Yıl: 2011 Cilt: 0 Sayı: 12 Sayfa Aralığı: 178 - 190 Metin Dili: Türkçe

Rusya' da haccın tarihi serüveni

Öz:
Rusya'nın İslam'la tanışması çok erken devirlerde gerçekleşmesine rağmen Rusya ve İslam Müslüman ülke halkları arasında birbirinin zıddı gibi algılanmıştır. Bu anlayışı haklı çıkaran farklı nedenler olsa da; uzun yıllar etkisini sadece Rusya topraklarmda değil çevre ülkelerdeki halklar üzerinde de hissettiren kominist rejimin rolünün büyük olduğu bir gerçektir.Günümüz Rusya'sı ise İslam İşbirliği Örgütü'nde (İİÖ (2011' e kadar İslam Konferansı Teşkilatı (İKT)) gözlemci sıfatıyla temsil edilmekte yirmi milyondan fazla Müslüman nüfusuyla kendini İslam Dünyasının bir parçası olarak görerek bu örgüte üye olmak için çaba sarfetmektedir. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra yapılan yeni anayasa ile din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde halklar serbestlik kazanarak Hristiyanlığın Ortadoksluk kolu, İslam, Yahudilik ve Budizm geleneksel dinler olarak kabul edilmiş, Müslümanlar da diğer din müntesipleri gibi kanunlarm kendilerine vermiş olduğu hakları kullanarak serbestçe ibadetlerini yerine getirmektedirler. Bu ibadetlerin başmda ise hac gelmektedir.
Anahtar Kelime:

Hictorical development of the hajj in Russia

Öz:
Despite early knowing Islam in Russia, in Muslim countries in people's understanding Russia and Islam are perceived as the incompatible parties. Presence of various occasions of this unreasonable opinion about Russia reflects reality of communistic domination for many years not only in the Russian territory, but also in the adjoining states.Modern Russia represents itself as the observer in the Organization of Islamic cooperation (OIC (Organization of the Islamic conference (OIC) till 2011) with Muslim population more than 20 million people proclaiming themselves as a part of the Islamic world and aiming to become a member of this organization.After dissolution of the Soviet Union under the new constitution guaranteeing freedom of religion and conscience, the peoples have found independence in religious denomination. Orthodoxy, Islam, Judaism and Buddhism are named traditional religions in Russia. Muslims, as well as adherents of other religions, have the rights given to them by law, may practice their religion freely.One of the important religious rituals which is impossible to execute without the state support is hajj. For the last twelve centuries Russian Muslims are able to make pilgrimage, despite economic and political difficulties.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ALMUŞEV H.: (2006). Hacname. Kniga o Hadje. N.Novgorod, Mahinur.
 • ARAPOY D.Yu.: (2001). Islam v Rossıyskoy imperii, Moskova, Akademknıga.
 • BABAHANOV Ş.: (1999). Muftiy Ziyautdinhan İbn Babahan, Taşkent, Uzbekistan Milliy Entsiklopediyasi.
 • DAVLETŞİN A.A.: (1899). Otçöt Ştabs Kapitana Davletşina Po Komendirovke v Hicaz, Sanpeterburg.
 • İŞAYEV Şakirzyan: (2008). Mekka, Svyaşennıy Gorod Musulman, N.Novgorod, Medina.
 • PROZOROV S.M.: (2006). Al-Hadj İslam Na Territorii Bıvşey Rossii. Moskva, Ran.
 • RİZAETDİN Fahretdin: (2006). Asar, Kazan, Ruhiyat.
 • SİBGATULLİNA A.T.: (2010). Kontaktı Turok-Musulman Rossiyskoy i Osmanskoy imperii na rubeje 19-20 vv. Moskova, RAN.
 • SOKOLOV D.F.: (1902). Poyezdka v Gorod Djeddu// İstoriçeskiy Vestnik.
 • NİKOLSKİY M.E.: Pollomniçestvo Musulman v Mekku//İstoriçeskiy Vestnik. Fahretdin R.: (1902). Rihlet al Marcanı, Kazan.
 • HAYRETDİNOV D.: (2002). Musulmanskaya Obşina Moskvı vl4-naçale 20 v. N.Novgorod. Medina
 • HALİDOV A.B. (1998). Soobşeniye Arabskoy Hroniki 12v. O Posolstve iz Bulgar v Bağdat // Ş. Marcani: Naslediye i Sovremennost.Kazan Master Layn.
 • HABUTDİNOVA M.: (2004). Simiti M.// İslam na Yevropeyskom Vastoke. Kazan
 • Şihabutdin Marcani (2008). (Rihlet al Marcanı//Hadj Rossiskih Musulman. N.Novgorod. Medina)
 • YAKUBOV V.: (2010). Hac Hem Gomre. Mekke-Medine Buymça Yul Kürsetüçe. Hac Dugaları. Kazan, İman.
 • http://islam.gmir.ru (20.11.2011)
 • http://www.darial-online.rul (20.11.2011)
 • http://www.idmedina.ru(20.11.2011)
 • http ://www.muslim.ru (21.11.2011)
APA KÜTÜKÇÜ M (2011). Rusya' da haccın tarihi serüveni. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 0(12), 178 - 190.
Chicago KÜTÜKÇÜ Mustafa Rusya' da haccın tarihi serüveni. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 0, no.12 (2011): 178 - 190.
MLA KÜTÜKÇÜ Mustafa Rusya' da haccın tarihi serüveni. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, vol.0, no.12, 2011, ss.178 - 190.
AMA KÜTÜKÇÜ M Rusya' da haccın tarihi serüveni. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2011; 0(12): 178 - 190.
Vancouver KÜTÜKÇÜ M Rusya' da haccın tarihi serüveni. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi. 2011; 0(12): 178 - 190.
IEEE KÜTÜKÇÜ M "Rusya' da haccın tarihi serüveni." Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 0, ss.178 - 190, 2011.
ISNAD KÜTÜKÇÜ, Mustafa. "Rusya' da haccın tarihi serüveni". Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 12 (2011), 178-190.