Yıl: 2024 Cilt: 20 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 55 - 61 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.4274/BMJ.galenos.2023.2023.5-5 İndeks Tarihi: 10-06-2024

Developmental Hip Dysplasia Screening in Child Health Follow-up and Risk Factors Assessment Review

Öz:
Objective: Developmental dysplasia of the hip (DDH) is the most common skeletal dysplasia. For early diagnosis, screening is recommended. The aim of our study was to determine the incidence of DDH and type IIa hips among infants, evaluate the risk factors for DDH, and review the studies on the same topic that were conducted in Türkiye. Methods: For this retrospective descriptive study, the records of all infants who were followed up between December 2014 and May 2015 by a “Child Health Follow-up Outpatient Clinic” were investigated for DDH. A total of 300 infants constituted the study group. Risk factors for DDH, including gender, being first born, birth weight and height, maternal age, mode of delivery, multiple births, skeletal deformity, oligohydramnios, breech presentation, swaddling, positive family history, and examination findings related to DDH were extracted from the files. Missing information was gathered by phone from parents. Results: The incidence of DDH was 0.3%. The rate of immature hip was 16.7%. Immature hip and positive family history, swaddling, and left hip involvement had a statistically significant relationship. In the follow-up, only one case developed hip dysplasia, and 98% of cases with immature hips returned to normal at the end of the third month. Conclusion: Immature hips may resolve without requiring intervention. Infants who are swaddled and have a positive family history of DDH should be carefully monitored. Left side involvement of immature hips is an important risk factor for DDH.
Anahtar Kelime:

Çocuk Sağlığı Takibinde Gelişimsel Kalça Displazisi Taraması ve Risk Faktörleri Değerlendirmesi

Öz:
Amaç: Gelişimsel kalça displazisi (GKD) en sık görülen iskelet displazisi olarak bilinmektedir. Erken teşhis için tarama yapılması önerilir. Çalışmamızın amacı bebeklerde GKD ve tip IIa kalça görülme sıklığını belirlemek, GKD için risk faktörlerini değerlendirmek ve aynı konuda Türkiye’de yapılmış çalışmaları gözden geçirmektir. Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif tanımlayıcı çalışma için, Aralık 2014-Mayıs 2015 tarihlerinde “Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniği” tarafından izlenen tüm bebeklerin kayıtları GKD açısından incelendi. Toplam 300 bebek çalışma grubunu oluşturdu. GKD için risk faktörleri olan cinsiyet, ilk doğum, doğum kilosu ve boyu, anne yaşı, doğum şekli, çoğul doğum, iskelet deformitesi, oligohidramnios, makat geliş, kundaklama, pozitif aile öyküsü ve GKD ile ilgili muayene bulguları dosyalardan elde edildi. Eksik bilgiler velilerden telefonla toplanmıştır. Bulgular: GKD insidansı %0,3 olarak saptandı. İmmatür (olgunlaşmamış) kalça oranı %16,7 idi. İmmatür kalça ve pozitif aile öyküsü, kundaklama ve sol kalça tutulumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı. Takipte sadece bir olguda kalça displazisi gelişti ve olgunlaşmamış kalça olgularının %98’i üçüncü ayın sonunda normale döndü. Sonuç: Bebeklerde immatür kalça müdahale gerektirmeden düzelebilir. Kundaklanmış ve ailesinde GKD öyküsü olan bebekler dikkatle izlenmelidir. Ayrıca immatür kalçanın sol taraf tutulumu GKD için önemli bir risk faktörü oluşturmaktadır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Zhang S, Doudoulakis KJ, Khurwal A, Sarraf KM. Developmental dysplasia of the hip. Br J Hosp Med (Lond) 2020;81:1-8.
 • 2. Shaw BA, Segal LS; SECTION ON ORTHOPAEDICS. Evaluation and Referral for Developmental Dysplasia of the Hip in Infants. Pediatrics 2016;138:e20163107.
 • 3. Graf R. Classification of hip joint dysplasia by means of sonography. Arch Orthop Trauma Surg (1978) 1984;102:248-55.
 • 4. Turkish Public Health Institution-Children and Adolescent Health Department, Infant, Toddler and Adolescent Monitoring Protocols. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/cocuk_ergen_db/ dokumanlar/ces_materyal/saglik_personeli_egitim/GKD_1._Ders. pdff
 • 5. Roposch A, Liu LQ, Protopapa E. Variations in the use of diagnostic criteria for developmental dysplasia of the hip. Clin Orthop Relat Res 2013;471:1946-54.
 • 6. Tan SHS, Wong KL, Lim AKS, Hui JH. The earliest timing of ultrasound in screening for developmental dysplasia of the hips. Ultrasonography 2019;38:321-6.
 • 7. Bilgili F, Sağlam Y, Göksan SB, Hürmeydan ÖM, Birişik F, Demirel M. Treatment of Graf Type IIa Hip Dysplasia: A Cut-off Value for Decision Making. Balkan Med J 2018;35:427-30
 • 8. Peled E, Eidelman M, Katzman A, Bialik V. Neonatal incidence of hip dysplasia: ten years of experience. Clin Orthop Relat Res 2008;466:771-5.
 • 9. Kosar P, Ergun E, Gökharman FD, Turgut AT, Kosar U. Follow-up sonographic results for Graf type 2A hips: association with risk factors for developmental dysplasia of the hip and instability. J Ultrasound Med 2011;30:677-83.
 • 10. Newborn and infant physical examination (NIPE) screening programme handbook. Screening examination of the hip. https://www.gov.uk/government/publications/newborn-and- infant-physical-examination-programme-handbook/newborn- and-infant-physical-examination-screening-programme- handbook#screening-examination-of-the-hips
 • 11. Ömeroğlu H, Koparal S, Biçimoğlu A, Karademir A. Gelişimsel kalça displazisinde risk faktörleri ve klinik muayene bulguları ile ultrasonografik bulgular arasındaki ilişki. Acta Orthop Traumatol Turc 1999;33:30-4.
 • 12. Akman A, Korkmaz A, Aksoy MC, Yazici M, Yurdakök M, Tekinalp G. Evaluation of risk factors in developmental dysplasia of the hip: results of infantile hip ultrasonography. Turk J Pediatr 2007;49:290-4.
 • 13. Dogruel H, Atalar H, Yavuz OY, Sayli U. Clinical examination versus ultrasonography in detecting developmental dysplasia of the hip. Int Orthop 2008;32:415-9
 • 14. Tosun HB, Bulut M, Karakurt L, Belhan O, Serbest S. Gelişimsel Kalça Displazisi Taraması İçin Yapılan Kalça Ultrasonografisi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi 2010;15:178-83.
 • 15. Guner SI, Guner S, Peker E, Ceylan MF, Guler A, Turktas U, et al. Are consanguineous marriage and swaddling the risk factors of developmental dysplasia of the hip? J Membr Biol 2013;246:115-9.
 • 16. Güler O, Şeker A, Mutlu S, Çerçi MH, Kömür B, Mahiroğulları M. Results of a universal ultrasonographic hip screening program at a single institution. Acta Orthop Traumatol Turc 2016;50:42-8.
 • 17. Saglam N, Kaya I, Sungur I, Sariyilmaz K, Saglam NO, Turkmen I. Risk Factors For Developmental Dysplasia Of The Hip: Results From 1025 Neonates. Nobel Med 2017; 13:76-9.
 • 18. Kural B, Devecioğlu Karapınar E, Yılmazbaş P, Eren T, Gökçay G. Risk Factor Assessment and a Ten-Year Experience of DDH Screening in a Well-Child Population. Biomed Res Int 2019;2019:7213681.
 • 19. Ömeroğlu H, Akceylan A, Köse N. Associations between risk factors and developmental dysplasia of the hip and ultrasonographic hip type: a retrospective case control study. J Child Orthop 2019;13:161-6.
 • 20. Demir GÜ, Onay U, Sarı E, Karademir S, Üner Ç, Yıldız YT. et. al. Ultrasonographic Screening and the Determination of Risk Factors involved in Developmental Dysplasia of the Hip. J Pediatr Res 2020;7:52-7.
 • 21. Simionescu AA, Cirstoiu MM, Cirstoiu C, Stanescu AMA, Crețu B. Current Evidence about Developmental Dysplasia of the Hip in Pregnancy. Medicina (Kaunas) 2021;57:655.
 • 22. Dunn PM. Perinatal observations on the etiology of congenital dislocation of the hip. Clin Orthop Relat Res 1976;119:11-22.
 • 23. Çekiç B, Erdem-Toslak İ, Sertkaya Ö, Filiz S, Kılar Y, Köroğlu M, et al. Incidence and follow-up outcomes of developmental hip dysplasia of newborns in the Western Mediterranean Region. Turk J Pediatr 2015;57:353-8.
APA Aydın özgür F, Gür E, KURAL B, Sayılı U, adaletli i (2024). Developmental Hip Dysplasia Screening in Child Health Follow-up and Risk Factors Assessment Review. , 55 - 61. 10.4274/BMJ.galenos.2023.2023.5-5
Chicago Aydın özgür Feyza,Gür Emel,KURAL BAHAR,Sayılı Uğurcan,adaletli ibrahim Developmental Hip Dysplasia Screening in Child Health Follow-up and Risk Factors Assessment Review. (2024): 55 - 61. 10.4274/BMJ.galenos.2023.2023.5-5
MLA Aydın özgür Feyza,Gür Emel,KURAL BAHAR,Sayılı Uğurcan,adaletli ibrahim Developmental Hip Dysplasia Screening in Child Health Follow-up and Risk Factors Assessment Review. , 2024, ss.55 - 61. 10.4274/BMJ.galenos.2023.2023.5-5
AMA Aydın özgür F,Gür E,KURAL B,Sayılı U,adaletli i Developmental Hip Dysplasia Screening in Child Health Follow-up and Risk Factors Assessment Review. . 2024; 55 - 61. 10.4274/BMJ.galenos.2023.2023.5-5
Vancouver Aydın özgür F,Gür E,KURAL B,Sayılı U,adaletli i Developmental Hip Dysplasia Screening in Child Health Follow-up and Risk Factors Assessment Review. . 2024; 55 - 61. 10.4274/BMJ.galenos.2023.2023.5-5
IEEE Aydın özgür F,Gür E,KURAL B,Sayılı U,adaletli i "Developmental Hip Dysplasia Screening in Child Health Follow-up and Risk Factors Assessment Review." , ss.55 - 61, 2024. 10.4274/BMJ.galenos.2023.2023.5-5
ISNAD Aydın özgür, Feyza vd. "Developmental Hip Dysplasia Screening in Child Health Follow-up and Risk Factors Assessment Review". (2024), 55-61. https://doi.org/10.4274/BMJ.galenos.2023.2023.5-5
APA Aydın özgür F, Gür E, KURAL B, Sayılı U, adaletli i (2024). Developmental Hip Dysplasia Screening in Child Health Follow-up and Risk Factors Assessment Review. Bakırköy Tıp Dergisi, 20(1), 55 - 61. 10.4274/BMJ.galenos.2023.2023.5-5
Chicago Aydın özgür Feyza,Gür Emel,KURAL BAHAR,Sayılı Uğurcan,adaletli ibrahim Developmental Hip Dysplasia Screening in Child Health Follow-up and Risk Factors Assessment Review. Bakırköy Tıp Dergisi 20, no.1 (2024): 55 - 61. 10.4274/BMJ.galenos.2023.2023.5-5
MLA Aydın özgür Feyza,Gür Emel,KURAL BAHAR,Sayılı Uğurcan,adaletli ibrahim Developmental Hip Dysplasia Screening in Child Health Follow-up and Risk Factors Assessment Review. Bakırköy Tıp Dergisi, vol.20, no.1, 2024, ss.55 - 61. 10.4274/BMJ.galenos.2023.2023.5-5
AMA Aydın özgür F,Gür E,KURAL B,Sayılı U,adaletli i Developmental Hip Dysplasia Screening in Child Health Follow-up and Risk Factors Assessment Review. Bakırköy Tıp Dergisi. 2024; 20(1): 55 - 61. 10.4274/BMJ.galenos.2023.2023.5-5
Vancouver Aydın özgür F,Gür E,KURAL B,Sayılı U,adaletli i Developmental Hip Dysplasia Screening in Child Health Follow-up and Risk Factors Assessment Review. Bakırköy Tıp Dergisi. 2024; 20(1): 55 - 61. 10.4274/BMJ.galenos.2023.2023.5-5
IEEE Aydın özgür F,Gür E,KURAL B,Sayılı U,adaletli i "Developmental Hip Dysplasia Screening in Child Health Follow-up and Risk Factors Assessment Review." Bakırköy Tıp Dergisi, 20, ss.55 - 61, 2024. 10.4274/BMJ.galenos.2023.2023.5-5
ISNAD Aydın özgür, Feyza vd. "Developmental Hip Dysplasia Screening in Child Health Follow-up and Risk Factors Assessment Review". Bakırköy Tıp Dergisi 20/1 (2024), 55-61. https://doi.org/10.4274/BMJ.galenos.2023.2023.5-5