The problem of the core-cover boundary of the Menderes Massif and an emplacement mechanism for regionally extensive gneissic granites, Western Anatolia (Turkey)

Yıl: 2004 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 15 - 36 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 29-07-2022

The problem of the core-cover boundary of the Menderes Massif and an emplacement mechanism for regionally extensive gneissic granites, Western Anatolia (Turkey)

Öz:
Menderes Masifi'nin stratigrafisi önceki çalışmalarda Prekambrin çekirdek ve Mesozoyik örtü toplulukları olmak üzere iki ana bölüme ayrılmış, çekirdek bölümünün gnaysik granitler ve yüksek dereceli şistler, örtü serilerinin ise şişler ve platform türü mermerlerden oluştuğu belirtilmiştir. Ayrıca, çekirdek ve örtü topluluklarının birbirlerinden açısal uyumsuz dokanak boyunca ayrıldığı ileri sürülmesine rağmen bu ilişki hiçbir yerde açık olarak gözlenememiştir. Bu çalışmada Menderes Masifi'nin güney bölümünde bulunan Bafa ve Kavaklıdere alanları incelenmiştir. Bafa alanında mermer mercekleri içeren Mesozoyik yaşlı mika şistler stratigrafik olarak alt düzeyleri oluşturur ve üste doğru dereceli bir kuşak boyunca Mesozoyik karbonat istifine geçmektedir. Gnaysik granitler alttaki Mesozoyik kırıntılı düzeyleri kesmekte, dokanak ise intrüsif özelliktedir. Granitler içinde mika şist anklavları bulunurken, şistlerden oluşan çevre kayalarını kesen granit bant ve damarları dokanak boyunca yeralmaktadır. Kavaklıdere alanında Mesozoyik yaşlı metakırıntılı ve mermer istifinin altında siyah mermerler, çörtler ve kuvars mika şistlerden oluşan Permo-Karbonifer yaşlı Göktepe Formasyonu yeralır. Gnaysik granitler bu alanda da çevre kayalara sokulmuş, doğrudan Göktepe Formasyonu'nu kesmektedir. Granitler sintektonik olarak yerleşmiş olup içirişinde ileri derecede yutulmuş mika şist zon ve yamaları bulunur. Jeokimyasal özellikleri güney Menderes Masifi'ndeki gnaysik granitlerin S-tipi, peraluminus ve çarpışma sırasında yerleşmiş granitler olduğuna işaret etmektedir. Granitler, Ana Menderes Metamorfizması sırasında Geç Kretase-Erken Senozoyik döneminde çevre kayalarını oluşturan şistlerin içierisine sintektonik olarak yerleşmişlerdir. Bu nedenle gnaysik granitlerin konumu esas alınarak yapılan çekirdek ve örtü sınıflaması yanlıştır. Likya napları, bu sırada kuzeye doğru itilmiş, buna bağlı olarak Menderes platformu bölgesel ölçekli kıvrımlarla deformasyon geçirmiştir. Granitik ergiyikler kuzeye devrik kıvrımların çekirdekleri boyunca yerleşmiş ve aynı zamanda platformun alt bölümlerini ergime ve yutmalar yoluyla mobilizasyona uğratmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ARSLAN, A. 2001. Mezoscopic and Microscopic Structures Along the Contact Between Menderes Massif and Lycian Nappes in the Milas Region. MSc Thesis, Dokuz Eylul University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, 92 p [unpublished].
 • BAŞARIR, E. 1970. Bafa Gölü Doğusunda Kalan Menderes Masifi Güney Kanadimn Jeolojisi ve Petrografisi [Geology and Petrography of the Southern Margin of the Menderes Massif to the East of Lake Bafa]. Faculty of Science Publications, Ege University, 102 p [in Turkish with English abstract].
 • BAŞARIR, E. & KONUK, Y.T. 1981. Crystalline basement and allochthon units of Gümüldür region. Geological Bulletin of Turkey 24, 1-6.
 • BATCHELOR, R.A. & BOWDEN, P. 1985. Petrogenetic interpretation of granitoid rock series using multicationic parameters. Chemical Geology 48, 43-55.
 • BORAY, A., AKAT, U., AKDENİZ, N., AKÇAÖREN, Z., ÇAĞLAYAN, A., GÜNAY, E., KORKMAZER, B., ÖZTÜRK, E.M. & SAV, H. 1973. Menderes Masifinin güney kenarı boyunca bazı önemli sorunlar ve bunların muhtemel çözümleri. Cumhuriyetin 50. Yılı Yerbilimleri Kongresi Kitapçığı, General Directorate of Mineral Exploration and Rearch Institute of Turkey (MTA) Publications, 11-20.
 • BOZKURT, E. 1994. Effects of Tertiary Extension in the Southern Menderes Massif, Western Turkey. PhD. Thesis, University of Keele.
 • BOZKURT, E. 1996. Metamorphism of Palaeozoic schists in the southern Menderes Massif: field, petrographic, textural and microstructural evidence. Turkish Journal of Earth Sciences 5, 105-121.
 • BOZKURT, E. 2000. Timing of Extension on the Büyük Menderes Graben, Western Turkey and its tectonic implications. In: BOZKURT, E., WINCHESTER, J.A. & PIPER, J.D.A. (eds), Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geological Society, London, Special Publication 173, 385-403.
 • BOZKURT, E. 2001a. Neotectonics of Turkey- a synthesis. Geodinamica Acta-14,3-30.
 • BOZKURT, E. 2001b. Late Alpine evolution of the central Menderes Massif, western Anatolia, Turkey. International Journal of Earth Sciences 89, 728-744.
 • BOZKURT, E. 2002. Discussion on the extensional folding in the Ala§ehir (Gediz) Graben, western Turkey. Journal of the Geological Society, London 159, 105-109.
 • BOZKURT, E. 2003. Origin of NE-trending basins in weste'rn Turkey. Geodinamica Acta 16,61-81.
 • BOZKURT, E. & OBERHANSLI, R. 2001. Menderes Massif (western Turkey): structural, metamorphic and magmatic evolution - a synthesis. International Journal of Earth Sciences 89, 679-708.
 • BOZKURT, E. & PARK, R.G. 1994. Southern Menderes Massif: an incipient metamorphic core complex in western Anatolia, Turkey. Journal of the Geological. Society, London 151,213-216.
 • BOZKURT, E. & PARK, R.G. 1997a. Evolution of a mid-Tertiary extensional shear zone in the southern Menderes Massif, western Turkey. Societe Geologique de France Bulletin 168, 3-14.
 • BOZKURT, E. & PARK, R.G. 1997b. Microstructures of deformed grains in the augen gneisses of southern Menderes Massif and their tectonic significance. Geologische Rundschau 86, 103-19.
 • BOZKURT, E. & PARK, R.G. 1999. The structure of the Palaeozoic schists in the southern Menderes Massif, western Turkey: a new approach to the origin of the main Menderes metamorphism and its relation to the Lycian Nappes. Geodinamica ActaJ 2, 25-42.
 • BOZKURT, E. & PARK, R.G. 2001. Discussion on the evolution of the southern Menderes Massif in SW Turkey as revealed by zircon dating. Journal of Geological Society, London 158, 393-395.
 • BOZKURT, E. & SATIR, M. 2000. The southern Menderes Massif (western Turkey): geochrbnology and exhumation history. Geological Journal 35, 285-296.
 • BOZKURT, E. & SÖZBİLİR, H. 2004. Tectonic evolution of the Gediz Graben: field evidence for an episodic, two-stage extension in western Turkey. Geological Magazine 141, 63-79.
 • BOZKURT, E., PARK, R.G. & WINCHESTER, J.A. 1992. Evidence against the core/cover concept in the southern sector of the Menderes Massif. Turkish Geology Workshop (Work in Progress on the Geology of Turkiye), 9-10 April, Keele, p. 22.
 • BOZKURT, E., PARK, R.G. & WINCHESTER, J.A. 1993. Evidence against the core/cover interpretation of the southern sector of the Menderes . Massif, west Turkey. Terra Nova 5, 445-451.
 • BOZKURT, E., WINCHESTER, J.A. & PARK, R.G. 1995. Geochemistry and tectonic significance of augen gneisses from the southern Menderes Massif (West Turkey). Geological Magazine 132, 287-301.
 • CANDAN, 0. 1988. Demirci-Borlu Arasmda Kalan Yörenin (Menderes Masifi'nin Kuzey Kanadi) Petrografisi, Petrolojisi ve Mineralojisi [Petography, Petrology and Mineralogy of the Area Between Demirci and Borlu (Northern Flank of the Menderes Massif)]. PhD Thesis, Dokuz Eylül University, Engineering Faculty, Department of Geological Engineering, 125 p [in Turkish with English abstract, unpublished].
 • CANDAN, 0. 1994a. Petrography and metamorphism of the metagabbros at the northern part of the Menderes Massif, Demirci-Gördes submassif of the Menderes Massif. Geological Bulletin of Turkey 37, 29-40.
 • CANDAN, 0. 1994b. Metamorphism of the gabbros in the Aydın-Çine submassif and their correlation with those in the related submassifs of the Menderes Massif. Turkish Journal of Earth Sciences 3, 123-129.
 • CANDAN, 0. 1995. Relict granulite-facies metamorphism in the Menderes Massif. Turkish Journal of Earth Sciences 4, 35-55.
 • CANDAN, 0. 1996. Petrography and metamorphism of the gabbros around Kiraz-Birgi region, Ödemiş-Kiraz submassif of the Menderes Massif. Yerbilimleri 18, 1-25.
 • CANDAN, 0. & DORA, 0.0. 1998. Granulite, eclogite and blueschist relics in the Menderes Massif: An approach to Pan-African and Tertiary metamorphic evolution. Geological Society of Turkey Bulletin 41, 1-36 [in Turkish with English abstract].
 • CANDAN, 0. DORA 0.0. OBERHANSLI, R. ÇETİNKAPLAN M.. PARTZSCH J.H. WARKUS, F.C. & DÜRR, S. 2001. Pan-african high-pressure metamorphism in the Precambrian basement of the Menderes Massif, western Anatolia, Turkey. International Journal of Earth Sciences 89, 793-811.
 • CHAPPELL, B.W. & WHITE A.J.R. 1974. Two contrasting granite types. Pacific Geology 8, 173-174.
 • DEBON, F. & LE FORT, P. 1983. A chemical-mineralogical classification of common plutonic rocks and associations. Transactions of Royal Society, Edinburgh Earth Sciences 73, 135-149.
 • DORA, 0.Ö. KUN, N. & CANDAN, 0. 1988. Metavolcanics (leptites) in the Menderes massif: a possible paleoarc volcanism. METU Journal of Pure and Applied Sciences 21, 413-445.
 • DORA, 0.Ö., KUN, N. & CANDAN, 0. 1992. Metamorphic history and geotectonic evolution of the Menderes Massif. In: SAVAŞÇIN, M.Y. & ERONAT, A.H. (eds), Proceedings of International Earth Sciences Congress on Aegean Regions 1990, Dokuz Eylul University Publications 2, 107-115.
 • DÜRR, S.H. 1975. Uber alter und geotektonische stellung des Menderes-kristallins/SW- Anatolien und seine aequivalente in der mittleren Aegaeis. Habil.-Schr. Philipps-Univ. Marburg/Lahn, 107 p.
 • EMRE, T. & SÖZBİLİR, H. 1997. Field evidence for metamorphic core complex, detachment faulting and accomodation faults in the Gediz and Büyük Menderes grabens (western Turkey). Proceedings of International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region, Dokuz Eylul University Publications 2, 1, 73-94.
 • ERDOĞAN, B. & GÜNGÖR, T. 1992. Stratigraphy and tectonic evolution of the northern margin of Menderes Massif. Turkish Association of Petroleum Geologists Bulletin 4, 9-34.
 • ERDOĞAN, B., GÜNGÖR, T. & ÖZGÜL, N. 1997. Infracambrian rocks of Afyon-Sandıklı region. Selçuk Üniversitesi 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Konya (Turkey) Abstract Book, p. 128.
 • Menderes Massif and Lycian Nappes in the Milas Region. MSc Thesis, Dokuz Eylul University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, 92 p [unpublished].
 • BAŞARIR, E. 1970. Bafa Gölü Doğusunda Kalan Menderes Masifi Güney Kanadimn Jeolojisi ve Petrografisi [Geology and Petrography of the Southern Margin of the Menderes Massif to the East of Lake Bafa]. Faculty of Science Publications, Ege University, 102 p [in Turkish with English abstract].
 • BAŞARIR, E. & KONUK, Y.T. 1981. Crystalline basement and allochthon units of Gümüldür region. Geological Bulletin of Turkey 24, 1-6.
 • BATCHELOR, R.A. & BOWDEN, P. 1985. Petrogenetic interpretation of granitoid rock series using multicationic parameters. Chemical Geology 48, 43-55.
 • BORAY, A., AKAT, U., AKDENİZ, N., AKÇAÖREN, Z., ÇAĞLAYAN, A., GÜNAY, E., KORKMAZER, B., ÖZTÜRK, E.M. & SAV, H. 1973. Menderes Masifinin güney kenarı boyunca bazı önemli sorunlar ve bunların muhtemel çözümleri. Cumhuriyetin 50. Yılı Yerbilimleri Kongresi Kitapçığı, General Directorate of Mineral Exploration and Rearch Institute of Turkey (MTA) Publications, 11-20.
 • BOZKURT, E. 1994. Effects of Tertiary Extension in the Southern Menderes Massif, Western Turkey. PhD. Thesis, University of Keele.
 • BOZKURT, E. 1996. Metamorphism of Palaeozoic schists in the southern Menderes Massif: field, petrographic, textural and microstructural evidence. Turkish Journal of Earth Sciences 5, 105-121.
 • BOZKURT, E. 2000. Timing of Extension on the Büyük Menderes Graben, Western Turkey and its tectonic implications. In: BOZKURT, E., WINCHESTER, J.A. & PIPER, J.D.A. (eds), Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area. Geological Society, London, Special Publication 173, 385-403.
 • BOZKURT, E. 2001a. Neotectonics of Turkey- a synthesis. Geodinamica Acta-14,3-30.
 • BOZKURT, E. 2001b. Late Alpine evolution of the central Menderes Massif, western Anatolia, Turkey. International Journal of Earth Sciences 89, 728-744.
 • BOZKURT, E. 2002. Discussion on the extensional folding in the Ala§ehir (Gediz) Graben, western Turkey. Journal of the Geological Society, London 159, 105-109.
 • BOZKURT, E. 2003. Origin of NE-trending basins in weste'rn Turkey. Geodinamica Acta 16,61-81.
 • BOZKURT, E. & OBERHANSLI, R. 2001. Menderes Massif (western Turkey): structural, metamorphic and magmatic evolution - a synthesis. International Journal of Earth Sciences 89, 679-708.
 • BOZKURT, E. & PARK, R.G. 1994. Southern Menderes Massif: an incipient metamorphic core complex in western Anatolia, Turkey. Journal of the Geological. Society, London 151,213-216.
 • BOZKURT, E. & PARK, R.G. 1997a. Evolution of a mid-Tertiary extensional shear zone in the southern Menderes Massif, western Turkey. Societe Geologique de France Bulletin 168, 3-14.
 • BOZKURT, E. & PARK, R.G. 1997b. Microstructures of deformed grains in the augen gneisses of southern Menderes Massif and their tectonic significance. Geologische Rundschau 86, 103-19.
 • BOZKURT, E. & PARK, R.G. 1999. The structure of the Palaeozoic schists in the southern Menderes Massif, western Turkey: a new approach to the origin of the main Menderes metamorphism and its relation to the Lycian Nappes. Geodinamica ActaJ 2, 25-42.
 • BOZKURT, E. & PARK, R.G. 2001. Discussion on the evolution of the southern Menderes Massif in SW Turkey as revealed by zircon dating. Journal of Geological Society, London 158, 393-395.
 • BOZKURT, E. & SATIR, M. 2000. The southern Menderes Massif (western Turkey): geochrbnology and exhumation history. Geological Journal 35, 285-296.
 • BOZKURT, E. & SÖZBİLİR, H. 2004. Tectonic evolution of the Gediz Graben: field evidence for an episodic, two-stage extension in western Turkey. Geological Magazine 141, 63-79.
 • BOZKURT, E., PARK, R.G. & WINCHESTER, J.A. 1992. Evidence against the core/cover concept in the southern sector of the Menderes Massif. Turkish Geology Workshop (Work in Progress on the Geology of Turkiye), 9-10 April, Keele, p. 22.
 • BOZKURT, E., PARK, R.G. & WINCHESTER, J.A. 1993. Evidence against the core/cover interpretation of the southern sector of the Menderes . Massif, west Turkey. Terra Nova 5, 445-451.
 • BOZKURT, E., WINCHESTER, J.A. & PARK, R.G. 1995. Geochemistry and tectonic significance of augen gneisses from the southern Menderes Massif (West Turkey). Geological Magazine 132, 287-301.
 • CANDAN, 0. 1988. Demirci-Borlu Arasmda Kalan Yörenin (Menderes Masifi'nin Kuzey Kanadi) Petrografisi, Petrolojisi ve Mineralojisi [Petography, Petrology and Mineralogy of the Area Between Demirci and Borlu (Northern Flank of the Menderes Massif)]. PhD Thesis, Dokuz Eylül University, Engineering Faculty, Department of Geological Engineering, 125 p [in Turkish with English abstract, unpublished].
 • CANDAN, 0. 1994a. Petrography and metamorphism of the metagabbros at the northern part of the Menderes Massif, Demirci-Gördes submassif of the Menderes Massif. Geological Bulletin of Turkey 37, 29-40.
 • CANDAN, 0. 1994b. Metamorphism of the gabbros in the Aydın-Çine submassif and their correlation with those in the related submassifs of the Menderes Massif. Turkish Journal of Earth Sciences 3, 123-129.
 • CANDAN, 0. 1995. Relict granulite-facies metamorphism in the Menderes Massif. Turkish Journal of Earth Sciences 4, 35-55.
 • CANDAN, 0. 1996. Petrography and metamorphism of the gabbros around Kiraz-Birgi region, Ödemiş-Kiraz submassif of the Menderes Massif. Yerbilimleri 18, 1-25.
 • CANDAN, 0. & DORA, 0.0. 1998. Granulite, eclogite and blueschist relics in the Menderes Massif: An approach to Pan-African and Tertiary metamorphic evolution. Geological Society of Turkey Bulletin 41, 1-36 [in Turkish with English abstract].
 • CANDAN, 0. DORA 0.0. OBERHANSLI, R. ÇETİNKAPLAN M.. PARTZSCH J.H. WARKUS, F.C. & DÜRR, S. 2001. Pan-african high-pressure metamorphism in the Precambrian basement of the Menderes Massif, western Anatolia, Turkey. International Journal of Earth Sciences 89, 793-811.
 • CHAPPELL, B.W. & WHITE A.J.R. 1974. Two contrasting granite types. Pacific Geology 8, 173-174.
 • DEBON, F. & LE FORT, P. 1983. A chemical-mineralogical classification of common plutonic rocks and associations. Transactions of Royal Society, Edinburgh Earth Sciences 73, 135-149.
 • DORA, 0.Ö. KUN, N. & CANDAN, 0. 1988. Metavolcanics (leptites) in the Menderes massif: a possible paleoarc volcanism. METU Journal of Pure and Applied Sciences 21, 413-445.
 • DORA, 0.Ö., KUN, N. & CANDAN, 0. 1992. Metamorphic history and geotectonic evolution of the Menderes Massif. In: SAVAŞÇIN, M.Y. & ERONAT, A.H. (eds), Proceedings of International Earth Sciences Congress on Aegean Regions 1990, Dokuz Eylul University Publications 2, 107-115.
 • DÜRR, S.H. 1975. Uber alter und geotektonische stellung des Menderes-kristallins/SW- Anatolien und seine aequivalente in der mittleren Aegaeis. Habil.-Schr. Philipps-Univ. Marburg/Lahn, 107 p.
 • EMRE, T. & SÖZBİLİR, H. 1997. Field evidence for metamorphic core complex, detachment faulting and accomodation faults in the Gediz and Büyük Menderes grabens (western Turkey). Proceedings of International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region, Dokuz Eylul University Publications 2, 1, 73-94.
 • ERDOĞAN, B. & GÜNGÖR, T. 1992. Stratigraphy and tectonic evolution of the northern margin of Menderes Massif. Turkish Association of Petroleum Geologists Bulletin 4, 9-34.
 • ERDOĞAN, B., GÜNGÖR, T., UCHMAN, A. & ÖZGÜL, N. 2000. Lower Gambrian rocks in the Afyon-Sandıklı region. 53th Geological Congress of Turkey Abstracts, p. 165.
 • ERDOĞAN, B., UCHMAN, A., GÜNGÖR, T. & ÖZGÜL, N. 2001. Stratigraphy and trace fossil assemblages of the Lower Cambrian succession in the Sandıklı region, soutwestern Turkey. Abstracts of 4th International Turkish Geology Symposium: Work in Progress on the Geology of Turkey and Its Surroundings, Adana, Turkey, p. 263.
 • EVİRGEN, M. & ATAMAN, G. 1982. Etude du metamorphism de la centrale du Massif du Menderes. Isogrades, pressions et temperature. Bulletin de la Societe geologique de France 2, 309-319.
 • GESSNER, K. COLLINS, A.S., RING, U. & GÜNGÖR, T.-2004. Structural and thermal history of poly-orogenic basement: U-Pb gecohronology of granitoid rocks in the southern Menderes Massif, Western Turkey. Journal of the Geological Society, London 161, 93-101.
 • GESSNER, K., PIAZOLO, S., GÜNGÖR, T., RING, U., KRONER, A. & PASSCHIER, C.W. 2001a. Tectonic significance of deformation patterns in granitoid rocks of the Menderes nappes, Anatolide belt, southwest Turkey. International Journal of Earth Sciences 89, 766-780.
 • GESSNER, K., RING, U., JOHNSON, C, HETZEL, R., PASSCHIER, C.W. & GÜNGÖR, T. 2001b. An active bivergent rolling-hinge detachment system: Central Menderes metamorphic core complex in western Turkey. Geology 29, 611-614.
 • GESSNER, K., RING, U., PASSCHIER, C.W. & GÜNGÖR, T. 2001C. HOW to resist subduction: evidence for large-scale out-of-sequence thrusting during Eocene collision in western Turkey. Journal of the Geological Society, London 158, 769-784.
 • GÜNGÖR, T. 1998. Stratigraphy and Tectonic Evolution of the Menderes Massif in the Söke-Selçuk Region. PhD Thesis, Dokuz Eylul University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, 147 p [unpublished].
 • GÜNGÖR, T. & ERDOĞAN, B. 2001. Tectonic significance of the Mesozoic mafic volcanic rocks in the Menderes Massif, west Turkey. Internatinal Journal of Earth Sciences 89, 874-882.
 • GUTNIC, M., MONOD, 0., POISSON A. & DUMONT J.-F. 1979. Geologie des Taurides Occidentals (Turquie). Societe Geologique de France Memories 137, p. 112.
 • HETZEL, R. & REISCHMANN, T. 1996. Intrusion age of Pan-African augen gneisses in the southern Menderes Massif and the age of cooling after Alpine ductile extensional deformation. Geological Magazine 133,565-572.
 • HETZEL, R., PASSCHIER, C.W., RING, U. & DORA, 0.0. 1995a. Bivergent extension in orogenic belts: the Menderes Massif (southwestern Turkey). Geology 23, 455-458.
 • HETZEL, R., RING, U., AKAL, C. & TROESCH, M. 1995b. Miocene NNE-directed extensional unroofing in the Menderes Massif, southwestern Turkey. Journal of the Geological Society, London 152,639-654.
 • HETZEL, R., ROMER, R.L., CANDAN, 0. & PASSCHIER, C.W. 1998. Geology of the Bozdağ area, central Menderes Massif, SW Turkey: Pan-African basement and Alpine deformation. International Journal of Earth Sciences 87, 394-406.
 • ISIK, V. & TEKELİ, 0. 2001. Late orogenic crustal extension in the northern Menderes Massif (western Turkey): evidence for metamorphic core complex formation. International Journal of Earth Sciences 89, 757-65.
 • ISIK, V., SEYİTOĞLU, G. & ÇEMEN, İ. 2003. Ductile-brittle transition along the Alaşehir detachment fault and its structural relationship with the Simav detachment fault, Menderes Massif, western Turkey. Tectonophysics 374, 1-18.
 • KAYA, 0. 1981. Latest Cretaceous underthrusting and faulting in west Anatolia: with particular reference to ultramafic rocks and Menderes Massif. Tübitak Doğa Bilim Dergisi, Atatürk Special Issue, 15-36.
 • KOÇYİĞİT, A., YUSUFOĞLU, H. & BOZKURT, E. 1999. Evidence from the Gediz graben for episodic two-stage extension in western Turkey. Journal of the Geological Society, London 156, 605-616.
 • KONAK, N., AKDENİZ, N. & ÖZTÜRK, E.N. 1987. Geology of the South of Menderes Massif. IGCP Proj. 5: Guide Book field excursion Western Anatolia, Turkey. Mineral Research and Exploration Institute of Turkey Publication, 42-53.
 • KORALAY, E., SATIR, M. & DORA, 0.0. 2001. Geochemical and geochronological evidence for Early Triassic calc-alkaline magmatism in the Menderes Massif, western Turkey. International Journal Earth Sciences 89, 822-835.
 • LIPS A.L.W., CASSARD, D., SÖZBİLİR, H., YILMAZ, H. & WUBRANS, J.R. 2001. Multistage exhumation of the Menderes Massif, Western Anatolia (Turkey). International Journal of Earth Sciences 89, 781-792.
 • LOOS, S. & REISCHMANN, T. 1999. The evolution of the southern Menderes Massif in SW Turkey as revealed by zircon dating. Journal of the Geological Society, London 156, 1021-1030.
 • MANIAR, P.D. & PICCOLI P.M. 1989. Tectonic discrimination of granitoids. Geological Society of America Bulletin 101, 635-643.
 • MITTWEDE, S.K., KARAMANDERESİ, İ.H. & HELVACI, C. 1995a. Tourmaline-rich Rocks of the Southern Part of the Menderes Massif, Southwestern Turkey. International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region 1995 Excursion Guide. Dokuz Eylul University, Department of Geological Engineering, İzmir, 25 p.
 • MITTWEDE, S.K., SINCLAIR, W.D., HELVACI, C. & KARAMANDERESİ, İ.H. 1997. Quartz-torumaline nodules in leucocratic metagranite, southern flank of the, Menderes Massif, SW Turkey. Tourmaline '97, International Symposium on Tourmaline Abstract Volume, Czech Republic, 57-58.
 • MITTWEDE, S.K., SINCLAIR, W.D., KARAMANDERESİ, İ.H. & HELVACI, C. 1995b. Geochemistry of quartz-tourmaline nodules from Irmadan (Muğla-Yatağan), Turkiye. Abstracts of the Second International Turkish Geology Worshop, September 6-8, 1995, Sivas, Turkey, p. 74.
 • OKAY, A.İ. 2001. Stratigraphic and metamorphic inversions in the central Menderes Massif: a new structural model. International Journal of Earth Sciences 89, 709-727.
 • ÖNAY, T.S. 1949. Ober die Smirgelgesteine SW-Anatoliens. Schweizerische Mineralogische und Petrographische Mitteilungen 29, 359-484.
 • ÖZER, S. 1998. Rudist-bearing Upper Cretaceous metamorphic sequences of the Menderes Massif (Western Turkey). Geobios 22, 235-249.
 • ÖZER, S. & SÖZBİLİR, H. 2003. Presence and tectonic significance of Cretaceous rudist species in the so-called Permo-Carboniferous Göktepe Formation, central Menderes Massif, western Turkey. International Journal of Earth Sciences 92, 397-404.
 • ÖZER, S., SÖZBİLİR, H., ÖZKAR, İ., TOKER, V. & SARI, B. 2001. Stratigraphy of Upper Cretaceous-Paleocene sequences in the southern and eastern Menderes Massif. International Journal of Earth Sciences 89, 852-866.
 • PEARCE, J.A., HARRIS, N.B.W. & TINDLE, A.G. 1984. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. Journal of Petrology 25, 956-983.
 • REGNIER, J.L., RING, U., PASSCHIER, C.W., GESSNER, K. & GÜNGÖR, T. 2003. Contrasting metamorphic evolution of metasedimentary rocks from the Cine and Selimiye nappes in the Anatolide belt, western Turkey. Journal of Metamorphic Geology 21, 699-721.
 • REISCHEMANN, T., DANNAT, C, ENGEL, M., KRONER, A., LOOS, S., ÖZMEN, F. & TODT, W. 2000. The pre-Alpine evolution of the Menderes Massif, W-Turkey:. a single zircon story. 9oth Annual Meeting of Geological Society of Austria, Terra Nostra, Abstracts, p. 90.
 • RIMMELE, G., JOLIVET, L, OBERHANSU, R. & GOFFE, B. 2003a. Deformation history of the high-pressure Lycian Nappes and implications for tectonic evolution of SW Turkey. Tectonics 22, 1007-1029.
 • RIMMELE, G., OBERHANSLI, R., GOFFE, B., JOLIVET, L, CANDAN, O. & ÇETİNKAPLAN, M. 2003b. First evidence of high-pressure metamorphism in the 'Cover Series' of the southern Menderes Massif. Tectonic and metamorphic implications for the evolution of the SW Turkey. Lithos 71, 19-46.
 • RING, U., GESSNER, K., GÜNGÖR, T. & PASSCHIER, C.W. 1999. The Menderes Massif of western Turkey and the Cycladic Massif in the Aegean-do they really correlate? Journal of the Geological Society, London 156, 3-6.
 • RING, U., JOHNSON, C., HETZEL, R. & GESSNER, K. 2003. Tectonic denudation of a Late Cretaceous-Tertiary collisional belt: regionally symmetric cooling patterns and their relation to extensional faults in the Anatolide belt of western Turkey. Geological Magazine 140, 421-441.
 • RING, U., WILLNER, A. & LACKMANN, W. 2001. Stacking of nappes with different Pressure-temperature paths: an example from the Menderes nappes of western Turkey. American Journal of Science 301, 912-44.
 • SCHUILING, R.D. 1962. On petrology, age and structure of the Menderes migmatite complex (SW Turkey). General Directorate of Mineral Research and Exploration Institute of Turkey (MTA) Bulletin 58, 71-84.
 • ŞENGÖR, A.M.C. & YILMAZ, Y. 1981. Tethyan evolution of Turkey: a plate tectonic approach. Tectonophysics 75, 181-241.
 • SEYİTOĞLU, G., ÇEMEN, İ. & TEKELİ, 0. 2000. Extensional folding in the Alaşehir (Gediz graben, western Turkey). Journal of the Geological Society, London 157, 1097-1100.
 • SEYİTOĞLU, G., SCOTT, B. & RUNDLE, C.C. 1992. Timing of Ceneozoic extensional tectonics in west Turkey: Journal of the Geological Society, London 149, 533-538.
 • SEYİTOĞLU, G., TEKELİ, 0., ÇEMEN, İ., ŞEN, Ş. & IŞIK, V. 2002. The role of the flexural rotation/rolling hinge model in the tectonic evolution of the Alaşehir graben, western Turkey. Geological Magazine 139, 15-26.
 • WHITNEY, D.L. & BOZKURT, E. 2002. Metamorphic history of the southern Menderes Massif, western Turkey. Geological Society of America Bulletin 114, 829-38.
APA ERDOĞAN B, GÜNGÖR T (2004). The problem of the core-cover boundary of the Menderes Massif and an emplacement mechanism for regionally extensive gneissic granites, Western Anatolia (Turkey). , 15 - 36.
Chicago ERDOĞAN Burhan,GÜNGÖR Talip The problem of the core-cover boundary of the Menderes Massif and an emplacement mechanism for regionally extensive gneissic granites, Western Anatolia (Turkey). (2004): 15 - 36.
MLA ERDOĞAN Burhan,GÜNGÖR Talip The problem of the core-cover boundary of the Menderes Massif and an emplacement mechanism for regionally extensive gneissic granites, Western Anatolia (Turkey). , 2004, ss.15 - 36.
AMA ERDOĞAN B,GÜNGÖR T The problem of the core-cover boundary of the Menderes Massif and an emplacement mechanism for regionally extensive gneissic granites, Western Anatolia (Turkey). . 2004; 15 - 36.
Vancouver ERDOĞAN B,GÜNGÖR T The problem of the core-cover boundary of the Menderes Massif and an emplacement mechanism for regionally extensive gneissic granites, Western Anatolia (Turkey). . 2004; 15 - 36.
IEEE ERDOĞAN B,GÜNGÖR T "The problem of the core-cover boundary of the Menderes Massif and an emplacement mechanism for regionally extensive gneissic granites, Western Anatolia (Turkey)." , ss.15 - 36, 2004.
ISNAD ERDOĞAN, Burhan - GÜNGÖR, Talip. "The problem of the core-cover boundary of the Menderes Massif and an emplacement mechanism for regionally extensive gneissic granites, Western Anatolia (Turkey)". (2004), 15-36.
APA ERDOĞAN B, GÜNGÖR T (2004). The problem of the core-cover boundary of the Menderes Massif and an emplacement mechanism for regionally extensive gneissic granites, Western Anatolia (Turkey). Turkish Journal of Earth Sciences, 13(1), 15 - 36.
Chicago ERDOĞAN Burhan,GÜNGÖR Talip The problem of the core-cover boundary of the Menderes Massif and an emplacement mechanism for regionally extensive gneissic granites, Western Anatolia (Turkey). Turkish Journal of Earth Sciences 13, no.1 (2004): 15 - 36.
MLA ERDOĞAN Burhan,GÜNGÖR Talip The problem of the core-cover boundary of the Menderes Massif and an emplacement mechanism for regionally extensive gneissic granites, Western Anatolia (Turkey). Turkish Journal of Earth Sciences, vol.13, no.1, 2004, ss.15 - 36.
AMA ERDOĞAN B,GÜNGÖR T The problem of the core-cover boundary of the Menderes Massif and an emplacement mechanism for regionally extensive gneissic granites, Western Anatolia (Turkey). Turkish Journal of Earth Sciences. 2004; 13(1): 15 - 36.
Vancouver ERDOĞAN B,GÜNGÖR T The problem of the core-cover boundary of the Menderes Massif and an emplacement mechanism for regionally extensive gneissic granites, Western Anatolia (Turkey). Turkish Journal of Earth Sciences. 2004; 13(1): 15 - 36.
IEEE ERDOĞAN B,GÜNGÖR T "The problem of the core-cover boundary of the Menderes Massif and an emplacement mechanism for regionally extensive gneissic granites, Western Anatolia (Turkey)." Turkish Journal of Earth Sciences, 13, ss.15 - 36, 2004.
ISNAD ERDOĞAN, Burhan - GÜNGÖR, Talip. "The problem of the core-cover boundary of the Menderes Massif and an emplacement mechanism for regionally extensive gneissic granites, Western Anatolia (Turkey)". Turkish Journal of Earth Sciences 13/1 (2004), 15-36.