Yıl: 2010 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 135 - 158 Metin Dili: Türkçe

Likidite krizi sürecinde Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ve Türkiye’deki bankacılık sektörünün karşılaştırmalı etkinlik analizi : 2006-2010 dönemi

Öz:
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kaynaklı mortgage piyasasına bağlı likidite krizi süreci, bu süreçte varlığa dayalı menkul kıymetler ve ABD’deki bankacılık kesiminin sermaye yapısı, yapılandırılmış finansal araçlar ve kredi derecelendirme ilişkisi, mortgage kredilerinin sigortalama maliyetine etkisi ve kısa vadeli LIBOR faiz oralarındaki artışın sonuçları, alınan önlemler, Avrupa Birliği (AB)ülkelerindeki sonuçları ile Türkiye’de gerçekleşen 2001 krizi sonrasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun almış olduğu kararlar doğrultusunda faaliyet gösteren Türkiye, ABD ve AB içerisindeki bankaların likidite krizi sürecindeki durumları incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma 2006-2010 yıllarını kapsamaktadır. Burada kriz sürecinde banka etkinlik sıralamalarının değişimini objektif olarak gözlemlemek hedeflenmiştir. Bankacılık sektöründe etkinlik kavramı,ölçüm yöntemleri ile yaklaşımları hakkında bilgi verilmiştir. Veri zarflama analizinin uygulanması sürecinde karar birimi seçiminde; Türkiye bankacılık sistemindeki kamu ve özel sermayeli mevduat bankaları ile aktif sıralamasında ilk on sırada yer alan ABD ve AB ülkelerine ait bankaların aracılık ve üretim yaklaşımına göre etkinlik analizleri yapılmış, sonuçlarından hareketle karşılaştırmalı etkinlik analizin değerlendirilmesine yer verilmiştir.
Anahtar Kelime:

Comparative efficiency analysis of United states of America, European Union and Turkey's banking sector during the liquidity crises : 2006-2010 period

Öz:
In this study, the process of liquidity crisis depending on the USA origined mortgage market, asset-backed securities and capital structure of the USA banking sector in this process, structured financial instruments and relationship of credit rating, effect on the cost of insuring mortgage loans and the results of increase in short-term LIBOR interest rates, the measures taken, the results in European Union(EU) countries and Turkey operating activity accordingly to decisions taken by Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) after the 2001’s crisis took place in Turkey, the status of Turkey, USA and EU banks’ in the liquidity crisis process are examined. Research covers between the 2006-2010 period. Here, it is aimed at observing objectively the change in bank efficieny rankings in crisis period. Information is given about the methods of measuring and approaches, concept of activity in the banking sector. The selection of decision unit during the process of data envelopment analysis implementation; activity were analyzed according to mediation and production approach for public and private deposit banks in Turkey banking system and USA and EU countries’ banks which ranks on first ten place in active ranking, the evaluation of the comparative effectiveness analysis are included by the results.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ANGELIDIS, , D., ve LYROUDI K. (2006) “Efficiency in the Italian Banking Industry: Data Envelopment Analysis and Neural Networks”, International Research Journal of Finance and Economics, No:5, 155-165.
 • BDDK, (2001), Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı, http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Kurum_Bilgileri/Yillik_Raporlar/4783bdd k_yillik_rapor_2001.pdf, 1-29.
 • BDDK, (2001a), Yıllık Rapor, http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Kurum_Bilgileri/Yillik_Raporlar/Yillik_R aporlar.aspx, 1-16.
 • BOARD OF GOVERNORCE OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM (BGFRS), (2009), “The 2009 HTDA Data: The Mortgage Market in Time of Low Interest Rates and Economic Distress” Ferderal Reserve Bulletin, 2-95.
 • CAMPBELL, S., COVITZ D., NELSON W. ve PENCE K., (2001), “Securitization Markets and Central Banking: An Evaluation of the Term Asset-Backed Securities Loan Facility” The Federal Reserve Board, Finance and Economics Discussion Series, No: 2011-16, 1-29.
 • CHARNES, A., COOPERS, W. , RHODES, E., (1978) “Measuring The Efficiency Of Decision Making Units”, European Fournal of Operational Research, Vol:2, 429-444.
 • DEMİR, F., ERMİŞOĞLU, E., KARABIYIK A. ve KÜÇÜK A., (2008) “ABD Mortgage Krizi”, BDDK Çalışma Tebliği, Sayı:3, 1-107.
 • DEMYANYK Y. ve OTTO V. H. (2007) “Understanding the Subprime Mortgage Crisis” Federal Reserve Bank of St. Louis Supervisory Policy Analysis Working Papers, No. 2007-05.
 • DRAKE L., (2001) “Efficiency and Productivity Change in UK Banking”, Applied Financial Economics, Vol:11, No:5, .557-571.
 • ERDÖNMEZ , A.P. (2009) “Küresel Kriz ve Ülkeler Tarafından Alınan Önlemler Kronolojisi”, Bankacılar Dergisi, Sayı:68, 85-102.
 • FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPARATION (FDIC) (2008), “A User Guıde For The Uniform”, http://www.ffiec.gov/PDF/UBPR/08UBPRS34.pdf (15.03.2011)
 • GREGORY E. ve MIN H. (2010) “Mortgage Contract Choice in Subprime Mortgage Markets” Federal Reserve Board, Finance and Economics Discussion Series:, No:2010-53, 1-48.
 • GRIFELL-TATJE, E. ve LOVELL, C. A. K., (1995), “A Note on the Malmquist Productivity Index”, Economics Letters, No: 47,169–175.
 • GÜNGÖR Tevfik, (2009), Dünya Gazetesi, http://www.dunya.com/bankalarin-kobi-kredilerinde-az-da-olsa-artisvar_ 18_84884_yazar.html, (07.04.2011)
 • IMF, (2008) Global Financial Stability Report, “Containing Systemic Risks and Restoring Financial Soundness”, World Economic and Financial Surveys, http://www.imf.org/External/Pubs/FT/GFSR/2008/01/pdf/text.pdf,(11.04.2011).
 • KAYA Y.T. ve DOĞAN E.,(2005) “Dezenflasyon Sürecinde Türk Bankacılık Sektöründe Etkinliğin Gelişimi”, BDDK Çalışma Raporu, No:2005/11,1-23.
 • LOVELL C. A. K. ve PASTOR, J. T., (1999) “Radial DEA Models Without Inputs or Without Outputs”, European Journal of Operational Research, Vol:118, No:1, 46-51.
 • NATHAN B. A. ve DOKKO, J. K. (2010) “Liquidity Problems and Early Payment Default Among Subprime Mortgages”, The Federal Reserve Board, Finance and Economics Discussion Series, No: 2011-09, 1-31.
 • SHANE M. S. (2008) “The Past, Present, and Future of Subprime Mortgages”, The Federal Reserve Board, Finance and Economics Discussion Series, No: 2008- 63, 1-30.
 • TUNAY K.B. ve SİLPAR M.,(2006) “Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Karlılığa Dayalı Performans Analizi-1” , TBB Araştırma Tebliğleri Serisi, No: 2006:1, 1-45.
 • YOLSAL H., (2010) “Küresel Finansal Krizin Türk Bankacılık Sektörünün Verimliliği Üzerine Etkileri”, MÖDAV
APA DEMİRBAŞ M, SEZGİN F (2010). Likidite krizi sürecinde Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ve Türkiye’deki bankacılık sektörünün karşılaştırmalı etkinlik analizi : 2006-2010 dönemi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(3), 135 - 158.
Chicago DEMİRBAŞ MAHMUT,SEZGİN Funda H. Likidite krizi sürecinde Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ve Türkiye’deki bankacılık sektörünün karşılaştırmalı etkinlik analizi : 2006-2010 dönemi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12, no.3 (2010): 135 - 158.
MLA DEMİRBAŞ MAHMUT,SEZGİN Funda H. Likidite krizi sürecinde Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ve Türkiye’deki bankacılık sektörünün karşılaştırmalı etkinlik analizi : 2006-2010 dönemi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.3, 2010, ss.135 - 158.
AMA DEMİRBAŞ M,SEZGİN F Likidite krizi sürecinde Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ve Türkiye’deki bankacılık sektörünün karşılaştırmalı etkinlik analizi : 2006-2010 dönemi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2010; 12(3): 135 - 158.
Vancouver DEMİRBAŞ M,SEZGİN F Likidite krizi sürecinde Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ve Türkiye’deki bankacılık sektörünün karşılaştırmalı etkinlik analizi : 2006-2010 dönemi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2010; 12(3): 135 - 158.
IEEE DEMİRBAŞ M,SEZGİN F "Likidite krizi sürecinde Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ve Türkiye’deki bankacılık sektörünün karşılaştırmalı etkinlik analizi : 2006-2010 dönemi." Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12, ss.135 - 158, 2010.
ISNAD DEMİRBAŞ, MAHMUT - SEZGİN, Funda H.. "Likidite krizi sürecinde Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ve Türkiye’deki bankacılık sektörünün karşılaştırmalı etkinlik analizi : 2006-2010 dönemi". Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12/3 (2010), 135-158.