Yıl: 2011 Cilt: 45 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 110 - 114 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu

Öz:
Hasta birey iyileşmeyi beklerken, ilaç uygulaması sürecinde yapılacak olan hatalar, iyatrojenik hastalıkların ve sakatlıkların ortaya çıkmasına, birçok olumsuzlukların görülmesine, hatta ölüme varan kötü sonuçlara neden olmasına yol açmaktadır. İlaç uygulama hatalarının önlenmesi için; hemşirelerin ilaç hataları konusunda uygun bilgi, beceri ve tutum geliştirilmesine yönelik düzenli olarak eğitilmesi, bu konudaki yayınların takip edilmesi ve hatayı rapor etme konusunda cesaretlendirilmesi gerekmektedir. Bu makalede hemşirelerin ilaç hatalarını önlemedeki rolü ve sorumluluklarını ele almayı amaçladık.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Aştı T, Acaroğlu R. Hemşirelikte Sık Karşılaşılan Hatalı Uygulamalar. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2000;4(2): 22-7.
 • 2. Kuğuoğlu S, Çövener Ç, Tanır MT, Aktaş E. İlaç Uygulamalarında Hemşirenin Mesleki Ve Yasal Sorumluluğu. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2009;2(2):86-93.
 • 3. Uzun Ş, Arslan F. İlaç Uygulama Hataları. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2008; 28(2):217-22.
 • 4. Aştı T, Kıvanç MM. Ağız Yolu İle İlaç Verilmesine İlişkin Hemşirelerin Bilgi Ve Uygulamaları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2003;6(3):1-9.
 • 5. Durmaz A. Hastaların Hastaneye Yatmadan Önce Kullandıkları İlaçların Kliniğe Kabul Edildikten Sonra Kullanımı İle İlgili İlaç Hatalarının İncelenmesi. Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir:2007.
 • 6. Özata M, Altunkan H. Hastanelerde Tıbbi Hata Görülme Sıklıkları, Tıbbi Hata Türleri Ve Tıbbi Hata Nedenlerinin Belirlenmesi: Konya Örneği. Tıp Araştırmaları Dergisi 2010;8(2):100-11.
 • 7. Çırpı F, Merih YD, Kocabey MY. Hasta Güvenliğine Yönelik Hemşirelik Uygulamalarının Ve Hemşirelerin Bu Konudaki Görüşlerinin Belirlenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim Ve Sanatı Dergisi 2009; 2(3):26-34.
 • 8. Bailey CG, Engel BS, Luescher JN, Taylor ML. Medication Errors In Relation To Education & Medication Errors In Relation To Years of Nursing Experience. Volume 3, (Erişim tarihi; 27 Haziran 2009). http://www.lagrange.edu/resources/pdf/citations/ nursing/Medication%20Errors.pdf.
 • 9. Eşer İ, Khorshıd L, Türk G, Toros F. Hemşirelerin İlaç Hatası Yapmalarına Yol Açabilecek Etkenlerin Saptanması. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2007;23(2):81-91.
 • 10. Aslan Ö, Ünal Ç. Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Parenteral İlaç Uygulama Hataları. Gülhane Tıp Derg 2005;47(3):175-8.
 • 11. Coştan D, Karahan A, Ceylan A. ve ark. Nurses Opinions About Medication Error. (Erişim tarihi; 26 Temmuz 2009). http://www. inmc2008.org/2008 inmc /fulltext /P086.htm.
 • 12. Yorgun S, Baysal Z, Özdener S, Umur S. Ek-1 Hizmet Kalite Standartları ve İlaç Uygulamalarında Hasta Güvenliği Boyutu. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi. (Erişim tarihi; 27 Haziran 2009). http://www.hastaguvenligimiz. com/EK-1%20ilac.pdf.
 • 13. Aygin D, Atasoy I. Hemşirelerin Premedikasyona İlişkin Bilgi Düzeyleri Ve Uygulamalarının Belirlenmesi. III. Ulusal–I. Uluslararası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. Hemşirelik Forumu 2002;5(3-4):65-8.
 • 14. Çakırcalı E. Hasta Bakımı Ve Tedavisinde Temel İlke Ve Uygulamalar. III. Baskı, İzmir: Güven &Nobel Tıp Kitabevleri, 2000:117-9.
 • 15. Korkmaz Ö.Y. İlaç Güvenliği. Hemşirelik Haftası Programı. (Erişim tarihi; 23 Temmuz 2009) http:// www.samsun.saglik.gov. tr/ppt/sunu3.ppt.
 • 16. İlaç ve Tedavi Kurulları Uygulama Kılavuzu. T. C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı. Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü. Sağlık Bakanlığı Yayın No:661. SB-HM-2004/06
APA Aygin D, CENGİZ H (2011). İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu. , 110 - 114.
Chicago Aygin Dilek,CENGİZ Hande İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu. (2011): 110 - 114.
MLA Aygin Dilek,CENGİZ Hande İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu. , 2011, ss.110 - 114.
AMA Aygin D,CENGİZ H İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu. . 2011; 110 - 114.
Vancouver Aygin D,CENGİZ H İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu. . 2011; 110 - 114.
IEEE Aygin D,CENGİZ H "İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu." , ss.110 - 114, 2011.
ISNAD Aygin, Dilek - CENGİZ, Hande. "İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu". (2011), 110-114.
APA Aygin D, CENGİZ H (2011). İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 45(3), 110 - 114.
Chicago Aygin Dilek,CENGİZ Hande İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 45, no.3 (2011): 110 - 114.
MLA Aygin Dilek,CENGİZ Hande İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, vol.45, no.3, 2011, ss.110 - 114.
AMA Aygin D,CENGİZ H İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2011; 45(3): 110 - 114.
Vancouver Aygin D,CENGİZ H İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni. 2011; 45(3): 110 - 114.
IEEE Aygin D,CENGİZ H "İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu." Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 45, ss.110 - 114, 2011.
ISNAD Aygin, Dilek - CENGİZ, Hande. "İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu". Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 45/3 (2011), 110-114.