Yıl: 2000 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 204 - 211 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Manisa il merkezinde doğum sonrası depresyon yaygınlığı ve etkileyen etmenler

Öz:
Amaç: Kadın yaşamının bazı dönemlerinde depresyon riski artmaktadır, doğum sonrası dönem de bu riskin arttığı dönemlerden birisidir. Ülkemizde, doğum sonrası depresyonun yaygınlığı ve bunu etkileyen etmenler ile ilgili net bilgilere rastlanmamaktadır. Bu çalışmanın amacı Manisa il merkezinde doğum sonrası depresyonun yaygınlığını ve bunu etkileyen etmenleri araştırmaktır. Yöntem: Bu amaçla Manisa il merkezine bağlı toplam 10 sağlık ocağında 0-6 aylık bebeği olan 1337 anneden rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak 317'si seçilmiş ve bunların 257'sine (%81,7) ulaşılmıştır. Veriler Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği ve bu çalışma için hazırlanmış sosyodemografik anket formu kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Depresyon puan ortalaması 7,54±4,66 olarak saptanmıştır. Kesme noktası 13 alındığında ise %14'ünün depresyon tanısı aldığı görülmüştür. Yaşayan çocuk sayısının fazla olması, gecekonduda yaşama, göç etme, bebeğinde önemli sağlık sorunu olması daha önce psikiyatrik bir bozukluğu olması, eşinde psikiyatrik bozukluk olması, eşiyle ve eşinin ailesiyle ilişkisinin iyi olmaması da depresyon ortaya çıkışıyla ilişkili etmenler olarak saptanmıştır. Sonuç: Manisa il merkezinde, postpartum depresyonun önemli bir sağlık sorunu olduğu, sosyoekonomik düzeyi düşük olan, daha önce psikiyatrik rahatsızlık geçiren ve sosyal ilişkileri yeterli olmayan kişilerin postpartum dönemde erken tanı ve tedavi için daha dikkatli izlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime: Psikiyatrik durum derecelendirme ölçekleri Tanı Risk faktörleri Yaygınlık Gebelik komplikasyonları Depresyon, doğum sonrası

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA DANACI E, Dinç G, DEVECİ A, ŞEN S, İÇELLİ İ (2000). Manisa il merkezinde doğum sonrası depresyon yaygınlığı ve etkileyen etmenler. , 204 - 211.
Chicago DANACI Esen Ayşen,Dinç Gönül,DEVECİ Artuner,ŞEN Seyfe Firdevs,İÇELLİ İlkin Manisa il merkezinde doğum sonrası depresyon yaygınlığı ve etkileyen etmenler. (2000): 204 - 211.
MLA DANACI Esen Ayşen,Dinç Gönül,DEVECİ Artuner,ŞEN Seyfe Firdevs,İÇELLİ İlkin Manisa il merkezinde doğum sonrası depresyon yaygınlığı ve etkileyen etmenler. , 2000, ss.204 - 211.
AMA DANACI E,Dinç G,DEVECİ A,ŞEN S,İÇELLİ İ Manisa il merkezinde doğum sonrası depresyon yaygınlığı ve etkileyen etmenler. . 2000; 204 - 211.
Vancouver DANACI E,Dinç G,DEVECİ A,ŞEN S,İÇELLİ İ Manisa il merkezinde doğum sonrası depresyon yaygınlığı ve etkileyen etmenler. . 2000; 204 - 211.
IEEE DANACI E,Dinç G,DEVECİ A,ŞEN S,İÇELLİ İ "Manisa il merkezinde doğum sonrası depresyon yaygınlığı ve etkileyen etmenler." , ss.204 - 211, 2000.
ISNAD DANACI, Esen Ayşen vd. "Manisa il merkezinde doğum sonrası depresyon yaygınlığı ve etkileyen etmenler". (2000), 204-211.
APA DANACI E, Dinç G, DEVECİ A, ŞEN S, İÇELLİ İ (2000). Manisa il merkezinde doğum sonrası depresyon yaygınlığı ve etkileyen etmenler. Türk Psikiyatri Dergisi, 11(3), 204 - 211.
Chicago DANACI Esen Ayşen,Dinç Gönül,DEVECİ Artuner,ŞEN Seyfe Firdevs,İÇELLİ İlkin Manisa il merkezinde doğum sonrası depresyon yaygınlığı ve etkileyen etmenler. Türk Psikiyatri Dergisi 11, no.3 (2000): 204 - 211.
MLA DANACI Esen Ayşen,Dinç Gönül,DEVECİ Artuner,ŞEN Seyfe Firdevs,İÇELLİ İlkin Manisa il merkezinde doğum sonrası depresyon yaygınlığı ve etkileyen etmenler. Türk Psikiyatri Dergisi, vol.11, no.3, 2000, ss.204 - 211.
AMA DANACI E,Dinç G,DEVECİ A,ŞEN S,İÇELLİ İ Manisa il merkezinde doğum sonrası depresyon yaygınlığı ve etkileyen etmenler. Türk Psikiyatri Dergisi. 2000; 11(3): 204 - 211.
Vancouver DANACI E,Dinç G,DEVECİ A,ŞEN S,İÇELLİ İ Manisa il merkezinde doğum sonrası depresyon yaygınlığı ve etkileyen etmenler. Türk Psikiyatri Dergisi. 2000; 11(3): 204 - 211.
IEEE DANACI E,Dinç G,DEVECİ A,ŞEN S,İÇELLİ İ "Manisa il merkezinde doğum sonrası depresyon yaygınlığı ve etkileyen etmenler." Türk Psikiyatri Dergisi, 11, ss.204 - 211, 2000.
ISNAD DANACI, Esen Ayşen vd. "Manisa il merkezinde doğum sonrası depresyon yaygınlığı ve etkileyen etmenler". Türk Psikiyatri Dergisi 11/3 (2000), 204-211.