Yıl: 2024 Cilt: 48 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 58 - 61 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.4274/tpd.galenos.2024.71463 İndeks Tarihi: 11-06-2024

Tehlikeli Bir İlişki: Yurt Dışı Kaynaklı Plasmodium falciparum ve Salmonella Typhi Koenfeksiyonu Olgusu

Öz:
Sıtma, çoğunlukla anofel cinsi dişi sivrisineklerin insanları sokması ile bulaşan paraziter bir hastalıktır. Ülkemizdeki yerli sıtma olgusu bildirimi Dünya Sağlık Örgütü kayıtlarında görülmemekle birlikte, yurt dışı kaynaklı olgular tespit edilmektedir. Sıtmanın endemik olduğu ülkelere seyahat edenler parazitle enfekte olarak hastalığa yakalanabilmektedir. Ülkemizde her yıl ortalama 200- 250 yurt dışı kaynaklı sıtma olgu bildirimi yapılmaktadır. Ülkemizde tespit edilen yurt dışı kaynaklı sıtma olgularının yaklaşık %75’i P. falciparum sıtmasıdır. Sıtma ve salmonelloz özellikle gelişmekte olan ülkelerde görülen enfeksiyonlardır. Sıtma-Salmonella koenfeksiyonu, nadir görülmekle birlikte, yüksek mortaliteyle seyredebildiği için, erken tanı ve tedavisi önem taşımaktadır. Hastalığın endemik olduğu bölgelere yapılacak seyahatlerde, ön bilgilendirme ve kemoprofilaksiye başlanması bulaşta önemini korumaktadır. Bu sunumda, herhangi bir kemoproflaksi almadan Afrika’ya iş seyahati yapan ve semptomlar sonrası yerel bir hastaneye başvurup orada P. falciparum ve Salmonella Typhi koenfeksiyon tanısı alan, ancak eksik tedavi verildiği için, ülkemize dönüş sonrası yüksek ateş, üşüme-titreme, bulantı, ishal, karın ağrısı şikayetleri ile tarafımıza başvuran ve tam iyileşme ile taburcu edilen olgu irdelenmiştir.
Anahtar Kelime: Koenfeksiyon sıtma Plasmodium falciparum Salmonella Typhi

A Dangerous Relationship: A Case of Imported Plasmodium falciparum and Salmonella Typhi Coinfection

Öz:
Malaria is a parasitic disease transmitted by the bite of female Anopheles mosquitoes. Although domestic malaria case notification in our country is not seen in World Health Organization records, cases originating from abroad are detected. Travelers to countries where malaria is endemic can become infected with the parasite. In our country, an average of 200-250 cases of malaria originating from abroad are reported every year. Approximately 75% of malaria cases of foreign origin detected in our country are P. falciparum malaria. Malaria and salmonellosis are infections especially seen in developing countries. Although malaria-Salmonella coinfection is rare, early diagnosis and treatment are important in terms of its high mortality rate. Preliminary information and initiation of chemoprophylaxis in travels to regions where the disease is endemic remain important in transmission. In this presentation, a case was examined following a business trip to Africa without any chemoprophylaxis, who applied to a local hospital upon symptoms and was diagnosed with P. falciparum and Salmonella Typhi coinfection but given incomplete treatment. After returning to our country, the patient applying to us with complaints of high fever, chills, nausea, diarrhea and abdominal pain and was discharged with ful recovery.
Anahtar Kelime: Coinfection malaria Plasmodium falciparum Salmonella Typhi

Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. World Health Organization. World Malaria Report 2022. https://www. who.int/teams/global-malaria-programme/reports/world-malaria- report-2022 (Erişim tarihi 01 Mart 2023).
 • 2. Cunnington AJ, de Souza JB, Walther M, Riley EM. Malaria impairs resistance to Salmonella through heme and heme oxygenase-dependent dysfunctional granulocyte mobilization. Nat Med 2011; 18: 120-7.
 • 3. Addiman S, Maimaris W, Thomas H, White G, Lawrence J, Balasegaram S. Public health management of salmonella typhi/paratyphi case and contact screening: Lessons from North London. Public Health 2012; 127: 207-13.
 • 4. Piyal B, Akdur R, Ocaktan E, Yozgatligil C. An analysis of the prevalence of malaria in Turkey over the last 85 years. Pathog Glob Health 2013; 107: 30-4.
 • 5. Zorbozan O, Pullukçu H, Atalay Şahar E, Karakavuk M, Can H, Tunali V, et al. Mikroskopide atipik görünümlü dış kaynaklı iki sıtma olgusunda hızlı test, serolojik ve moleküler yöntemlerin tanıya katkısının önemi [The importance of the contribution of rapid test, serological and molecular methods in the diagnosis of two imported malaria cases with atypical microscopy]. Mikrobiyol Bul 2017; 51: 396-403. Turkish.
 • 6. Tünger Ö, Çakmak A, Özbilgin A, Tunalı V, Çetin ÇB. Imported Malaria in Turkey: The Importance of Diagnosis and Treatment of Plasmodium falciparum/Plasmodium vivax Mixed Infection. Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 164-7.
 • 7. Mıstanoğlu-Özatağ D, Korkmaz P, Gülcan A. Imported Malaria Caused by Plasmodium falciparum: Assessment of Six Cases. FLORA 2020; 25: 256-61.
 • 8. Şahin Sİ, Çabalak M, Bal T, Ocak S, Önlen Y, Çulha G. Hatay ilindeki importe sıtma olgularının retrospektif analizi: 10 yıl içerisinde 75 Olgu. Türkiye Parazitol Derg 2019; 43: 60-4.
 • 9. Beşli Y, Bengur FB, Akyar I, Kurt O. Investigation of Malaria Cases in a Central Laboratory in İstanbul Region for a Period of Fifteen Years. Türkiye Parazitol Derg 2019; 43: 65-9.
 • 10. Ser Ö. Evaluation of Malaria Cases Detected in Antalya Province between 2012 and 2017. Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 1-6.
 • 11. Keskin BH, Tunca B, İnce N, Elif Öztürk C, Gökçe Ö, Dönmez B. Düzce ilinde son bir yılda görülen yurtdışı kaynaklı dört sıtma olgusu. DÜ Sağlık Bil Enst Derg 2020; 10: 235-40.
 • 12. Kazancıoğlu S, Bodur H. İmporte sıtma vakalarının değerlendirilmesi: Ankara’da bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi. Sağlık Bil Değer 2022; 12: 1-5.
 • 13. Sağlık Bakanlığı. Sıtma Vaka Yönetim Rehberi. HSGM. Erişim Tarihi: 01 Ocak 2022. Erişim Adresi: https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/ zoonotik-vektorel-hastaliklar-db/zoonotik-hastaliklar/4-Sitma/6- Rehbler/Stma_Vaka_Ynetim_Rehberi_2019.pdf.
 • 14. Zhu L, van der Pluijm RW, Kucharski M, Nayak S, Tripathi J, White NJ, et al. Artemisinin resistance in the malaria parasite, Plasmodium falciparum, originates from its initial transcriptional response. Commun Biol 2022; 5: 274.
 • 15. Küpper-Tetzel CP, Idris R, Kessel J, Schüttfort G, Hoehl S, Kohmer N, et al. Coinfections and antimicrobial treatment in a cohort of falciparum malaria in a non-endemic country: a 10-year experience. Infection 2023.
 • 16. Sandlund J, Naucler P, Dashti S, Shokri A, Eriksson S, Hjertqvist M, et al. Bacterial coinfections in travelers with malaria: Rationale for antibiotic therapy. J Clin Microbiol 2013; 51: 15-21.
 • 17. Chilongola J, Kombe S, Horumpende P, Nazareth R, Sabuni E, Ndaro A, et al. Prevalence of Plasmodium falciparum and Salmonella typhi Infection and Coinfection and Their Association With Fever in Northern Tanzania. East Afr Health Res J 2018; 2: 147-55.
 • 18. Wilairatana P, Mala W, Klangbud WK, Kotepui KU, Rattaprasert P, Kotepui M. Prevalence, probability, and outcomes of typhoidal/non-typhoidal Salmonella and malaria co-infection among febrile patients: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep 2021; 11: 21889.
 • 19. Sümer S, Ural G, Ural O. Plasmodium falciparum and Salmonella Typhi co-infection: a case report. Mikrobiyol Bul 2014; 48: 174-8.
APA Tuna Ecer D, ÖZEL Y, YAPICI o, Ünlü M (2024). Tehlikeli Bir İlişki: Yurt Dışı Kaynaklı Plasmodium falciparum ve Salmonella Typhi Koenfeksiyonu Olgusu. , 58 - 61. 10.4274/tpd.galenos.2024.71463
Chicago Tuna Ecer Derya,ÖZEL YENER,YAPICI oktay,Ünlü Mehmet Tehlikeli Bir İlişki: Yurt Dışı Kaynaklı Plasmodium falciparum ve Salmonella Typhi Koenfeksiyonu Olgusu. (2024): 58 - 61. 10.4274/tpd.galenos.2024.71463
MLA Tuna Ecer Derya,ÖZEL YENER,YAPICI oktay,Ünlü Mehmet Tehlikeli Bir İlişki: Yurt Dışı Kaynaklı Plasmodium falciparum ve Salmonella Typhi Koenfeksiyonu Olgusu. , 2024, ss.58 - 61. 10.4274/tpd.galenos.2024.71463
AMA Tuna Ecer D,ÖZEL Y,YAPICI o,Ünlü M Tehlikeli Bir İlişki: Yurt Dışı Kaynaklı Plasmodium falciparum ve Salmonella Typhi Koenfeksiyonu Olgusu. . 2024; 58 - 61. 10.4274/tpd.galenos.2024.71463
Vancouver Tuna Ecer D,ÖZEL Y,YAPICI o,Ünlü M Tehlikeli Bir İlişki: Yurt Dışı Kaynaklı Plasmodium falciparum ve Salmonella Typhi Koenfeksiyonu Olgusu. . 2024; 58 - 61. 10.4274/tpd.galenos.2024.71463
IEEE Tuna Ecer D,ÖZEL Y,YAPICI o,Ünlü M "Tehlikeli Bir İlişki: Yurt Dışı Kaynaklı Plasmodium falciparum ve Salmonella Typhi Koenfeksiyonu Olgusu." , ss.58 - 61, 2024. 10.4274/tpd.galenos.2024.71463
ISNAD Tuna Ecer, Derya vd. "Tehlikeli Bir İlişki: Yurt Dışı Kaynaklı Plasmodium falciparum ve Salmonella Typhi Koenfeksiyonu Olgusu". (2024), 58-61. https://doi.org/10.4274/tpd.galenos.2024.71463
APA Tuna Ecer D, ÖZEL Y, YAPICI o, Ünlü M (2024). Tehlikeli Bir İlişki: Yurt Dışı Kaynaklı Plasmodium falciparum ve Salmonella Typhi Koenfeksiyonu Olgusu. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 48(1), 58 - 61. 10.4274/tpd.galenos.2024.71463
Chicago Tuna Ecer Derya,ÖZEL YENER,YAPICI oktay,Ünlü Mehmet Tehlikeli Bir İlişki: Yurt Dışı Kaynaklı Plasmodium falciparum ve Salmonella Typhi Koenfeksiyonu Olgusu. Türkiye Parazitoloji Dergisi 48, no.1 (2024): 58 - 61. 10.4274/tpd.galenos.2024.71463
MLA Tuna Ecer Derya,ÖZEL YENER,YAPICI oktay,Ünlü Mehmet Tehlikeli Bir İlişki: Yurt Dışı Kaynaklı Plasmodium falciparum ve Salmonella Typhi Koenfeksiyonu Olgusu. Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.48, no.1, 2024, ss.58 - 61. 10.4274/tpd.galenos.2024.71463
AMA Tuna Ecer D,ÖZEL Y,YAPICI o,Ünlü M Tehlikeli Bir İlişki: Yurt Dışı Kaynaklı Plasmodium falciparum ve Salmonella Typhi Koenfeksiyonu Olgusu. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 2024; 48(1): 58 - 61. 10.4274/tpd.galenos.2024.71463
Vancouver Tuna Ecer D,ÖZEL Y,YAPICI o,Ünlü M Tehlikeli Bir İlişki: Yurt Dışı Kaynaklı Plasmodium falciparum ve Salmonella Typhi Koenfeksiyonu Olgusu. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 2024; 48(1): 58 - 61. 10.4274/tpd.galenos.2024.71463
IEEE Tuna Ecer D,ÖZEL Y,YAPICI o,Ünlü M "Tehlikeli Bir İlişki: Yurt Dışı Kaynaklı Plasmodium falciparum ve Salmonella Typhi Koenfeksiyonu Olgusu." Türkiye Parazitoloji Dergisi, 48, ss.58 - 61, 2024. 10.4274/tpd.galenos.2024.71463
ISNAD Tuna Ecer, Derya vd. "Tehlikeli Bir İlişki: Yurt Dışı Kaynaklı Plasmodium falciparum ve Salmonella Typhi Koenfeksiyonu Olgusu". Türkiye Parazitoloji Dergisi 48/1 (2024), 58-61. https://doi.org/10.4274/tpd.galenos.2024.71463