Yıl: 2024 Cilt: 27 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 777 - 787 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.2339/politeknik.1194931 İndeks Tarihi: 02-05-2024

Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization Approach for Prediction of Physical Parameters of Rectangular-Shaped Microstrip Antenna

Öz:
This study presents the results of two optimization algorithms for estimating the resonant frequency, bandwidth, feed point, and input impedance of a rectangular-shaped microstrip antenna. To minimize the design cost and design time, genetic algorithms and particle swarm optimization methods have been applied and compared. The antenna design parameters were considered by using a genetic algorithm (GA) and particle swarm optimization (PSO) is implemented in the MATLAB® environment. The calculation results were assimilated with other studies in the literature in terms of accuracy. The computational results of the optimized parameters are having a good agreement with the experimental results. The optimized antenna was modeled and verified by the analyses performed using the CST Studio Suite® software.
Anahtar Kelime: Bandwidth genetic algorithm particle swarm optimization rectangular-shaped microstrip antenna resonant frequency.

Dikdörtgen Şekilli Mikroşerit Antenin Fiziksel Parametrelerinin Tahmini İçin Genetik Algoritma ve Parçacık Sürüsü Optimizasyon Yaklaşımı

Öz:
Bu çalışmada, bir dikdörtgen şekilli mikroşerit antenin çalışma frekansı, bant genişliği, besleme noktası ve giriş empedansını tahmin etmek için iki optimizasyon algoritması sonuçları sunulmaktadır. Tasarım maliyetini ve tasarım süresini en aza indirmek için genetik algoritma ve parçacık sürü optimizasyonu yöntemleri uygulanmış ve karşılaştırılmıştır. Anten tasarım parametrelerinin hesaplanması genetik algoritma ve parçacık sürü optimizasyonunu kullanılarak MATLAB® ortamında gerçekleştirilmiştir. Hesaplama sonuçları doğruluk açısından literatürdeki diğer çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Optimize edilmiş parametrelerin hesaplama sonuçları, deneysel sonuçlarla iyi bir uyum içindedir. Optimize edilen anten, CST Studio Suite® yazılımı kullanılarak yapılan analizlerle modellenmiş ve doğrulanmıştır.
Anahtar Kelime: Bant Genişliği Çalışma Frekansı Dikdörtgen Şekilli Mikroşerit Anten Genetik Algoritma Parçacık Sürü Optimizasyonu.

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • [1] Balanis C. A., “Antenna Theory: Analysis and Design”, John Wiley & Sons, New Jersey, (2015).
 • [2] Bahl I.J. and Bhartia P., “Microstrip Antennas”, IEE Electromagnetic Wave Series No. 28.1 And 2, Peter Peregrinus Ltd., London, (1980).
 • [3] Garg R., Bhartia P., Bahl I.J., and Ittipiboon A., “Microstrip antenna design handbook”, Artech house, (2001).
 • [4] Akdagli A., “A Closed-Form Expression for the Resonant Frequency of Rectangular Microstrip Antennas.”, Microwave and Optical Technology Letters, 49(8), 1848-1852, (2007).
 • [5] Yılmaz A.E. and Kuzuoglu M., “Calculation of optimized parameters of rectangular microstrip patch antenna using particle swarm optimization”, Microwave and Optical Technology Letters, 49(12), 2905-2907, (2007).
 • [6] Kumar G. and Ray K.P., “Broadband microstrip antennas”, Artech house, (2003).
 • [7] Howell J., “Microstrip antennas”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 23(1), 90-93, (1975).
 • [8] Kara A., “Closed-form expressions for the resonant frequency of rectangular microstrip antenna elements with thick substrates”, Microwave and Optical Technology Letters, 12, 131-136, (1996).
 • [9] Marhoon H. M., Abdulnabi H.A., and Al-Aboosi Y.Y., “Design and optimization of microstrip bowtie antenna based on graphene material for terahertz applications”, Politeknik Dergisi, (2022).
 • [10] Özkan R., Mert O., Yılmaz Y., Ramazan F., and Duman M., “Attenuation of EM waves emitted from inset feed type microstrip rectangular patch antenna by wet snow”, Politeknik Dergisi, (2022).
 • [11] Kara A., “A novel technique to calculate the bandwidth of rectangular microstrip antenna elements with thick substrates”, Microwave and Optical Technology Letters, 12, 59-63, (1996).
 • [12] Kara A., “An efficient technique for the computation of the input resistance of rectangular microstrip antenna elements with thick substrates”, Microwave and Optical Technology Letters, 13, 363-369, (1996).
 • [13] Michalewicz Z., “Genetic algorithms+data structures=evolution programs”, Springer Science & Business Media, (2013).
 • [14] Güllü M. and Polat H., “Text authorship identification based on ensemble learning and genetic algorithm combination in Turkish text”, Politeknik Dergisi, 25(3), 1287-1297, (2021).
 • [15] Kennedy J. and Eberhart R.C., "Particle swarm optimization”, In Proceedings of ICNN'95-international conference on neural networks, Vol. 4, 1942-1948, (1995).
 • [16] Kennedy J., "Particle swarm optimization”, In Proceedings of ICNN'95-international conference on neural networks, Vol. 4, 1942-1948, (1995).
 • [17] Koçer D., “Daire ve dikdörtgen geometrik yapılı mikroşerit antenlerin simülasyonu ve rezonans frekanslarının yapay sinir ağları ile belirlenmesi”, Doctoral dissertation, Selçuk University Graduate School of Natural Applied Sciences, (2009).
APA SEVEN Z, Can S (2024). Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization Approach for Prediction of Physical Parameters of Rectangular-Shaped Microstrip Antenna. , 777 - 787. 10.2339/politeknik.1194931
Chicago SEVEN ZEYNEP SIDIKA,Can Sultan Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization Approach for Prediction of Physical Parameters of Rectangular-Shaped Microstrip Antenna. (2024): 777 - 787. 10.2339/politeknik.1194931
MLA SEVEN ZEYNEP SIDIKA,Can Sultan Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization Approach for Prediction of Physical Parameters of Rectangular-Shaped Microstrip Antenna. , 2024, ss.777 - 787. 10.2339/politeknik.1194931
AMA SEVEN Z,Can S Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization Approach for Prediction of Physical Parameters of Rectangular-Shaped Microstrip Antenna. . 2024; 777 - 787. 10.2339/politeknik.1194931
Vancouver SEVEN Z,Can S Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization Approach for Prediction of Physical Parameters of Rectangular-Shaped Microstrip Antenna. . 2024; 777 - 787. 10.2339/politeknik.1194931
IEEE SEVEN Z,Can S "Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization Approach for Prediction of Physical Parameters of Rectangular-Shaped Microstrip Antenna." , ss.777 - 787, 2024. 10.2339/politeknik.1194931
ISNAD SEVEN, ZEYNEP SIDIKA - Can, Sultan. "Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization Approach for Prediction of Physical Parameters of Rectangular-Shaped Microstrip Antenna". (2024), 777-787. https://doi.org/10.2339/politeknik.1194931
APA SEVEN Z, Can S (2024). Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization Approach for Prediction of Physical Parameters of Rectangular-Shaped Microstrip Antenna. Politeknik Dergisi, 27(2), 777 - 787. 10.2339/politeknik.1194931
Chicago SEVEN ZEYNEP SIDIKA,Can Sultan Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization Approach for Prediction of Physical Parameters of Rectangular-Shaped Microstrip Antenna. Politeknik Dergisi 27, no.2 (2024): 777 - 787. 10.2339/politeknik.1194931
MLA SEVEN ZEYNEP SIDIKA,Can Sultan Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization Approach for Prediction of Physical Parameters of Rectangular-Shaped Microstrip Antenna. Politeknik Dergisi, vol.27, no.2, 2024, ss.777 - 787. 10.2339/politeknik.1194931
AMA SEVEN Z,Can S Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization Approach for Prediction of Physical Parameters of Rectangular-Shaped Microstrip Antenna. Politeknik Dergisi. 2024; 27(2): 777 - 787. 10.2339/politeknik.1194931
Vancouver SEVEN Z,Can S Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization Approach for Prediction of Physical Parameters of Rectangular-Shaped Microstrip Antenna. Politeknik Dergisi. 2024; 27(2): 777 - 787. 10.2339/politeknik.1194931
IEEE SEVEN Z,Can S "Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization Approach for Prediction of Physical Parameters of Rectangular-Shaped Microstrip Antenna." Politeknik Dergisi, 27, ss.777 - 787, 2024. 10.2339/politeknik.1194931
ISNAD SEVEN, ZEYNEP SIDIKA - Can, Sultan. "Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization Approach for Prediction of Physical Parameters of Rectangular-Shaped Microstrip Antenna". Politeknik Dergisi 27/2 (2024), 777-787. https://doi.org/10.2339/politeknik.1194931