Yıl: 2024 Cilt: 59 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 754 - 764 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2335 İndeks Tarihi: 30-06-2024

Artificial Intelligence's Impact on Design and Designers

Öz:
Artificial intelligence (AI) is rapidly permeating every aspect of our lives, and the world of design is no exception. Design, once seen as a bastion of imagination and human creativity, is now being reshaped with the new possibilities offered by artificial intelligence. Beyond facilitating, personalizing and accelerating design processes, this union heralds brand new aesthetic approaches and creative horizons. Artificial intelligence and design represent two important fields that interact with each other today. While artificial intelligence is concerned with the development and use of computer systems with human-like intelligence, design aims to create solutions by balancing aesthetics and functionality. The meeting of these two fields can lead to innovative and impressive results. In this article, the integration of AI into design processes, AI-supported design tools, creative design processes with AI and future trends will be discussed. It will also examine the transformation and impact of AI on the design world. This paper explores the implications and potentials of AI in the design world. It sheds light on the collaboration between designers and AI researchers, current examples of AI applications in the design field, and the possibilities this meeting may create in the future.
Anahtar Kelime: Artificial Intelligence Design Graphics AI Color Retouch

Yapay Zekânın Tasarıma Ve Tasarımcıya Etkileri

Öz:
Yapay zeka (AI), hayatımızın her alanına hızla nüfuz ediyor ve tasarım dünyası da bu dönüşümden nasibini alıyor. Bir zamanlar hayal gücünün ve insan yaratıcılığının kalesi olarak görülen tasarım, artık yapay zekanın sunduğu yeni imkanlarla yeniden şekilleniyor. Bu birliktelik, tasarım süreçlerini kolaylaştırmanın, kişiselleştirmenin ve hızlandırmanın ötesinde, yepyeni estetik yaklaşımların ve yaratıcı ufukların habercisi. Yapay zeka ve tasarım, günümüzde birbiriyle etkileşim halinde olan iki önemli alanı temsil etmektedir. Yapay zeka, insan benzeri zekaya sahip bilgisayar sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanılmasıyla ilgilenirken, tasarım, estetik ve işlevsellik arasında denge kurarak çözümler yaratmayı hedefler. Bu iki alanın buluşması, yenilikçi ve etkileyici sonuçlara yol açabilir. Makalede, yapay zekanın tasarım süreçlerine entegrasyonu, yapay zeka destekli tasarım araçları, yapay zeka ile yaratıcı tasarım süreçleri ve gelecekteki trendler gibi konular ele alınacaktır. Ayrıca, yapay zekanın tasarım dünyasına getirdiği dönüşüm ve etkileri de incelenecektir. Bu makale, yapay zekanın tasarım dünyasındaki etkilerini ve potansiyellerini keşfe çıkıyor. Tasarımcılar ve AI araştırmacıları arasındaki iş birliğine, tasarım alanındaki AI uygulamalarının güncel örneklerine ve bu buluşmanın gelecekte yaratabileceği olasılıklara ışık tutuyor.
Anahtar Kelime: Yapay Zeka Tasarım Grafik AI Renk Retuş

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Adaş, E., & Erbay, B. (2022). Yapay Zekâ Sosyolojisi Üzerine Bir Değerlendirme. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 21(1), 326-337. https://doi.org/10.21547/jss.991383
 • Arslan, K. (2017). Artificial Intelligence and Applications in Education. Batı Anadolu Journal of Educational Sciences, 11(1), 71-88.
 • Artificial Intelligence and Design. (2023, 13 November) Tasarım Fikir. Access address: www.tasarimfikir.com
 • Artificial Intelligence in Learning and Development (2024, 01 January) 8 Ways to Improve Employee Skills | Zavvy Available at: https://www.zavvy.io/tr/ai
 • Aydemir, M. & Fetah, V. (2023). "The Use of Artificial Intelligence in Digital Storytelling and Scenario Design: An Applied Research on Short Film", Pamukkale University Journal of Institute of Social Sciences, Issue 58, Denizli, (pp. 255-275.)
 • Buchanan, B. G. (2006). A (Very) Brief History of Artificial Intelligence, AI Magazine, 26(4), 53 -60
 • Deveci, M. (2022). Reflection of Artificial Intelligence Applications on Art and Design Fields. Vankulu Journal of Social Research (9), 118-140. https://doi.org/10.55089/yyuvasad.1115961
 • Günay, M. (2023) Approaches about NFT with Crypto Art and Its Place in the Art Market,Art and Design Review 11 (2), 104-119
 • How Artificial Intelligence Will Affect the Design World (2023 28 October) Turkey Artificial Intelligence Initiative, Access address: https://turkiye. ai/2023te-turkiye-yapay-zekâ-inisiyatifi- trai-olarak-yapay-zekâ-ekosistemine-deger-addmaya-devam-ettik/
 • Meeting of Artificial Intelligence and Art (2023, 21 November) | Smart Factories, Access address: akillifabrikalar.com.tr
 • Özdemir, A. (2022). The effect of artificial intelligence on graphic design and designer. Hitit Journal of Social Sciences, 15(2), 628-637. doi:10.17218/hititsbd.1205445
 • Öztemel, E. & Gürsev, S. (2020). A Literature Review on Industry 4.0 and Beyond, Journal Of Intelligent Manufacturing, 31(1), 127-182, DOI: 10.1007/s10845-018-1433-8
 • Özdemir A. & Günay M. (2023) The Future of Graphic Design (Artificial Intelligence), Turan Strategic Research Centre Journal 1309-4033, DOI: http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
 • Promising Domestic Artificial Intelligence Companies ( 2024, 02 January) Retrieved from: https://www.myfikirler.org/sitemap_index.xml
 • Sheikh, S. (2020). Understanding the Role of Artificial Intelligence and Its Future Social Impact, IGI Global
 • Şen, E. (2022). Artificial Intelligence Applications in the Field of Illustration. Abant Journal of Social Sciences, 22(3), 1320-1332. https://doi.org/10.11616/asbi.1159662
 • The meeting of artificial intelligence and art (2023, 24 November) Robot poet - Breaking News Access address: trthaber.com
 • Ünder. A. (2021) New Trend Where Artificial Intelligence and Graphic Design Meet: Corporate Identity is Redefined | by Balcerdem | Nov, 2023 | Medium
 • Image-1 Artificial intelligence based colour generator. (2024, 03 January) Retrieved from: https://webrazzi.com/2019/07/09/eva-design-dan-yapay-zeka-tabanli-renk-ureticisi-colors/
 • Image- 2 Adobe Color AI based colour selection tool. (2024, 03 January) Available at: https://www.videomaker.com/how-to/editing/color-correction/adobe-color/
 • Image -3 AI Based Text Analysis Tools. (2024, 03 January) Available at: https://icerikmatik.com/ai-ile- uretilen-icerikleri-tespit-etme-yontemleri-ve-araclari/
 • Image -4 Designer Oğuz Biçer's illustration work using Midjourney application. (2024, 03 January) Retrieved from: https://www.ithafsanat.com/yapay-zeka-sanat-ve-yaraticilik/
 • Image -5 Google's photo editing feature with artificial intelligence. (2024, 03 January) Retrieved from: https://webrazzi.com/2023/05/11/googlein-yapay-zeka-ile-fotograf-duzenleme-ozelligi-magic- editor/
APA GÜNAY M (2024). Artificial Intelligence's Impact on Design and Designers. , 754 - 764. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2335
Chicago GÜNAY MUSTAFA Artificial Intelligence's Impact on Design and Designers. (2024): 754 - 764. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2335
MLA GÜNAY MUSTAFA Artificial Intelligence's Impact on Design and Designers. , 2024, ss.754 - 764. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2335
AMA GÜNAY M Artificial Intelligence's Impact on Design and Designers. . 2024; 754 - 764. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2335
Vancouver GÜNAY M Artificial Intelligence's Impact on Design and Designers. . 2024; 754 - 764. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2335
IEEE GÜNAY M "Artificial Intelligence's Impact on Design and Designers." , ss.754 - 764, 2024. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2335
ISNAD GÜNAY, MUSTAFA. "Artificial Intelligence's Impact on Design and Designers". (2024), 754-764. https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2335
APA GÜNAY M (2024). Artificial Intelligence's Impact on Design and Designers. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 59(2), 754 - 764. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2335
Chicago GÜNAY MUSTAFA Artificial Intelligence's Impact on Design and Designers. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi 59, no.2 (2024): 754 - 764. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2335
MLA GÜNAY MUSTAFA Artificial Intelligence's Impact on Design and Designers. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.59, no.2, 2024, ss.754 - 764. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2335
AMA GÜNAY M Artificial Intelligence's Impact on Design and Designers. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi. 2024; 59(2): 754 - 764. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2335
Vancouver GÜNAY M Artificial Intelligence's Impact on Design and Designers. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi. 2024; 59(2): 754 - 764. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2335
IEEE GÜNAY M "Artificial Intelligence's Impact on Design and Designers." Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 59, ss.754 - 764, 2024. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2335
ISNAD GÜNAY, MUSTAFA. "Artificial Intelligence's Impact on Design and Designers". Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi 59/2 (2024), 754-764. https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2335