Yıl: 2024 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 493 - 506 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.7456/tojdac.1412193 İndeks Tarihi: 07-04-2024

INSTAGRAM AND REALITY: INSTAGRAM NARRATIVES OF AMELIA ULMAN AND ABDOU DIOUF

Öz:
The use of social media tools with a visual interface has become an integral part of daily life. This has resulted in the rise of selfies, which are personal photographs posted on social media platforms. Instagram is one of the social media platforms where images or selfies from daily life are shared. The authenticity or reality of the personalities, selves and lives portrayed on social media platforms such as Instagram, especially through selfies, has brought about various debates. At the same time, the use of social media in art as a subject or medium due to such features adds a different dimension to this situation. The potential of an artistic project to manipulate reality through selfie photographs reveals the importance of this study. Based on this point, this study aims to question how real the selves and lives presented on social media platforms are, especially in the case of Instagram, one of the most popular social media channels. Two projects produced with two different artistic concerns that allow this were selected as a sample. Among the social media platforms, Amelia Ulman's Excellences and Perfection Project, which highlights the social domination of the female body through the posts made on her Instagram account, and the profile posts opened in the name of Abdou Diouf, which tells the story of a migrant's journey of hope from Africa to Spain, which was created for the promotional film of the Getxophoto Photography Festival. In this research, which is based on the discourses of Jean Baudrillard, Erving Goofman and Hal Niedzviecki together with the samples, it has been found that social media transforms the identities that individuals create or want to create in the online environment into hyperreality by going beyond rational reality.
Anahtar Kelime: Instagram Selfie Social Media Art

INSTAGRAM AND REALITY: INSTAGRAM NARRATIVES OF AMELIA ULMAN AND ABDOU DIOUF

Öz:
Görsel bir arayüze sahip sosyal medya araçlarının kullanımı günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu durum, sosyal medya platformlarında yayınlanan kişisel fotoğraflar olan selfie yani özçekimlerin yükselişiyle sonuçlanmıştır. Günlük yaşamın içinden görseller ya da özçekimler gibi paylaşımların yapıldığı sosyal medya platformlarından biri de Instagram’dır. Instagram gibi sosyal medya platformlarında özellikle özçekimler aracılığıyla tasvir edilen kişiliklerin, benliklerin ve hayatların özgünlüğü ya da gerçekliği çeşitli tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Aynı zamanda sosyal medyanın bu gibi özellikleri nedeniyle konu olarak veya mecra olarak sanatta kullanılması bu duruma farklı bir boyut kazandırmaktadır. Sanatsal olarak yapılan bir projenin özçekim fotoğrafları aracılığıyla gerçekliği manipüle edebilme potansiyeli bu çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Bu noktadan yola çıkarak yapılan çalışmada en popüler sosyal medya mecraları arasından Instagram ve bu mecra örneğinde özellikle sosyal medya platformlarında sunulan benliklerin ve hayatların ne kadar gerçek olduğunu sorgulamak amaçlanmıştır. Buna imkân tanıyan iki farklı sanatsal kaygı ile üretilen proje örneklem olarak seçilmiştir. Sosyal medya platformları arasından Amelia Ulman’ın Instagram hesabından yapılan paylaşımlar üzerinden kadın bedenine dair toplumsal tahakkümün öne çıkardığı Mükemmellik ve Kusursuzluk Projesi, aynı zamanda da Getxophoto Fotoğraf Festivali’nin tanıtım filmi için kurgulanan bir göçmenin Afrika’dan İspanya’ya umut yolculuğunun hikayesinin anlatıldığı Abdou Diouf adına açılan profil paylaşımları ele alınmıştır. Örneklemler ile birlikte Jean Baudrillard, Erving Goofman ve Hal Niedzviecki’nin söylemleri de temele alınarak yapılan bu araştırmada sosyal medya tarafından bireylerin çevrimiçi ortamda yarattıkları ya da yaratmak istedikleri kimlikleri rasyonel gerçekliğin ötesine geçirerek hiper gerçekliğe dönüştürdükleri bulgulanmıştır.
Anahtar Kelime: Instagram Özçekim Sosyal Medya Sanat

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Artwort. (2014). Amelia Ulman, https://www.artwort.com/2016/05/18/arte/amalia-ulman-excellencesperfections-instagram-puo-arte.
 • Baudrillard, J. (2003). Simülakrlar ve Simülasyon. Çev. Oğuz Adanır, Doğu Batı Yayınları.
 • Benjamin, W. (2013). Fotoğrafın Kısa Tarihi. Çev. Osman Akınhay, Agora Kitaplığı.
 • Black, H. (2013, 15 July). Further Materials Toward a Theory of the Hot Babe, The New Inquiry, https://thenewinquiry.com/further-materials-toward-a-theory-of-the-hot-babe/.
 • Getxophoto. (2015). Getxophoto 2015-Spot [Video]. https://vimeo.com/134607959.
 • Glez, D. (2015, 5 August). Immigration: «Abdou Diouf» Sur Instagram, Vrai Buzz Pour Faux Clandestin. Jeune Afrique, https://www.jeuneafrique.com/254107/societe/immigration-abdou-diouf-sur-instagram-vrai-buzz-pour-faux-clandestin/.
 • Goffman, E. (2020). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu. Çev. Barış Cezay, Metis Yayınları.
 • Hortaçsu, N. (2012). En Güzel Psikoloji Sosyal Psikoloji. İmge Kitabevi.
 • Instagram. (2015). Abidou Diouf, https://www.instagram.com/abdoudiouf1993/.
 • Judah, S. (2015, 3 August). Migrant Hoax: The Selfies That Fooled The Internet, BBC. https://www.bbc.com/news/blogs-trending-33764636.
 • Karahan, N. (t.y.). Sosyal Medya ve Sanat, https://www.artfulliving.com.tr/project/3735/sosyal-medya-ve-sanat-i-amaliaulman.
 • Kılıç, V. (2002). Dilin İşlevleri ve İletişim, Papatya Yayıncılık.
 • Laurent, O. (2015, 3 August). Creators of Fake Instagram Account Showing a Migrant's Journey Speak Out. Time. https://time.com/3982506/immigrant-instagram-migrant-journey-abdou-diouf/.
 • Mackintosh, E. (2015, 3 August). How a Production Company Faked Instagram Migrant Account, Medium. https://medium.com/1st-draft/production-company-faked-migrant-33842712e221.
 • Negroponte, N. (1996). Dijital Dünya. Çev. Zülfü Dicleli, Türk Henkel Dergisi Yayınları.
 • Niedzviecki, H. (2011). Dikizleme Günlüğü Kendimizi ve Komşularımızı Gözetlemeyi Niçin Bu Kadar Sevdik?, Çev. Gökçe Gündüç, Ayrıntı Yayınları.
 • Okmeydan Bitirim, S. (2017). Postmodern Kültürde Gözetim Toplumunun Dönüşümü: ‘Panoptikon’dan ‘Sinoptikon’ ve ‘Omniptikon’a. AJIT-e: Academic Journal of Information Technology, 8 (30), 45-69. doi: 10.5824/1309-1581.2017.5.003.x.
 • Öncel, Ö. (2016, 28 January). Sahte Hayatıyla Instagram’da 90 Bin Takipçi Toplayan Sanatçı, Sosyal Medya.Co, https://sosyalmedya.co/sahte-hayatiyla-instagramda-90-bin-takipci-toplayan-sanatci/.
 • Ridley, L. (2015, 3 August). Instagram Migrant' Who Captured His Journey In Photos Turns Out To Be Spanish Handball Player Hagi Toure. Huffington Post, https://www.huffingtonpost.co.uk/2015/08/03/instagram-migrant-fake-photos-journey-abdou-diouf_n_7925240.html?1438617426.
 • Ridley, L. (2015 b). Migrant Instagrams His Perilous Journey By Truck and Rowing Boat To Reach Spain From North Africa. The Huffington Post UK, HuffPost Us Publish.
 • Robins, K. (2013). İmaj: Görmenin Kültür ve Politikası. Ayrıntı Yayınları.
 • Salazar, M. (2019). A Look Into The Picture-Perfect Fake Life Of Amelia Ulman’s Excellences and Perfections. Excersions Journal, Vol 9, No 1, 2019, pp. 76-88.
 • Shaw, M. (2015, 5 August). From His Own Perspective: The Seductive Power of the Instagram Migrant. https://www.readingthepictures.org/2015/08/the-main-thing-the-insta-migrant-had-going-for-it/.
 • Skotvedt, S. (2019). Femine Aesthetics as Feminist Critique in Amelia Ulman’s Excellences &Perfections. University of Oslo, Institutt for Filosofi.
 • Smyth, D. (2016, 25 November). Light Eye Mind Gallery Takes a Look at Forced Migration. British Journal of Photography, https://www.1854.photography/2016/11/incomplete-images-at-light-eye-mind-gallery/.
 • TDK. (n.d.). Sosyal Medya in TDK. Retrieved November 18, 2023, from http://www.tdk.gov.tr/.
APA Günay Yavuz U, CEYLANİ M (2024). INSTAGRAM AND REALITY: INSTAGRAM NARRATIVES OF AMELIA ULMAN AND ABDOU DIOUF. , 493 - 506. 10.7456/tojdac.1412193
Chicago Günay Yavuz Uğur,CEYLANİ Mehmet Uluç INSTAGRAM AND REALITY: INSTAGRAM NARRATIVES OF AMELIA ULMAN AND ABDOU DIOUF. (2024): 493 - 506. 10.7456/tojdac.1412193
MLA Günay Yavuz Uğur,CEYLANİ Mehmet Uluç INSTAGRAM AND REALITY: INSTAGRAM NARRATIVES OF AMELIA ULMAN AND ABDOU DIOUF. , 2024, ss.493 - 506. 10.7456/tojdac.1412193
AMA Günay Yavuz U,CEYLANİ M INSTAGRAM AND REALITY: INSTAGRAM NARRATIVES OF AMELIA ULMAN AND ABDOU DIOUF. . 2024; 493 - 506. 10.7456/tojdac.1412193
Vancouver Günay Yavuz U,CEYLANİ M INSTAGRAM AND REALITY: INSTAGRAM NARRATIVES OF AMELIA ULMAN AND ABDOU DIOUF. . 2024; 493 - 506. 10.7456/tojdac.1412193
IEEE Günay Yavuz U,CEYLANİ M "INSTAGRAM AND REALITY: INSTAGRAM NARRATIVES OF AMELIA ULMAN AND ABDOU DIOUF." , ss.493 - 506, 2024. 10.7456/tojdac.1412193
ISNAD Günay Yavuz, Uğur - CEYLANİ, Mehmet Uluç. "INSTAGRAM AND REALITY: INSTAGRAM NARRATIVES OF AMELIA ULMAN AND ABDOU DIOUF". (2024), 493-506. https://doi.org/10.7456/tojdac.1412193
APA Günay Yavuz U, CEYLANİ M (2024). INSTAGRAM AND REALITY: INSTAGRAM NARRATIVES OF AMELIA ULMAN AND ABDOU DIOUF. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 14(2), 493 - 506. 10.7456/tojdac.1412193
Chicago Günay Yavuz Uğur,CEYLANİ Mehmet Uluç INSTAGRAM AND REALITY: INSTAGRAM NARRATIVES OF AMELIA ULMAN AND ABDOU DIOUF. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 14, no.2 (2024): 493 - 506. 10.7456/tojdac.1412193
MLA Günay Yavuz Uğur,CEYLANİ Mehmet Uluç INSTAGRAM AND REALITY: INSTAGRAM NARRATIVES OF AMELIA ULMAN AND ABDOU DIOUF. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, vol.14, no.2, 2024, ss.493 - 506. 10.7456/tojdac.1412193
AMA Günay Yavuz U,CEYLANİ M INSTAGRAM AND REALITY: INSTAGRAM NARRATIVES OF AMELIA ULMAN AND ABDOU DIOUF. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 2024; 14(2): 493 - 506. 10.7456/tojdac.1412193
Vancouver Günay Yavuz U,CEYLANİ M INSTAGRAM AND REALITY: INSTAGRAM NARRATIVES OF AMELIA ULMAN AND ABDOU DIOUF. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 2024; 14(2): 493 - 506. 10.7456/tojdac.1412193
IEEE Günay Yavuz U,CEYLANİ M "INSTAGRAM AND REALITY: INSTAGRAM NARRATIVES OF AMELIA ULMAN AND ABDOU DIOUF." The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 14, ss.493 - 506, 2024. 10.7456/tojdac.1412193
ISNAD Günay Yavuz, Uğur - CEYLANİ, Mehmet Uluç. "INSTAGRAM AND REALITY: INSTAGRAM NARRATIVES OF AMELIA ULMAN AND ABDOU DIOUF". The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 14/2 (2024), 493-506. https://doi.org/10.7456/tojdac.1412193