc.pdf. Erişim tarihi: 23.1.2008.
 • LEININGER, M., 2002, “Culture Care Theory: A Major Contribition to Advance Transcultural Nursing Knowledge and Practice”, Journal of Transcultural Nursing, 13(3):189-92.
 • ÖZÇELİK, N., 1997, “Kentleşme Sürecinde Kadının Sağlık Eğilimleri”, II. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, 20-22 Kasım 1996. Ankara, Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası.
 • ÖZVARIŞ, Ş. B., Akın, A. Türkiye'de Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinden Yararlanma.www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/SayfaDosya/turkiyede_dogum_oncesi.pdf -Erişim Tarihi: 20.4.2009.
 • TAŞPINAR, A., 1998, “15–49 Yaş Evli Kadınların Gebeliğe ve Aile Planlamasına İlişkin Geleneksel Uygulamalarının İncelenmesi” E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, s. 12-36.
 • TÜRKDOĞAN, O., 1991, Doğu Anadolu’da Ana-Çocuk Bakımı İle İlgili Kültür Kalıpları, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Aile Yazıları, Ankara, Kılıçaslan matbaacılık.
 • VONDERHEID, S.C., Montgomery, K.S., Norr, K.F., 2003, Etnicity and Prenatal Health Promotion Content, Western Journal of Nursing Research, 25(4):388-04.
 • WILLIS, O., 1999, Culturally Competent Nursıng Care Durıng The Perınatal Period, J Perinat Neonat Nurs,13(3):45–59.
APA TAŞÇI DURAN E (2011). Prenatal dönemdeki kadınların sağlık davranışlarının kültürel yaklaşımla irdelenmesi. , 169 - 174.
Chicago TAŞÇI DURAN Emel Prenatal dönemdeki kadınların sağlık davranışlarının kültürel yaklaşımla irdelenmesi. (2011): 169 - 174.
MLA TAŞÇI DURAN Emel Prenatal dönemdeki kadınların sağlık davranışlarının kültürel yaklaşımla irdelenmesi. , 2011, ss.169 - 174.
AMA TAŞÇI DURAN E Prenatal dönemdeki kadınların sağlık davranışlarının kültürel yaklaşımla irdelenmesi. . 2011; 169 - 174.
Vancouver TAŞÇI DURAN E Prenatal dönemdeki kadınların sağlık davranışlarının kültürel yaklaşımla irdelenmesi. . 2011; 169 - 174.
IEEE TAŞÇI DURAN E "Prenatal dönemdeki kadınların sağlık davranışlarının kültürel yaklaşımla irdelenmesi." , ss.169 - 174, 2011.
ISNAD TAŞÇI DURAN, Emel. "Prenatal dönemdeki kadınların sağlık davranışlarının kültürel yaklaşımla irdelenmesi". (2011), 169-174.
APA TAŞÇI DURAN E (2011). Prenatal dönemdeki kadınların sağlık davranışlarının kültürel yaklaşımla irdelenmesi. Sosyoloji Dergisi, 0(), 169 - 174.
Chicago TAŞÇI DURAN Emel Prenatal dönemdeki kadınların sağlık davranışlarının kültürel yaklaşımla irdelenmesi. Sosyoloji Dergisi 0, no. (2011): 169 - 174.
MLA TAŞÇI DURAN Emel Prenatal dönemdeki kadınların sağlık davranışlarının kültürel yaklaşımla irdelenmesi. Sosyoloji Dergisi, vol.0, no., 2011, ss.169 - 174.
AMA TAŞÇI DURAN E Prenatal dönemdeki kadınların sağlık davranışlarının kültürel yaklaşımla irdelenmesi. Sosyoloji Dergisi. 2011; 0(): 169 - 174.
Vancouver TAŞÇI DURAN E Prenatal dönemdeki kadınların sağlık davranışlarının kültürel yaklaşımla irdelenmesi. Sosyoloji Dergisi. 2011; 0(): 169 - 174.
IEEE TAŞÇI DURAN E "Prenatal dönemdeki kadınların sağlık davranışlarının kültürel yaklaşımla irdelenmesi." Sosyoloji Dergisi, 0, ss.169 - 174, 2011.
ISNAD TAŞÇI DURAN, Emel. "Prenatal dönemdeki kadınların sağlık davranışlarının kültürel yaklaşımla irdelenmesi". Sosyoloji Dergisi (2011), 169-174.