Yıl: 2011 Cilt: 38 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 325 - 328 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bir doğumevi gebe izlem polikliniğinde gestasyonel diyabetes mellitus sıklığı

Öz:
Bu çalışmada rutin gebelik kontrolleri için gebe izlem polikliniğine başvuran hastalarda gestasyonel diabetes mellitus (GDM) tarama testleri ile GDM sıklığının hesaplanması ve yaşa göre sıklığının belirlenmesi amaçlandı. Gereç ve yöntem: Ağustos 2009 ve Mart 2011 tarihleri arasında polikliniğe başvuran ve herhangi bir risk faktörü taşımayan 2617 gebe hasta çalışmaya dahil edildi. Öncelikle hastalara 24-28 haftalar arası 50 g OGTT yapıldı. Kan şekeri ≥ 140 mg/dl olan hastalara 100 g OGTT yapıldı. 50 g OGTT değeri ≥ 200 mg/dl ya da 100 g OGTT ’de tek değer ≥ 200 mg/dl veya iki değer normal sınırın üstünde çıkan hastalar GDM olarak kabul edildi. GDM sıklığı yaşa göre belirlendi. Bulgular: Toplam 2617 gebenin 110 tanesi GDM tanısı aldı. Bu oran tüm OGTT yapılan gebelerin %4,2’ni oluşturmaktadır. Ayrıca yaşlara göre yapılan değerlendirmede 33 yaş sonrası GDM gelişme yüzdesi belirgin olarak yüksek bulundu. Özellikle 44 yaş itibariyle GDM gelişme riski %33 değeriyle en yüksek bulundu. Sonuç: Hastanemizde yapılan bu çalışmada rutin takiplerde GDM sıklığı çeşitli merkezlere göre %1-6 oranında değişen literatür verileri ile uyumlu bulunmuştur. İleri yaş gebeliklerinde GDM insidansı daha yüksek bulundu.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Kadın Hastalıkları ve Doğum Genel ve Dahili Tıp

The frequency of gestational diyabetes mellitus in a maternity hospital antepartum clinic

Öz:
The aim of this study was to determine gestational diabetes mellitus (GDM) frequency and age related frequency with GDM screening tests in patients whom referred to our hospital’s antepartum clinic for routine follow-up. Materials and methods: Totally, 2617 pregnant women who did not have any risk factors for GDM and attended to our antepartum clinic for routine follow-up between August 2009 and March 2011 enrolled in this study. A 50-g glucose challenge test (GCT) applied at 24-28 weeks’ gestation. The patients who had a value of blood glucose ≥ 140 mg/dl undergone 100-g oral glucose tolerance test (OGTT). Patients who had a value of ≥200 mg/dl blood glucose in GCT or one value of ≥200 mg/dl in OGTT or had two values exceeded normal ranges in OGTT were accepted as GDM. Age related GDM frequency was also determined. Results: Of the 2617 pregnant women 110 patients diagnosed as GDM (4.2%). For the age related frequency, there was a tendency towards GDM after the age of 33. The age 44 was the most risky with a 33% ratio of GDM occurrence rate. Conclusion: In this study the GDM frequency in our hospital’s routine follow-up clinic was found as compatible with the 1% to 6% frequency reported in the literature. The higher frequency of GDM was found in advanced age pregnancies.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Araştırmalar Deneysel Kadın Hastalıkları ve Doğum Genel ve Dahili Tıp
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Garner P. Type 1 diabetes mellitus and pregnancy. Lancet 1995;346(8968):157-61.
 • 2. Feig DS, Palda VA. Type 2 diabetes pregnancy: a growing concern. Lancet 2002;359 (9318): 1690-2.
 • 3. Brody SC, Harris R, Lohr K. Screening for gestational diabetes: a summary of the evidence from the U.S. Preventive Services Task Force. Obstet Gynecol 2003;101(2):380-92.
 • 4. Ferrara A, Kahn H, Qesenberry C, Riley C, Hedderson M. An increase in the incidence of gestational diabetes mellitus: North California. Obstet Gynecol 2004;103(3):526-33.
 • 5. Gilmartin A, Ural S, Repke J. Gestational Diabetes Mellitus. Rev Obstet Gynecol 2008; 1(3): 129–34.
 • 6. Kim C. Gestational diabetes: risks, manegement and treatment options. Int J Womens Health 2010;(2): 339-51.
 • 7. American Diabetes Association. Gestational diabetes mellitus. Diabetes Care. 2004;27 (Suppl 1):S88-S90.
 • 8. Gestational diabetes. ACOG Practice Bulletin. Clinical management guidelines for obstetrician-gynecologists. Number 30. Obstet Gynecol 2001;98(3):525-38.
 • 9. WHO/IDF, World Health Organization / International Diabetes Federation. Definition and diagnosis of diabetes mellitus and intermediate hyperglycemia: report of a WHO/ IDF consultation. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2006.
 • 10. Kjos SL, Buchanan TA. Gestational diabetes mellitus. N Engl J Med 1999;341(23):1749-56.
 • 11. Dunne FP. Pregestational diabetes mellitus and pregnancy. Trends Endocrinol Metab 1999;10(5):179-82.
 • 12. Schwartz R, Teramo KA. Effects of diabetic pregnancy on the fetus and newborn. Semin Perinatol 2000;24(2):120- 35.
 • 13. Ayaz A, Saeed S, Farooq M, Bahoo M, Hanif K. Gestational diabetes mellitus diagnosed in different periods of gestation and neonatal outcome. Dicle Tıp Dergisi 2009;36(4):235- 40.
 • 14. Erem C, Cihanyurdu N, Deger O et al. Screening for gestational diabetes mellitus in Northeastern Turkey. Eur J Epidemiol 2003;18(1):39-43.
 • 15. Oğuzöncül AF, Güngör Y, Açık Y, Güngör L. Elazığ Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Sağlık Ocağına bağlı populasyona ait gebelerde gebelik diabeti taraması. Ulaşılabileceği adres: http://www.dicle.edu.tr/halks/m 136. htm/ 7. 02. 2008.
 • 16. Tanir HM, Şener T, Gürer H, Kaya M. A ten- year gestational diabetes mellitus cohort at a University Clinic of The mid- Ana tolian Region of Turkey. Clin Exp Obstet Gynecol 2005;32(4):241-4.
APA Turgut A, BORAN S, DOLGUN ALTINTAŞ Z, ACIOĞLU H, GÖRÜK YAMAN N (2011). Bir doğumevi gebe izlem polikliniğinde gestasyonel diyabetes mellitus sıklığı. , 325 - 328.
Chicago Turgut Abdulkadir,BORAN Saadet Ünsal,DOLGUN ALTINTAŞ ZEHRA NİHAL,ACIOĞLU Hasniye,GÖRÜK YAMAN Neval Bir doğumevi gebe izlem polikliniğinde gestasyonel diyabetes mellitus sıklığı. (2011): 325 - 328.
MLA Turgut Abdulkadir,BORAN Saadet Ünsal,DOLGUN ALTINTAŞ ZEHRA NİHAL,ACIOĞLU Hasniye,GÖRÜK YAMAN Neval Bir doğumevi gebe izlem polikliniğinde gestasyonel diyabetes mellitus sıklığı. , 2011, ss.325 - 328.
AMA Turgut A,BORAN S,DOLGUN ALTINTAŞ Z,ACIOĞLU H,GÖRÜK YAMAN N Bir doğumevi gebe izlem polikliniğinde gestasyonel diyabetes mellitus sıklığı. . 2011; 325 - 328.
Vancouver Turgut A,BORAN S,DOLGUN ALTINTAŞ Z,ACIOĞLU H,GÖRÜK YAMAN N Bir doğumevi gebe izlem polikliniğinde gestasyonel diyabetes mellitus sıklığı. . 2011; 325 - 328.
IEEE Turgut A,BORAN S,DOLGUN ALTINTAŞ Z,ACIOĞLU H,GÖRÜK YAMAN N "Bir doğumevi gebe izlem polikliniğinde gestasyonel diyabetes mellitus sıklığı." , ss.325 - 328, 2011.
ISNAD Turgut, Abdulkadir vd. "Bir doğumevi gebe izlem polikliniğinde gestasyonel diyabetes mellitus sıklığı". (2011), 325-328.
APA Turgut A, BORAN S, DOLGUN ALTINTAŞ Z, ACIOĞLU H, GÖRÜK YAMAN N (2011). Bir doğumevi gebe izlem polikliniğinde gestasyonel diyabetes mellitus sıklığı. Dicle Tıp Dergisi, 38(3), 325 - 328.
Chicago Turgut Abdulkadir,BORAN Saadet Ünsal,DOLGUN ALTINTAŞ ZEHRA NİHAL,ACIOĞLU Hasniye,GÖRÜK YAMAN Neval Bir doğumevi gebe izlem polikliniğinde gestasyonel diyabetes mellitus sıklığı. Dicle Tıp Dergisi 38, no.3 (2011): 325 - 328.
MLA Turgut Abdulkadir,BORAN Saadet Ünsal,DOLGUN ALTINTAŞ ZEHRA NİHAL,ACIOĞLU Hasniye,GÖRÜK YAMAN Neval Bir doğumevi gebe izlem polikliniğinde gestasyonel diyabetes mellitus sıklığı. Dicle Tıp Dergisi, vol.38, no.3, 2011, ss.325 - 328.
AMA Turgut A,BORAN S,DOLGUN ALTINTAŞ Z,ACIOĞLU H,GÖRÜK YAMAN N Bir doğumevi gebe izlem polikliniğinde gestasyonel diyabetes mellitus sıklığı. Dicle Tıp Dergisi. 2011; 38(3): 325 - 328.
Vancouver Turgut A,BORAN S,DOLGUN ALTINTAŞ Z,ACIOĞLU H,GÖRÜK YAMAN N Bir doğumevi gebe izlem polikliniğinde gestasyonel diyabetes mellitus sıklığı. Dicle Tıp Dergisi. 2011; 38(3): 325 - 328.
IEEE Turgut A,BORAN S,DOLGUN ALTINTAŞ Z,ACIOĞLU H,GÖRÜK YAMAN N "Bir doğumevi gebe izlem polikliniğinde gestasyonel diyabetes mellitus sıklığı." Dicle Tıp Dergisi, 38, ss.325 - 328, 2011.
ISNAD Turgut, Abdulkadir vd. "Bir doğumevi gebe izlem polikliniğinde gestasyonel diyabetes mellitus sıklığı". Dicle Tıp Dergisi 38/3 (2011), 325-328.