Yıl: 2024 Cilt: 48 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 45 - 50 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.79664 İndeks Tarihi: 11-06-2024

Bursa Yöresi Sokak Köpeklerinde Uyuz Enfestasyonlarının Yaygınlığı

Öz:
Amaç: Uyuz enfestasyonları, tüm dünyada hem insan hem de hayvan sağlığını etkileyen önemli paraziter hastalıklardan biridir. Bu çalışmada, Bursa yöresi sokak köpeklerinde uyuz enfestasyonlarının yaygınlığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntemler: Çalışmanın materyalini Haziran 2020-Şubat 2022 tarihleri arasında Bursa’da belediye barınağında bakılan uyuz şüpheli sokak köpekleri oluşturmuştur. Sokak köpeklerinden alınan numuneler laboratuvarda incelenerek, uyuz etkeni taşıyan köpekler belirlenmiştir. Bulgular: Çalışma sırasında 205 adet (115 erkek, 90 dişi) uyuz şüpheli sokak köpeğinden numune toplanmış ve bunlardan 58’inde (%28,29) uyuza neden olan etkenlere rastlanmıştır. Pozitif köpeklerin 35’inde (%60,34) Demodex spp. (D. canis, D. injae), 19’unda (%32,76) Sarcopes scabiei var. canis, 2’sinde (%3,44) karışık enfestasyon (Sarcoptes, Demodex) ve 2’sinde de (%3,44) Otodectes cynotis etkenleri tespit edilmiştir. Uyuz pozitif 58 adet köpeğin 32’sinin (%55,17) erkek, 26’sının (%44,83) ise dişi olduğu belirlenmiştir. Enfestasyonların yaş, mevsim ve cinsiyet ile ilişkisi istatistiki yönden anlamlı bulunmamıştır. Sonuç: Bu çalışma ile Bursa yöresindeki sokak köpeklerinde uyuz etkenleri ve yayılış oranları belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: Köpek uyuz yaygınlık Bursa

Distribution of Scabies Infestations in Stray Dogs in Bursa Province

Öz:
Objective: Scabies infestation is a major parasitic disease affecting both human and animal health worldwide. This study aimed to determine the distribution of scabies infestation in stray dogs in Bursa province. Methods: The study material was obtained from stray dogs suspected of mange kept in a municipal shelter in Bursa between June 2020 and February 2022. Samples from stray dogs were examined in a laboratory, and dogs with scabies were determined. Results: During the study, samples were collected from 205 (115 males, 90 females) scabies-suspected stray dogs, 58 (28.29%) of which had scabies. Demodex spp. were detected in 35 of the positive dogs (60.34%) ( D. canis, D. injae), 19 (32.76%) Sarcoptes scabiei canis, 2 (3.44%) mixed infestation (Sarcoptes and Demodex), and 2 (3.44%) Otodectes cynotis agents. It was determined that 32 (55.17%) of 58 scabies-positive dogs were male and 26 (44.83%) were female. The association of infestations with age, season, and sex has not been found to be statistically meaningful. Conclusion: This study identified scabies agents and their prevalence rate in stray dogs of Bursa province, Türkiye.
Anahtar Kelime: Dog scabies distribution Bursa

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Roncalli RA. The history of scabies in veterinary and human medicine from biblical to modern times. Vet Parasitol 1987; 25: 193-8.
 • 2. Ljunggren EL. Molecular analysis of Sarcoptes scabiei (Dissertation thesis). Swedish University of Agricultural Sciences, 2005.
 • 3. Ghubash R. Parasitic miticidal therapy. Clin Tech Small An P 2006; 21:135-44.
 • 4. Aydın L. Akar Enfestasyonları (Uyuz). İçinde: Özcel MA, editör. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları/Cilt-2, 2. Baskı. Meta Basım: İzmir; 2017. s. 1310-16.
 • 5. Aydın L. Uyuz enfestasyonları. İçinde: Aydın L, Girişgin AO, editörler. Artropodoloji (Veteriner Hekimler İçin). Dora Yayınları: Bursa; 2021. s. 303-16.
 • 6. Tamura Y, Kawamura Y, Inoue I, Ishino S. Scanning electron microscopy description of a new species of Demodex canis spp. Vet Dermatol 2001; 12: 275-8.
 • 7. Desch CE, Hillier A. Demodex injai: A new species of hair follicle mite (Acari: Demodecidae) from the domestic dog (Canidae). J Med Entomol 2003; 40: 146-9.
 • 8. Bourdeau PJ. Variation of size in Demodex canis: from the shortest to the longest forms. Vet Dermatol 2010; 21: 213-8.
 • 9. Ali MH, Begum N, Azam MG, Roy BC. Prevalence and pathology of mite infestation in street dogs at Dinajpur municipality area. J Bangladesh Agril Univ 2011; 9: 111-9.
 • 10. Beugnet F, Halos L, Larsen D, De Vos, C. Efficacy of oral afoxolaner for the treatment of canine generalised demodicosis. Parasite 2016; 23: 14.
 • 11. Fourie JJ, Liebenberg JE, Horak IG, Taenzler J, Heckeroth AR, Frénais R. Efficacy of orally administered fluralaner (BravectoTM) or topically applied imidacloprid/moxidectin (Advocate®) against generalized demodicosis in dogs. Parasite Vector 2015; 8: 1-7.
 • 12. Esenkaya-Taşbent F, Dik B. Bir öğrencide köpek ilişkili Demodex spp. enfestasyonu: Nadir bir demodex olgusu. Mikrobiyol Bul 2018; 52: 214- 20.
 • 13. Curtis CF. Current trends in the treatment of Sarcoptes, Cheyletiella and Otodectes mite infestations in dogs and cats. Vet Dermatol 2004; 15: 108-14.
 • 14. Arlian LG, Morgan MS. A review of Sarcoptes scabiei: Past, present and future. Parasites Vector 2017; 10: 1-22.
 • 15. Yıldız K, Veteriner Parazitoloji (Çeviri) (Taylor MA, Coop RL, Wall RL). Malatya: Medipres Yayıncılık; 2016.
 • 16. Chee JH, Kwon JK, Cho HS, Cho KO, Lee YJ, El-Aty AMA, et al. A survey of ectoparasite infestations in stray dogs of Gwang-ju City, Republic of Korea. Korean J Parasitol 2008; 46: 23-7.
 • 17. Kaya ÖM, Akküçük Ş, Karagöz M, Zerek A, Yaman M. A survey of mange- mite in stray dogs from Hatay province. Van Vet J 2018; 29: 67-70.
 • 18. Ural K, Voyvoda H, Ulutas B, Pasa S, Aysul N, Gultekin M. Understanding primary and secondary skin lesions among infectious dermatoses in dogs: lessons we learned from cases. Anim Health Prod Hyg 2012; 1: 86-99.
 • 19. Yipel FA. Kedilerde kulak uyuzu ( Otodectes cynotis) sağaltımında ozonlanmış zeytinyağı ve bazı esansiyel yağların ( Allium sativum L, Origanum majorana L.) etkileri (Doktora tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014.
 • 20. Scoott DW, Miller WH, Griffin CE. Muller and Kirk’s small animal dermatology. 6th ed. Philadelphia, USA: WB Saunders; 2001.
 • 21. Kalelioğlu B. Kocaeli yöresi pet hayvanlarında uyuz enfestasyonları ve türlerin yaygınlığı. Doktora Tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1999, Bursa.
 • 22. Değer S, Taşçı S, Akgül Y, Alkan İ. Van ve yöresinde evcil hayvanlarda ektoparaziter dermatitisler. Yüzüncü Yıl Üniv Vet Fak Derg 1994; 5: 155- 61.
 • 23. Becerman V, Erol H, Hızlısoy H. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezindeki yaşayan köpeklerde görülen kulak hastalıklarının insidensinin belirlenmesi. Dicle Üniv Vet Fak Derg 2020; 13: 39-43.
 • 24. Bindari YR, Shrestha S, Shrestha MN. Prevalence of mange infestation in canines of Kathmandu Valley. Int J Vet Sci 2012; 1: 21-5.
 • 25. Rodriguez-Vivas RI, Ortega-Pacheco A, Rosado-Aguilar JA, Bolio GME. Factors affecting the prevalence of mange-mite infestations in stray dogs of Yucatán, Mexico. Vet Parasitol 2003; 115: 61-5.
 • 26. Yi-Zhou C, Rui-Qing L, Dong-Hui Z, Hu-Qun S, Fen C, Zi-Guo Y, et al. Prevalence of Demodex infection in pet dogs in Southern China. African J Microbiol Res 2012; 6: 1279-82.
APA SAYGIN B, Girisgin A, Zengin S, Aydin L (2024). Bursa Yöresi Sokak Köpeklerinde Uyuz Enfestasyonlarının Yaygınlığı. , 45 - 50. 10.4274/tpd.galenos.2023.79664
Chicago SAYGIN Betül,Girisgin Ahmet Onur,Zengin Suna Aslı,Aydin Levent Bursa Yöresi Sokak Köpeklerinde Uyuz Enfestasyonlarının Yaygınlığı. (2024): 45 - 50. 10.4274/tpd.galenos.2023.79664
MLA SAYGIN Betül,Girisgin Ahmet Onur,Zengin Suna Aslı,Aydin Levent Bursa Yöresi Sokak Köpeklerinde Uyuz Enfestasyonlarının Yaygınlığı. , 2024, ss.45 - 50. 10.4274/tpd.galenos.2023.79664
AMA SAYGIN B,Girisgin A,Zengin S,Aydin L Bursa Yöresi Sokak Köpeklerinde Uyuz Enfestasyonlarının Yaygınlığı. . 2024; 45 - 50. 10.4274/tpd.galenos.2023.79664
Vancouver SAYGIN B,Girisgin A,Zengin S,Aydin L Bursa Yöresi Sokak Köpeklerinde Uyuz Enfestasyonlarının Yaygınlığı. . 2024; 45 - 50. 10.4274/tpd.galenos.2023.79664
IEEE SAYGIN B,Girisgin A,Zengin S,Aydin L "Bursa Yöresi Sokak Köpeklerinde Uyuz Enfestasyonlarının Yaygınlığı." , ss.45 - 50, 2024. 10.4274/tpd.galenos.2023.79664
ISNAD SAYGIN, Betül vd. "Bursa Yöresi Sokak Köpeklerinde Uyuz Enfestasyonlarının Yaygınlığı". (2024), 45-50. https://doi.org/10.4274/tpd.galenos.2023.79664
APA SAYGIN B, Girisgin A, Zengin S, Aydin L (2024). Bursa Yöresi Sokak Köpeklerinde Uyuz Enfestasyonlarının Yaygınlığı. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 48(1), 45 - 50. 10.4274/tpd.galenos.2023.79664
Chicago SAYGIN Betül,Girisgin Ahmet Onur,Zengin Suna Aslı,Aydin Levent Bursa Yöresi Sokak Köpeklerinde Uyuz Enfestasyonlarının Yaygınlığı. Türkiye Parazitoloji Dergisi 48, no.1 (2024): 45 - 50. 10.4274/tpd.galenos.2023.79664
MLA SAYGIN Betül,Girisgin Ahmet Onur,Zengin Suna Aslı,Aydin Levent Bursa Yöresi Sokak Köpeklerinde Uyuz Enfestasyonlarının Yaygınlığı. Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.48, no.1, 2024, ss.45 - 50. 10.4274/tpd.galenos.2023.79664
AMA SAYGIN B,Girisgin A,Zengin S,Aydin L Bursa Yöresi Sokak Köpeklerinde Uyuz Enfestasyonlarının Yaygınlığı. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 2024; 48(1): 45 - 50. 10.4274/tpd.galenos.2023.79664
Vancouver SAYGIN B,Girisgin A,Zengin S,Aydin L Bursa Yöresi Sokak Köpeklerinde Uyuz Enfestasyonlarının Yaygınlığı. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 2024; 48(1): 45 - 50. 10.4274/tpd.galenos.2023.79664
IEEE SAYGIN B,Girisgin A,Zengin S,Aydin L "Bursa Yöresi Sokak Köpeklerinde Uyuz Enfestasyonlarının Yaygınlığı." Türkiye Parazitoloji Dergisi, 48, ss.45 - 50, 2024. 10.4274/tpd.galenos.2023.79664
ISNAD SAYGIN, Betül vd. "Bursa Yöresi Sokak Köpeklerinde Uyuz Enfestasyonlarının Yaygınlığı". Türkiye Parazitoloji Dergisi 48/1 (2024), 45-50. https://doi.org/10.4274/tpd.galenos.2023.79664