Yıl: 2011 Cilt: 8 Sayı: 16 Sayfa Aralığı: 75 - 87 Metin Dili: Türkçe

Kuruluş yeri açısından cadde ve alış veriş merkezi mağazacılığının karşılaştırılması: Ankara ilinde bir araştırma

Öz:
Perakendeci işletmeler, tüketicilere yakınlıkları ve pazar oluşturabilme potansiyelleriyle dağıtım kanallarının en güçlü aktörleridir. Kentleşmede klasik mağazacılık anlayışını yansıtan “cadde mağazalarının” yanında, alışverişin eğlence unsuru ile birleşmesi “alışveriş merkezleri” (AVM) olarak nitelendirilen büyük mekânların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Değişen pazar koşullarında perakende mağazaların kuruluş yeri seçimi, kendi karlılıkları ve müşteri memnuniyeti açısından dikkatle analiz edilmesi gereken stratejik bir karar haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, yöneticilerin perakende sektöründe mağaza kuruluş yeri tercihlerinin, “cadde mağazaları” ve “alışveriş merkezlerine” (AVM) göre nasıl şekillendiğini tespit etmektir. Araştırmanın örneklem kümesi; Ankara il sınırları içinde faaliyet gösteren cadde mağazaları ve AVM mağazalarından kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Anket yöntemi ile toplanan nicel veriler tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve t Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçta her iki mağaza türünde de, kuruluş yeri seçerken yöneticilerin geniş otopark, çocuklar için oyun alanları, temizlik, güvenlik, mağaza içi havalandırma kriterlerini öncelikle önemsediği anlaşılmıştır. Bunun yanında güvenilir işletme olabilmek için kurumsal bir yapının oluşturulması da büyük öneme sahip görülmektedir.
Anahtar Kelime:

A comparison of shopping malls and street stores as regard to choice of store location: A research in city of ankara

Öz:
Retail enterprises are the most powerful components of distribution system thanks to their proximity to the customer and ability to create markets. Along with street stores representing the classical concept of retail industry urbanization has also brought about shopping centers that combine shopping experience and entertainment in large closed facilities. The choice of location of a retail store has become a strategic question, worthwhile deeper analysis from the perspective of profitability and customer satisfaction. In this study, we have tried to examine the preferences and motivation of the owners and managers of stores located both on streets and inside shopping malls regarding choice of store location. The sample set we selected by snowflake sampling method from street stores and stores inside shopping centers located within the borders of Ankara province. Quantitative data was collected by survey responses and were analyzed by Analysis of Variation (ANOVA) and t-Test. As a result, it was determined that for operators of both street and shopping center stores such criteria as spacious parking lot, children’s playground, cleanliness, security and indoor ventilation were among the most significant ones. Apart from this, to create an image of a reliable company establishing a corporate structure was deemed important.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Arslan F. M. (2004). Mağazacılıkta Atmosfer, Derin Yayınları, İstanbul.
 • Aydın, K. (2007). Perakende Yönetimin Temelleri, Nobel Yayınları, 2. Baskı, Ankara.
 • Bayar, R. (2005). “Cbs Yardımıyla Modern Alışveriş Merkezleri İçin Uygun Yer Seçimi: Ankara Örneği” Coğrafi Bilimler Dergisi, 3 (2), 19-38.
 • Cengiz E. ve Özden B. (2005). “Perakendecilikte Büyük Alış-Veriş Merkezleri ve Tüketicilerin Büyük Alış-Veriş Merkezleri ile İlgili Tutumlarını Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma”, Cities, Vol. 22, No. 2, p. 89–108.
 • www.eab.ege.edu.tr/pdf/2_1/C2-S1-M6.pdf.25.03.2009.
 • Chang, K. and Chung, L.N. ( 2008). “Empirical analysis of consumer reaction to the virtual reality shopping mall”, Computers in Human Behavior, Volume 24, Issue 1, pp. 88-104.
 • Chebat, J.C., Chebat, C.G., Therrien, K. (2005). “Lost in a mall, the effects of gender, familiarity with the shopping mall and the shopping values on shoppers’ way finding processes”, Journal of Business Research, Vol.58, pp. 1590– 1598
 • Çakır, N. (2009). Zaman Gazetesi, Ekonomi Sayfası, 16 Nisan.
 • David S. R. (2007). Retail Location Analysis in Practice, Research Review, Vol. 14, No. 2.
 • Eddie W.L. Cheng, Heng Li, Ling Yu, (2007). “A GIS approach to shopping mall location selection”. Building and Environment, 42, 884–892.
 • Erkip F. (2005). “The rise of the shopping mall in Turkey: the use and appeal of a mall in Ankara”, ELSEVIER, DOI: 10.1016/j.cities.2004.10.10.001, Cities, Vol.22, No.2, pp.89-108.
 • http://www.perakende.org/haber.php?hid=1236840983. (18.03.2009).
 • Karamychev, V. and Reeven, P. (2009). Retail sprawl and multi-store firms: An analysis of location choice by retail chains, Regional Science and Urban Economics 39. pp. 277–286.
 • Mucuk İ. (2006). Temel İşletme Bilgileri, Türkmen Kitabevi, İstanbul. Nakip M. (2003). “Pazarlama Araştırmaları Teknikleri ve (SPSS Destekli) Uygulamalar”, Seçkin Kitabevi, Ankara, s.86.
 • Özcan, B. (2007). “Rasyonel Satın Alma ve Boş Zaman Sürecine Ait Alışveriş Eylemlerinin Birlikte Sergilendikleri Mekânlar: Alışveriş Merkezleri”, Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: IX, Sayı: 2, Aralık.
 • Özdemir, Ş. (2007). Yeni Tüketicilere Yeni Alışveriş Mekanları, Postmodern Dünyada Tüketimi Yeniden Anlamlandıracak Yeni Müşteri, (Editörler: Remzi Altunışık ve Ömer Torlak) Hayat Yayınları, İstanbul, s. 161-178.
 • Özdemir, Ş. (2006). Müşteri Odaklı Mağaza Yönetimi, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Paco, U. (2005). Alış-veriş Merkezleri, Nereye Kadar? (Çev: Bahadır Argönül), Sosyal Yayınları.
 • Torlak Ö. (2007). “Tüketicilerin Değişen Hayat Tarzları”, Postmodern Dünyada Tüketimi Yeniden Anlamlandıracak Yeni Müşteri, (Editörler: Remzi Altunışık ve Ömer Torlak), Hayat Yayınları, İstanbul, s. 137-161.
 • Yılmaz M. ve Altunışık R. (2003). “Perakende Sektöründe Kuruluş Yeri Seçiminde Coğrafi Bilgi Sisteminin Kullanılması”, 8. Ulusal Pazarlama Kongresi, Kayseri.
 • Wesley, S. and Le Hew, M., Woodside, A.G. (2006). “Consumer decision-making styles and mall shopping behavior: Building theory using exploratory data analysis and the comparative method” Journal of Business Research, Volume 59, Issue 5, pp. 535-548.
APA KÖKSAL Y, EMİRZA E (2011). Kuruluş yeri açısından cadde ve alış veriş merkezi mağazacılığının karşılaştırılması: Ankara ilinde bir araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 75 - 87.
Chicago KÖKSAL Yüksel,EMİRZA Emin Kuruluş yeri açısından cadde ve alış veriş merkezi mağazacılığının karşılaştırılması: Ankara ilinde bir araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8, no.16 (2011): 75 - 87.
MLA KÖKSAL Yüksel,EMİRZA Emin Kuruluş yeri açısından cadde ve alış veriş merkezi mağazacılığının karşılaştırılması: Ankara ilinde bir araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.16, 2011, ss.75 - 87.
AMA KÖKSAL Y,EMİRZA E Kuruluş yeri açısından cadde ve alış veriş merkezi mağazacılığının karşılaştırılması: Ankara ilinde bir araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2011; 8(16): 75 - 87.
Vancouver KÖKSAL Y,EMİRZA E Kuruluş yeri açısından cadde ve alış veriş merkezi mağazacılığının karşılaştırılması: Ankara ilinde bir araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2011; 8(16): 75 - 87.
IEEE KÖKSAL Y,EMİRZA E "Kuruluş yeri açısından cadde ve alış veriş merkezi mağazacılığının karşılaştırılması: Ankara ilinde bir araştırma." Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, ss.75 - 87, 2011.
ISNAD KÖKSAL, Yüksel - EMİRZA, Emin. "Kuruluş yeri açısından cadde ve alış veriş merkezi mağazacılığının karşılaştırılması: Ankara ilinde bir araştırma". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8/16 (2011), 75-87.